18-04-08

Neonazisme groeit nog steeds in Duitsland

NPD
grootbeeld
Fotobron: die welt

Neonazisme neemt nog steeds toe in Duitsland
Neonazisme

De NPD, neonazistische partij, verbieden?

De Duitse deelstaatministers voor Binnenlandse Zaken vergaderen in deze dagen om ondermeer een nieuw verbod van de NPD te overwegen. Ondertussen meldt het Duitse orgaan ter bescherming van de grondwet een stijging van het aantal neonazi's.

Het neonazisme is nog steeds in de lift, aldus de "Verfassungschutz", het Duitse orgaan dat waakt over de grondwet. De laatste statistieken van dit orgaan werden deze dagen bekend naar aanleiding van een driedaagse samenkomst van alle deelstaatministers voor Binnenlandse Zaken. Een van de thema's op deze samenkomst is de veiligheid in de deelstaten en meer bepaald de houding van de deelstaten tegenover rechts extremisme.

Volgens de statistiek moet men onderscheid maken tussen effectieve leden van neonazistische organisaties zoals de politieke partij NPD, de actieve aanhangers ervan en de steun vanuit de bevolking. Slechts de eerste twee categorieën zijn statistische checkbaar.

In 2007 is het aantal effectieve leden van neonazistische organisaties toegenomen met 5 % tegenover 2006, van 4200 leden tot 4400 leden, gespreid over alle deelstaten. Dit mag weinig lijken op een geheel van 84 miljoen Duitsers, is echter aanzienlijk als vergeleken wordt met het aantal effectieve leden van andere politieke groeperingen. Het aantal actieve aanhangers is statische achteruitgegaan met 20% van 38.600 naar 31.000. Dat is merkwaardig en zou kunnen doen besluiten, dat rechts extremisme fel achteruitgaat in het land. Maar die statistiek is sterk beïnvloed door het wegvallen van de REP (Die Republikaner), een partij die tot in 2006 als rechts extreem ingeschat was, echter nu niet meer als dusdanig beschouwd wordt.

Op de samenkomst van deelstaatministers voor Binnenlandse Zaken wordt heftig gediscuteerd over een nieuwe poging om de NPD (partij van de neonazi's) te verbieden. Vooral de socialistische (SPD)-ministers staan achter dergelijk voorstel. In de beginjaren 2000 is een algemeen voorstel van alle partijen om de NPD te verbieden mislukt door een beslissing van het hoogste gerechtshof. Reden daarvoor was de al te grote aanwezigheid van agenten der staatsveiligheid in de top van de partij. Deze agenten (V-Männer genaamd) waren noodzakelijk om de nodige inlichten te verzamelen over de neonazistische daden binnen de NPD. Om niet op te vallen namen deze V-Männer ook deel aan beslissingen binnen die partij. Precies daarom weigerde het hoogste gerechtshof het verbod (wegens - officieel - onpartjdige houding der V-Männer).

Vooral de CDU-CSU-ministers op de samenkomst zien geen heil in een tweede poging om de NPD te laten verbieden, dat aldus in tegenstelling tot de SPD. Vooral Bayern verzet zich tegen een verbod. De CSU immers beweert dat nog steeds een groot aantal V-Männer in de NPD actief zijn en er aldus geen wijziging is tegenover de vorige beslissing van het hoogste gerechtshof. Hierbij kan men zich toch vele vragen stellen. Is het niet zo, dat uit voorzichtigheid de huidige V-Männer zoveel mogelijk proberen te voorkomen om aan beslissingen van de NPD deel te nemen... precies om een verwijt uit de weg te ruimen en een uiteindelijk verbod toch nog af te kunnen dwingen? Het is niet de eerste maal, dat Bayerse ministers meer rechts extreem denken dan hun collega's uit Noord-Duitse deelstaten...

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Die Welt

Toch lijkt een nieuw verbod voor de NPD weinig nuttig. Het is immers het Vlaams Blok in België (een haast niet neonazistische, maar des te meer rechts radicale partij) dat een precedent geschapen heeft om na een verbod onmiddellijk onder een andere naam te verschijnen. Vele politici in het land (vooral CDU-leden) achten een politiek bestrijden van de NPD veel adequater om alle neonazisme in de kiem te smoren, ook al vraagt dit jaren en decennia geduld. Blijkbaar steunt de bevolking deze laatste mogelijkheid. In een opiniepeiling van het blad Die Welt blijkt dat 75% van de bevolking een verbod van de NPD als geen gunstige oplossing ziet.

14:13 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neonazisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.