14-04-08

Heeft u een vrije wil? Neen! Of toch?

Vrije wil in de hersenen
grootbeeld
Fotobron: dpa

Recent onderzoek geeft wetenschappelijke basis voor de mening dat een mens geen vrije wil heeft
Wetenschap

De vrije wil van een mens zou niet bestaan

Vele filosofen en ook theologen beweren dat een mens geen vrije wil heeft. Dit lijkt nu door de positieve wetenschap bewijsbaar te worden. Een revolutionaire ontdekking in het Max Planck Instituut in Leipzig...

Het wordt tijd, dat jij eens wilskracht toont, verwijt een vrouw nogal eens haar man. Bij dergelijke woorden kan elke man steigeren en boos worden, getroffen in zijn trots. Wie heeft het lef te beweren dat ik geen wil heb, brult wel eens een man terug. Is dat echter zo? Heeft een mens een vrije wil? Reeds eeuwen discuteren filosofen over het al of niet bestaan van de vrije wil. Ook theologen hielden en houden zich nog steeds bezig met deze vraag. Niet zelden opperen zei de mening, dat een mens niet vrij kan beslissen, en aldus ook niet vrij kan beslissen om een geloof te ontwikkelen in een godheid. Filosofen bekijken dit probleem veel ruimer en zien vaak de mens onbekwaam om uit totaal vrije wil welke beslissing ook te treffen.

Nu loopt over de vrije wil van de mens reeds lange tijd een diepgaand onderzoek in verschillende wetenschappelijke centra ter wereld. Tot nu toe kon men de vrije wil niet bewijzen vanuit positief wetenschappelijk oogpunt, noch ontkennen. Maar een recent onderzoek van het Max Planck Instituut in Leipzig lijkt een doorbraak te bekomen in deze vraag. De cognitieve en neurale wetenschapsafdeling van Max Planck heeft een mechanisme ontdekt in onze hersenen, dat elke beslissing van onze wil reeds vastlegt seconden voor we bewust onze wil duidelijk maken en een keuze hebben geveld tussen mogelijkheden. Daarbij worden hersendelen die verantwoordelijk zijn voor ons onderbewuste, actief tot op zeven seconden voor een uiteindelijke beslissing die we bewust nemen.

Tot die vaststelling is men gekomen door onderzoek van de zuurstofopnames in hersendelen die in het onderbewuste actief worden. De resultaten van die onderzoeken zijn gepubliceerd in het vakblad "Nature Neuroscience" en kunnen een belangrijke doorbraak zijn in het wetenschappelijk vaststellen van de niet vrije wil van een mens.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Der Spiegel

Decision Making   betreffend artikel in Nature Neuroscience

Cognitief en neuraal Wetenschapscentrum   van het Max Planck Instituut in Leipzig

Er is echter nog een beperking: bij het uittesten van proefpersonen slaagden de wetenschappers erin bij 60 % der gevallen een beslissing van die personen reeds te weten, seconden vooraleer de persoon bewust de beslissing nam. Dat percentage geeft een hoog vertrouwen aan de mening, dat een mens geen vrije wil heeft. Maar sluitend is het aldus nog niet.

De ontdekking van die wetenschappers kan revolutionair zijn. Wetenschappelijk wordt hier (met een sterke aanwijzing) bevestigd wat vele filosofen en theologen steeds hebben verdedigd: de mens kan niet uit vrije wil handelen en beslissen. Hoe die wil dan wel in het onderbewuste vastgelegd is, dat is een ander probleem...

15:01 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrije wil |  Facebook |

Commentaren

Heeft u een vrije wil De mens is hierop aarde met een doel. Het doel is om God te eren. Dank voor zijn leven hierop aarde. Het betekent ook de verzoening met de hemelse Vader aangaan. Pasen is net achter de rug. Het lijden en sterven van Jezus Christus voor alle mensen op deze aarde. Om die keuze te willen maken, dat Jezus over het leven van de mens gaat beslissen heeft hij een ieder een vrije wil en keuze gegeven. Die vrije wil en keuze is een ieder zijn verantwoordelijkheid. Wil je behouden worden of niet. God is de bron van het leven. Filosofen kunnen heel wat onderzoekingen doen. Maar uiteindelijk heeft de Allerhoogste Machtige God het laatste woord over Zijn schepping en het leven van mensen.

Een fijne dag en week.

Gepost door: Patricia | 14-04-08

De commentaren zijn gesloten.