28-09-08

Extra nieuws: Bayern breekt!

CSU

Das war's, kapituleert Beckstein, topman van de CSU
Verkiezingen Bayern

Einde van de alleenmacht der oerconservatieven

De macht van de oerconservatieven (CSU) is gebroken in Bayern. Dat is een historisch feit daar, waar de CSU steeds de lakens kon uitdelen...

Waar is de tijd dat Vlaanderen gedomineerd werd door de CVP, de tijd dat de scheiding kerk-staat in Vlaanderen een zeer vaag begrip was? Wel die tijd heerste tot op heden nog steeds in Bayern. De burgemeester (uiteraard een CSU-er) en de pastoor zijn de heersers in het dorp. De CSU is de partij van de oerconservatieven, aan de macht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Slechts van 1950 tot 1954 moest de partij de betere erkennen in de SPD (socialisten). Sinds 1966 heeft de CSU de meerderheid en regeert dan ook alleen, deelt de lakens uit, verstrikt zich in alle geledingen van de samenleving en dicteert de waarden in het leven.

Maar nu, 28 september 2008, valt ook Bayern voor de ware democratie, de democratie waarbij meerdere partijen een stempel kunnen drukken, waarbij meerdere geledingen in de samenleving het wel en wee van de inwoners van Bayern kan bepalen.

Volgens de eerste prognoses daalt de CSU van meer dan 60 % der stemmen naar een arme 43 %. De meerderheid is gebroken. Bayern zal nu geregeerd moeten worden door minstens twee partijen. Het is gedaan met de alleenmacht van de oerconservatieve christenen. Bayern wordt volwassen, zouden we kunnen stellen.

De CSU blijft de grootste partij, maar de klap is uiterst zwaar. Terecht kan men spreken van een aardbeving met allergrootste kracht. De oude seniele bonzen van de partij zullen op termijn plaats moeten maken voor jonge krachten, voor krachten die Bayern in een pluralisme zullen brengen en tegelijk in een ware democratie.

>Uiteraard is de nederlaag van de oerconservatieven te wijten aan enerzijds de (uiteindelijke en vrij late) ontbolstering van het volk in het land van de Lederhose, anderzijds aan het gebrek aan sterke personen in de leiding der partij. De laatste sterke man, Edmund Stoiber, 'moest' de laan uit, na een botsing met de meer progessieve krachten in de jongere lagen van de CSU.

Al met al: welkom Bayern in de gemeenschap van pluralistische en ware democratische landen. Welkom in een samenleving waar zowel christenen, moslims, andere gelovigen en niet-gelovigen samen kunnen leven met de zekerheid dat hun stem ook gehoor heeft.

Schluss in Bayern aldus met de Lederhose, met de archaïsche processiegangen op kerkelijke feestdagen? Neen... traditie, folklore en diep geloof kunnen blijven en moeten eigenlijk kunnen blijven. Maar andere strekkingen zullen nu een rijkere voedingsbodem vinden, vanaf nu gesteund door vertegenwoordigers van hun strekking binnen de macht van een nieuwe Bayerse regering. Ja... Bayern wordt een gewoon deel van Duitsland...

18:28 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-09-08

Arm Vlaanderen...

Ondanks de windstilte op deze blog, kan ik het niet nalaten even mijn mening te uiten over de nieuwsuitzendingen in Vlaanderen, mijn mening als Belg in het buitenland.

Wat loopt er mis met Vlaanderen?Velen beschimpen vandaag, dinsdag 23 september 2008, het gerecht omdat dit een jonge Poolse misdadiger niet streng genoeg bestraft heeft in de ogen van jan-publiek voor diefstal met geweld en de dood tot gevolg voor het slachtoffer. De openlijke publieke meningen zijn vaak - neen, haast altijd - gespekt met alles wat populistisch is en wars is aan diepe menselijke gevoelens. Het is schrijnend hoe mensen hun diepe gevoelens en diepe vaste humane waarden in het leven verbergen in hun publieke uitingen en als antipool hun haat en afkeuring laten zegevieren over elke vorm van gezond verstand. Haat, afkeuring... jan-publiek stelt zich zo graag in de schoenen van de ouders van het gedode slachtoffer. Die ouders lijden als geen ander en hun harde houding tegenover de misdadiger is zeer begrijpelijk en hopelijk een middel om het verlies van hun zoon te kunnen verwerken op termijn. Maar voor jan-publiekgelden deze motieven van de ouders van het slachtoffer niet. Jan-publiek lijdt helemaal niet...

Ja, commerciële zenders spelen graag op jan-publiek in, vinden in zijn mening de voedingsbodem voor hun nieuwsvulling. Hoe oppervlakkiger, hoe populistischer, hoe meelopender het karakter van de nieuwsuitzendingen worden, hoe meer geld in de lade van de commerciële zender belandt. En daar draait het voor hen om…

Anders is het met openbare zenders. Zij zijn de ambassadeurs van het volk in een land. Zij stellen zich los op van de mening van jan-publiek en zijn zich niet alleen bewust van hun invloed op de bevolking, maar dragen die ‚opdracht' ook uit. Zou u zich kunnen voorstellen, dat de ARD of ZDF in Duitsland het hoofdthema van een nieuwsuitzending zou concentreren rond een diefstal met geweld en met de dood voor een slachtoffer tot gevolg? Zou Duitsland niet aan waardigheid inboeten, mocht de ARD of ZDF zich verlagen tot het niveau van jan-publiek?

En toch zien we dat laatste gebeuren in Vlaanderen. De openbare zender is er even platvloers geworden als de commerciële zenders. Subjectief en aldus wars van alle objectiviteit - tegengesteld aan de ethiek van een journalist - slaan nieuwslezers en reporters ter plaatse een toon aan van verontwaardiging of op zijn minst van geensceneerde verbazing bij het aanhoren van het verdict voor de Poolse misdadiger. Meer nog… een reporter kondigt de mening aan van een gerenommeerd advokaat met de inleidende woorden: "Het gaat hier echter om een gematigde visie" en … met een toon van onbegrip voor die gematigdheid… Arm Vlaanderen… moet ik als Belg in het buitenland nu echt diep verheugd zijn geen deel meer te moeten uitmaken van de Vlaamse aanwezigheid in België? Is de mening van die "gematigde" adcokaat dan zo marginaal, als hij stelt, dat Vlaanderen respect moeten leren opbrengen voor de oordelen van een gerecht? Arm Vlaanderen…

20:58 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |