20-04-08

Das Wort zum Sonntag

galaxie
Atheïsme

Bestaat atheïsme wel?

Hoeveel mensen negeren het bestaan van een bovenmenselijk iets? Zijn idealen op zich geen bovenmenselijke begrippen?

Het zou interessant zijn om te weten hoeveel mensen elke vorm van een bovenmenselijk iets – men kan het god of hoe dan ook noemen – afwijzen, als niet bestaande beschouwen. Dezen kan men antitheïsten noemen. Zijn het werkelijk zoveel? Mogelijk helemaal niet. Haast elke mens heeft de neiging om zich te laten leiden door een vooropgesteld ideaal. Een ideaal is een volkomen toestand, een ergens onbereikbaar iets, een toestand die de mens vanuit zijn beperkingen niet kan bereiken, maar er wel naar kan streven en zich daardoor wel kan laten leiden. Is dan een ideaal niet een bovenmenselijk iets? Wanneer bijvoorbeeld de paus verklaarde dat god liefde is, wat ook steeds opnieuw verklaard werd in alle tijden, is dan god geen ideaal? Achting, respect voor elkeen... is dat geen ideaal? Tja... mogelijk geloven aldus heel wat meer mensen in een bovennatuurlijk iets, veel meer dan zijzelf zouden beseffen.

Zou het niet zo zijn, dat wellicht het overgrote deel van de mensen het bestaan van een bovennatuurlijk iets – een god of wat ook – helemaal niet uitsluit, maar zich daaraan niet wil binden. Dat kan men atheïsme noemen. Is dat echter geen illusie? Verwerpen niet heel veel mensen een religie omdat zij aanvoelen, dat vanuit een religie verplichtingen opgelegd worden, met andere woorden omdat zij zich in een religie beknot voelen in hun vrijheid? Inderdaad, wellicht is het meest 'onmenselijke' de beknotting van de vrijheid van elk individu. Maar... vrijheid op zich is toch ook een ideaal? Is het niet eerder zo, dat zogenaamde atheïsten zich verzetten tegen het 'instituut' religie (men noemt dit vaak 'een kerkorganisatie'), maar zich wel heel goed voelen bij een eigen inschatting van een bovennatuurlijk iets? Als een mens zich levensidealen heeft gevormd, dan zal hij of zij het hele leven daarnaar richten. Dat noemt men volwassenheid. Vanuit het zich daarheen richten legt die mens zichzelf beperkingen op om zijn idealen na te streven, stelt voor zichzelf onvrijheden - of noem het eigen verplichtingen - om het doel te proberen te bereiken. Ja... op die wijze gezien, zijn de meeste mensen helemaal niet antitheïstisch of atheïstisch. Meer zelfs, de meeste mensen richten hun leven naar een harmonisch samenleven met anderen vanuit een ideaal van achting voor elkaar en het nastreven van ware vrijheid. Is dat niet precies datgene, wat een godheid werkelijk is? Neen, zou iemand kunnen zeggen... dat is het bewijs van humanisme. Goed, en humanisme... is dat op zich geen ideaal, een bovenmenselijk iets om na te streven? Wellicht wel, zal de meest verstokte antitheïst repliceren, maar daarmee is een leven na de dood nog steeds geen deel van mijn opvattingen. Tja, leven na de dood is wel een essentieel iets in het aanvaarden van een bovenmenselijk iets. Is het werkelijk zo onmogelijk? Leven in de zin die wij kennen hier op aarde... neen, dat is onmogelijk zodra we afgestorven zijn. Maar de geest van elke mens blijft wellicht wel voortleven. De herinnering aan een overledene, de invloed die een overledene gehad heeft op de mensheid in het geheel, is onmiskenbaar. Elke mens leeft aldus voort na zijn fysieke dood. En die mensen, die idealen het best nagestreefd hebben tijdens hun aards leven, die mensen blijven het langs bij. Aan hen herinnert de mensheid zich aanhoudend. Ja... zij leven verder.

11:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atheisme, antitheisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.