13-04-08

Gratis medische verzorging in Duitsland

Geneeskunde
grootbeeld
Fotobron: foto-health

Geneeskunde gebeurt in Duitsland bij een tweeklassensysteem
Geneeskunde

Gratis verzorging een hemel op aarde?

In Duitsland is geneeskunde gratis (op een kleine bijdrage na). De keerzijde van dit systeem is echter een tweeklassensysteem, hoewel dit openbaar niet toegegeven wordt.

In Duitsland is geneeskunde gratis, op die beperking na, dat men symbolisch 10 Euro betaalt voor de eerste medische tussenkomst in een jaarkwartaal. Zo bijvoorbeeld: heeft u geen medische problemen gehad van januari tot einde maart, dan heeft u niets te betalen. Ontstaat in April een probleempje en is een dokter nodig, dan betaalt u voor die eerste tussenkomst 10 Euro. Nadien betaalt u weer niets in de eerstkomende drie maanden, hoe dikwijls u ook een geesheer of een specialist opzoekt of gehospitaliseerd moet worden.. Dus slechts 10 Euro per kwartaal (drie maanden) indien u tijdens die maanden een tussenkomst nodig had.

Dat lijkt fantastisch, niet? Wenst u bijvoorbeeld in de herfst een inenting tegen griep, dan gebeurt dit gratis. Geen eerste bezoek aan een arts om een voorschrift te bekomen voor een inenting, geen zelf aanschaffen en betalen van dat product bij de apotheker, geen twee bezoek aan de arts om de inenting te laten doen. In de plaats van dat alles zal u bij een bezoek aan de arts omiddellijk een inenting krijgen en betaalt u geen cent. Heeft u dan bijvoorbeeld toch een ander aandoening opgelopen en is hospitalisatie nodig, dan gebeurt dit alles gratis, ziekenhuisverblijf inbegrepen. Geen remgeld, niets betaalt u. Een droomwereld voor wie niet in Duitsland woont, zou u denken. Alleen op protheses (een kunstgebit, een metalen heup, enzovoort) betaalt u een bijslag.

Maar... alleen werkenden, werklozen met een werkloosheidsuitkering en gepensioneerden (alsook de kinderen van dergelijke ouders) hebben recht op dit systeem. Dat houdt in, dat de miljoenen mensen die leven op het sociale minimum (Belgische OCMW) geen recht hebben op gratis geneeskundige verzorging. Zij betalen de volle pot, tenzij zij in levensgevaar zijn!.

Nog een andere kant van de medaille:

In plaats van aangesloten te zijn aan een openbare gezondheidskas, kan u een private gezondheidskas benutten. Bij de openbare kas betaalt elke werknemer ongeveer 14 % bijdrage uit het verdiende loon per maand, net zoals in België voor de helft betaald door de werkgever, voor de nadere helft door de werknemer. Met die bijdragen betaalt de gezondheidskas dan alle medische tussenkomsten. Dat wil zeggen: de kas betaalt de geneesheer, betaalt de nodige medicatie (daar moet de patiënt wel een kleine toeslag betalen bij de apotheker) en de kas betaalt het ziekenhuis. De private ziekenkassen doen net hetzelfde. Maar gezien een private ziekenkas meer bijdrage vraagt van de werknemer (dat kan aanzienlijk meer zijn per maand), betaalt deze kas de geneesheer meer dan een gezondheidskas. Ziet u reeds de gevolgen?

Een geneesheer die een patiënt heeft met private ziekteverzekering, zal deze patiënt voorrang geven op de anderen met openbare zieketeverzekering. Dat heeft volgende verschijnselen:

Een patiënt met openbare ziekteverzekering zal bij een bezoek aan de arts snel onderzocht worden, of (wat vaak voorkomt) helemaal niet lichamelijk onderzocht worden - op het nemen van de bloeddruk na - en wordt dan ook vaak enkel op mondelinge mededeling van klachten behandeld en krijgt dan gepaste medicatie voorgeschreven. Een patiënt van een private ziekteverzekering zal grondig onderzocht worden... Nemen we het voorbeeld van iemand die - zonder het te weten – aan diabetes (suikerziekte) lijdt. Hij komt met zijn openbare ziekteverzekering bij een (gewetenloze) arts en klaagt over pijnlijke voeten. Die arts zal mogelijk slechts de mondelinge klacht aanhoren en mogelijk een pijnverzachtend zalfje voorschrijven. Als die patiënt dan nog eens terugkomt en klaagt over duizeligheid, dan zal de arts toch even de bloeddruk meten. Lijkt die te hoog, dan gaat een alarmlichtje bij hem op: pijnlijke voeten, hogere bloeddruk... dat kan wijzen op diabetes. Daar moet het bloed onderzocht worden. Blijkt uit het bloedonderzoek, dat de patiënt inderdaad suikerziekte heeft, dan schrijft die arts een specialist voor. Om een afspraak bij die specialist te maken, moet die patiënt dan vaak weken tot maanden geduld hebben, want de patiënten met private ziekteverzekering gaan voor! Had die patiënt een private ziekteverzekering, dan was reeds bij het eerste doktersbezoek diabetes vastgesteld geworden, want dan krijgt hij een grondig onderzoek!

Inderdaad, in Duitsland bestaat een tweeklassen-ziekteverzorging, ook al zal geen enkele geneesheer dit toegeven vanuit deontologische gronden. Erger nog, zij die leven van het sociale minimum hebben zelfs gewoonweg geen verzorging, tenzij er levensgevaar is. Die laatsten worden wel opgevangen door een sociaal net, zodat ook zij een tandarts kunnen bezoeken of een geneesheer bij koortveroorzakende ziekte. Daarbij gaat het echter om sociale tussenkomst met nog minder medisch onderzoek als gevolg.

ROND DIT THEMA
AOK   meest gekozen openbare gezondheidskas in Duitsland

En hoe zit het als u als Belg of Nederlander in Duitsland woont? Dan wordt u behandeld naargelang de inkomsten die u heeft. Voor de Belgische of Nederlandse inkomsten betaalt u ziektebijdragen aan een Belgische of Nederlandse ziekteverzekering. Die gezondheidskas regelt dan uw gezondheidszorg in Duitsland door samenwerking met een Duitse openbare gezondheidskas. Voor uw inkomsten uit Duitse arbeid kan u dan kiezen: bijdragen aan een openbare of een private Duitse gezondheidskas. Hangt u volledig af van een Belgische of Nederlandse kas, dan heeft u geen keuze: dan bent u verbonden aan een Duitse openbare gezondheidskas en zal u steeds naar die kas behandeld worden, tenzij u dit systeem weigert en extra wil bijbetalen voor een Duitse private kas. Maar in dat laatste geval, kan de Belgische of Nederlandse gezondheidskas weigeren om samen te werken met die private Duitse kas of op zich ook meer bijdragen eisen...

Wel, bent u in België nog steeds zo uit op een gratis geneeskunde als in Duitsland? Wees blij, dat u steeds ernstige verzorging krijgt in het Belgenlandje.

09:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ziekteverzekering, gezondheidskas |  Facebook |

Commentaren

Doktersbezoek Goed dat je het Duits ziekteverzekeringssysteem eens uiteenzet zo kunnen de belgen eens vergelijken met ons systeem.
Als ik Duitsers vertel dat we bij elk doktersbezoek moeten betalen dan is dat zo onbegrijpelijk voor hen dat sommigen denken dat ik een grapje vertel. Wat hebben ze een paar jaar geleden toch een spektakel gemaakt over die 10 Euro "Begrüßungsgeld" die ze nu om de drie maand bij doktersbezoek moeten betalen. Een ziekteverzekering moet natuurlijk solvabel blijven zoniet loopt het fout.Zo worden bvb bij de NMBS de bijdragen verhoogt indien de uitgaven de innamen overstijgen. De aangeslotenen worden hiervan jaarlijks ingelicht of er verhogingen nodig zijn of niet.
Nu weet ik niet of er in Duitsland ook zoiets bestaat als een hospitalisatieverzekering waarbij alle bijkomende kosten bij ziekenhuisopname terugbetaald worden? Naargelang de afgesloten polis is dit ook het geval voor verblijf in een éénpersoonskamer.Dergelijke verzekering is natuurlijk niet goedkoop doch sommige bedrijven bieden hun personeelsleden een gratis verzekering aan. Dit is sinds 2006 ook het geval voor het NMBS personeel. Zowel voor de actieven als de gepensioneerden en dit voor ziekenhuisopname in een tweepersoonskamer. Wie een éénpersoonskamer wenst betaalt een toeslag aan Ethias.
Dan hebben we hier ook nog het systeem van de zogezegde "maximum-factuur". Dit zorgt ervoor als de remgelden op jaarbaarbasis een bepaalde limiet overschrijden deze volledig vergoed worden.
Overigens hier is de ziekteverzekering verplicht voor iedereen, zelfs voor vreemdelingen die hier werken of studeren en elkeen die een vervangingsinkomen krijgt blijft met alles automatisch in regel.
Toestanden dat huisartsen die te weinig verdienen omdat ze niet genoeg privéverzekerden in hun wachtkamer hebben het land ontvluchten kennen we hier gelukkiglijk nog niet. Ook niet dat je als gewone verzekerde wekenlang moet wachten op een behandeling is hier onbestaande. Tenslotte is iedereen hier in dezelfde soort ziekenkas en de geneesheren verdienen goed, dit bewijst het steeds maar groter wordende aantal artsen van vreemde origine.
Mij hoor je niet klagen.

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 13-04-08

De commentaren zijn gesloten.