21-03-09

Winnenden: de dader mee gedenken?

Winnenden

Herdenking Winnenden

De samenhorigheid overwint wilde schietpartijen

Vandaag zaterdag 21 maart 2009 werd in Winnenden, Zuid-Duitsland, een nationale gedenking gevierd naar aanleiding van de wilde schietpartij van Tim Kretschmer op scholieren, leerkrachten en doodvreemde mensen. Naast de vele direct betrokkenen waren ook bondpresident Horst Köhler, bondskanselier Angela Merkel en vele leden van de bondsregering, van de Bundestag en van de gerechtelijke overheid in Duitsland aanwezig. De gedenking werd rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Zeer treffend waren de volgende woorden tijdens de gedenking vandaag in Winnenden:

"We zijn niet alleen... Ook Tim Kretschmer willen we niet doodzwijgen. Gescheiden van de slachtoffers staat ook hij voor god. Ook voor hem brandden kaarsen hier en daar in Winnenden," aldus de evangelische bisschop van Baden-Württemberg.
"We leven in verbondenheid met hen, die hun kind verloren hebben," aldus de katholieke bisschop van de regio.
"Wij bidden ook voor de familie van de dader... en wij bidden ook voor de dader zelf opdat hij, indien God het goed oordeelt, ook vergeving kan bekomen," aldus een van de voorbeden.
"Velen in Winnenden hebben hun kind verloren. Ook de ouders van de dader hebben hun kind verloren," aldus bondspresident Horst Köhler, tot tranen toe bewogen.

De toon was gezet! Een toon van samenhorigheid zonder uitsluiting van de familie van de dader en jazelfs zonder uitsluiting van de dader zelf. Dat was de meest merkwaardige toon van deze gedenking. Het geheel liet uitschijnen, hoe wij allen op aarde samenleven, zowel zij die de samenleving bevorderen als zij die de samenleving afbreken.

"Doen we genoeg om ons te beschermen en doen we genoeg om potentiële daders te beschermen tegen zichzelf," was de bewogen vraag van bondspresident Horst Köhler. En wellicht ligt daar het 'licht' in de duisternis van Winnenden: het drama zal wellicht bijdragen tot een hernieuwd samensmelten van alle mensen, tot meer samenhorigheid en tot afbraak, tot vernieling van isolement onder de mensen, tot vernieling van het - op heden- vaak voorkomende cocooning onder de mensen. Zo worden dan de woorden van Friedrich Schiller nog grootser: Alle Menschen werden Brüder...

Over de vraag van het waarom van wilde schietpartijen door jongeren kan heel wat nagedacht worden. In Winnenden, net zoals in Dendermonde en in Alabama vragen sommigen zich af waarom een 'godheid' of een 'intermenselijke kracht' zulks kan toelaten. Misschien ligt het antwoord wel in de totale vrijheid die een godheid of een kracht aan de mensen gegeven heeft. Wij zijn geheel vrij om ons in te zetten voor het welzijn van de mensheid, net zoals wij vrij zijn om ons slechts in te zetten voor ons eigen gecocooniseerd leventje of om ons tegen de mensheid op te stellen. Mocht die vrijheid van alle mensen er niet bestaan... dan ontstaat onvrijheid, wat tot veel meer ellende onder mensen zou leiden. Is het niet zo, dat wij telkens weer terugkeren naar een grote golf van samenhorigheid, telkens de negatieve zijde van onze vrijheid ons voor een muur stelt? Het negatieve in ons kan aldus bijdragen tot veel positieves.

Sommigen stellen zich vragen bij het evenzeer gedenken van de familie van de dader en van de dader zelf. Wij lezen in deze dagen in talrijke berichten zeer afbrekende reacties van een aantal mensen op daders als een Tim Kretschmer en een Kim De Gelder. Vaak is een levenslange foltering van die daders nog onvoldoende om de afkeer ervan uit te drukken. En toch kunnen ook dergelijke zeer harde reacties hun positief effect hebben. Op die wijze immers drukken een aantal mensen hun afkeer uit van het boze, hun intense wil om het boze finaal te bestraffen met bovenmenselijke krachten, om alleen het positieve te laten heersen. Maar goed, misschien is de toon van de gedenking in Winnenden toch iets beter, misschien... een toon van toenadering tot de familie van de dader en een toon van geroep tot de godheid of intermenselijke kracht opdat die zou oordelen of de daders van een wilde schietpartij vergeving kunnen krijgen en in welke omstandigheden...

Ja, Winnenden, Dendermonde, Alabama... kan een stapje betekenen op de lange weg van vallen en opstaan der mensheid naar samenhorigheid.

14:50 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-09

Tabel massamoorden

Tim Kretschmer

Tim Kretschmer
Massamoorden

Massamoorden in de laatste 2 decennia

Het aantal massamoorden (wilde schietpartijen) neemt in dit decennium dramatisch toe en daarbij zijn de daders opmerkelijk jong tegenover vroeger

Een zoektocht in het blad Der Spiegel en op Wikipedia, brengt volgende massamoorden (wilde schietpartijen) onder de aandacht. Het gaat hierbij om massamoorden met minstens enkele doden en/of meerdere zwaargewonden, massamoorden begaan buiten oorlogsomstandigheden, klassieke terreur of familiale drama's.

Hierbij worden de plaats, de datum, ouderdom van de dader en het aantal doden weergegeven. Indien de ouderdom niet bekend is, wordt aangegeven of het om een volwassene gaat of niet.

 

 

 

 

 

 

 

PlaatsDatumOuderdom daderAantal doden
Winnenden, Duitsland11/03/20091716
Alabama, USA10/03/2009(volwassen)11
Dendermonde, België23/01/2009203
Kauhajoki, Finland23/09/20082210
Mauterndorf, Oostenrijk20/11/2007366
Jokela, Finland07/11/2007188
Jabukovac, Servië27/07/2007(volwassene)9
Virginia, USA16/04/20072332
Salt Lake City, USA12/02/2007185
Emsdetten, Duitsland20/11/200618*
Pennsylvania, USA12/10/2006325
Seattle, USA25/03/2006286
Minnesota, USA21/03/2005169
Erfurt, Duitsland26/04/20021916
Nanterre, Frankrijk27/03/2002338
Zug, Zwitserland26/09/20015714
Osaka, Japan08/06/2001378
Colorado, USA20/04/199917/1813
Arkansas, USA24/03/199811/135
Brazilië22/05/1997(militair)17
Tasmanië28/04/19963035
Dunblane,Schotland13/03/19964317
Toulon, Frankrijk23/09/19951613
Texas, USA16/10/1991(volwassene)23
Aramoana, Nieuw-Zeeland13/11/19903413

Toelichting: een * wijst op vele gewonden, echter geen doden. In sommige gevallen ging het om twee massamoordenaars en werd de respectievelijke ouderdom als --/-- weergegeven

Vaststellingen:

In de laatste twee decennia zijn 26 massamoorden gepleegd. 8 ervan in de jaren 1990 en 18 ervan in de jaren 2000, 13 ervan in de laatste vier jaren. In 15 van de 26 gevallen ging het om jonge daders beneden 24 jaar ouderdom.

De toename van het aantal massamoorden en de jonge leeftijd van de moordenaars in dit decennium doen vragen rijzen rond de samenleving en/of het voorkomen van gewelddadige video en games. Is er al een onderzoek geweest naar de mankementen van onze hedendaagse samenleving en van de rolvan horror op video en in games? En wat blijkt daaruit? In dit verband is het misschien aangewezen om naast een repressief optreden tegen massamoordenaars, meer (wellicht veel meer) accent te leggen op het causale en het preventieve. Maar dat kan alleen wanneer een grondig onderzoek van de oorzaken gebeurd is. Vandaag, een dag na de moordpartij van Tim Kreschmer in Winnenden (Duitsland), besteedden de Duitse openbare radiozenders veel aandacht aan de rol van de samenleving en eventueel van horror op video en in games in deze. Tim Kretschmer was immers sterk gefrustreerd door beledigende houdingen van een lerares tegenover hem, was wegens depressies in psychiatrische behandeling en hield zich in de latste maanden veel met horror bezig.

17:30 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-03-09

Verslag massamoord Duitse school

Tim Kretschmer

Tim Kretschmer
Kindermoord op Duitse school

Verslag uit Der Spiegel

Het weekblad (online) Der Spiegel geeft haar versie van de feiten aangaande de moordpartij door Tim Kretschmer vandaag in Winnenden, Schwaben - Zuid-Duitsland

Ingekorte vertaling van het verslag Der Spiegel vanavond 11/03/2009 (zie posting hieronder voor eerder nieuws):

"Mijn dochter heeft alles live meegemaakt," davert een vrouw. "Zij zag hoe een jongen in de hals werd geschoten en hoe een vriendin uit het raam sprong." De dader droeg militaire kledij. In twee lokalen schoot hij scholieren dood. Twee ervan stierven op weg naar het ziekenhuis, de anderen waren onmiddellijk dood. De dader schoot ook drie leraressen dood. Eén van hen was slechts sinds enkele weken in de school aangesteld en wou een meisje beschermen; zij kreeg de kogel.

Reeds twee minuten na de oproep waren politieagenten op school. Daardoor is een verdere moordpartij vermeden. De dader wou kennelijk veel meer slachtoffer maken. In de traphal liet hij immers meer dan honderd kogels achter tijdens zijn vlucht. Hij had die grote hoeveelheid kogels en bijhorend geweer uit de kamer van zijn vader gestolen. Zijn vader is lid van een sportschietclub.

Tijdens zijn vlucht door de stad schoot hij de tuinier van een psychiatrische kliniek dood. Dan dwong hij een bestuurder van een auto om hem weg te voeren. In Wendlingen, 40 km verderop, verliet hij de auto en vluchtte naar een VW-autohandelaar. Daar schoot hij een bediende en een klant dood. Hij vluchtte verder naar een supermarkt en schoot in het wilde weg. Twee agenten werden zwaar verwond. Hijzelf werd in het been geraakt, schoot dan zichzelf een kogel door het hoofd.

De kinderen op de school waren aldus volledig verrast. Sommigen lagen dood met hun kogelpen nog in de hand. De dader schoot in de school niet wild om zich heen (zoals hij later aan de supermarkt wel deed), maar hij schoot doelbewust op de hoofden van de leerlingen [tijfdens het ZDF-nieuws werd ook gemeld, dat zwaargewonden uit de school allen hals- of hoodfwonden hebben]. Van de negen doodgeschoten kinderen, zijn er zeven meisjes. Alle leerlingen zijn 14-15 jaar oud. In de school was het blanke paniek. Sommige leerlingen sprongen door de ramen. Sommige dachten dat al het geratel van bouwwerkzaamheden afkomstig was, en sloegen pas echt in paniek wanneer de waarheid duidelijk werd.

21:56 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Chronologie massamoord Duitsland

Tim Kretschmer

Tim Kretschmer
Kindermoord op Duitse school

Chronologie van de feiten

Het dagblad (online) Frankfurter Allgemeine Zeitung geeft een nauwkeurige chronologie weer van de moordpartij door Tim Kretschmer vandaag in Winnenden, Schwaben - Zuid-Duitsland

Hier de chronologie van de moordpartij door Tim Kretschmer in Schwaben, vandaag 11 maart 2009, aan een school en verderop...

09.30 uur: De zeventienjarige Tim Kretschmer dringt in de Albertville-Realschule in Winnenden binnen en schiet tijdens het onderricht negen scholieren dood in de ouderdom van 14 tot 15 jaar, alsook drie leraressen.

9.33 uur: Bij de politie komt een noodoproep van de Realschule toe.

9.40 uur: Twee interventieteams van de politie dringen in het gebouw binnen en vinden twaalf lijken. Zij doorzoeken de school naar de dader die echter reeds gevlucht was en op weg in de binnenstad van Winnenden een medewerker van een centrum voor psychiatrie dood schoot.

9.41 uur: Massale inzet van de politie met eveneens helikopters.

9.45 uur: De dader is nog steeds in de binnenstad van Winnenden onderweg. Hij stopt een VW Sharan, kidnapt de bestuurder en dwingt hem naar Wendlingen, veertig kilometer verder, te rijden.

10.00 uur: Baden-Württembergs ministerpresident Oettinger hoort in de Landestag (deelstaatparlement) over de massamoord en vliegt onmiddellijk per helikopter naar Winnenden.

12.00 Uhr: De dader laat de gestolen auto achter op de autosnelweg, alsook de gegijzelde bestuurder. De zeventienjarige gaat te voet naar het aanpalende industriegebied. De eerder gegijzelde chauffeur verwittigt de politie.

12.01 Uhr: De dader komt in een VW-autoverkoopscentrum en schiet zonder aanleiding twee bedienden dood.

12.05 Uhr: Wanneer de dader terug uit het VW-gebouw komt, opent hij het vuur op de aanstormende politie. Twee politiemannen werden zwaar verwond. Hijzelf wordt ook getroffen.

Aldus een vertaling van de chronologie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

21:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kinder-massamoorden: handen in onschuld wassen?

Tim Kretschmer

Tim Kretschmer
Kindermoordenaars

België wast de handen in onschuld

Ontzettend is de reactie op de Belgische VRT op de kindermoorden van Tim Kretschmer, vandaag, 11 maart 2009. In 'alle talen' zweeg het nieuws op de VRT over Kim De Gelder, maar verwees rijkelijk naar andere parallellen in Duitsland, Finland en de USA. Ave Pilatus: ik was mijn handen in onschuld....

In de posting hier net onder werd uitvoerig melding gemaakt van de kindermoorden door Tim Kretschmer vandaag, 11 maart 2009 in Schwaben, Zuid-Duitsland. Tevens werden in onderstaande posting gelijkenissen weergegeven met de daden van Kim De Gelder in Denderrmonde.

De VRT trok ook parallellen....maar filterde haar informatie naar de kijkers toe. Met opvallende klemtoon werden parallellen getrokken tussen de daden van Tim Kretschmer en deze van eerdere kindermoordenaars in Duitsland, Finland en in de USA. De VRT legde daarbij opvallend sterk het accent op gelijkenissen tussen andere massa-kindermoorden op 'scholen'... op 'scholen', en dus niet op kinderdagverblijven! Het accent Op 'scholen' en het zwijgen over 'kinderopvangplaatsen' was zo tergend en weerzinwekkend, dat het hele land België overkomt (sorry voor mijn harde woorden) als een schijnheilig, laf, blind en 'gefrustreerd' land, dat zijn eigen vuile was van Kim De Gelder doodzwijgt wanner het goed uitkomt... Wanneer men opzettelijk parallellen met de kindermoorden van Kim De Gelder op kleuters stilzwijgt, dan helpt men de samenleving in het intandhouden van de fouten der samenleving. Die kindermoorden zijn een grote, immense verantwoordelijkheid die op de rug van Kim De Gelder en Tim Kretschmer ligt. Dergelijke massamoordenaars zijn (naar alle huidige informatie) schuldig en verdienen de gevolgen ervan. Maar ook de samenleving moet zich vragen stellen. Hoe kan de samenleving zich echter deze vragen stellen, wanneer het nieuws op de lokale Vlaamse openbare zender gemanipuleerd wordt om het nationale of Vlaamse blazoen hoog te houden? Ik heb net het nieuws van de VRT op BVN, de satellietzender met nieuws uit België en Nederland, gevolgd. Momenteel loopt een extra-editie van het Duitse nieuws op ZDF. Hoemeer er over deze ramp uitgezonden wordt, hoemeer de gelijkenissen met Kim De Gelder blootgelegd worden, maar de VRT wast de handen in onschuld...

Wat loopt er mis in onze samenleving, in 'onze'... zowel de Belgische als de Duitse, als de Finse, als de Amerikaanse, als de ...? Is dit een roep in de woestijn? Zijn we reeds zover ontaard, dat wij blijven steken in wraakgevoelens tegenover deze kindermoordenaars en meer en meer blind worden voor de verantwoordelijkheid van de samenleving, ook al is die verantwoordelijkheid zeer, ja 'zeer', klein tegenover die van Kim De Gelder of Tim Kretschmer? Maar als het werkelijk blijkt dat de samenleving geen houvast meer biedt aan een aantal jongeren, wordt haar verantwoordelijkheid dan niet groter en groter? Steeds opnieuw slaan jongeren door, nu eens aan een school, dan aan een kinderopvangplaats, dan aan... en het is na al die feiten vrij simplistisch om te zeggen "tja, het zijn individuele gevallen, de samenleving heeft geen schuld daaraan'...

20:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kim De Gelder - Tim Kretschmer

Tim Kretschmer

Tim Kretschmer
Kindermoordenaars

Kim De Gelder heeft een Duitse gelijke

Tim Kretschmer, zeventienjarige kindermoordenaar, vertoont vele gelijkenissen met Kim De Gelder. Wat beweegt dergelijke jongeren?

Nog steeds vragen vele ouders in Dendermonde zich af, waarom Kim de Gelder hun peuters doodde en of verwondde. Wellicht nooit zullen zij een motief bekomen uit de mond van de moordenaar. Die onwetendheid is uiterst, uiterst pijnlijk voor de ouders. Kim De Gelder gijzelt op die wijze de ouders en familieleden van zijn slachtoffers.

En net hetzelfde, net hetzelfde, gebeurde vandaag in Schwaben (Zuid-Duitsland). De zeventienjarige Tim Kretschmer (drie jaar jonger dan Kim De Gelder) kwam vanmorgen (11 maart 2009) doodsrustig zijn oude school binnen, ging bedaard een klas binnen, trok dan onmiddellijk een revolver en doodde in het wilde weg 9 kinderen (jongeren 14-15 jaar oud), doodde dan nog drie leraars, vluchtte, doodde onderweg een volwassene aan een plaatselijk ziekenhuis, stopte een auto, verplichtte de chauffeur uit te stappen, reed weg, doodde aan een autoverkoopspunt nog twee passanten, reed door een politieafsperring en werd dan eindelijk gestopt, weliswaar gedood door de politie. Duizend politiemannen waren ingezet...

Wie is Tim Kretschmer? Hij was een doodgewone jongen! Hij was een rustige kerel, werd in zijn tennisclub zeer gewaardeerd, haalde er reeds als kind bekers.

En wat een drama... ook de ouders van de negen vermoorde kinderen en de familie van de zes andere vermoordde volwassenen zullen nooit weten welk motief Tim Kretschmer had, nooit, want hij is dood. Ook zij worden voor altijd gegijzeld in hun onwetendheid over het motief.

Hebben die jonge moordenaars Kim en Tim wel een motief? Hebben zij dat? Hier wordt de vraag pertinent: wat loopt er mis in onze samenleving? Gelijkenissen zoeken met horror in film of in computergames leidt tot niets... De vraag is werkelijk: heeft onze huidige samenleving (deels) schuld aan het doorslaan van sommige jongeren? Krijgen die jongeren geen hang meer in het leven meegegeven door hun ouders, vrienden, omgeving? Wat loopt er mis? Wat? Zullen wij pas echt onderzoek naar de mankementen in onze huidige samenleving bekomen, wanneer het te laat is, wanneer nog meer jongeren doorslaan??

 

Daden van Tim Kretschmer in het blad Der Spiegel
Daden van Tim Kretschmer in de Franfurter Allgemeine Zeitung
Daden van Tim Kretschmer in het blad Focus
Daden van Tim Kretschmer in de Süddeutsche Zeitung

18:07 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

08-03-09

Helemaal geen snelle beslissing Opel

Opel

Opel, slachtoffer crisis
Autoindustrie

Nog lang geen beslissing omtrent Opel

In tegenstelling tot de woorden van het televisienieuws op VRT (07/03/2009) is er vanwege de Duitse bondsregering nog helemaal geen snelle oplossing voor het probleem Opel.

Het is jammer, dat de VRT haar kijkers en luisteraars op een dwaalspoor brengt door te melden, dat de Duitse kanselier Angela Merkel in haar wekelijkse videoboodschap aankondigde dat 'weldra' een belangrijke beslissing op komst is. Dit strookt helemaal niet met de inhoud van Merkels boodschap en leidt tot niets anders dan tot valse hoop voor de 'Opelaner' in Antwerpen. Een gelijkaardige fout begaat de VRT in een nieuwsberichtgeving op haar website, waar zij - in analogie met sommige Belgische kranten - in grote titel meldt: "Opel wil fabriek in Antwerpen sluiten". Hoewel de redaktie van de VRT deze titel in aanhalingstekens weergeeft ter aanwijzing dat het om een uitspraak van iemand gaat, en hoewel in het artikel correct weergegeven wordt, dat het hier om een 'bedreiging' vanwege Opel gaat, ontstaat door het niet vermelden van een 'bedreiging' in de titel toch alweer een ongezonde en nutteloze paniektzaaierij onder de 'Opelaner', en niet alleen onder hen maar evenzeer onder werknemers en bedrijfsleiders van talloze toeleveringsbedrijven.

Videoboodschap van kanselier Angela Merkel

Kanselier Angela Merkel verklaarde (woordelijk) het volgende: "Bei Opel stehen wir vor einer tiefgreifenden Entscheidung. Wir werden helfen, wenn der Nutzen für alle Menschen größer ist als der Schaden. An diesem Punkt sind wir leider noch nicht. Das Konzept muss noch nachgebessert und geklärt werden. Aber wir sind es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso wie den vielen Familienangehörigen der Beschäftigten schuldig, dass wir alles daran setzen zu sehen, ob wir eine solche Lösung finden. Daran arbeitet die Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen und den Vertretern von Opel und General Motors mit Nachdruck."

Vertaald is dit: "We staan wat Opel betreft voor een diepgaande beslissing. We zullen hulp aanbieden, wanneer het nut voor alle mensen groter is dan de schade. Zover zijn we jammer genoeg nog niet. Het concept moet nog bijgeschaafd worden. Maar wij zijn het de medewerksters, medewerkers alsook de vele familieleden van de tewerkgestelden verplicht om alles op alles te zetten om een oplossing te vinden. Daaraan werkt de bondsregering met nadruk samen met de deelstaatregeringen en vertegenwoordigers van Opel en General Motors.

Als u de tekst aandachtig leest, zal het u opvallen, dat de kanselier met geen enkel woord rept over een 'weldra' komende diepgaande beslissing zoals de VRT meldde. De kanselier kondigde alleen een beslissing aan, zonder tijdsmelding en met de bedenking "Zover zijn we jammer genoeg nog niet." Ter informatie is het goed te weten, dat de Duitse pers uit bronnen vernomen heeft, dat een oplossing voor Opel nog wekenlang kan aanslepen, wat ondermeer Karl-Theodor zu Guttenberg, bondsminister voor Economie, bevestigde.

"Opel wil fabriek in Antwerpen sluiten"

Deze titel in een aantal Belgische kranten-online, alsook op de VRT-website, is zeer misleidend. De (naar de Duitse pers waarschijnlijke) werkelijkheid is, dat Opel de bondsregering 'bedreigt' met de sluiting van een aantal vestigingen waaronder Antwerpen. Deze bedreiging is onderdeel van de zeer moeizame onderhandelingen tussen Opel en de bondsregering. Het was dan wellicht ook beter, dat de Belgische pers een titel gebruikte als "Opel dreigt fabriek in Antwerpen te sluiten". Maar ja, klinkt dergelijke titel niet 'commercieel" genoeg? Moet de waarheid verdraaid worden om door sensatie meer lezers te bekomen?

 

Video-podcast Angela Merkel
Tekst video-podcast Angela Merkel
"Opel dreigt" (Der Spiegel)

08:18 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |