15-09-09

Brutaal geweld in München

Jeugdgeweld

Een andere aanpak

Brtuaal geweld van jongeren met dodelijke gevolgen voor een vredelievend slachtoffer shockeert de duitse bevolking sinds dit weekeinde. De media reageren hierbij totaal anders als in gelijkaardige gevallen in België. De vraag is hierbij: welke aanpak is de beste?

Een werkelijk schrijnend geval van jeugdgeweld deed zich in het afgelopen weekeinde voor in München. Twee jongeren, 17 en 18 jaar oud, wilden in een S-Bahnstation enkele kinderen dwingen hun geld af te geven. Een vijftigjarige man zag het, verwittigde per GSM de politie en stelde zich dan tussen de twee jongeren en de kinderen. De jongeren richtten hun geweld dan op de oudere man die na meer dan twintig slagen dood neerviel. Politie kwam net te laat toe, kon de daders echter inrekenen.

De media vermeldden dit voorval. De Duitse bevolking reageerde geschokt. Tal van politici uitten hun verontwaardiging. Vandaag dinsdag staat het thema nog steeds vrij hoog in de media. Maar geen naam van de daders, geen naam van het slachtoffer, geen interviews van getroffen familieleden, geen interviews van bekenden uit het milieu van de daders, geen beelden van de woonplaats der daders. Wel gespreksronden met psychologen en politiediensten over de gevaren van het tussenkomen van een moedige bij gewelddaden van jongeren. Wel het weergeven van talloze tips om bij dergelijk tussenkomen een minimum aan gevaren te lopen.

Deze aanpak van de media staat diametraal tegenover de aanpak van gelijkaardige gevallen in België. Nu is het de vraag: welke aanpak is het beste? Vast te stellen is: de persoon van het slachtoffer is in de media beschermd, alsook de persoon van de twee jongeren. Daardoor staan alle kansen open voor een objectieve aanpak van het geval door de gerechtelijke instanties bij een komend proces, los van voorveroordelingen door invloeden van de media. De Duitse bevolking is geshockeerd door het geval, maar wordt door de media niet nodeloos getraumatiseerd. Integendeel stellen de media de moed van iemand om in een strijd tussen te komen in het licht, en zorgen voor een gezonde discussie over dergelijke moed. Oproepen om strenger op te treden tegen de geweldbereide jeugd worden in interviews door specialisten benaderd en objectief behandeld.

De commentaren zijn gesloten.