18-04-08

Duitse pseudovakbonden

PIN
grootbeeld
Fotobron: focus

PIN, privaat postverdelingsbedrijf
Vakbonden

Pseudovakbonden krijgen in Duitsland steun van gerecht

Pseudovakbonden zijn haast geen uitzondering meer in Duitsland, werken naar het believen van de werkgevers en worden nu ook door minstens één procureur gesteund.

Vakbonden zijn bewonderenswaardig. Hun militanten zetten zich onbaatzuchtig in voor hun medewerknemers en bereiken veel, heel veel voor de werkomstandigheden, de loonovereenkomsten, inspraak in de hele onderneming en zo meer. Maar... wat als vakbonden opgericht worden door de werkgever zelf? Dan begint de corruptie.

In Duitsland zijn in slechts enkele jaren tijd drie gevallen bekend geworden waarbij elke rechtschapen werknemer zijn razernij nauwelijks kan bedwingen. Duitsland is een koninkrijk voor ondernemers, dat is lang geen geheim meer. Maar wat aan het licht is gekomen, dat...! Zo bewerkten de topmanagers van Volkswagen de afgevaardigden van de vakbond met luxereizen om hun gewillig te maken voor onaangename beslissingen tegen de werknemers in. Dat geval van corruptie is reeds voor de rechtbank gekomen en veroordeeld. Gelukkig maar.

AG Siemens deed het snuggerder. De topleiding stak miljoenen in het oprichten van een tegenvakbond, tegen de normale IG-Metall-vakbond. De afgevaardigden van die pseudovakbond stemden dan zeer gewillig toe bij alle hete hangijzers in ondernemingsraden, verdedigden de werknemers in zoverre de verlangens overeenkwamen met de top van de onderneming, en zo meer. Ook dat geval is in gerechtelijke handen, loopt echter nog.

Nu zijn twee postverdelingsbedrijven op diezelfde idee gekomen. "Die Post", de officiële postverdeling heeft vorig jaar een minimumloon vastgelegd voor de brievenbestellers. Zij genieten van een loon dat niet lager mag zijn dan 9,8 Euro bruto per uur. Maar vanaf dit jaar mogen concurrenten alle soorten post verdelen, waar zij tevoren alleen pakjes mochten verdelen. Deze private ondernemingen (PIN en TNT) hebben de afgelopen maanden alles geprobeerd om dat minimumloon te bestrijden. Dergelijke minimumlonen tellen trouwens in heel de branche (momenteel zijn er slechts weinig branches waar een minimumloon geldt). PIN en TNT hebben in de herfst zoals Siemens een karrenvracht geld in een totaal nieuwe vakbond gestoken. Zij betaalden de bureaus, het bureaumaterieel en alles wat een vakbond nodig heeft om te functioneren. Deze nieuwe pseudovakbond GNBZ kwam dan ook ongelooflijk snel in actie en werkte 'gedienstig' mee met de bedrijfsleiding. In een mum van tijd beslisten PIN en TNT een minimumloon van 7,5 Euro bruto per uur, tegen het normaal aanvaarde loon in die sector. De echte vakbond ver-di was razend en legde klacht neer wegens omkoperij. Een klacht tegen de schending van het minimumloon in heel de sector zal wellicht later volgen.

Enkele weken heeft de staatsprocureur de zaak onderzocht. En wat is zijn bevinding? Er is van geen omkoperij sprake! PIN en TNT hebben weliswaar gelden ter beschikking gesteld van die pseudovakbond, maar er is – pas op! - geen tegenprestatie verwacht, aldus de procureur! Gevolg: de pseudovakbond mag voortboeren! De klacht van verd.di werd geseponeerd. De vakbond verd.di heeft nu beroep aangetekend, in de hoop dat andere procureurs rechtvaardiger zouden handelen en besluiten zouden trekken.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Focus

Zo zien we maar... in Duitsland heeft een werknemer steeds minder rechten en wordt zelfs belaagd door pseudoafgevaardigden. En delen van het gerechtelijk apparaat staan aan de zijde van de werkgevers. Dat is onmiskenbaar zo. Dat is alleen in Duitsland mogelijk, of toch ook elders?

17:32 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakbond |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.