06-04-08

Oorlogsschuldvraag: nieuwe serie berichten

weimar
Oorlogsschuldvraag

Nieuwe reeks

Na de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 werd voor het eerst in de geschiedenis de oorlogsschuldvraag gesteld om daaruit een schadevergoeding te eisen van de agressor. Dat feit heeft Duitsland nooit echt verkropt en blijft tot op de dag van vandaag een hekel punt. Wie is immers verantwoordelijk voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Het antwoord op die vraag zal in de loop van deze serie gezocht worden. Na die oorlog werd de verantwoordelijkheid voor een oorlog nog slechts overwogen in functie van de Rechten van de Mens en de UNO- besluiten . Hoe zat het voor de Eerste Wereldoorlog? Welke soort oorlogen werden gevoerd doorheen de mensheid en in welke mate werden ze moreel aanvaard? Bestonden er wetten ter regeling van een oorlog? Welke rol spelen de USA tegenwoordig in oorlogen en worden ook zij geconfronteerd met een oorlogsschuldvraag? Tal van vragen waarop in deze reeks ingegaan wordt, met uiteraard een groot accent op het unieke van de schuldvraag voor de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan. Ter verduidelijking. deze reeks behandelt de oorzaak en aanleiding en doel van een oorlog, niet het oorlogsrecht tijdens een oorlog.

Volgende hoofdthema's zullen behandeld worden:

Oorlogen in de Oudheid
"Rechtvaardige oorlogen" in de eerste 15 eeuwen na Christus
Aanvalsoorlogen in de 16-17de eeuw en het ontstaan van het volkerenrecht
Kabinetoorlogen en het "ius ad bellum"
De opkomst van het volkerenrecht
De volkerenbond en de UNO en verdedigingsoorlogen
Preventieve oorlogen
Preemptieve oorlogen
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: juli-crisis 1914
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: De Duitse "Sonderweg"
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: houding van Duitse regering en historici
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: houding van Franse regering en historici
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: houding van Britse regering en historici
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: houding van Amerikaanse historici
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI: houding van Russische historici
Oorlogsschuld van Duitsland in WOI:huidige standpunten
Huidige Duitse wetgeving inzake oorlog

Vanaf morgen maandag start deze reeks berichten, te volgen op elke weekdag.

17:58 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.