14-04-08

Het leven van Mohammed volgens Essad Bay

Medina
grootbeeld
Fotobron: die welt

Medina, centrum van Mohammed
Islam

Leven van Mohammed volgens biograaf Essad Bey

Een schrijver uit Azerbeidjan, Essad Bay, schreef in de jaren twintig in Berlijn een biografie over Mohammed. Het werd een beschrijving van het leven van de profeet die aan de basis ligt van de Islam. Die profeet was naar de bevindingen van Essad alles behalve een vredelievend verkondiger van de leer van Allah. Het blad Die Welt publiceerde een korte inhoud van die biografie vandaag. Hier een verslag daarover met het gevaar, dat Islamieten niet zo blij zullen zijn met de inhoud ervan...

Jezus van Nazareth kennen we voldoende uit oude geschriften. Hij was een wandelprediker die barmhartig door het leven trok, liefde en respect voor allen propageerde, arm leefde en geweldloos de mensen probeerde aan te tonen wat god in werkelijkheid kon zijn. Hij leerde het volk hoe het Oude Testament te lezen, vaak tegen de enge visies van de joodse leiding in. Daardoor werd hij aangehouden en de rest weten we.

Mohammed stichtte de islam. Was hij ook een man zoals Jezus van Nazareth? Hmmm.. helemaal niet, aldus de Mohammed-biograaf Essad Bey. In het blad Die Welt werd het levensverhaal van de profeet Mohammed weergegeven. En wat voor een profeet was hij wel, de man die nu door honderden miljoenen mensen als de grootste profeet van Allah beschouwd wordt. Was hij een vredelievende persoon die Allah als een god van liefde, eenvoud, respect en barmhartigheid aanleerde? Hmm... was het maar zo! Laten we Mohammeds leven even kort overlopen volgens de kennis van Essad Bey...

Mohammed Ibn Abdallah werd geboren in waarschijnlijk augustus 570. De jonge knaap verloor snel zijn ouders en groeide op bij bedoeïnen. Hij werd kameeldrijver en leerde in 595 als 25-jarige een rijke oude dame uit Mekka kennen. Zij heette Chadidja. Hij huwde haar en werd zaakvoerder van haar rijke bezittingen.

In Mekka waren in die tijd alle godsdiensten welgekomen, want het was een belangrijk handelscentrum en dus moest pluralisme overheersen. Dat hield in dat op het centrale plein een Kaaba stond (een groot rechthoekig gebouw dat we allen kennen uit beelden). Daarin lag een steen waarop Abraham zou geslapen hebben. Rond die Kaaba waren beelden opgesteld van alle mogelijk goden en afgoden uit die tijd. Mohammed had zo zijn keuze gemaakt en bezat enkele van die goden en afgoden als persoonlijke godheden.

Zijn zaken liepen goed en weldra was hij een van de rijkste personen in Mekka. Maar dan overkwam hem iets onbegrijpelijks. In 610/611 veranderde hij plots. Hij werd nonchalant inzake reinheid en liep met vuile slonzige klederen rond. Hij verzorgde zich niet meer en bemoeide zich niet meer om de bezittingen. Hij verliet Mekka en doolde rond. Vreemd, maar ja... En toen... toen zou Allah verschenen zijn aan de man en hem de opdracht gegeven hebben om de verkondiger te worden van de waarheid. Ha... dat lijkt zowat op het verhaal van Paulus, niet? Zou Mohammed de goede kant op evolueren? Hmmm...

Hij begon te missioneren in zijn familie en haalde vrij snel succes. Allah werd de enige aanvaarbare god, niet alleen in zijn familie, maar ook onder kennissen. Maar in Mekka zelf had hij geen succes. Hij eiste dat iedereen zich zou bekeren tot de islam, maar weinigen stoorden zich aan die wel vreemde Mohammed. Mekka was immers tolerant voor alle levensbeschouwingen en ach ja... een zonderling als Mohammed was dan ook welkom, maar hij moest de mensen met rust laten. Arme Mohammed... men is nooit profeet in eigen land, niet? Dat zinde hem niet en hij trok de woestijn in en leefde drie jaren bij de bedoeïnen.

Dan trok hij naar Yathrib en daar vond hij wel gehoor. Weldra was een groot deel van dat stadje overgegaan tot de islam. Men noemde die stad dan ook de stad van de profeet (Medina). Daar riep Mohammed in 622 op tot een heilige oorlog tegen Mekka. Ja... hij was zo even een 'andere' dan Jezus. Geen vredelievende rondtrekkerij, neen... met wapens en gekletter trok hij op!

In Medina waren er nog wel mensen die de islam niet aanvaardden, maar dan vond Mohammed zo zijn methode voor om hen te 'bekeren'. Roofovervallen, terreur, en wapengekletter. Wie niet wou bekeren wachtte de dood of verslaving. Dat is wat beter dan Jezus van Nazareth, niet? Wacht maar, het wordt nog beter...

De heilige oorlog werd gestart tegen Mekka. Jammer echter.. het liep fout af en Mohammed moest zich terugtrekken. In Medina heerste hij dan als een echte despoot. Hij werd schatrijk, had op de duur 14 vrouwen, maar in seks met resultaten was hij toch niet zo bedreven. Jammer... hij heeft nooit kinderen gehad. Wel was hij niet vies om een negenjarig meisje tot zich te nemen. Na ja, als je een profeet bent met alle nodige wapens bij hand... dan mag al eens iets meer, niet? Dat negenjarig wichtje, Aischa, werd eveneens deel van zijn vrouwenharem.

In 630 uiteindelijk capituleerde Mekka voor de heilige oorlog van Mohammed. De man zelf stierf in 632. Zeg nu nog: wie wil je: Jezus of Barnabas (sorry... Mohammed)?

ROND DIT THEMA
Levensloop Mohammed   in Die Welt, naar biograaf Essad Bey

Essad Bey   levenloop

Tja, de biograaf Essad Bay, werd geboren in 1905 in Azerbeidzjan. In 1917 moest hij vluchten voor de bolsjewieken en belandde in Iran. Van daaruit trok hij naar Georgië, later naar Rome en Parijs en tenslotte belandde hij in Berlijn. Daar werd hij voorzitter van een Islamitische Bond en werd schrijver. Hij gold als biograaf van o.a. Stalin, tsaar Nikolaas II en Mohammed. In 1933 ontvluchtte hij de nazi's en trok dan naar de USA, later naar Wenen en uiteindelijk stierf hij door ziekte op 37-jarige leeftijd in Italië in 1942.

21:22 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mohammed, allah, islam |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.