28-09-09

Vijf voor twaalf in Duitsland

Bondsverkiezingen 27/09

Wat nu?

Wachten op een antwoord tegen de neocons en neolibs

De reacties van de Duitse bevolking waren bij de verkiezingen niet anders dan bij andere kiesbeurten. Misnoegdheid met de economische crisis heeft vele kiezers van de regeringspartijen afgewend, het meest van die partij die veel minder cohesiekracht vertoont tussen kiezers en partij, de sociaal-democratische partij SPD. Vandaar dat de CDU minder verliezen geleden heeft, de cohesie is er sterker. De CSU leed echter nog meer dan de CDU. Dat heeft echter andere oorzaken. Wellicht is de hoofdoorzaak voor de CSU de ontbolstering van het volk in Bayern. Alleen in die staat komt de CSU op, en die staat werd tot voor 2 jaren gedomineerd door de katholieke traditie. Die ontbolstering vertoonde zich echter reeds vorig jaar bij de deelstaatverkiezingen in het land van de processies en bedevaarten.

Vele sociaal-democraten treuren. Na ja, was soll's! Er is nu haast niks sociales meer in de komende regering van neocons en neolibs. Het is echter wachten tot 2013, de volgende bondsverkiezingen. Daartegen zal de economische crisis wellicht net uitgewoed zijn. Er zullen wellicht vele besluiten genomen zijn om de economie te redden ten koste van de werknemers. Neen, kanselier Angela Merkel zal geen indruk geven het hoofd te zijn van een partij waar de neocon-vleugel nu werkelijk vleugels zal krijgen. Zij zal haar 'sociale' politiek uitleggen als een ware strijd tegen de werkloosheid, en... mogelijk zal zij daarbij scoren. Maar ten koste van wat? Ten koste van een lage-loon-politiek, een verbannen van minimumplannen, een terugschroeven van sociale verworvenheden? Neolib-voorzitter Guido Westerwelle zal haar daartoe dwingen. Ook de neocon-vleugels van CDU en CSU zullen hun eisen stellen, zij hebben nu immers de wind in de zeilen.

Wat kan dan het gevolg zijn in 2013? Het zou wel eens kunnen dat de kiezers dan massaal de CDU en CSU zullen verlaten, de vrij stevige cohesiekrachten zullen dan wel aan corrosie leiden... de conservatieven zullen dan mogelijk hetzelfde lot ondergaan als de sociaal-democraten nu. Maar waarheen zal die massa kiezers vluchten? Als de sociaal-democraten geen verfriste visie op tafel leggen, zullen Die Linke, de ex-communisten, en eventueel ander snipperpartijen ervan profiteren. Het is te hopen dat de sociaal-democraten eindelijk eens een antwoord zullen vinden op het neoconservatisme em het neoliberalisme in de wereld. Een neomarxisme of neosocialisme is geen oplossing. zowel marxisme als socialisme hebben niet alleen in Duitsland, maar in heel de wereld een vrij negatieve connotatie, gevoelswaarde, hoewel zeer veel ervan diep humaan is. Men zal totaal moeten 'umdenken' en een neohumanisme op economisch en sociaal vlak moeten creëren...

De commentaren zijn gesloten.