21-05-08

Duitslandportaal

Duitslandportaal

Duitslandportaal
Duitslandportaal

Einde van deze blog betekent niet het einde van info over Duitsland

Op het Duitslandportaal kan u heel wat vinden over allerlei aspecten van Duitsland. Bovendien zullen de series over Duitse geschiedenis en de taalhulp volledig door dit portaal overgenomen worden.

Licentierechten maken het moeilijk om attractief nieuws te brengen. Dat is de reden waarom deze blog stilgelegd werd. In Duitsland hier is het licentierecht immers heilig en doet men er best aan om het niet te schenden. Gezien deze blog veel aandacht besteedde aan recent nieuws, was een botsing met licentierechten haast onoverkomelijk (tenzij het nieuws saaiweg in enkel tekst wordt weergegeven).

Een aantal items op deze blog kennen echter een vrij grote belangstelling. Daarom zullen deze overgenomen worden door het Duitslandportaal. Het gaat om de taalhulp en de series over geschiedenis, inclusief de reeds een jaar lopende serie over pausen onder Duitse keizers. Daarbij zal dan van licentievrij beeldmateriaal gebruik worden gemaakt.

Het Duitslandportaal biedt bovendien duizenden links naar Duitse websites in verband met cultuur, toerisme, staatsstructuren, administratieve indeling van het land, immigratie en meer. Het portaal wordt door mijzelf onderhouden. Vanaf de herfst wordt het sportaanbod op dit portaal uitgewerkt.

De taalhulp en de series over Duitse geschiedenis zullen vanaf de zomer bereikbaar zijn op dit portaal en er verder aangevuld worden (tot dan wordt aandacht besteed aan het opfrissen van de talloze links op dit portaal). Ondertussen is er reeds een rijkelijke taalhulp in de vorm van tabellarische info ter beschikking, alsook een cursus voor beginners Duits. Deze laatste is in opbouw.

P.S. Bij zeer, werkelijk zeer uitzonderlijk Duits nieuws zal deze blog echter wel benut worden om Nederlandstaligen te informeren over dat uitzonderlijke gebeuren (met in de mate van het mogelijke respect voor licentierechten...)

ROND DIT THEMA
Duitslandportaal   portaal voor Duitsland

Taalhulp   gespecialiseerde info

Cursus Duits   voor personen zonder voorkennis

20:20 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-05-08

Einde Duitslandblog

Fotolicentie
Einde blog

Licentierechten maken attractief blogwerk moeilijk

Beelden, grafieken en dergelijke meer zijn onderworpen aan licenties. Ook teksten kunnen onder licentie vallen indien het gaat om bijvoorbeeld vertaling van een bestaande Duitse tekst. Dat alles maakt ernstig blogwerk onmogelijk.

Enige dagen geleden heb ik me laten informeren over de exacte rechtstoestand bij het gebruik van beelden, grafieken, teksten enzomeer. Daaruit blijkt dat beelden, grafieken en ander media-onderdelen niet gebruikt mogen worden op openbare blogs, tenzij deze licentievrij zijn of er een licentie voor aangevraagd is. Ook teksten kunnen daaronder vallen indien zij geheel of gedeeltelijk een vertaling zijn van bestaande teksten.

Dat alles maakt het moeilijk om zonder conflicten met licenties te werken. Daarom heb ik besloten om deze blog definitef te sluiten.

Daarmee kan ik mijn doel niet bereiken: alle Nederlandstaligen een beeld geven van het democratische Duitsland. Jammer, maar risico's nemen is op zich gevaarlijk.

20:04 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Johannes Brahms: klaviervirtuoos

Johannes Brahms
Johannes Brahms

Klaviervirtuoos

Johannes Brahms (1833-1897) is een van de meest beroemde Duitse componisten uit de 19de eeuw. De Hamburger is wellicht velen bekend om zijn Deutsches Requiem en zijn vier symfonieën. Maar ook heel veel klavierwerk danken we aan deze persoon. Hij heeft een haast levenslange strijd gevoerd tegen Richard Wagner en Franz Liszt. Oorzaak daarvoor was de totale tegenstelling in visies over muziek: zuivere muziek als zelfstandig ideaal (Brahms) tegengesteld aan de programmatorische muziek (Wagner). Bijzonder in het leven van de vrijgezel Brahms is de echtgenote van Robert Schumann, Clara Schumann. Deze vrouw zal een zekere invloed hebben op het klavierwerk van Johannes.

Om al onmiddellijk in de juiste sfeer te komen, kan u de video met de derde symfonie van Brahms alvast aanklikken. Klinkt u bekend in de oren, niet? De componist ervan werd geboren in 1833. Hij werd een Hamburger wiens vader actief was als musicus in danszalen. Deze speelde hoorn en contrabas en zag muziek als een bron van inkomsten, meer ook niet, net voldoende om een broodwinning te hebben. In diezelfde geest stuurde hij zijn zoontje Johannes naar de muziekschool vanaf zijn zevende levensjaar.

Vrij snel bleek Johannes een klein virtuoosje aan het klavier te zijn. Als puber schreef hij reeds composities. In 1849 verscheen zijn allereerste bekende compositie "Phantasien über einen beliebten Walzer", een verfijnd stukje klavierspel. Johannes zag muziek werkelijk als een kunst op zich en vertolkte dit in klavierwerk dat niet altijd zo eenvoudig te bespelen is. Vrij snel schreef hij het ene opus na het andere. Daarbij ging hij wel vrij eigenzinnig om met zijn naam en de nummering van de werken. Zo schreef hij als jongeling steeds vanuit een schuilnaam, nu eens G. W. Marcks, dan weer Karl Würth, alsof hij zijn eigenlijke naam verbergen wou, ergens wellicht vanuit een vrees om onvoldoende perfectie te hebben benaderd. Slechte kritiek viel dan niet op zijn persoon zelf als Johaannes Brahms. Een perfectionist is hij steeds geweest. Sommige werken bracht hij pas uit na jaren herwerking. Ook had hij de rare gewoonte om zijn werken op een totaal willekeurige manier te nummeren, alsof hij de indruk wou laten reeds heel wat gepresteerd te hebben... ach ja.

Johannes Brahms

Johannes Brahms als twintigjarige; brak door dankzij de steun van Robert Schumann

Op zijn twintigste - in 1853 - zou hij de eigenlijke doorbraak als componist en klaviervirtuoos kennen. Daarvoor tekende de nieuw ontstane vriendschap met een zekere Joseph Joachim. Deze was twee jaar ouder dan Johannes en afkomstig van de omgeving van Bratislawa. Hij was een vioolwonder, kreeg zijn bekendheid in de muzikale wereld door Felix Mendelsohn Bartholdy (1809-1847), eveneens een rasechte Hamburger. Joseph Joachim was in 1853 als jonge man reeds koninklijk concertmeester aan het hof van de Hannoversche koninkrijk. Het is daar dat Johannes hem leerde kennen. Joseph Joachim zou een ware levensgezel voor Johannes worden.

Joseph Joachim kende Franz Liszt (1811-1886) goed. Ja, ja, Johannes Brahms leefde in een tijd van grote Duitse en Duitstalige componisten. Zo kunnen we vernoemen: Franz Liszt, Felix Mendelsohn Bartholdy, Richard Wagner (1813-1883), Anton Bruchner (1824-1896), Robert Schumann (1810-1856), en de componist Ludwig van Beethoven was slechts zes jaar voor Johannes geboorte gestorven in 1827. Franz Liszt en Richard Wagner zullen de hevige tegenstanders van Brahms worden, Robert Schumann an Anton Bruchner de bevriende componisten. Johannes Brahms werd reeds tijdens zijn leven vaak beschouwd als de reïncarnatie van Ludwig van Beethoven. Zo zie je maar.... Johannes staat in een rij van grootse componisten, haast allen leeftijdsgenoten.

COMPONISTEN
Johannes Brahms   levensloop

Ludwig van Beethoven   voorbeeld voor Brahms, levensloop

Robert Schumann   mentor van Brahms, levensloop

Franz Liszt   tegenstrever van Brahms, levensloop

Richard Wagner   tegenstrever van Brahms, levensloop

Joseph Joachim stelde in 1853 de twintigjarige Johannes Brahms voor aan de 42-jarige componist Franz Liszt. Deze was hofkapelmeester in Weimar en leek aanvankelijk geïnteresseerd in Brahms klavierwerk. Hij zou de jonge componist voorstellen bij de muziekuitgeverij Breitkopf & Härtel. Maar daar kwam niet van ondanks zijn belofte. Lag het klavierwerk dan toch niet in de gunst van Franz Liszt? Wel, het klavierwerk van Johannes op zich vond Franz Liszt de moeite waar, maar de muziekuiting van Brahms beviel hem helemaal niet. De klavierwerken waren te zuiver gericht op muziek als dusdanig, zonder enige binding met andere idealen. Franz Liszt was tegen elke opvatting dat muziek een zelfstandig ideaal is en stond eerder voor het benutten van muziek om andere idealen te benaderen, zoals muziek in dienst van de natuur of van de dichtkunst. Muziek als ideaal op zich verwierp hij radicaal en aldus ook de werken van Brahms. Hier zien we reeds het begin van een levenslange strijd tussen twee visies over muziek. De jonge man Brahms moest dan ook op zoek naar een geestesgenoot in de muzikale wereld.

Deze vond hij – eveneens door bemiddeling van Joseph Joachim -in de componist Robert Schumann. Die was ongeveer van dezelfde leeftijd als Franz Liszt, zag echter muziek als zuiver ideaal op zich, totaal in tegenstelling tot Franz Liszt. Het klavierwerk van Johannes Brahms boeide hem van bij de eerste partituur die hij in handen kreeg. Hij was er gewoon door overdonderd. Dat blijkt uit een artikel dat in een tijdschrift verscheen waarbij Robert Schumann de jonge Johannes Brahms voorstelde:

ROND DIT THEMA
 Videos werken van Brahms   op YouTube

 Johannes Brahms   fotoreeks op PicSearch

Johannes Brahms Gesellschaft   webpresence

Johannes Brahms museum   Müzzuschlag

"Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler Stille schaffend, aber von einem trefflichen und begeistert zutragenden Lehrer gebildet in schwierigen Setzungen der Kunst, mir kurz vorher von einem verehrten bekannten Meister empfohlen. Er trug, auch im Äußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: Das ist ein Berufener.

[Tot mij is een jongeman gekomen aan wiens wieg gratiën en helden de wacht hielden. Hij heet Johannes Brahms uit Hamburg. Daar schepte hij in alle stilte muziek, werd opgeleid door een bekwaam meester. Een bekende man introduceerde hem aan mij. Hij draagt alles in zich, dat wijst op een beroeps!]

Danzij deze hulp van Robert Schumann werd Johannes als twintigjarige plots een beroemdheid. Robert Schumann leidde hem in bij de muziekuitgeverij Breitkopf & Härtel, waarheen Franz Liszt de jongeman niet wou leiden. Dra werden Johannes' klavierwerken gegeerd door heel wat muziekkenners. Een mooie toekomst stond hem te wachten. En voor Robert Schumann stond wellicht een iets of wat moeilijkere toekomst te wachten, want Johannes liet zijn oogjes vallen op niemand minder dan de echtgenote van Robert, Clara Schumann. Daarover morgen meer.

 

(Fotolicentie vrij naar info wikipedia)

 

JOHANNES BRAHMS
Klaviervirtuoos   (7 mei 2008)

17:42 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, klavier, piano, johannes brahms |  Facebook |

Jobafbouw en verliezen in banksector

actualiteit
Financiële wereld

Verliezen en jobafbouw

In de Duitse bankwereld rommelt het sinds de zomer 2007 nog steeds, dit alles door de immobiliëncrisis in de USA. Toch zou een einde van de wereldwijde bankcrisis in zicht zijn, aldus de heer Ackermann, voorzitter van de Deutsche bank. Anderen voorspellen grote verliezen aan jobs in de Duitse en Europese bankwereld.

Een bankinstelling is een noodzakelijk iets in het geheel van de economie. Gaat het een bank slecht, dan worden kredieten voor investeringen moeilijk bekomen. Daardoor slabakt de economie of gaat zelfs achteruit met een wereldwijde stijging van de prijzen en grote verliezen in jobs.

Iedereen is aldus betrokken bij de crisis in de financiële wereld sinds de zomer 2007. In Duitsland was de BayernLB wel erg zwaar getroffen. Aan afschrijvingen en waardepapieren was een verlies geboekt van 4,8 miljard Euro . De Freistaat Bayern staat borg voor deze bank, zoals elke deelstaat borg staat voor een Landesbank. Maar de BayernLB, tweede grootste Landesbank in Duitsland, boekte ook dit jaar reeds een verlies van 770 miljoen Euro in het eerste kwartaal. De Commerzbank in Frankfurt ziet haar winst in datzelfde kwartaal dalen met 54 %. Nog zo een kwartaal en ook de tweede grootste bank van Duitsland gaat in het rood.

Dat alles kan heel wat jobs kosten. In de Amerikaanse financiële wereld zijn bijvoorbeeld in April 2008 niet minder dan 23.100 jobs verdwenen in de banksector en daar lijkt nog geen einde aan te komen. Ook in Duitsland en waarschijnlijk elders in Europa verwacht men een aanzienlijke afbouw van jobs in banken en verzekeringen. In Zwitserland is het reeds zover. Daar ontslaat de USB 5500 werknemers. Deze bank verloor sinds de zomer 2007 ongeveer twaalf miljard Zwitserse Franken.

Het leven zal dan ook waarschijnlijk duurder en duurder worden. Alsof dat geen bekend liedje is? Toch voorspelt voorzitter Ackermann, Deutsche Bank, een einde van de miserie. Na ja... de vraag is alleen wanneer dat einde in zicht komt.

ROND DIT THEMA
Commerzbank met lagere winst   artikel in Der Spiegel

BayernLB in het rood   artikel in Der Spiegel

UBS en jobafbouw   artikel in Financial Times Deutschland

14:48 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: job, bank, crisis |  Facebook |

Taalhulp: invloed werkwoord op naamval zinsdeel

bild3
Spraakkunst

Oefening op de invloed van werkwoorden op zinsdelen

Moeilijkheidsgraad:

Tamelijk hoog

Aandachtspunten:

Het werkwoord bepaalt de naamval van zinsdelen vaak op wijzen die we niet gewoon zijn vanuit de Nederlandse taal. Zo wordt niet zelden de datief en ook wel de genitief gebruikt.

NAAR DE OEFENING
OEFENING

Voorbereiding   invloed werkwoord op naamval zinsdeel
Belangrijk: indien u bij het uitvoeren van de oefening twijfelt, roep dan de hulp in, aangegeven op de pagina van de oefening zelf.

Veel succes!

Opmerking:

Uw browser moet Javascript toelaten om de interactieve oefening uit te voeren. Indien de oefening niet functioneert in haar hulp of zo, ga dan even in de opties van uw browser na of Javascript mogelijk is gemaakt.

12:11 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalhulp, duits, spraakkunst, naamvallen |  Facebook |

Duits volksvertegenwoordiger: toffe job.

actualiteit
Vergoeding volksvertegenwoordigers

16 % meer voor Duitse parlementariërs

De vergoedingen voor volksvertegenwoordigers stijgen met niet minder dan 16 %. De bondsregering wil deze maatregel in minder dan een week tijd door de Bundestag jagen, om kritiek in te dijken. En kritiek is er van overal, tevergeefs echter.

Kanselier Angela Merkel verklaarde nog niet zo lang gelden: "Alle burgers moeten van de economische opgang in het land kunnen genieten." Deze woorden komen nu wel in een bijzonder schandalig licht. Daar waar een miljoen werknemers weren aan dumpingslonen van slechts 3,50 Euro per uur en meerdere miljoenen werknemers een laag loon hebben tussen 5 Euro en 7,5 Euro per uur, daar gaan nu de volksvertegenwoordigers hun vergoeding eens 'letterlijk' aanpassen aan Merkels woorden.

Vorig jaar werd besloten om de vergoedingen van de volksvertegenwoordigers te verhogen met ongeveer 6 %. Toen reeds regende het kritiek op deze gulle verhoging. Maar dit jaar doen de dames en heren volksvertegenwoordigers het nog beter: een verhoging van 10 % tegen ten laatste begin 2010. Dat betekent in drie jaar tijd een verhoging van 16 %. Na ja, alle burgers moeten van de opgang genieten, niet waar Frau Merkel?

Een volksvertegenwoordigers is geen armoedzaaier. Haast allen hebben zij een rijkelijk inkomen als advocaat, beheerder van een of andere instelling, lid van de toezichtsraad in tal van ondernemingen, enzomeer. Hun verdienste als volksvertegenwoordiger is een welgekomen toespijsje op hun gezamenlijk maandelijks inkomen. De vergoeding voor het werk voor de staat verhoogt aldus tot 8159 Euro per maand. Daarbij krijgen ze ook nog zoals voorheen een vergoeding voor 'onkosten' ten bedrage van 3800 Euro per maand.

En wie betaalt deze dames en heren? Jawel, de gewone burger die braaf de belastingen op zijn of haar laag loon betaalt. De bond van belastingbetalers is woedend, maar ja... De verhoging van de vergoedingen voor volksvertegenwoordigers stoot zozeer tegen de borst, dat de bondsregering dit voorstel in minder dan een week door de Bundestag wil jagen. Over haast alle problemen discuteren de coalitiepartners in de bondsregering maanden en maanden, meestal zijn de conservatieven van de CDU-CSU en de socialisten van de SPD het roerend oneens. Maar nu... nu heerst er een nooit geziene toestemming van beide rivaliserende coalitiepartners! En de oppositie? Ha... de liberalen (FDP), de Groenen (Die Gruene) en de communisten (Die Linke) protesteren tegen deze verhoging. Zij spreken over een onbeschoftheid, en over nog erger. Zij zullen tegen deze verhoging stemmen komende vrijdag. Mooi toch, hoe de oppositie tegen dergelijke schandalige verhoging zal zijn, niet? Ja, ja... weet hebbend dat de meerderheid van de regeringspartijen voldoende is om het voorstel door de Bundestag te jagen en wetend dat de centjes ook in hun portemonnee heerlijk zullen stijgen, protesteren zij lustig!

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

 Grafieken en beelden   in Der Spiegel

09:09 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: volksvertegenwoordiger, loon |  Facebook |

Auteursrechten

Auteursrechten

Beelden uit websites niet overneembaar

Het overnemen van teksten, beelden, grafieken, video's en dergelijke vanuit websites is niet toelaatbaar. Dat betekent, dat op deze blog minder beeldmateriaal ter beschikking zal staan.

Twee weken terug heb ik een van de veel gebruikte Duitse onlinekranten aangeschreven om de rechtspositie te kennen bij het overnemen van beelden voor deze blog. Een aantal onlinekranten vormen immers de bron voor de basis van vele artikels.

Voor het overnemen van beelden, grafieken en video's kan een onlinekrant geen toelating geven, ook al wordt zoals op deze blog steeds de fotobron vermeld. Datzelfde geldt voor het citeren van teksten, wat echter uiterst zelden voorkwam.

Om geen gerechtelijke problemen te creëren zal dan ook vanaf vandaag steeds verwezen worden naar beelden op een andere website. Het is wellicht jammer, dat u geen directe beelden kan bekijken, maar een klik op een link ernaar is snel gebeurd. Daar waar geen auteursrechten gelden, kan u nog beelden verwachten.

Dit is misschien een minder aangenaam bericht, maar gerechtelijke problemen vermijden hoort evenzeer tot de kwaliteit van een blog als de inhoud van teksten, is het niet?

08:01 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |