01-10-09

Duitsland: nieuw tijdperk uitgebroken

stroom Revolutie: het electro-tijdperk begint

E-Energy

Vanuit Duitsland is een volledig nieuw tijdperk uitgebroken, waarbij de huishouding van energie op een nieuwe leest geschoeid wordt. De private huisbezitter wordt een beurshandelaar in stroom. Nieuwe technologie en het internet dragen daartoe bij.

De toekomst is ingeluid... E-Energy is het label voor een door de bondsregering gestuwde Duitse energierevolutie. We stappen in de eerstkomende jaren van het informatica-tijdperk naar het electro-tijdperk. Het stroom- en warmteverbruik wordt in de huizen volledig gerevolutioneerd en elke huisbewoner wordt een stroomleverancier.

We spreken hier niet over een futuristisch idee voor in de jaren 2100 of zo, neen.. het gaat om een electrische revolutie die reeds aan de gang is en in de eerstkomende jaren voor verrassingen zal zorgen. Momenteel worden in Duitsland zes modelregio's uitgebouwd en krijgen daartoe een staatssubsidie van 140 miljoen Euro. Alle huizen zullen geleidelijk aan voorzien worden van hernieuwbare en klimaatgunstige energie. Zonneenergie vanop de daken is geen uitzondering meer. Maar wel uitzonderlijk - echter in volle ontwikkeling - is een verwarmingsketel die geen ketel meer is, maar een herwerkte Volkswagenmotor, waarvoor VW een patent heeft genomen. Deze motor produceert warmte en electriciteit op basis van gas. Elk huis zal te pas en te onpas electriciteit produceren, maar geen nood... In samenwerking met VW en Google worden de electriciteitsoverschotten vanuit elk huis automatisch overgebracht op een stroomnet, zoals nu reeds deels mogelijk is met overschotten uit de zonneenergie. Eenieder zal de prijs voor die stroom kunnen dirigeren vanop een internet-stroombeurs. Zo worden wij allen een geduchte concurrent van de grote stroomleveranciers, die echter niet uitgeschakeld worden, want noodzakelijk voor een grote hoeveelheid basisstroom die permanent aanspreekbaar moet zijn.

Alle grote electrische machines in een huis zullen via internet gestuurd worden. Een wasmachine, een koelkast, enzomeer worden vanuit het internet zo gedirigeerd, dat zij stroom verbuiken op het meest gunstige moment.

Vele grote Duitse bedrijven zijn in dit E-Energy-project betrokken, alsook Amerikaanse. Münchner Rück, Siemens, Deutsche Bank, E.on en RWE zijn reeds concreet bezig hun 'Desertec'-project uit te bouwen. Daarbij gaat het om mega-installaties voor zonneenergie in de Sahara. Dit project is bijzonder gunstig, maar kwetsbaar. Enige wrevel tussen Europa en de Arabische wereld kan immers leiden tot blokkades die een ramp kunnen betekenen. Maar geen nood, reeds vorige maand lanceerde de bondsregering een project om mega-installaties voor windenergie aan te leggen in de Noordzee en de Oostzee, installaties waarbij de huidige windparken in de Noordzee vrij belachelijk zullen overkomen. Maar toch zijn de bestaande parken nuttig, want zij zullen met elkaar en met de megaparken verbonden worden. Op die wijze kan Europa ten allen tijde teruggrijpen op eigen klimaatsvriendelijke stroom. De huidige atoomcentrales - 17 in Duitsland - zullen langer mogen bestaan dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor maken de grote stroomleveranciers miljarden winsten per bijkomend jaar. Die winsten zullen deels onder de vorm van een bijzondere belasting naar de Duitse staat vloeien die met de bekomen bedragen het E-Energy-project financiert, deels zullen E.on en RWE gelden investeren in zonneenergie en windenergie.

Een ander Duits bedrijf werpt zich, zoals hierboven reeds gemeld, op een productie van voorlopig 100.000 minicentrales die in huizen geïnstalleerd worden. Hier spreken we over Volkswagen en stroomproducent Lichtblick, die in de zomer het patent hebben bekomen. Een ander bedrijf, Bosch, stort zich op de autoconstructie. Het bedrijf transformeert auto's van bijvoorbeeld Volkswagen, Opel, Mercedes, BMW voor energieverzorging door de zon. Hmm... zullen die stilvallen bij bewolkt weer? Geen nood, het zal daarbij waarschijnlijk gaan om hybride-wagens. En zoals eveneens hierboven vermeld, wordt Google zeer actief in heel dit E-Energy-project.

Kijk eens aan, we leven in een uitzonderlijke economische crisis, maar midden in de crisis schijnt een licht van hoop, hoop op een wellicht totaal veranderde, klimaatsvriendelijke en kostengunstige, reeds uitgebroken toekomst...

E-Energy, website bondsregering

E-Energy, info Wikipedia

E-Energy, info Der Spiegel

E-Energy, de zes Duitse modelregio's voor E-Energy

De commentaren zijn gesloten.