11-04-08

Taalhulp: uitspraak van de "a" en "v"

bild5

UITSPRAAK
Gebruikte
symbolen

e: a: i: o:  lange klinkers zoals in het Nederlands
 

a  korte "a" zoals in het Nederlands, maar scherper uitgesproken.
 

u:  lang uitgesproken Nederlandse "oe" als in "koe"
 

u  kort uitgesproken Nederlandse "oe"
 

ɛ:  lang uitgesproken als een vuile Nederlandse "ei" (de eind-"i" niet uitspreken). Dit komt bij de "ä" voor
 

ɛ  kort uitgesproken Nederlandse "e" zoals in de Nederlandse woorden "weg, pech". Is aldus een kort uitgesproken vuile Nederlandse "ei" (de eind-"i" niet uitspreken). Dit komt veel voor bij de geschreven Duitse "e" en bij de "ä"
 

ə  doffe "e" zoals in het Nederlands
 

ø  uitgesproken als het Nederlandse "eu" in "beuk". Komt voor bij de geschreven "ö".
 

ɐ  een "r" op het einde van een woord of een lettergreep. Indien aan deze "r" een doffe "e" voorafgaat, valt deze "e" in de uitspraak weg. De uitspraak is een soort doffe "e" die zeer kort wordt uitgesproken en gebonden wordt aan de uitspraak van de vorige letter met een lichte toonverlaging.
 

r  een zeer rollende "r" die uitgesproken wordt achteraan tegen de keelholte, waarbij de tong achterwaarts geduwd wordt zodat de keelholte meer gesloten wordt.
 

kh ph th  een "k", "p" of "t" die aangeblazen wordt (geaspireerd) door er een "h" onmiddellijk erop uit te spreken. Dit gebeurt indien er een klinker op volgt, ook indien er een doffe "e" op volgt.
 

g  Een geschreven "g", uitgesproken als de "g" in het Franse woorden "gare, garçon". Steeds in het begin van een Duits woord of er midden in. Op het einde van een woord of een lettergreep wordt de geschreven "g" uitgesproken als een "k".
 


Uitspraak

De letters "a" en "v"

De uitspraak van de Duitse taal bepaalt zeer sterk de verstaanbaarheid. Nonchalance in deze moet steeds vermeden worden. Articulatie wordt hoofdzaak. Elke vrijdag benaderen we een aantal voorbeelden om op een juiste wijze Duits uit te spreken. Het is immers vaak een heel probleem voor een Duitser om een anderstalige in het Duits te verstaan. Oorzaak voor dit onverstaanbaar zijn is meestal, haast steeds, het onvoldoende articuleren. Werkelijk, Duits zonder articulatie is hetzelfde als mompelen.

Oefening baart kunst. Heb dan ook heel veel geduld en vooral koppigheid om steeds opnieuw aandacht te besteden aan de uitspraak. Ja, het is mooi om de Duitse spraakkunst te beheersen, en ja, het is al even mooi om afstand te nemen van Nederlandse uitdrukkingswijzen bij het hanteren van de Duitse taal, maar dat alles is niets, letterlijk niets waard, wanneer u bij de uitspraak niet sterk articuleert!

Uitspraak van de korte "a"

Vandaag worden enkele klassieke fouten in de Duitse uitspraak behandeld, fouten die eenNederlandstalige snel over het hoofd ziet.

De korte "a" wordt door vele Nederlandstaligen veel te onscherp uitgesproken als zij Duits spreken. Gelieve daarop te letten. Voorbeelden van een korte "a":

alles [aləs]
angehen [ange:ən]
der Anteil [de:ɐ anthail]
absurd [apzurt]
die Gaffel [di: gafl]
die Macke [di: makhə]

Uitspraak van de "v"

Ook de uitspraak van de "v" vraagt aandacht. In het Duits wordt deze als een "f" uitgesproken. Voorbeelden:

der Vers [de:ɐ fɛrs]
der Vater [de:ɐ fa:thɐ]
viel [vi:l]
vorne [fornə]
von [von]
Hannover [hano:fɐ]
der Vogel [de:ɐ fo:gl]
das Volk [das folk]
die DVD [di: de:fau:de:]
vergeben [fɛɐge:bn]
versehen [fɛɐze:ən]

Maar de "v" blijft een gewone Nederlandse "v" in de meeste vreemde woorden (vreemde woorden die helemaal niet verduitst zijn). Er zijn tal van voorbeelden:

nervös
die Diva
das Souvenir [De "s" wordt hier wel verduitst als een z uitgesproken]
die Vase
der Ventilator
die Vokabel
die Zivilisation
der Vulkan
Ravensburg
die Evolution
der Lavendel
der Vegetarier
vage

Maar toch zijn er een aantal verrassingen bij de uitspraak van de "v". In sommige vreemde woorden wordt deze letter toch als een "f" uitgesproken, alsof die woorden als meer verduitst worden beschouwd. Enkele voorbeelden:

die Nerven [di: nɛrfn] en toch nervös [nɛrvøs].
Het voorvoegsel Vize- is afkomstig van het Franse voorvoegsel "vice-", maar wordt met een "f" uitgesproken in bijvoorbeeld: der Vizekanzler [de:ɐ fitsəkhantslɐ].

Als laatste letter voor vandaag kan nog even de aandacht gevestigd worden op de e in de voorvoegsels "ver-" en "ge-". In het voorvoegsel "ver-" wordt de e altijd hel uitgesproken als in de Nederlandse woorden "weg, bek". Dat stelt men voor door een "ɛ". Dat is even opletten voor een Nederlandstalige die deze e in zijn taal dof uitspreekt. In het voorvoegsel "ge-" spreekt men de e dof uit, maar vaak spreekt men ze hel uit zoals bij het voorvoegsel "ver-", om een accent erop te leggen of ook vanuit een soort verheven taal. Voorbeelden van het voorvoegsel "ver-":

vergeben [fɛɐge:bn]
versehen [fɛɐze:ən]
der Vertrag [de:ɐ fɛɐtra:k]
der Verlust [de:ɐ fɛɐlust] (betekent: het verlies)
das Verlies [das fɛɐli:s] (betekent: het gevang, de kerker)

Veel succes bij de uitspraak. Het zal uw verstaanbaarheid in het Duits zeer ten goede komen.

11:43 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalhulp, duits, uitspraak |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.