11-04-08

Duitse gepensioneerden worden marginaal

Roman Herzog
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Oud-bondspresident Roman Herzog (CDU) verzet zich hevig tegen aanpassing van de pensioenen aan de levensduurte
Generatiekloof

Duitse gepensioneerden in het vizier

De jongere generatie in Duitsland wil niet meer opkomen voor de ouderen. Een stijging van de pensioenen met nog geen 1 % in werkelijkheid sinds drie jaren wordt belaagd langs alle kanten. Men spreekt over een op til staande generatieoorlog...

Wat is een Belgisch en wellicht ook Nederlands gepensioneerde toch een gelukkige Europeaan. Bekijken we even de aanpassingen van de pensioenen aan de levensduurte in België sinds 2005. Elk jaar is er een indexaanpassing geweest, nu in 2008 zullel er minsten twee dergelijke aanpassingen zijn. Dat betekent concreet, dat de Belgische pensioenen met 10 % gestegen zijn sinds begin 2005. Goed, de levensduurte is iets meer de hoogte ingegaan, maar toch is er ergens rechtvaardigheid te vinden in deze aanpassingen. En hoe is het in Duitsland?

De Duiste pensioenen zijn sinds 2005 geblokkeerd. Dat betekent concreet, dat de pensioenen 0.0 % gestegen zijn. Erger nog, zij zijn in werkelijkheid aanzienlijk gedaald door verhoogde bijdragen aan de ziekteverzekering en verhoogde bijdrage voor de ouderdomszorg. Gemiddeld liggen de pensioenen rond 800 tot 900 Euro per maand. Dat betekent dan ook dat een zeer groot deel van de gepensioneerden rond moet komen met veel minder dan dat gemiddelde. Velen leven met slechts enkele honderden Euro's per maand.

Nu heeft de bondsregering onder druk van de SPD (socialisten) de pensioenen per juli 2008 eindelijk eens een verhoging toegestaan van 1,1 %. Maar tegelijk worden de bijdragen voor ouderenzorg opgetrokken, zodat de verhoging in werkelijkheid slechts 0,7 % of 6 Euro per maand zal bedragen voor een gemiddeld pensioen. Mooi niet? Het leven is meer dan 10 % gestegen in duurte sinds 2005... kan u zich voorstellen, dat ook een gepensioneerde graag elke dag een boterhammetje tussen de kiezen heeft? De bondsregering heeft dit "geschenk" mogelijk gemaakt omdat de staatsinkomsten door de stijgende economie groter zijn dan gepland.

En hoe reageren de politici op deze verhoging van 0,7 % sinds 2005? Stel u voor: er heerst een ware woede onder velen van hen! Enkele reacties:

Roman Herzog, oud-bondspresident, is verontwaardigd. Wegens de laagte der pensioenen? Neen, neen... omgekeerd. Hij ziet het zelfs als onwettelijk, dat de gepensioneerden een verhoging krijgen, daar waar zij niet eens moeten werken voor hun geld. "Op de duur gaat het zover, dat de ouderen de jongeren uitplunderen," aldus de afkeer van de oud-president die met een rijkelijk pensioen door het leven gaat.

De voorzitter van het Duits Instituut voor Ecnomie en Maatschappij zegt. "We zijn op weg naar een ouderendemocratie, een democratie waar de jongeren geen inbreng meer hebben." Wat meent hij daar? Wel, op dit ogenblik zijn er ongeveer 20 miljoen gepensioneerden in het land. Dat is haast een vierde van de totale bevolking. En dit aandeel in de bevolking stijgt nog steeds en kan binnen een tiental jaar een derde van de totale bevolking worden. Dat betekent, dat na aftrek van de kinderen die niet stemgerechtigd zijn, de gepensioneerden een derde en meer van de stemgerechtigden uitmaken. Politici aan de macht moeten dan ook ernstig rekening houden met de verlangens van de ouderen. Maar, zegt de voorzitter, die ouderen doen niets voor de samenleving. Zij profiteren er enkel van. De jongeren moeten zich daardoor doodsloven om de ouderen een pensioen te geven. Een verhoging van 1,1 % (na ja... 0,7 % in werkelijkheid) na drie jaren is dan ook ongehoord, aldus de voorzitter.

De voorzitter van de jongeren-liberalen eist dan ook een verlaging van de kiesleeftijd van 18 naar 14 jaar ouderdom. Op die wijze kan de jongeren- en werkendengeneratie in het land opnieuw rechtvaardiger vertegenwoordigd worden binnen het geheel van de stemgerechtigden.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Der Spiegel

Mooi niet? Een gepensioneerde heeft 40 jaar en meer gewerkt voor zijn leven en daarbij al die jaren bijgedragen aan belastingen betaald om de staat recht te houden. Meer zelfs... de Duitse gepensioneerde heeft het land uit de asse van de Tweede Wereldoorlog doen herrijzen. Met honger in de maag hebben de gepensioneerden gesloofd in de jaren vijftig en zestig om aan een zeer laag loon Duitsland herop te bouwen, de Duitse samenleving weer menswaardig te maken.. En wat krijgen hij nu als dank daarvoor? De jongere generaties leven in een weelde dankzij de inspanningen van de huidige gepensioneerden. De jongeren verdienen nu een goed loon. Zelfs zij die aan 3.5 Euro per uur moeten werken met schandalige dumpingslonen verdienen nog steeds meer dan de hongerlonen uit de jaren vijftig waarbij de huidige gepensioneerden de Duitse staat redden.

Als politici uit de rangen van de conservatieven en liiberalen hun gelijk halen, dan wacht een gepensioneerde in Duitsland niets anders dan een langzame dood in armoede en marginaliteit als dank...

09:24 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pensioen |  Facebook |

Commentaren

triest Tja Sebastian, waar gaat dat eindigen en tot welke toestanden zal dat nog leiden? Vele werkenden die onderbetaald worden en een massa ouderen die een pensioen krijgen waar ze nauwelijks kunnen van leven. Dit kan nooit goed zijn en zeker niet in een rijk land zoals Duitsland.
De Belgen gaat het dank zij ons indexanpassingssysteem inderdaad beter. Ook het feit dat er momenteel een tussenkomst is van de staat om de dure verwarmingskosten wat te lenigen geeft toch een goed gevoel.
En toch is hier ook bijna niemand meer tevreden, er wordt nergens anders meer gezeurd en geklaagd.
Hoe lang de indexaanpassing nog zal blijven is een open vraag. Zo een systeem bestaat enkel in Luxemburg en Belgie en naar het schijnt staat Europa hier niet zo positief tegenover.

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 11-04-08

De commentaren zijn gesloten.