21-03-09

Winnenden: de dader mee gedenken?

Winnenden

Herdenking Winnenden

De samenhorigheid overwint wilde schietpartijen

Vandaag zaterdag 21 maart 2009 werd in Winnenden, Zuid-Duitsland, een nationale gedenking gevierd naar aanleiding van de wilde schietpartij van Tim Kretschmer op scholieren, leerkrachten en doodvreemde mensen. Naast de vele direct betrokkenen waren ook bondpresident Horst Köhler, bondskanselier Angela Merkel en vele leden van de bondsregering, van de Bundestag en van de gerechtelijke overheid in Duitsland aanwezig. De gedenking werd rechtstreeks uitgezonden op televisie.

Zeer treffend waren de volgende woorden tijdens de gedenking vandaag in Winnenden:

"We zijn niet alleen... Ook Tim Kretschmer willen we niet doodzwijgen. Gescheiden van de slachtoffers staat ook hij voor god. Ook voor hem brandden kaarsen hier en daar in Winnenden," aldus de evangelische bisschop van Baden-Württemberg.
"We leven in verbondenheid met hen, die hun kind verloren hebben," aldus de katholieke bisschop van de regio.
"Wij bidden ook voor de familie van de dader... en wij bidden ook voor de dader zelf opdat hij, indien God het goed oordeelt, ook vergeving kan bekomen," aldus een van de voorbeden.
"Velen in Winnenden hebben hun kind verloren. Ook de ouders van de dader hebben hun kind verloren," aldus bondspresident Horst Köhler, tot tranen toe bewogen.

De toon was gezet! Een toon van samenhorigheid zonder uitsluiting van de familie van de dader en jazelfs zonder uitsluiting van de dader zelf. Dat was de meest merkwaardige toon van deze gedenking. Het geheel liet uitschijnen, hoe wij allen op aarde samenleven, zowel zij die de samenleving bevorderen als zij die de samenleving afbreken.

"Doen we genoeg om ons te beschermen en doen we genoeg om potentiële daders te beschermen tegen zichzelf," was de bewogen vraag van bondspresident Horst Köhler. En wellicht ligt daar het 'licht' in de duisternis van Winnenden: het drama zal wellicht bijdragen tot een hernieuwd samensmelten van alle mensen, tot meer samenhorigheid en tot afbraak, tot vernieling van isolement onder de mensen, tot vernieling van het - op heden- vaak voorkomende cocooning onder de mensen. Zo worden dan de woorden van Friedrich Schiller nog grootser: Alle Menschen werden Brüder...

Over de vraag van het waarom van wilde schietpartijen door jongeren kan heel wat nagedacht worden. In Winnenden, net zoals in Dendermonde en in Alabama vragen sommigen zich af waarom een 'godheid' of een 'intermenselijke kracht' zulks kan toelaten. Misschien ligt het antwoord wel in de totale vrijheid die een godheid of een kracht aan de mensen gegeven heeft. Wij zijn geheel vrij om ons in te zetten voor het welzijn van de mensheid, net zoals wij vrij zijn om ons slechts in te zetten voor ons eigen gecocooniseerd leventje of om ons tegen de mensheid op te stellen. Mocht die vrijheid van alle mensen er niet bestaan... dan ontstaat onvrijheid, wat tot veel meer ellende onder mensen zou leiden. Is het niet zo, dat wij telkens weer terugkeren naar een grote golf van samenhorigheid, telkens de negatieve zijde van onze vrijheid ons voor een muur stelt? Het negatieve in ons kan aldus bijdragen tot veel positieves.

Sommigen stellen zich vragen bij het evenzeer gedenken van de familie van de dader en van de dader zelf. Wij lezen in deze dagen in talrijke berichten zeer afbrekende reacties van een aantal mensen op daders als een Tim Kretschmer en een Kim De Gelder. Vaak is een levenslange foltering van die daders nog onvoldoende om de afkeer ervan uit te drukken. En toch kunnen ook dergelijke zeer harde reacties hun positief effect hebben. Op die wijze immers drukken een aantal mensen hun afkeer uit van het boze, hun intense wil om het boze finaal te bestraffen met bovenmenselijke krachten, om alleen het positieve te laten heersen. Maar goed, misschien is de toon van de gedenking in Winnenden toch iets beter, misschien... een toon van toenadering tot de familie van de dader en een toon van geroep tot de godheid of intermenselijke kracht opdat die zou oordelen of de daders van een wilde schietpartij vergeving kunnen krijgen en in welke omstandigheden...

Ja, Winnenden, Dendermonde, Alabama... kan een stapje betekenen op de lange weg van vallen en opstaan der mensheid naar samenhorigheid.

14:50 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.