19-03-08

Volgende posting. zondag 6 april 2008

paasverlof

16:45 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Vertaling Rede Angela Merkel voor de Knesset

Angela Merkel
grootbeeld
Fotobron: focus

Kanselier Angela Merkel voor de Israëlische Knesset
Rede Angela Merkel

Rede voor de Israëlische Knesset – Nederlandse vertaling

De Nederlandse vertaling van de toespraak van kanselier Angela Merkel voor de Israëlische Knesset van gisteren dinsdag 18 maart is ter beschikking op de link in het vakje "Rond dit Thema".

De Duitse kanselier Angela Merkel was tot gisteren dinsdag 18 maart 2008 in Israël ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de stichting van deze staat in 1948. Zij voerde een aantal bondsministers aan die een nieuw orgaan in het leven riepen ter bevordering van de samenwerking tussen Duitsland en Israël. Dit orgaan is een jaarlijkse consultatie-ronde tussen ministers van beide staten.

Bij deze gelegenheid werd aan de kanselier de buitengewoonlijke mogelijkheid gegeven zich in de Knesset te uiten. Zij is daardoor de eerste regeringsleider die deze eer te beurt valt daar, waar tevoren alleen buitenlandse staatshoofden in de Knesset het woord mochten voeren.

Angela Merkel leunde in haar rede sterk aan bij de rede van oud-bondspresident Johannes Rau uit het jaar 2000, verwijzend naar de historische verantwoordelijkheid van Duitsland voor de veiligheid van Israël, historisch ontstaan uit de Holocaust en Shoah waarvoor nazi-Duitsland verantwoordelijk was en waarvoor het democratische Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog zich evenzeer verantwoordelijk voelt en alles doet om de veiligheid van de joodse staat te bevorderen.

In dat licht verwijst Angela Merkel naar de afkeuring van Duitsland naar Iran toe, dat Israël geregeld hoont en mogelijk bedreigt met nucleaire wapens. In diezelfde geest wil Duitsland Israël bijstaan in het bestrijden van terreur tegen de staat, met name terreur van de Palestijnse Hamas.

In het geheel is de rede zeer aansprekend en tegelijk ook gericht op concrete stappen in het kader van vrijheid, democratie en de waardigheid van de mens. Deze concrete stappen vertolken zich in projecten voor samenwerking op jeugdniveau, alsook op regeringsniveau, op het vlak van samenwerking tussen Israël en de Europese Unie, en in de Duitse steun voor het Twee-Staten-Plan voor Israël en Palestina.

ROND DIT THEMA
Rede Angela Merkel   voor de Israëlische Knesset (Nederlandse vertaling)
Wellicht opmerkelijk zijn de woorden in verband met de houding van Iran tegenover Israël. Angela Merkel stelt dat de inzet van Duitsland voor de veiligheid van de joodse staat niet zal ingedijkt worden door eventuele bevragingen onder de Europese volkeren, waarbij de bevraagden ervan uit zouden gaan dat de grootste bedreigingen voor de wereld niet van Iran uit komen, maar van Israël uit. Hier blijkt de onvoorwaardelijke en absolute steun van Duitsland aan de joodse staat, uiteraard in het licht van de historische verantwoordelijkheid.

15:40 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angela merkel, knesset, israel |  Facebook |

Kleuters opvoeden met reclame.

Ursula von der Leyen
grootbeeld
Fotobron: focus

Ursula von der Leyen, bondsminister voor het Gezin
Kinderopvang

Duitse kinderopvang wordt geprivatiseerd

Het neoliberalisme eist onder andere de privatisering van sociale voorzieningen in een land. Dat wordt letterlijk genomen in Duitse conservatieve middens. Vanuit die geest wil Ursula von der Leyen, bondsminister voor het Gezin, de hele kinderopvang in Duitsland privatiseren.

Het neoliberalisme grijpt om zich in alle bereiken van het leven. Tot de tien geboden ervan behoort de privatisering van sociale voorzieningen. Dat is de bikkelharde visie van Amerikaanse ondernemers en richtingaangevers, die in de laatste jaren de politiek van de conservatieven (CDU/CSU) in Duitsland drijft. De gevolgen kennen we reeds deels: werknemers moeten het gelag betalen. Inderdaad, 'deels' kennen we de gevolgen. Wat immers als... als bijvoorbeeld de kinderopvang georganiseerd wordt door ondernemingen? Wat als bijvoorbeeld McDonalds, Siemens, Mercedes, BMW, BAYER en dergelijken van de staat subsidies krijgen om de kosten voor kinderopvang deels te dekken? Wat als peuters en kleuters opgroeien in een reclamegerichte kinderkribbe? Kleutertjes die pedagogisch met "Kaufland"-blokjes [GB-blokjes in België] spelen of "Frolic"-dierenfiguurtjes rangschikken of Rewe-fruit leren verkennen [Delhaize-fruit in België]... Wat als bijvoorbeeld de jonge ouders van deze peuters een hogere kans worden aangeboden om werk te vinden bij BASF als zij hun kindertjes naar een BASF-kribbe brengen?

De strijd en concurrentie tussen GSM-aanbieders wordt dan bijvoorbeeld beslecht in de kinderkribben. Het is immers een vaststaand feit, dat kinderen in hun eerste levensjaren vaste patronen leren voor het verdere leven. Worden zij daarbij geïndoctrineerd dat T-Mobile 'de' aanbieder is van het spreken tussen mensen (communicatie), dan zullen de andere GSM-aanbieders hun boeken mogen sluiten, eens die kleutergeneratie groot is geworden. En zo kunnen we dan duizend en een voorbeelden geven.

Is dit alles maar een dromerij, een doemdenken van anti-kapitalisten? Neen, lang niet. De bondsminister voor het Gezin, Ursula von der Leyen (CDU), wil op het einde van april een wet doen stemmen, die de kinderopvang regelt via private ondernemingen. Haar doel is de kosten voor de staat tot een minimum te herleiden. Ondernemingen zullen daartoe een kleine subsidie kunnen opstrijken en totaal vrij zijn om hun reclamestrategieën uit te werken in hun op te richten kinderkribben. Waar tot nu toe de gemeentes en maatschappelijke organisaties kinderopvang regelen, zal door die wet de taak overgenomen worden door ondernemingen. Uiteindelijk doel van de bondsminister is het bevorderen van het aantal kinderkribben zonder dat de staat daar al te veel geld in moet steken. Ja, het neoliberalisme bereikt daardoor haar laatste doel: ook alle sociale voorzieningen moeten geprivatiseerd worden in slechts één daglicht: de winst van de onderneming.

Schluss aldus met een pluralistische opstelling van de maatschappij. Schluss met de diepe menselijke waarden die in een kinderopvoeding zo van belang zijn. Nog slechts consumptie, winstgerichte welvaartshonger en individualisme zullen de maatstaven worden van de toekomstige Duitse samenleving...

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Focus

Het protest van maatschappelijke organisaties, van kerkelijke en niet-confessionele instellingen, van sociale verbanden wordt gewoonweg door de conservatieven terzijde geschoven. De socialisten (SPD) zijn als regeringspartner niet akkoord, maar zullen mogelijk de duimen moeten leggen in ruil voor andere toegevingen van de conservatieven (CDU/CSU). Het wordt wellicht een bewogen zitting van de Bundestag op het einde van april om over deze wet te stemmen. Laten we hopen, dat het gezonde verstand het zal halen. Waar gaan de conservatieven heen? Zij verzetten zich in het verleden tegen privatisering van scholen wegens precies het gevaar van beïnvloeding van de reclame op het opvoedingsproject van onderwijsinstellingen, en nu... nu gaan ze daar vlot over inzake kinderkribben. In hun ogen worden peuters en kleuters immers toch nog niet zo echt opgevoed! Uiteindelijk moeten de politici toch gehoor geven aan hen, die hen met handen en voeten binden: de ondernemers? Of niet?

09:43 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderopvang, onderneming |  Facebook |

18-03-08

Met Goede Vrijdag de nacht in

Lucas Cranach
grootbeeld
Fotobron: oel-bild.de

Werk van Lucas Cranach de Oudere
Goede Vrijdag

Lucas Cranach en de kruisdood

Lucas Cranach de Oudere (1472-1553) was een van de meest beroemde Duitse schilders uit de Renaissance. Hij schilderde onder andere meerdere taferelen rond de kruisdood van Jezus Christus.

Telkens week hij bij het weergeven van de kruisdood af van de normale voorstellingen ervan. Hier een compositie met de kruisdood en de voorbijkomende bekeerde Romeinse honderdman uit de evangelies.

 

 

ROND DIT THEMA
Lucas Cranach   levensloop

21:52 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: schilderwerk, schilderkunst |  Facebook |

Rede kanselier A. Merkel voor Israëlische Knesset

Kanselier Angela Merkel
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Kanselier Angela Merkel voor de Israëlische Knesset
Duitse rede voor de Knesset

Kanselier Angela Merkels rede voor de Israëlische Knesset

Vandaag was het hoogtepunt van het driedaags bezoek van de Duitse kanselier met een groot deel van de Duitse regering aan Israël. Angela Merkel sprak de Knesset toe, deels in een respect voor de rede van oud-president Johannes Rau voor de Knesset in 2000, deels aanvullend met zeer concrete houdingen.

Kanselier Angela Merkel, sprekend als allereerste buitenlands regeringsleider voor de Knesset [tot voor vandaag hadden enkel staatshoofden die eer], herhaalde op meerdere plaatsen in haar rede de woorden die oud-president Johannes Rau uitsprak tijdens zijn aangrijpende rede voor de Israëlische Kensset in 2000. Merkel benadrukte nogmaals de verantwoordelijkheid van Duitsland voor de Israëlische veiligheid. In dat kader werd ze veel concreter dan Johannes Rau en beloofde Israël alle steun in de strijd tegen Iran en tegen de Palestijnse Hamas. [Met dat laatste neemt zij misschien wel een hypotheek op een vredevolle oplossing voor het palestijnse conflict – zie een eerdere posting twee dagen terug.]

Tegelijk riep zij zowel Israël als de gematigde Palestijnen op om het conflict bij te leggen, waarbij "pijnlijke toegevingen" van beide zijden moeten komen. In relatie tot het verleden zei de kanselier, dat antisemitisme, racisme en vreemdenvijandigheid geen plaats meer hebben in Europa, en zeker niet in Duitsland.

Haar toespraak werd met een staande ovatie begroet.

Later op de avond of in de loop van morgen zal een vertaling van de rede beschikbaar zijn. Gelieve nog wat geduld te hebben, een vertaling vraagt tijd.

ROND DIT THEMA
Rede oud-president Johannes Rau   voor de Kenesset in 2000

20:23 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: joden, knesset, nazisme, antisemitisme, rede |  Facebook |

Duitse paasgebruiken: Paasvuur

Paasvuur
grootbeeld

 
Het Paasvuur, een bijzondere vorm van paasgebruiken
Duitse Paasgebruiken

Het Paasvuur

Het Paasvuur, ook Judasfeuer of Jaurusfeuer genaamd, heeft in heel veel dorpen plaats op Paaszaterdag of Paasmaandag.

Het Paasvuur is een oud gebruik in Duitsland. Eigenlijk stamt het van uit de ijzer- en bronstijd, maar in laatste 2000 jaren werd het voor het eerst genoteerd in 1559. Het bestaat uit een torenhoge opstapeling van gevallen hout uit de bossen, ziek hout eruit, hout van dennebomen uit de kersttijd ofhout van snoeiwerken. Bij ons bijvoorbeeld wordt snoeihout daarom gratis opgehaald in de late hefst of late winter. Reeds een aantal dagen voor Pasen of zelfs weken ervoor, wordt aan de houttoren gebouwd.

Het vuur wordt ontstoken op Paaszaterdag of op Paasmaandag. In katholieke dorpen ontsteekt men het meestal op Paaszaterdagavond. Dan ontneemt de pastoor van het dorp dat vuur voor zijn Paaskaars, die dan in processie naar de kerk wordt gebracht, waar de Paaswake begint. In ander regio's zoals voornamelijk in Noord-Duitsland wordt de stapel pas op Paasmaandagavond ontstoken. Jongeren vieren dan de heel nacht door.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de kleinere dieren die tijdens de voorbije dagen deze groeiende houtstapel benutten als veilige schuilplaats. Daarom wordt voor het ontstoken op allerlei manieren geprobeerd de diertjes te verjagen.

ROND DIT THEMA
Paasvuur   informatie

De achtergrond van die vuren is het verdrijven van de winter (wat dit jaar een hele klus zal zijn, gezien de winter nog maar net uitgebroken is in tegenstelling tot de lente). Het heeft ook een reinigende bedoeling. Vroeger gaf men er een betekenis aan om de boze geesten te verdrijven en zelfs om de vruchtbaarheid weer te geven, gezien de asse ervan op akkers verstrooid wordt.

Komt u aldus op Paaszaterdag in katholieke regio's of op Paasmaandag in andere, verschiet dan niet dat u langsheen de autosnelwegen hier en daar grote vuren zal zien...

17:54 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paasvuur |  Facebook |

Geen lente, wel winter!

Winter
grootbeeld
Fotobron: schierke-fewo

21 maart: begin van de Winter in het Harzgebergte
Winter

21 maart: begin van de winter

De eerstkomende tien dagen zullen in Duitsland gekenmerkt zijn door een inval van de winter. Aanhoudende vorst en sneeuw staan op het menu van Pasen en niet alleen op die dag. Toeristen zijn dan ook gewaarschuwd: winteruitrusting voor de auto is verplicht in Duitsland.

18 maart 2008, drie dagen voor het begin van de sterrenkundige lente en... de winter is eindelijk begonnen! De temperaturen halen in Niedersachsen hooguit enkele graden boven nul. In de komende dag dalen deze verder en men verwacht tegen Pasen vorst overdag. Ook de week daarop zou het van hetzelfde laken worden.

Bovendien passeren de ene regenfronten na de andere, maar er valt geen regen uit zoals we het hier gewoon geworden zijn in de huidige winters. Neen... de lente start met sneeuwdagen. Het ziet er naar uit dat het minstens tot begin april heerlijk zal sneeuwen. Een witte Pasen, dat kent men niet altijd. Spreek nu nog van een aardopwarming!

De gevolgen laten zich voelen. Auto's maken er in Niedersachsen een heerlijk botsfestijn van. Duur autootje... dure herstelkosten. Zo simpel denkt koning winter er over. Tja, en zij die dankbaar waren voor de lage verwarmingsfactuur, die zien nu plots rekeningen groeien in plaats van het lekkers uit de moestuin.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Hannoversche Allgemeine Zeitung

Waarschuwing dan ook: in Duitsland kunnen vooral in de voormiddag en de latere avond de wegen bijzonder gevaarlijk zijn. Overdag valt het wellicht mee wegens de sterkere zonnestraling in deze tijd van het jaar. Winterbanden zijn een noodzaak voor hen die in of doorheen Duitsland vakantieoorden opzoeken tijdens het paasverlof.

En niet alleen winterbanden. De Duitse wet spreekt over 'winteruitrusting'. Dat houdt in dat u verplicht anti-gel in het sproeiwater moet hebben en een aangepaste oliedikte voor de motor. Allemaal overdreven maatregelen voor een paasverlof? Kijk maar: vandaag meldt de radio dat sneeuwkettingen noodzakelijk zijn in het Harzgebergte. Dus....

15:32 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winterbanden, winteruitrusting |  Facebook |

Verantwoordelijkheid bij gevaarlijke brand

Chemische brand in Keulen
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Chemische brand in Keulen, geen giftige gassen, zei de brandweer, terwijl mensen uit de stad irritaties opliepen
Gifwolken in Keulen

Paniek vermijden ten koste van wat ook

Gistermiddag ontstond een grote brand in het noorden van Keulen. Delen van de stad werden bedreigd door rookwolken vanuit de brand in een chemisch bedrijf. Het gaat om niet giftige wolken, aldus de brandweer gisteren, terwijl gisteren en ook vandaag nog mensen verzorgd moeten worden wegens huid- en oogirritaties. Of hoe paniek vermijden...

Het was de ergste brand in Keulen sinds de Tweede Wereldoorlog. In Köln-Worringen ontstond een lek in een ethyleenpijpleiding. De ontvlamde gassen sloegen over op een tank met giftige acrylin-gassen, die dan ook spectaculair ontplofte. Acht meter hoge steekvlammen werden vergezeld van rookwolken tot op 500m hoogte. Deze dreven af naar de stad Keulen. Uit veiligheidsmaatregelen werd de autosnelweg A57 van Keulen naar Düsseldorf gesloten, alsook het noordelijke deel van de ring rond de stad. Het spoorwegverkeer werd in een ruime omgeving stilgelegd.

Tegelijk meldde de brandweer gisteren dat het om waarschijnlijk onschuldige wolken ging. "Menschen wurden offenbar nicht verletzt, angrenzende Gebäude wurden jedoch vorsorglich evakuiert. Zwei Anwohner mit Augenreizungen seien lediglich vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Patrick Griefers, Sprecher des betroffenen Ineos-Chemiewerks. Einige geschockte Mitarbeiter hätten sich in psychologische Behandlung begeben....Giftig ist das zur Kunststoff-Herstellung verwendete Ethylen-Gas angeblich nicht. Anwohner wurden jedoch aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten," schreef Der Spiegel gisteren. De bevolking kon gerust zijn. Zoals uit deze tekst blijkt, meldde een verantwoordelijke van het bedrijf, dat het om een niet giftige wolk ging en er slecht twee arbeiders klachten hadden over irritaties. Diezelfde woorden klonken vanwege de brandweer over radio op het zelfde ogenblik dat mensen uit het noordelijke deel van Keulen opgenomen werden in ziekenhuizen wegens huid- en oogirritaties, aldus x-maal die zwee vermelde personen. "Het gaat waarschijnlijk om een onschuldige rookpluim!"... Of hoe men ten koste van wat ook paniek wil voorkomen onder de bevolking van de miljoenestad.

De brand werd bestreden door 1200 brandweerlieden. Vanmorgen was die eindelijk onder controle. Maar de 'onschuldige wolken' dreven meer en meer mensen naar de telefoon voor hulp wegens irritaties. "Het gaat waarschijnlijk om een onschuldige rookpluim!"... Uiteindelijk gaf de brandweer vandaag dan toch nog maar eens de extra raad om deuren en vensters dicht te houden.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in Der Spiegel

Het is steeds een grote verantwoordelijkheid van de brandweer om het risico voor paniek af te wegen tegen de gevaren die zich voordoen. Maar er zijn grenzen aan het zoeken van dat evenwicht. Als mensen naar de telefoon grijpen en tegelijk zand in de ogen gestrooid worden, waar staan we dan? In dit geval in Keulen kan men niet ontsnappen aan de vraag: in hoeverre heeft de machtige chemie-industrie hier een rol gespeeld in het 'zogezegd voorkomen van paniek'? Het is immers duidelijk, dat de chemie geen toevloed van schadedossiers wil meemaken. Zo zou de winst van het bedrijf wel eens kunnen slinken...

11:35 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: brand, gidtige gassen, chemie |  Facebook |

Red uzelf, neoliberalen!

Josef Ackermann
grootbeeld

 
Josef Ackermann, topmanager van de Deutsche Bank
Neoliberalisme

Plots moet de staat tussenkomen

Het neoliberalisme eist steeds, dat een staat zich niet bemoeit met de mechanismen van het kapitalisme. Maar nu de financiële wereld op het instorten staat, nu eisen de topmanagers staatstussenkomsten om met gelden van de burgers het bankwezen te redden.

Het neoliberalisme davert op zijn grondvesten in deze maanden. Gisteren alweer gingen de beurzen de dieperik in en mogelijk zullen in de komende weken en maanden nog meer baisses voorkomen. Alles begon met de immobiliënmarkt in de USA. De financiële wereld lijkt als een kaartenhuisje in te storten. Plots lijkt de god der goden, de oppergod 'money' slechts een fragiel uitvindsel te zijn van kapitaalgeile mensen.

Nu goed, dat is de vaststelling. En hoe zal de kapitaalmarkt zichzelf nu genezen van deze schijnbaar dodelijke kanker? Tja, moet de kapitaalswereld "zichzelf" genezen? Interessante vraag... vooral als we de pijlers van het neoliberalisme bekijken. Steeds hebben de kapitalisten hooggehouden dat het kapitalisme zelfstandig moet kunnen opereren, los van staatsinmenging. De dertien geboden van het huidig neoliberalisme klinken:

Afhankelijk van winst en investeringen worden arbeidsplaatsen geschapen.
Lonen worden bepaald door het succes van de onderneming.
De staat zorgt voor lage bedrijfsbelastingen.
Totale concurrentievrijheid en geen verbod op kartelvorming.
Verbod van staatssubsidies aan bedrijven en ook aan de landbouw.
Afbouw van handelsbarrières.
Afbouw van staatsschulden.
Privatisering van staatsondernemingen.
Privatisering van de sociale opvang der bevolking door private ziekteverzekering, private pensioensopbouw, enz...
Globalisering van de vrije markteconomie over de hele aarde.
Privatisering van telefonie, openbaar spoor-, weg- en luchtverkeer, energieverzorging en andere nutsvoorzieningen.
Afbouw van de bureaucratie.
Steun van de staat aan behoeftigen.

De staat mag aldus in niets tussenkomen, behalve in het opvangen van de behoeftigen. Het kapitalisme reguleert zichzelf, dat is de basisgedachte. En wat zien we nu, vandaag 18 maart 2008?

Josef Ackermann, de topmanager van de Deutsche Bank, trekt aan de noodrem, ziet de duisterste toekomst en... plots vraagt hij , neen... eist hij de verantwoordelijkheid van de staat! Plots moeten de regeringen inspringen en kapitaalspuitjes geven zoals gisteren de US-regering kapitaal opbracht om de investmentbank Bear Stearn in allerlaatste nood te redden van faillissement.

ROND DIT THEMA
betreffend artikel   in de Financial Times Deutschland

Wat is dat nu? Steeds de staat uitsluiten en elke interventie met alle middelen tegenhouden, en nu... nu moet dan maar het omgekeerde? Ha neen... het gaat niet op om de werknemers uit te zuigen en eens het systeem collapst, steun van de staat vragen! Hoe moet de staat die steun geven? Alleen met belastinggelden kan iets dergelijks. Dus... het geld van de burgers moet de kapitalistische wereld redden? Dag jan! Tenzij... tenzij de kapitalistische wereld buigt en een sociale economie nastreeft.

08:41 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: neoliberalisme, beurscrash |  Facebook |

17-03-08

Met Pasen de nacht in

Galaxie
grootbeeld

 
Ooit...
Pasen

Een droom...

Een droom... een verlangen... een ware Pasen... zo maar

Zal er ooit een dag komen
in het jaar XXXXXXX
dat alle mensen op aarde
een echte verrijzenis vieren
een echt Pasen?

Een dag waarop
er geen paus meer is
die beweert de enigste primaat
op aarde te zijn

Een dag waarop
niemand meer beweert
de waarheid in pacht te hebben

Een dag waarop
christenen, moslims.
boeddhisten, joden,
natuurgodsdienstvereerders
en atheïsten
nog slechts één doel hebben:

Samenleven rond
een waarde van liefde en respect
als weerspiegeling van
een oneindige liefde en respect
ver boven en midden onder ons

Wij zwarten aan een Afrikaans meer
wij oceaanbewoners
wij campesinos in de steppe
wij cowboys in de prairies
wij paardefokkers in de Mongoolse steppen
wij rendierdrijvers in het noorden
wij luxejagers in de Europese landerijen

Zal er ooit dergelijk Pasen heersen
dat we allen verrijzen
dat Friedrich Schiller zou zeggen:
Nein-- alle Menschen werden Brüder... nein
Alle Menschen sind nun Brüder!

22:36 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pasen |  Facebook |

Zal Duitsland uiteindelijk toch de O.S. byocotten?

Olympische Spelen
Fotobron: afp

De Olympische Spelen gezien door de Franse pers
Olympische Spelen

Zal Duitsland toch boycotten?

Kanselier Angela Merkel stelde vorige week, dat een boycot van de Olympische Spelen in Peking niet ter sprake komt. Maar ondertussen worden stemmen luider om toch die stap te zetten, hoewel sportverenigingen volledig op de zelfde golflengte zitten met de kanselier.

Ondanks de verklaring van kanselier Angela Merkel vorige week in verband met een mogelijke boycot van de Olympische Spelen in Peking, waarbij zei een Duitse boycot uitsluit, wordt meer en meer de vraag gesteld of een boycot toch zou moeten doorgevoerd worden wegens de houding van China in Tibet.

Duitsland is vooral bezorgd om politiek en sport van elkaar gescheiden te houden. Daarom de mening om toch maar aan de spelen deel te nemen. Maar eigenlijk.... China is geen simpel geeltje! In het verleden heeft het land de Olympische Spelen zelf misbruikt voor politieke doeleinden. Enkele voorbeelden:

in 1956 werd bij de voorstelling van de atleten op het openingsfeest in Melbourne per ongeluk de Chinese vlag gehesen voor de opkomende Taiwanese groep atleten. Die waren zo verbolgen, dat ze stande pede de vlag neerhaalden en verscheurden. Daarop verliet de Chinese ploeg ostentatief de spelen.

Ook bijzonder was de houding van China in 1963. Het wou Olympische Spelen hebben, waar alles draaide naar hun zin. Tegen de olympische gedacht in, organiseerden ze een jaar voor de eigenlijke spelen hun eigen olympische Spelen. En ja... zelfs westerse landen waren daar in gelopen. België, Nederland, Frankrijk, Zweden en Italië stuurden hun atleten ernaar. Dom.... maar ja.

Ook Duitsland heeft de Olympische Spelen politiek misbruikt, dan wel het ondemocratische Nazi-Duitsland dat in 1936 de spelen toegediend kreeg. De vraag stelt zich hier: waarom heeft het IOC de Spelen toch laten doorgaan in Duitsland in 1936? Wellicht is het antwoord te vinden in precies de houding van kanselier Angela Merkel dit jaar: politiek, hoe onmenselijk ook, scheiden van sport...

En zo zijn er nog gevallen van politieke inmenging. Denken we maar aan Antwerpen 1920, toen de verliezers uit de Eerste Wereldoorlog geweigerd werden. Vier jaar later in Parijs werd Duitsland nog eens geweigerd, omdat het land de verplichting niet nakwam om aan Frankrijk oorlogsschade te betalen.

ROND DIT THEMA
Olympische Spelen 2008   officiële website

En wat was het niet in 1980 toen de Sovjet-Unie Afghanistan binneviel en de USA eens wilden laten zien, dat zij de grote baas zijn op deze blauwe knikker. Gevolg: een 60-tal bondgenoten van de USA boycotten de spelen in Moskou. En vier jaar later deden een aantal bondgenoten van de Sovjet-Unie net hetzelfde met de spelen in Los Angeles.

Men zou dan ook kunnen besluiten dat een byocot van Peking 2008 zinvol is en lang geen uitzondering. Maar.... wordt het geen tijd om die ketting van politieke inmenging te stoppen? En gewoon te doen zoals vele denken: naar de spelen gaan en de atleten de vrijheid geven om hun mening ronduit te verkondigen tussen de manifestaties in. Dat is de visie van Duitse sportvereningingen, maar of het inderdaad zo zal verlopen.... hopelijk blijft China kalm.

21:24 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: olympische spelen, byocot |  Facebook |

Duitse paasgebruiken

Ratel
 
De ratel, een akelig ding ter vervanging van de bel in kerkdiensten en ter vervanging van de klokken
Duitse paasgebruiken

Kinderen ratelen de gelovigen naar de kerk

In het katholieke Bayern worden de klokken vanaf de kerkdienst op Witte Donderdag tot de Paasnacht stilgelegd en vervangen door ratels. In sommige dorpen heerst nog een oude traditie in dit verband...

Na het gloria in de plechtige misviering van Witte Donderdag zwijgen de klokken. Zij verkondigen immers een vrolijke toon die niet past bij de lijdensdagen van Jezus Christus. Dat wordt in katholieke regio's in Duitsland in ere gehouden. Daarenboven, hoe zouden ze kunnen luiden, als zij allen op weg zijn naar het verre Rome om tonnen paaseieren af te halen voor de miljoenen Duitse kinderen? Ach ja... in het protestantse Duitsland hebben paaseieren niets te maken met de klokken (Martin Luther zag de klokken niet graag naar de paus trekken!). Daar zijn het hazen die als uit het niets paaseieren brengen tot jolijt van de andere miljoenen kinderen in Duitsland (tot ze ontdekken dat papa en mama lekkere hazen in de pan bereid hebben).

Nu zit men vooral in Bayern met een probleem telkens tussen Witte Donderdag en Pasen. Hoe maak je nu duidelijk aan hen, die ergens op een alpenalm het eerste vee reeds uitgezet hebben en erbij waken, dat het uur verstreken is of dat een kerkdienst zich aanmeldt? Daar is natuurlijk een oplossing voor gevonden...

Zoals u wellicht weet in het al even katholieke België (hmmm.. dat is ook al voorbije tijd...) wordt tijdens een misviering een bel gebruikt om alle aanwezige parochianen uit hun dutje te halen op het moment van de consecratie. En tijdens de lijdensdagen past zulk vrolijk geluid al evenmin, net als elk orgelgeluid. Daarom heeft men al sinds mensenheugenis de opgewekte bel vervangen door een ratel. Dat is een houten stel waarbij een houten tong klepperend rond een tandrad wordt geslingerd. Daarbij ontstaat een doordringend akelig geluid... ergens familie van de tandartsboorgeluiden .

ROND DIT THEMA
Ratel   informatie

Wel, in nog een aantal Bayerse dorpen verwittigt men de lui op de alm door kinderen op weg te sturen, die lustig elk hun ratel laten ratelen tot in het ondraaglijke toe. Dat moet immers zo hevig mogelijk gebeuren, zodat ook de klokken tot in Rome het kunnen horen en aldus weten hoe de terugweg te vinden. Daarom stuurt de zeer eerwaarde heer pastoor al zijn misdienaartjes de alm op bij de aankondiging van de kerkdienst op Goede Vrijdag en bij het aankondigen van de Paasnachtdienst. Vooral bij de paasnachtdienst (meestal lang niet meer midden in de nacht) ratelen die sloebers dan nog dubbel zo hevig (de klokken met hun dikke paasei-buiken mogen nu zeker de weg niet verliezen) terwijl zij een hele schaar veehouders en anderen achter zich meesleuren en naar de kerk (of naar de tandarts?) geleiden. En dan... plots zingt de zeer eerwaarde heer pastoor uit volle borst de eerste woorden van het Gloria, het orgel wordt springlevend en overgiet de kerk met zaligmakende hemelse klanken, en.... jaaaaah, de klokken zijn terug! Hoor hun gebimbam maar! Alleluja... weg dan dat ratelding en njam, njam, njam.. kersverse paaseieren! Ja, voor de kinderen in Bayern mag Jezus elk jaar eens flink lijden...

Zo zien we maar, hoe tradities een aantrekkelijkheid hebben..

16:54 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pasen |  Facebook |

SPD heeft een moraliteitsprobleem

SPD
grootbeeld
Fotobron: spiegel & auras-design

De ene, Wolfgang Clement rechts, mag honderdduizende werknemers in de armoede jagen, de andere, Birgit Auras links, mag geen relatief onschuldige foto's op internet plaatsen.
SPD

De socialisten en moraal

Wat is moraal? Die vraag wordt door de socialisten van de SPD eigenzinnig beantwoord. Honderduizenden doen werken aan een dumpingslonen lijkt hen niet immoreel, maar een partijlid dat halfnaakt een zoentje geeft op internet, wordt de laan uitgestuurd.

Een SPD-partijlid in Neustadt (Schleswig-Holstein) gaat wel heel ver in de reclame voor haar boutique. Zij heeft een eigen zaak, Auras Design Studio, en verkoopt dameskledij van jeans tot vrij sexy lingerie. Nu poseert zijzelf voor de presentatie van haar artikels op haar website. Dat zij daar half tot geheel naakt bij voorkomt, is uiteraard haar zaak. Indien zij meent daardoor beter te kunnen verkopen, wel ja...

Iets verder gaat het als zij het over haarzelf heeft in de klassieke rubriek van websites waar de eigenaar ervan zichzelf bekendmaakt. Daar gebruikt ze weliswaar geen volledige naaktfoto's maar toch presenteert zij zichzelf half-erotisch. Nu is het wel zo, dat zij geen aanstoot geeft, althans niet in een moderne samenleving als de onze, maar zij is kandidaat SPD-volksvertegenwoordiger voor de gemeenteraadsverkiezingen van Neustadt in mei aanstaande. Prompt werd haar verbod opgelegd nog langer voor de partij op te komen.

Hier stelt zich ergens de vraag: "Wat kan en wat kan niet?". Blijkbaar kan het wel binnen de SPD, dat bonzen van de partij zich pal achter de regeringsbeslissingen zetten en er zelf intens aan meewerken om honderduizende werknemers te laten werken aan dumpingslonen. Dat kan dan wel? Is dat niet zoveel immoreler dan de vrij onschuldige reclame van Birgit Auras op internet?

ROND DIT THEMA
Auras Design Studio   webpresence

Betreffend artikel   in Focus

15:36 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spd, socialisten, moraal |  Facebook |

Duitse verkozenen van het volk en moraal

Wolfgang Clement
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Wolfgang Clement (SPD) kijkt een werknemer aan met de ogen van: "Weest blij dat de staat een toeslag geeft om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien bij het lage loon dat je verdient."
Sociale politiek

Hoe politici met handen en voeten gebonden zijn aan ondernemers

Tijdens het duidingsprogramma Ann Will op ARD bleek alweer hoezeer Duitse politici gebonden zijn aan ondernemers ten koste van hun taak: sociale politiek voeren.

Soms zijn duidingsprogramma's de moeite waard om de achtergrondvisies van politici te leren kennen. Dat was gisteravond zo bij de talkshow Ann Will. Die show had reeds in het najaar 2007 een en ander bereikt in verband met de eisen van de treinconducteurs. Gesprekken tussen spoorwegdirectie en de vakbond waren niet meer aan de orden in die herfst. Een staking van onbepaalde duur dreigde met te verwachten rampzalige gevolgen voor zowel de ondernemingen als de bevolking. Dankzij de Ann-Will-show kwamen de tegenstanders terug samen aan tafel en werd uiteindelijk een oplossing voor het conflict gevonden.

De Ann-Will-show is dan ook een talkshow met hoge waarde. Gisteren ging het over Agenda 2010. Wat is dat eigenlijk?

Agenda 2010 werd gelanceerd in 2000 door oud-kanselier Gerhard Schröder (SPD). Het doel ervan was tweeërlei. Enerzijds de belabberde economische toestand van Duitsland rechttrekken en anderzijds zoveel mogelijk werkbekwamen aan de slag doen gaan. Daartoe werden een resem hervormingen doorgevoerd zoals begunstigingen aan ondernemers en naar de werknemers toe een systeem waarbij werk gestimuleerd wordt en eventueel te laag inkomen gecorrigeerd wordt door sociale steun (Hartz IV). Merkwaardig daarbij: de socialisten lanceerden dit plan dat uiteindelijk voltooid moet zijn in 2010 zonder enige schroom. Het hield trouwens in, dat werknemers aan lage lonen tewerkgesteld zouden worden ten gunste van de investeringsdrang en de aandeelhouders van ondernemingen.

Toen in 2005 kanselier Angela Merkel (CDU) aan de macht kwam, nam zij het Agenda 2010 integraal van de socialisten over en verscherpte het nog: nog meer voordelen voor ondernemers en nog meer tewerkstelling vanuit het principe: De werkloosheidscijfers moesten omlaag ten koste van wat ook. De gevolgen kennen we:

De staat floreerde erdoor. De inkomsten stegen gestaag. De belastingen op ondernemingen brachten kisten Euro's in het laadje. En de werkloosheidscijfers daalden van 5 miljoen naar 3 miljoen. Dat werkte op zich positief voor de staat, gezien de uitgaven erdoor naar beneden gingen. De werknemers moesten zich tevreden stellen met lage lonen, vaak met dumpingslonen. De sociale steun (Hartz IV) corrigeerde dan wel om aan een minimum voor levensonderhoud te kunnen komen. Maar de voorwaarden van Hartz IV zijn streng. Iemand die ervan wil genieten, mag geen bezittingen hebben, geen levensverzekering of welke inevestering van spaargelden ook. Zij moeten bovendien tevreden zijn met een minder aangename huurwoning aan lage huurprijs. [Op zich heeft al dat laatste er wel voor gezorgd, dat personen die er relatief warmpjes inzaten hun eigendom of belegging doorschoven naar gehuwde kinderen of familie, en op die wijze Hartz IV ontvangen terwijl ze in het zwart dubbel zoveel verdienen als een reguliere tewerkgestelde, maar ja...]

De weinig verdienende werknemers die geen bedrog plegen, danken aldus hun armoede aan de socialisten en aan de nog heviger havikachtige conservatieven.

Gisteren tijdens de Ann Will show bleek hoe politici gewoonweg hun neus ophalen en denken aan hun eigen profijt. Vele, zo niet de meeste politici (zowel socialisten als conservatieven) hebben ergens wel banden met ondernemers en zetelen niet zelden in toezichtsraden. Dat zijn raden die elke beursgenoteerde onderneming moet hebben ter toezicht. De leden ervan zijn dan ook goed betaalden , hangen echter volledig af van de ondernemers zelf. De moraal van een politicus die zijn taak opneemt voor het volk, waardoor hij verkozen is, is inderdaad vaak totaal zoek. Zo bijvoorbeeld was er Wolfgang Clement (SPD), een van de architecten van Agenda 2010. Hij zat er laconiek bij en stelde dat het Agenda 2010 Duitsland groots gemaakt heeft en dat er werk genoeg is voor werkzoekenden in interim-jobs. "Maar de lui hebben interim-jobs niet graag;" liet hij aanvoelen... Tja, even daarbij vermelden: Wolfgang Clement is voorzitter van meerdere toezichtsraden van ondernemingen en teven voorzitter van een bureau voor interimjobs. Bij interim werken Duitse werknemers niet zelden aan dumpingslonen. Het is zelfs zo, dat ondernemingen hooggekwalificeerde arbeidskrachten weigeren aan te nemen in een reguliere job, en hen dan via een interimbureau aan een laag loon tewerkstellen. Zo werd twee jaar geleden het voorbeeld in het blad Der Spiegel gegeven van een universitair gediplomeerd ingenieur, die reeds drie jaren regulier werk zocht, geen vond, maar steeds onmiddellijk aan de slag kon als interim... aan een zeer laag loon aldus.

ROND DIT THEMA
Ann Will show   talkshow op ARD

Al even tegen de borst stotend was de houding van Günther Oettinger (CDU), minister-president van Baden-Württemberg. Hij zat op de talkshow en moest de miserie van een inwoner van zijn deelstaat aanhoren. Daarop reageerde hij uiterlijk aangedaan met de belofte de zaak te onderzoeken en tegelijk schakelde hij daarop over op een heel ander thema dan Agenda 2010. Met andere woorden: het blijkt heel duidelijk dat Oettinger niets zal doen, en lekker zal blijven genieten van zijn inkomsten uit ondernemingen. Hij is eveneens voorzitter van talrijke toezichtsraden van ondernemingen.

Zie zien we maar: in Duitsland geldt het principe: "Looneisen zijn onderrgeschikt aan werk ten koste van wat ook., en voor de rest... laat ons met rust!".

11:52 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: sociale steun, armoede, werkgelegenheid, lonen |  Facebook |

Taalhulp: paasonderbreking

bild3
Taalhulp

Paasonderbreking

Met de komende dagen van de Goede Week en het paasverlof erna wordt de taalhulp Duits onderbroken.

Vanaf maandag 7 april verschijnen dan alweer de gebruikelijke postings met tips en oefeningen in het gebruik van de Duitse taal.

10:27 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Helft Duitse regering in Israël

Kanselier Angela Merkel
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Kanselier Angela Merkel en Israëlisch premier Ehud Olmert
Kanselier Angela Merkel

Nauwe banden Duitsland - Israël

Kanselier Angela Merkel is met een uitgebreide groep bondsministers in Israël voor een driedaags bezoek. Doel is de oprichting van jaarlijkse regeringsconsultaties tussen beide landen en gesprekken over jeugduitwisseling, de relaties tussen Israël en de Palestijnen en de mogelijke bedreiging vanuit Iran.

Kanselier Angela Merkel is reeds sinds gisteren in Israël op bezoek. Hoofddoel van haar driedaags verblijf is de banden tussen Duitsland en Israël te onderhouden. Deze banden zijn zeer nauw. Duitsland heeft immers een historische verantwoordelijkheid tegenover het Joodse volk. Geen land ter wereld ligt Duitsland zo aan het hart als het lands van hen, die door nazi-Duitsland haast van de aardbodem werden geveegd. In praktijk worden de banden bijkomend goed aangehaald omdat Israël nu eenmaal een land is met rijkelijk kapitaal...

Het bezoek kadert in de 60ste verjaardag van het bestaan van de joodse staat. Naar aanleiding hiervan wordt een gewoonte ingesteld om jaarlijks regeringsconsultaties te organiseren tussen Duitse en Israëlische ministers. Daartoe zijn een schare Duitse bondsministers meegereisd. Men kan ergens zeggen, dat de Duitse bondsregering vandaag haar werkdomein verlegd heeft. Met Angela Merkel zijn ook de bondsministers voor Buitenlandse Zaken, Verdediging, Familie en Justitie aanwezig in Tel Aviv. Daar wordt vandaag de eerste regeringsconsultatie gehouden.

Morgen dinsdag zal da kanselier spreken voor de Knesset. Er wordt uitgekeken naar haar rede. Wie de relaties Duitsland-Israël van na de Tweede Wereldoorlog kent, zal ongetwijfeld terugdenken aan de rede van oud-president Johannes Rau in de Knesset op 16 februari 2000. Of Angela Merkel dezelfde uitstraling zal hebben, dat zullen we morgen weten. Het is de eerste maal, dat een buitenlands regeringsleider het woord mag voeren in de Israëlische Knesset. Tot nu toe was dat voorrecht weggelegd voor staatshoofden. Net zoals met de rede van Johannes Rau en ook met de minder opmerkelijke rede van huidig Duits president Horst Köhler voor enkele jaren, zijn er nu ook weer een klein aantal orthodoxe volksvertegenwoordigers die afwezig zullen zijn tijdens de rede van Angela Merkel. Deze orthodoxen willen van geen verzoening met Duitsland weten.

ROND DIT THEMA
Toespraak in de Knesset   door Johannes Rau in 2000

Hoog op het agenda van het bezoek staat de relatie tussen Israël en de Palestijnen. De Duitse kanselier wil hier een steentje bijdragen tot een verzoening en een streven naar een duurzame vrede en samenleving van de twee volkeren in een twee-staten-oplossing naar het plan van de Amerikaanse president George W. Bush. Daartoe organiseert Duitsland een extra samenkomst in juni. Dit thema is dan ook een topprioriteit in de gesprekken van vandaag. Zwak punt daarbij is echter het negeren van de Palestijnse Hamas. Dat kan – zal met vrij grote zekerheid? - tot mislukking van het plan leiden...

08:20 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, israel |  Facebook |

16-03-08

Met de Matthäuspassion de nacht in

Palmzondag
 
Von dir will ich nicht gehen...
Matthäuspassion

van Johann Sebastian Bach

In deze dagen van Palmzondag en de daaropvolgende dagen past een tekstkeuze uit de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach:

Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herz bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
in meinen Arm und Schoß.

 

ROND DIT THEMA
Matthäuspassion   van J.S. Bach - tekst

21:52 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bach, matthauspassion |  Facebook |

Duitsland zal O.S. 2008 in Peking niet byocotten

Olympische Spelen
 
Duitsland wil de Olympische Spelen niet boycotten
Olympische Spelen

Duitsland tegen een boycot

Naar aanleiding van de onderdrukking der Tibetanen door China in deze dagen wordt de roep naar een boycot der Olympische Spelen in Peking groot. Maar zowel de kanselier als de sportlui zien meer een positieve werking in aanwezigheid, waarbij de sportlui tijdens de spelen hun vrij mening kunnen verkondigen aan de Chinese bevolking, aan eventueel Chinese politici en aan de pers ter plaatste..

De lessen zijn geleerd uit de boycot van de O.S. in Moskou in 1980. Toen bleven 30 landen, waaronder Duitsland, weg uit protest tegen de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. De gevolgen waren nihil voor het agressieve land en zwaar voor de sportlui.

Kanselier Angela Merkel sprak zich in deze dagen uit tegen een boycot, omdat dit geen efficiënt wapen zou zijn. De meeste, zo niet all Duitse sportverenigingen spreken er zich eveneens tegen uit. Algemeen heerst de opvatting die de kanselier verkondigde. In 1980 heeft die boycot tot geen veranderende houding van de Sovjet-Unie geleid en tegelijk werden duizenden atleten voor een voldongen feit geplaatst, daar waar zij zich jaren voorbereid hadden en naar die spelen toe geleefd hadden. Hetzelfde zou zich dit jaar dan weer herhalen.

Bovendien heeft de boycot van 1980 ertoe geleid, dat de Olympische Spelen van vier jaar later in Los Angeles geboycot werden door vier Oost-Europese landen als vergeldingsmaatregel. Iets dergelijks wil men nu vermijden.

ROND DIT THEMA
Olympische Spelen 2008   offivciële website

Opvatting bij vele sportverenigingen is dan ook inderdaad, dat aanwezigheid op de Olympische Spelen een goede gelegenheid is om in de rand van het gebeuren de spelers de gelegenheid te geven om rechtuit hun mening weer te geven over mensenrechten en over Tibet.

21:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, peking |  Facebook |

Oorlogsschuld. nieuwe serie vanaf 7 april

oorlog
Oorlog

De schuldvraag voor een oorlog

Tot voor de Eerste Wereldoorlog werd nooit de vraag gesteld, wie schuld heeft aan de oorlog. Steeds paste men het principe toe van de tabula rasa, het herbeginnen met een schone lei zonder terugblik. De schuldvraag werd sinds 1918 aan oorlogen gekoppeld om de mogelijkheid tot schadevergoeding te scheppen en uiteraard de verantwoordelijkheid vast te leggen. Wie bepaalt de verantwoordelijkheid? Wat zijn de consequenties ervan? Hoe kon Duitsland zich verdedigen in deze schuldvraag na de beide Wereldoorlogen? Wat is in de laatste decennia de houding van de USA inzake de schuldvraag voor oorlogen die zij ontketenden? Wat wordt sindsdien beschouwd als een oorlog? Is bijvoorbeeld een volkerenmoord zoals in Ruanda een oorlog? Tevens is het interessant te weten, dat die schuldvraag de eigenlijke oorzaak is van totaal nieuwe verdragen na de Eerste Wereldoorlog in verband met oorlogsvoering binnen de toenmalige volkerenbond en de huidige UNO, met consequenties voor Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.

Een mogelijk interessante reeks postings die zal starten vanaf maandag 7 april.

16:44 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uizzonderlijk portrait Mozart ontdekt

Wolfgang Amadeus Mozart
grootbeeld
Fotobron: süddeutsche zeitung

Uitzonderlijk portrait van Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart

Uitzonderlijk portrait ontdekt

Onlangs werd een portrait van Wolfgang Amadeus Mozart ontdekt na onderzoek door deskundigen in Londen..

Van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) waren tot nu toe slechts drie portraits bekend uit zijn Weense tijd. Dat is bijzonder weinig en het is dan ook niet moeilijk in te schatten dat elk van deze portraits voor miljoenen over de toonbank gaan.

Nu hebben wetenschappers in Londen een vierde portrait ontdekt, en niet zo maar eentje. Hier wordt Mozart in zijaanzicht getoond en met rode jack, wat heel uitzonderlijk is. Het portrait was in oorsprong eigendom van de familie Hagenauer, nauwe vrienden van de Mozarts in Salzburg. Nadien verdween het. In 2005 kocht een Amerikaans het portrait van een niet met naam vermelde persoon voor een appel en een ei, zonder ook maar enig besef te hebben welke beroemdheid hij in handen kreeg.

Nu wou hij wel eens weten van welke schilder dat werk is en wie erop voorgesteld werd. Ja... en toen kwamen wetenschappers tot de ontdekking! Het portrait zal met zekerheid niet meer voor een appel en een ei verkocht worden. Het wordt nu geraamd op 8 miljoen dollar. Het werk is afkomstig van een Oostenrijks schilder, een zekere Joseph Hickel en toont Wolfgang Amadeus Mozart als 27 jarige. Het is dan ook geschilderd in 1783, is 25 cm op 48 cm groot en erkend als authentiek portrait.

ROND DIT THEMA
Bericht   in Die süddeutsche Zeitung

Met deze krijgt de wereld eindelijk een ruimer zicht op de wellicht grootste componist uit de 18de eeuw. En het is inderdaad Mozart: kijk maar eens naar zijn gelaatsuitdrukking, guitigheid straalt eraf... de kerel die in de eeuwige adolescentiejaren bleef steken, ervan genoot als geen ander, en toch een componist was waarvoor een grote "C" nog te klein is.

16:06 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mozart, portrait, schilderkunst |  Facebook |

Pausen onder Duitse keizers: Celestinus III (1191-1198)

Vatikan
Pausen onder Duitse keizers

Keizer Heinrich VI en paus Celestinus III (1191-1198)

De adel had Europa gedurende eeuwen en eeuwen letterlijk in zijn bezit en zocht steeds macht uit oefenen op de pausen. In deze reeks worden de pausen belicht, die geregeerd hebben tijdens het bestaan van het Heilige Roomse Rijk (het Eerste Duitse Rijk). De wederzijdse beïnvloeding van pausen en Duitse keizers komt hier aan het licht, samen met alle corruptie en machtsmisbruik van dien. Of hoe de katholieke kerk zeer geschaad werd door de wederzijdse machtspositie van keizers en pausen.

Het eerste Duitse rijk werd het Heilige Roomse Rijk genaamd, en dat wou Barbarossa eens extra beklemtonen bij het huwelijk van zijn zoon Heinrich VI met de tante van de koning der Noormannen op Sicilië. Hij noemde toen zijn zoon – hoewel nog niet tot keizer gekroond – de "Caesar", de keizer naar de aloude keizers van het Romeinse rijk. En zoon Heinrich VI zou dat dan ook letterlijk verstaan...

Hij werd geboren in 1165 en was de tweede zoon van Barbarossa. Toen de kleine 4 jaar oud was, werd in Aachen onder de impuls van Barbarossa Heinrich-je tot koning gekroond. Het was immers de bedoeling van zijn vader om het keizerschap definitief erfelijk te maken. Dat werd dan ook met de kroning van de kleuter onderstreept (een Duitse keizer moest steeds eerst koning zijn om dan tot keizer gekroond te kunnen worden). Ach ja, de oudste zoon van Barbarossa was ziekelijk en werd daarom beroofd van de kroon.

Als 19-jarige werd Heinrich VI – zoals hierboven vermeld - in 1184 verloofd met de tante van de koning der Noormannen op Sicilië. Dat was niet zomaar een zet van zijn vader. In de Middeleeuwen was het uithuwelijken van adellijke telgen het gewone en ideale middel om gebiedsuitbreiding te bekomen. De adel was aldus heel vredelievend (sic) en voerde niet steeds oorlogen om dat doel te bereiken. Barbarossa vertegenwoordigde het adellijk geslacht der Staufer.

Was Sicilië dan zo belangrijk voor de Duitse keizer? Wel... Italië was inderdaad belangrijk. In de tijd van Heinrich VI waren Noord- en een groot deel van Midden-Italië in Duitse handen. De rest van Midden- en haast heel Zuid-Italië waren in handen van de paus, de kerkelijke staat. Een deeltje van Zuid-Italië (Bari en omgeving) alsook Sicilië was in handen van de Noormannen, en dat zinde de Duitse keizers niet. Wel zinde dat de paus. Die had doorheen de voorbije decennia een akkoord gesloten met de Noormannen. Daarbij zouden zij militaire steun geven aan de pauselijke troepen tegen elke mogelijke vijand. Tevens had de paus het leenheersschap over het gebied van de Noormannen, die daar jaarlijks gelden voor betaalden.

Keizer Heinrich VI lag in de clinch met de paus Celestinus III

Heinrich VI maakte, zodra hij aan de macht kwam na de dood van zijn vader in 1190, een hoofdzaak ervan om minstens Sicilië in zijn macht te bekomen. Dat was niet alleen vanuit een gebiedsuitbreiding, maar tevens ter onderknechting van de paus. Ja, ja... hij was de ware zoon van Barbarossa, die zichzelf door god aangesteld voelde als opperste macht in de wereld en die ervan uitging dat de paus gehoorzaamheid aan hem verschuldigd is. Barbarrossa- en dus ook zoontje lief - was daardoor een ouderwetse keizer naar de aloude gewoontes van honderd jaar terug, toen de keizer bisschoppen aanstelde in plaats van de paus.

Nu was in 1191 – een klein jaar na de dood van Barbarossa – paus Clemens III gestorven. Wellicht weet u nog dat hij een Romein was en daardoor de zegen kreeg van de stad Rome. Die stad voerde decennia tevoren een verbeten strijd tegen de pausen om hun de wereldlijke macht over de stad te ontnemen. Paus Clemens III was dan ook de eerste paus sinds lang die vrede kende met de stad. Bij de pauskeuze in 1191 lieten de kardinalen zich dan ook leiden door de gedachte om opnieuw een Romeins kardinaal tot paus te kiezen... kwestie om vrede te behouden met de stad Rome. En zo werd Celestinus III gekozen, een Romeins kardinaal-deken die reeds 85-86 jaar oud was, de oudste ooit in de geschiedenis van het pausdom. Gezien hij geen priester was, werd hij na zijn keuze onmiddellijk gewijd en 's anderendaags tot bisschop gewijd om dan geïnstalleerd te worden als paus.

Heinrich VI, toen 26 jaar oud, zag het met lede ogen gebeuren dat Celestinus III verkozen werd zonder zijn inspraak, maar daar kon hij niets aan veranderen gezien hij nog niet tot keizer gekroond was. Hij drong dan ook aan op die kroning, wat hem toegestaan werd. Daar was hij dan ook in 1191 de "Caesar" van het Heilige Roomse Rijk, de enigste keizer op aarde (buiten weliswaar de [afgezwakte] keizer van Byzantium).

De strijd van keizer Heinrich VI om het heersschap over Sicilië

Nu stierf in datzelfde jaar 1191 de koning der Noormannen. Heinrich VI, nog maar net keizer gekroond en gehuwd met de tante van de kinderloze koning der Noormannen, repte zich dan ook naar Palermo om zich tot koning te laten kronen. Hij geraakte echter niet voorbij Napels. Hoezo? Wel de paus was hem een beetje te slim af.

De pausen hadden immers in die tijd een ware afkeer van het adelgeslacht der Staufer, sinds Barbarossa haast een halve eeuw geregeerd had. Die had immers alle kerkhervormingen van de laatste honderd jaar teruggeschroefd. Paus Celestinus III wou dan ook keizer Heinrich VI hinderen in alles wat maar ergens met de pauselijke macht en de kerkelijke staat te maken had, en gezien Sicilië in het leenschap van de paus lag, stuurde hij zijn troepen aan om Heinrich VI in Napels tegen te houden. Ondertussen steunde hij een telg van de koninklijke familie der Noormannen, een zekere Tancred, aan om zich koning te laten kronen. Daartoe riep hij ook de hulp in van Richard Leeuwenhart, de troonopvolger van het Engelse koningsschap, die 1191 net op terugweg was van de derde kruistocht. Gevolg... keizer Heinrich VI moest met lege handen terug naar Duitsland. Maar hij zinde op wraak...

Keizer Heinrich VI
grootbeeld
Fotobron: wiki

Keizer Heinrich VI, een "Caesar" met grootheidswaanzin

Die wraak kwam er toen de bisschopsstoel van Luik vrijkwam. Onmiddellijk benoemde hij een eigen pionnetje als bisschop tot razernij van paus Celestinus III. Die erkende deze nieuwe bisschop niet en er werd door hem een ander aangesteld. Bleef het daarbij? Neen... twee maanden later werd die laatste op bevel van Heinrich VI op zijn bisschoppelijke zetel in Luik vermoord. Dat was aldus de eerste wraakactie. Een tweede zou in datzelfde jaar volgen.

In 1192 namelijk kwam de Engelse troonopvolger Richard Leeuwenhart vanuit Italië terug naar Engeland via Duitsland. Met een list kon toen de machthebber van Oostenrijk Richard gevangen nemen en hem overleveren aan Heinrich VI. Dat was een belediging voor paus Celestinus III, die daarop de Oostenrijkse machthebber excommuniceerde. Jaja, alweer het klassieke pauselijke wapen dat met geloof of zo niets te maken had... Heinrich VI was bijzonder opgetogen met de vangst van Richard, gezien deze minstens medeverantwoordelijk was voor de troonsbestijging van Tancred op Sicilië. Richard Leeuwenhart werd gevangen gezet en kon in 1194 slechts vrijkomen indien hij aan Heinrich VI het leenschap erkende van de Duitse keizer over Engeland en daartoe de nodige jaarlijkse gelden zou betalen. Met andere woorden: de Duitse keizer had daarmee zijn rijk aanzienlijk uitgebreid.

Keizer Heinrich VI wil een wereldrijk

Nu kreeg Heinrich VI het hoog in zijn kopje: hij was de "Caesar" en zou zijn rijk uitbreiden, niet alleen over Engeland, maar over de hele wereld! Een wereldrijk zou weldra aan zijn voeten liggen en meer nog.... hij zou Jeruzalem veroveren, daartoe een vierde kruistocht organiseren, en eens veroverd, zou hij op Golgotha het ... pas op! ... het Laatste Oordeel uitspreken!! Ja, dat was zijn plan in 1194... De Caesar!

In dat jaar stierf Tancred, de koning der Noormannen. Dat was het sein om het wereldrijk van Heinrich VI in te stellen. Hij trok met een leger naar Sicilië verplichte Richard Leeuwenhart om mee te strijden, veroverde Palermo en werd er aangesteld tot nieuwe koning tot... tot ergernis van paus Celestinus III. Die weigerde hem te erkennen als koning over dat eiland en eiste de jaarlijkse leengelden. Heinrich VI legde die eis koudweg naast zich neer. Hij verklaarde Sicilië tot het centrum van zijn rijk en plande heel de Middellandse-Zee.-gebied te veroveren. Daartoe stuwde hij onder andere zijn broer aan om te huwen met een telg van de Byzantijnse keizer om op die manier heel Byzantium onder zijn macht te krijgen. Dan voorzag hij de verovering van Egypte. Daartoe riep hij de vierde kruistocht uit. Ja, ja... niet de paus riep op tot een kruistocht, maar hijzelf. Dat was trouwens het enigste punt waarin hij overeenkwam met de paus.

In 1197 zette alles zich in beweging voor die vierde kruistocht als hij plots malaria kreeg en stierf. Daar ging zijn droom om een wereldrijk op te richten en als een ware "Caaesar" te heersen en zelfs het Laatste Oordeel uit te spreken. Een jaartje later stierf ook paus Celestinus III. Buiten zijn tegenwerking tegen Heinrich VI en het adelgeslacht der Staufer, heeft hij niet al te veel gedaan voor de kerk, laat staan voor zijn roeping tot plaatsbekleder van Christus op aarde. Wel was hij de paus die de Duitse Ridderorde erkende en daardoor de basis legde voor het Pruisische rijk dat in de komende eeuw zou ontstaan.

Volgende posting, op zondag 6 april, bekijken we de opvolging van keizer Heinrich VI en van paus Celestinus III.

 

PAUSEN ONDER DUITSE KEIZERS

Johannes XII (955-964)   (20 mei 2007)

Leo VIII (964-965) en Benedictus V (964)   (27 mei 2007)

Johannes XIII (965-972)   (3 jun 2007)

Pausen onder keizer Otto II (973-985)   (10 jun 2007)

Johannes XV (985-996)   (24 jun 2007)

Gregorius V (996-999)   (2 sept 2007)

Silvester II (999-1003)   (9 sept 2007)

Pausen van 1003 tot 1012   (16 sept 2007)

Benedictus VIII (1012-1024)   (23 sept 2007)

Johannes XIX (1024-1032)   (30 sept 2007)

Benedictus IX (1032-1048)   (7 okt 2007)

Leo IX (1049-1054)   (14 okt 2007)

Victor II en Stefanus IX   (21 okt 2007)

Nicolaas II(1058-1061) en tegenpaus Benedictus X   (4 nov 2007)

Alexander II (1061-1073) en tegenpaus Honorius II   (11 nov 2007)

Gregorius VII (1073-1085) eerste deel   (18 nov 2007)

Gregorius VII (1073-1085) tweede deel   (25 nov 2007)

Machsspel en de eerste kruistocht   (2 dec 2007)

Paschalis II (1099 – 1118) en enkele tegenpausen   (9 dec 2007)

Einde van de Investituurstrijd in 1122   (13 jan 2008)

Paus Honorius II (1124-1130)   (20 jan 2008)

Paus Innocentius II (1130-1143) en tegenpausen   (27 jan 2008)

Invloedrijke monniken in 11de-12de eeuw   (10 feb 2008)

Eugenius III (1145-1153) en twee voorgangers   (17 feb 2008)

Adrianus IV (1154-1159) en Barbarossa   (24 feb 2008)

Alexander III (1159-1181), tegenpausen en Barbarossa   (2 maa 2008)

Pausen in de laatste levensjaren van Barbarossa   (9 maa 2008)

Keizer Heinrich VI en paus Celestinus III (1191-1198)   (16 maa 2008)

14:56 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paus, keizer |  Facebook |

Das Wort zum Sonntag

 Palmzondag

 
Palmzondag? Na und?
Godsdienst

Geworden tot een taboe?

Wellicht is niets zo menselijk als een ontvoogding. Zij ontstaat, deint uit, vertroebelt tijdelijk het wateroppervlak, maar uiteindelijk wordt alles weer klaar en duidelijk...

De ontvoogding sinds de maatschappelijke revoluties der jaren zestig heeft enorm positief gewerkt. De mens is letterlijk wakker geschud en dat heeft de samenleving zoveel aangenamer gemaakt. Men ondergaat niet meer de dominantie van de oudere generaties op de jongere, men ondergaat al evenmin meer de dominantie van de hogere klassen op de lagere en ook de almacht van de christelijke godsdiensten is gebroken. Wij mensen anno 2008 zijn aldus echt ontvoogd, misschien in België en in Nederland meer dan in Duitsland, waar conservatisme hoger aangeschreven blijft.

Jammer genoeg is deze ontvoogding typisch ontstaan zoals alle veranderingen doorheen de geschiedenis: zij is er plots gekomen na de studentenrevoltes van de jaren zestig, zo plots dat wij het evenwicht totaal verloren zijn. Het is als een steen die in het water geworpen wordt. Het wateroppervlak geraakt er door in onevenwicht, deint en deint en het duurt een tijdje, eer het weer tot rust komt en het weer door zich heen laat kijken naar alles wat zich eronder bevindt..

Dat reflecteert zich onder andere in de houding van de mensen tegenover de christelijke kerken. De dominantie ervan is bruusk gestopt, maar als gevolg daarvan zwalpen we reeds enkele decennia in een "Nirgendwo". Godsdienst is letterlijk een subcultuur geworden, haast een taboe, neen.. reeds een taboe. Het godsdienstige is door de vertroebeling van het wateroppervlak der hedendaagse samenleving onzichtbaar geworden. Mensen begeven zich niet meer naar kerken. Zij die een godheid voor mogelijk houden, houden dat eerder voor zich, verbergen het eerder, maken het onzichtbaar tot... tot het wateroppervlak weer tot rust komt?

De christelijke kerken triomferen niet meer zoals voor de jaren zestig. De triomf van Palmzondag bestaat niet meer. Palmzondag heeft zijn zin verloren. Heel veel jongeren weten niet eens meer wat de betekenis ervan is, laat staan dat zij weten wat Pasen betekent. En dan? Is het zo belangrijk om dit alles te weten? Als we maar een vrije dag bekomen na Paaszondag en liefst een periode van vakantie... daar komt het toch op aan?

ROND DIT THEMA
Palmzondag   info

Kijk eens aan: de christelijke godsdienst is echt verworden tot een taboe. En toch... en toch voelen veel meer mensen dan uiterlijk zou blijken, dat er iets 'kan' zijn, dat ons drijft. Velen onder ons beseffen dit alleen nog bij zware tegenslag en of bij het naderen van de dood. Vooral bij dat laatste hangen we graag aan een voorstelling dat de geliefde overledene nog ergens 'een ster' is aan de hemel, een onbereikbaar hangijzer waaraan we herinneringen kunnen doen voortleven. God is dood, maar wij hangen nog zo graag aan 'iets' wat een anker kan zijn.... Is dan god toch helemaal niet dood? Is dan de zwalpende beweging vanuit de jaren zestig slechts een gordijn dat voor god geplaatst is tot het evenwicht gevonden is en het gordijn zich terug kan openen, weliswaar nooit meer in een dominantie, maar in een evenwichtige band tussen de mens en dat anker waaraan hij zich optrekt: het respect voor de medemens... god op zich met andere woorden?

10:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: palmzondag |  Facebook |

Duitse pensioenen om te schreeuwen

Bert Rürop
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Bert Rürop, specialist economie, ziet de wereld instorten door de regeringsmaatregel om de Duitse pensioenen reëel met 0,6 % te doen stijgen na jaren stagnatie.
Pensioen

Duitse gepensioneerden arm

De bondsregering wil de pensioenen met 1,1 % doen stijgen, trekt echter 0,25 % meer af, en dat na bijna vier jaren stagnatie. En dan reclameren politici ertegen...

Drie dagen geleden werd in de Bundestag een vraag gesteld naar de lonen van werknemers in staatsdienst, van de contractuelen. Toen kwam de harde waarheid aan het licht, dat 180.000 contractuelen in het onderwijs, in sociale diensten en in andere staatstdiensten een zeer laag loon verdienen waardoor ze hun levensonderhoud niet kunnen verzekeren. Dat schandaal werd in de voorbije week op deze blog aangehaald. Tevens bleek hoe de gepensioneerden 7,5 % minder netto overhouden dan drie jaar geleden, daar waar de levensduurte in de zelfde periode met meer dan 6 % is toegenomen en vooral dit jaar fel duurder is geworden (alleen in februari met meer dan 3 %).

De bondsregering was blijkbaar geschrokken door de persartikels erover. Vrijdag kondigde zij dan plots aan om de pensioenen met 1,1 % te laten stijgen in juni. Daarmee hoopt zij haar imago hoog te houden.

De armoede der gepensioneerden

Hoeveel krijgen de gepensioneerden in Duitsland? Wel:

Gemiddeld ligt het pensioen op 850 Euro. Dat wil zeggen: er zijn er die met slechts enkele honderden Euro's moeten rondkomen (zij die slechts deels werkten in actieve dienst), en er zijn er die 2000 Euro ontvangen en meer.
Sinds 2004 zijn de pensioenen niet meer aangepast aan de levensduurte wegens hervormingsplannen.
Vorig jaar werden uitzonderlijk de pensioenen opgetrokken met 0,5   %.
En in juni zouden ze dan met 1,1 % stijgen.
Tegelijk weden de afhoudingen op de pensienen in del atste drie jaar met 0,75 % verhoogd wegens de duurte van de ziekteverzekering en de ouderdomszorg.
In juni zou nog eens 0,25 % afgehouden worden voor ouderdomszorg.

Dat betekent: sinds 2004 zullen de pnesioenen na bovenstaande maatregelen in juni met 0,6 % gestegen zijn. Dat betekent op een gemiddeld pensioen een stijging van 5,5 Euro per maand.

En de levensduurte? Sinds 2004 is deze jaarlijks met gemiddeld 2 % gestegen. Sinds november 2007 is de stijging van de levensduurte met meer dan 4 % toegenomen. In totaal aldus sinds 2004 met een goede 10 %.

Voor die levensuurte van + 10 % hebben de gepensioneerden aldus 0,6 % meer gekregen!!

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

Reacties op de verhoging der pensioenen

En hoe reageren politici op de maatregel van de bondsregering? Bert Rürop, specialist economie en gezagdragende figuur in Duitsland, veroordeelt de verhoging en spreekt van een gevaarlijke afwijking van de hervormingsmaatregelen. Jens Spahn, CDU-volksvertegenwoordiger meldde hevig verzet aan te kondigen. Het kan niet, aldus de jonge politicus, dat de ouderen meer pensioen krijgen op de rug van de jongeren. En Martin Wansleben, voorzitter van de Duitse industrie- en handelskamer, waarschuwt dat de ondernemers geen geld kunnen spenderen aan bijdragen voor luxe-toeslagen aan de gepensioneerden!

Het voorstel van de bondsregering zou aldus wel eens in het niets kunnen eindigen als de haviken de volksvertegenwoordigers in de Bundestag kunnen overtuigen om tegen te stemmen.

Ja... zo mooi is het leven in Duitsland... Nog zin in immigratie in dit land van beloften??

09:30 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |

15-03-08

Met kunstfotografie de nacht in

kunst
grootbeeld
Fotobron: focus

Werk van een onbekende fotograaf
Kunstfotografie

Werk van onbekende kunstenaar

Het Duitse blad Focus heeft een bijzondere site waar fotokunstenaars hun kunde tonen. Het aanbod is rjkelijk, vaak van kunstenaars die enkel onder een loginnaam bekend zijn.

Hier een mooi voorbeeld.

ROND DIT THEMA
Fotosite   van Focus

20:48 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 

Blog

Beperkte postings op zaterdag.

Zoals steeds is het aantal berichten op deze blog zeer beperkt op een zaterdag. Slechts een nieuwsbericht in de morgen, de klassieke vraag van de dag rond 20h en een culturele afsluiter van de dag zijn te verwachten. Mocht zich op een zaterdag iets speciaals voordoen in Duitsland, dan wordt dit natuurlijk door extra-berichten behandeld.

09:43 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De onmacht van het niet praten

Angela Merkel
 
Kanselier Angela Merkel bouwt mee aan het Twee-Staten-Plan van George W. Bush
Palestina

Alweer een maat voor niets?

Kanselier Angela Merkel organiseert op initiatief van Toni Blair een samenkomst van staten om het Twee-Staten-Plan van George W. Bush voor Palestina gestalte te geven.

George W. Bush, US-president, had zich voorgenomen tegen het einde van zijn ambtstermijn vrede te bekomen in het Nabije Oosten met zijn initiatief voor een Twee-Staten-Plan waarbij Palestina als onafhankelijke staat zou erkend worden, vredevol naast Israël. Daartoe werd enige tijd geleden een Nabije-Oosten-Kwartet opgericht, bestaande uit de EU, USA, Rusland en de UNO.

Nu wil kanselier Angela Merkel het voortouw nemen en in juni een buitengewone samenkomst in Berlijn organiseren van alle landen uit dat kwartet plus vertegenwoordigers van Arabische staten en Israel en de Palestijnen. Het is een samenwerking van Toni Blair, ex-premier van Groot-Brittannië en Angela Merkel. Het initiatief zou van Toni Blair uitgaan. Op het programma staat de verbetering van de politie- en justitieorganisatie in de Palestijnse gebieden. De samenkomst wordt als een belangrijke stap gezien in het kader van de Twee-Staten-Plan.

De kanselier hecht een zeer groot belang aan deze samenkomst. Dat kan dan ook zo zijn, maar... zal er ooit een oplossing komen in dat conflict? Het blijkt reeds decennia, dat een duurzame oplossing onmogelijk is. Zestig jaar geleden werd Israël opgericht. Dat wordt morgen gevierd. De kanselier zal naar Tel Aviv reizen om die viering bij te wonen. De oprichting gebeurde echter ten koste van de Palestijnen. Dat betekent, dat beide partijen reeds 60 jaar met elkaar in vijandschap leven. Een oplossing tegen het einde van dit jaar – naar de wens van de US-president – zal er dan mogelijk helemaal niet komen gezien.... gezien Hamas uitgesloten is.

Reden voor dergelijk pessimisme is de houding van het Nabije-Oosten-Kwartet tegenover Hamas. De organisatie zal niet uitgenodigd worden op de samenkomt in juni. Daar zien we al dat een duurzame regeling met grote waarschijnlijkheid niet uit de bus zal komen, noch in juni, noch op het einde van het jaar. De Hamas vertegenwoordigt een heel goot deel van het Palestijnse volk. Hen weigeren tijdens belangrijke samenkomsten ter regeling van een Twee-Staten-Plan is zo goed als een patent nemen op mislukking.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Die süddeutsche Zitung

Het wordt dan ook in juni een samenkomst van de goede wil, meer waarschijnlijk ook niet. Stel u maar even voor, dat er inderdaad een eindelijke regeling komt voor de twee staten tegen het einde van dit jaar. Nog voor dat plan dan in werking zou treden, kan u verwachten dat de Hamas aanslagen zal plegen tegen Israël en... in een mum van enkele seconden ligt heel het plan in duigen.

Mogelijk ligt een oplossing binnen de mogelijkheden als de USA bereid zouden worden om met de Hamas te praten. Niet praten en negeren leidt tot problemen. Dat is hetzelfde als ouders die een probleem hebben met een kind en dat kind dan maar gewoonweg negeren en er niet meer mee praten. Dat kind zal daardoor met het probleem blijven zitten...

09:26 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hamas, palestina |  Facebook |

14-03-08

Met Karl Marx de nacht in

Karl Marx
 
Karl Marx, gestorven voor 125 jaar
Karl Marx

Is er tweede Karl Marx nodig?

Vandaag, 14 maart 2008, is het 125 jaar geleden dat Karl Marx stierf. Hij werd geboren in 1818 in Trier en stierf in Londen in 1883. Een filosoof ging heen, die in zeer grote mate het socialisme in Europa beïnvloed heeft, echter ook aan de basis lag van een communisme.

Karl Marx was een van de krachtigste kruiden voor de democratische socialistische saus die een tijd voor hem ontstaan was in Europese landen als Frankrijk. Maar hij was de saus zelf van het communisme, die door politici in landen als Rusland gretig genuttigd werd om een totalitair systeem op te bouwen. Voor het socialisme had hij echter een positieve invloed en het is misschien te hopen dat er snel een tweede filosoof als Marx opstaat om opnieuw wat verfrissende kruiden toe te voegen – zonder echter te vergalopperen in een neo-communisme - aan het hedendaagse socialisme als antwoord op het ongebreidelde neoliberalisme...

 

ROND DIT THEMA
Karl Marx   levensloop

21:02 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: karl marx, marxisme, socialisme, communisme |  Facebook |

Tokio Hotel: Spring nicht!

weimar
Tokio Hotel

Bitte, spring nicht!

Een Duitse tweeling, geboren in 1989, veroverde in 2001 de harten en passies van meisjes tussen 8 en 13 jaar oud in hun schoolomgeving. Slechts twee jaar later dweepten de puberende meisjes in heel Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor de tweeling. Nog eens twee jaar later zien meisjes in heel Europa de tweeling als de spreekbuis van datgene, wat in elk van hen leeft, ze laten zich drijven door Bill en Tom Kaulitz. De boodschap die de twee jongens brengen, geeft datgene weer, wat in heel veel opgroeiende kinderen borrelt en bruist. En nu veroveren Bill en Tom Kaulitz de hele wereld. Welke boodschap brengen ze dan precies, dat meisjes van die leeftijd zichzelf ermee identificeren? Welk fenomeen komt hier tot uiting? Waarom polariseert Tokio Hotel zozeer, dat kinderen er weg van zijn en volwassenen er grijze haren door krijgen? Wat maakt hen zo anders dan collega-bands in de rock- en popwereld? Waarom is hun stijlloze performance succesvol, stijlloos in de zin dat ze geen duidelijke muziekstijl van tegenwoordig aankleven? Geven zij weer hoe kinderen in onze huidige samenleving smeken naar mondigheid? Wat is er veranderd in onze samenleving, dat opgroeiende kinderen door thema's aangesproken worden waarvan wij volwassenen steeds hoopten, dat zij ervan gevrijwaard zouden blijven, zoals wereldpijn, woede, agressie, falende liefde, echtscheiding, mishandeling? Het zijn precies die thema's die Tokio Hotel aansnijdt... "Schrei so laut du kannst!"

LINKS
Tokio Hotel   webpresence

Tokio Hotel   oorspronkelijke website

bravo   weekblad dat Tokio Hotel lanceerde

Universal Music Group   huidig contract Tokio Hotel

Tekst van de songs   Nederlandstalig

laut.de   zeer ruime informatie over Tokio Hotel

Fanclub   Nederlandse Fanclub

Fanclub   noemt zich de officiële fanclub

Fanclub   Tokio Hotel Community

Fanclub   Fan Blog

Fanclub   Franse Fanclub

Fanclub   lijst van fanclubs

Tokio Hotel   Nederlandse informatie-websute

Spelen online   Tokio Hotel spelen

MP3's   mp3raid.com

MP3's   bij Kohit.net

stupidedia   ridiculisering Tokio Hotel

"Tokio ist ja schon irgendwie der Wahsinn, obwohl wir alle noch nie da waren," [De stad Tokio is ergens de max, hoewel wij alle daar nog nooit waren] zei Bill Kaulitz in een interview naar aanleiding van de herkomst der naam Tokio Hotel. In zekere zin weerspiegelt deze uitspraak het uiteindelijke doel van de band: grenzen overschrijden, weerstanden overwinnen om uit de onmondigheid te geraken, door kinderen en de jeugd zover te krijgen, dat zij werkelijk worden tot de centrale schreeuw van de band: "Schrei, bis du du selbst bist". Nog nooit tevoren heeft een groter impact gewerkt op opgroeiende kinderen en jeugdigen om hen te stuwen naar "eigenheid" en "zelfbewustzijn". De oorsprong van hun doel lag in de grauwheid van het bestaan in Oost-Duitsland na de hereniging in 1990 en de echtscheiding van de ouders van Bill en Tom Kaulitz in 1998.

Het gegeven doel kan leiden tot een ware ontbolstering van de jonge generaties. De rechten van het kind worden erdoor onderstreept, geaccentueerd in dermate, dat een mobilisering wereldwijd tot de mogelijkheden behoort. Is het niet vreemd, dat het machtigste land ter wereld, de USA, nog steeds de Conventie voor de Rechten van het Kind niet getekend heeft? Het land is – samen met het regeringsloze Somalië - het enigste ter wereld dat zich blijft verzetten tegen dat, wat als pijler van een menselijke samenleving kan gelden. De bijdrage van Tokio Hotel zou wel eens een en ander kunnen veranderen, laten we hopen.

GREEP UIT VIDEOAANBOD
 Op You Tube

 op My Space

 1samkeit.net

 Viva.tv

 anti Tokio Hotel

 parodie op Tokio Hotel

Nog nooit is een Duitse band erin geslaagd op wereldniveau zo snel door te breken als Tokio Hotel, en nog nooit ontwikkelden kinderen zich tot superstars, niet voor het plezier van de volwassenen, maar voor de ontbolstering der jongere generaties.

Maar... kan het succes werkelijk leiden tot realisatie van dat doel? Of blijft de uiteindelijke mondigheid van de jongere generaties een fictie, een "Wahsinn, obwohl wir alle noch nie da waren"? Veel zal afhangen van de overdracht der boodschap. De teksten van zovele songs zijn op het internet vrij toegankelijk voor iedereen en er zullen wel overal vertalingen van te vinden zijn in alle mogelijke talen, maar .... telkens weer blijkt, dat zeer vele jongeren naar een optreden gaan voor de "kick" van het samen zich te laten drijven in extases, in plaats van enig besef te hebben van de inhoud der songs. En dat is wel een gevaarlijke ontwikkeling die uiteindelijk het doel van de band in de schaduw kan doen stellen.

Maar niet alleen de onwetendheid over de inhoud van de songs ten koste van de kick der extase kan de boodschap van de Kaulitz's in het niets doen verdwijnen. Ook de houding van de volwassenen naar optredens toe kan nefast werken. Het afbreken door verwijten aangaande het stijlloze van de band, het lawaaierige ervan en het niet conform zijn aan het klassieke beeld van een kind, kan voor hun opgroeiende kinderen barrières doen ontstaan. Het is immers een steeds terugkomend verschijnsel dat ouders hun eigen kinderen willen afschermen tegen datgene wat zij als niet gepast vinden voor hun kroost. Daarin kan men niets anders dan hen voluit gelijk te geven. Het is hun verantwoordelijkheid en hun liefde voor hun kroost die hen drijft. Maar de vraag stelt zich: hebben zij een niet al te negatief beeld over Tokio Hotel? Laten zij zich niet al te zeer drijven door afkeer van uiterlijkheden en zijn ze niet onwetend over de boodschap die de band uitstraalt? Heeft niet elk kind een mate van onbehagen en verdrongen wrange gevoelens in zich, ook al lijkt het een spontaan vrolijk en speels en liefelijk en aangenaam gedrag te vertonen? Is het bevorderen van de mondigheid der kinderen geen ijzeren wapen tegen mogelijk 'ge'-bruik en 'mis'-bruik van hen door malafide individu's en internetgevaren? Kan niet het meest lieve en spontane kind buiten de wetenschap van de ouders slachtoffer geworden zijn? Zal dat kind het leed daarbij niet eerder verzwijgen, opkroppen en proberen een gewoon leven verder te ontwikkelen zonder dat de ouders weet hebben? Is dan een band als Tokio Hotel geen ideale mogelijkheid om precies dergelijke kinderen moed te geven om op te staan, om mondig te worden?

Tokio Hotel
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Optreden van Tokio Hotel in Frankrijk

Zeker... Tokio Hotel accentueert, stelt de mogelijke gevaren voor kinderen en jeugdigen in een overdreven daglicht. Dat vertolkt zich in een haast onaanvaardbare opstapeling van decibels, in het propageren van grauwe kleuren, in het haast 'onbetaamde' schreeuwen. Maar dergelijk accentuering – hoewel op zich werkend als een magneet, en middel der marketing – is wellicht nodig om opgroeiende kinderen en jeugdigen wakker te schudden.

Ja zeker, Heintje enkele decennia geleden, en Jantje Smit enkele jaren geleden, vertolkten prachtig dat, wat wij volwassenen zo graag zien en horen als we aan de jongere generaties denken. Maar was hun doel het wakker schudden van hun leeftijdgenoten? Was hun boodschap het alert maken van leeftijdsgenoten tegen de gevaren in de samenleving? Traden zij op in naam van hen en ten voordele van hen?

Bassist Georg
grootbeeld
Fotobron: stern

Bassist Georg van Tokio Hotel dromend... waarover?

We leven in een tijd, waar kinderen niet meer op straat lopen, niet meer op straat kunnen lopen wegens de hedendaagse gevaren. Als gevolg zitten zij meer voor de lichtbak dan hun eerdere generaties. Zij brengen uren door aan de televisie en als het dat niet is, dan is het uren aan de andere lichtbak, het computerscherm. Ouders komen na een stressvolle werkdag thuis en verlangen rust en kalmte. "Kan je niet kalmer zijn, dan vlieg je naar bed of dan hou je jouw wafel en kijkt televisie!" De kinderen – weliswaar in het algemeen gezien – zijn passiever geworden dan vroeger, zijn ook verslaafd geworden aan spelletjes op het internet, komen makkelijker dan ooit tevoren in contact met onbetrouwbare personen via chatrooms (ook al zullen niet weinig kinderen dat in alle talen verzwijgen naar hun ouders toe). De gevaren, die wij volwassenen verhinderen, door de kinderen niet op straat te laten lopen, stapelen zich echter op binnen de vier muren van het veilige familiehuis! Is het dan niet goed, dat er een band is als Tokio Hotel? En.. opgroeiende kinderen voelen de boodschap van de band. Het is reeds aangehaald in een eerder posting: mocht Tokio Hotel enkel maar een producent zijn van grauwheid, van lawaaierigheid, van zinloze commercie, dan zou Tokio Hotel nooit het succes gekend hebben dat nu overal in de wereld blijkt.

We kunnen alleen maar hopen, dat de massa die naar optredens van de band gaat, er niet heen trekt vanuit enkel en alleen maar de kick om samen in vervoering te komen...

Tot afsluiting van deze reeks berichten rond de Kaulitz's, is wellicht de tekst van een van de laatste songs zinvol om het doel van de band nog eens aan te halen. De song "Spring nicht" behandelt het verhinderen van een zelfmoord. Daarmee verwijst Tokio Hotel naar een verschijnsel dat algemeen voorkomt en waarover een zeker taboe heerst: zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren, zelfmoord door mislukte liefdesrelaties, maar evenzeer door het onvermogen om wrange gevoelens te verwerken na gebruikt of misbruikt te zijn geweest. De song kan in beide gevallen treffend zijn. Hier de tekst (video hier te bekijken):

Über den Dächern,
[Op de daken]
ist es so kalt,
[is het zo koud]
und so still.
[en zo stil.]
Ich schweig Deinen Namen,
[Ik spreek jouw naam niet uit,]
weil Du ihn jetzt,
[omdat jij hem nu]
nicht hören willst.
[niet wil horen.]
Der Abgrund der Stadt,
[De afgrond naar de stad toe]
verschlingt jede Träne die fällt.
[verslindt elke traan die valt.]
Da unten ist nichts mehr,
[Daar beneden is niets meer]
was Dich hier oben noch hällt.
[dat jou hierboven nog kan tegenhouden.]

GREEP UIT BEELDAANBOD
 Optreden Brussel 03.03.08

 Optreden Rotterdam 03.03.08

 naanoo.com

 Tokiohotel-online

 1samkeit.net

 Casperwelt

 ProSieben

 Focus

Ich schrei in die Nacht für Dich,
[Ik roep in de nacht naar jou]
lass mich nicht im Stich,
[laat me niet in de steek.]
Spring nicht.
[Spring niet!]
sie betrügen Dich.
[Ze bedrogen jou!]
Spring nicht.
[Spring niet!]
Erinner Dich,
[Herinner je]
an Dich und mich.
[aan jou en mij]
Die Welt da unten zählt nicht,
[De wereld daaronder telt niet.]
Bitte spring nicht.
[A.u.b., spring niet.]

IIn Deinen Augen,
[In jouw ogen]
scheint alles sinnlos und leer.
[lijkt alles zinloos en leeg.]
Der Schnee fällt einsam,
[De sneeuw valt langzaam, ]
Du spürst ihn schon lange nicht mehr.
[maar je wordt het lang niet meer gewaar.]
Irgendwo da draussen,
[Ergens daar buiten]
bist Du verloren gegangen.
[ben je verloren gegaan.]
Du träumst von dem Ende,
[Je droomt van het einde,]
um nochmal von vorn anzufangen.
[om jouw leven te herleven.]

...

 

TOKIO HOTEL
Bevrijd u van lamlendigheid!   (10 maa 2008)

Er is geen weg terug.   (11 maa 2008)

Succes en toch stijlloos   (12 maa 2008)

Pro en contra   (13 maa 2008)

Spring nicht!   (14 maa 2008)

17:04 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: tokio hotel, mondigheid |  Facebook |

Een mens kan in een mum van tijd een onmens worden

Hitler
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Hoe lang zal het nog duren, eer weer eens dergelijk onmens ergens in de wereld aan de macht komt en zijn volk misleidt in nationalisme en onverdraagzaamheid?
Nazi's

Hoe doet men een gewoon mens tot sadist worden?

Een gewoon mens kan een regelrechte hater en psychopaat en folteraar worden onder psychische omstandigheden als stress en druk van hoger hand. Dit kan dan ook overslaan op een heel volk. Psychologen zoeken naar redenen waarom honderdduizende Duitsers het plan van Hitler zonder schroom goedkeurden of uitvoerden...

Hoe konden honderdduizenden mensen in de nazi-tijd overgaan tot goedkeuring of uitoefening van gruwel? Hoe kon Hitler rekenen op het volk om zijn destructie van de mensheid te verwezenlijken? Die vraag wordt doorheen de decennia steeds opnieuw gesteld, en is nog steeds niet afdoende beantwoord, hoewel...

Recent onderzoek door Amerikaanse specialisten in de psychologie – naar aanleiding van Amerikaanse gruwel in Irak, die gepropageerd werd door de administratie George W. Bush - wijst echter op een en ander. Het succes dat Hitler haalde bij duizenden en duizenden militairen die bereid waren te folteren en te doden, is niet eigen aan een bepaald volk. Men kan geen bewijzen aanvoeren, dat het "Germaanse" of het fictieve "arische" volk psychopathisch en sadistische is, zichzelf als dominerend ras met gruwelpraktijken opdringend. Wel blijkt, dat elke mens, van waar en van welk ras ook, over kan gaan tot folter en gruwel op de medemens zodra hij of zij enige druk van hoger ervaart of in stresstoestanden verkeert.

Typisch voorbeeld van psychopatische of sadistische uitingen door om het even welke mens is het gedrag van collega's op het werk of hogergeplaatsten bij toenemende stress. Dan gaan bijvoorbeeld collega's of hogergestelden al snel over tot ontmoediging van de ander collega's of ondergeschikten. Zij verwijten hen dan op een overdreven wijze fouten die begaan zijn. Zij vernederen hen dan in het bijzijn van anderen. Dat verschijnsel van psychische folter komt reeds voor bij kleine kinderen. Mobbing op school is er een typisch voorbeeld van, hoewel dat verschijnsel ook wijst op onverdraagzaamheid als factor tot dergelijk gedrag.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

In de voorbije jaren waren onder andere de film "Het Experiment" van Oliver Hirschbiegel in 2001 en het boek "Die Wohlgemeinten" van Jonathan Littels reeds voorbeelden hoe doodgewone mensen in een mum van tijd kunnen omgevormd worden tot regelrechte beulen en folteraars.

In de jaren dertig was het Duitse volk sterk verarmd door de gevolgen van de economische crisis na de beurschrash New York 1929, meer dan andere volkeren in Europa wegens het massale Amerikaanse kapitaal dat in Duitsland geïnvesteerd was. Bovenop kwam de druk van Hitlers troepen. Het propageren van haat, verdrukking en foltering van niet-als-normaal-geziene-mensen werkte dan ook door de stress onder de Duitsers zeer gemakkelijk bevorderend tot vernedering en uiteindelijk foltering en doding. Honderduizende onder het Duitse volk ervoeren die mentaliteit van het nationaal-socialisme als niet in overeenstemming zijnde met menselijkheid, maar voelden de druk. Dat op zich veroorzaakte stress met alle bovenstaande gevolgen van dien.

Zo zien we maar, hoe fascisme in naam van nationalisme een hele bevolking kan bewerken. En reden te meer om nooit, nooit meer nationalisme te doen opflakkeren, hoe graag ook extremistische bewegingen als het neonazisme, het FN in Frankrijk, het Vlaams Belang in Vlaanderen nationalisme hoog in het vaandel dragen en met alle middelen proberen aan te voeren dat zij niet discriminerend zijn, ondertussen het volk misleiden door patriottisme te vervangen door nationalisme.

13:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onverdraagzaamheid, haat, racisme |  Facebook |

Taalhulp: aspiratie bij de uitspraak

bild5
Uitspraak

Aspiratie

De uitspraak van de Duitse taal bepaalt zeer sterk de verstaanbaarheid. Nonchalance in deze moet steeds vermeden worden. Articulatie wordt hoofdzaak. Elke vrijdag benaderen we een aantal voorbeelden om op een juiste wijze Duits uit te spreken. Het is immers vaak een heel probleem voor een Duitser om een anderstalige in het Duits te verstaan. Oorzaak voor dit onverstaanbaar zijn is meestal, haast steeds, het onvoldoende articuleren. Werkelijk, Duits zonder articulatie is hetzelfde als mompelen.

Oefening baart kunst. Heb dan ook heel veel geduld en vooral koppigheid om steeds opnieuw aandacht te besteden aan de uitspraak. Ja, het is mooi om de Duitse spraakkunst te beheersen, en ja, het is al even mooi om afstand te nemen van Nederlandse uitdrukkingswijzen bij het hanteren van de Duitse taal, maar dat alles is niets, letterlijk niets waard, wanneer u bij de uitspraak niet sterk articuleert!

Aspiratie

Aspiratie is het aanblazen van de uitgesproken k, p, t door er een uitgesproken "h" aan te koppelen. Dit is een typisch Duits kenmerk. Bemerk, dat het hier gaat om de "uitgesproken" drie medeklinkers. Een "g" aldus wordt geaspireerd als zij als een "k" wordt uitgesproken en voldoet aan de onderstaande regels ter aspiratie. Ook een "d" (op bijvoorbeeld het woordeinde of op het einde van een lettergreep) die als een "t" uitgesproken wordt in onderstaande omstandigheden of een "b" (op bijvoorbeeld het woordeinde of op het einde van een lettergreep) die als een "p" uitgesproken wordt. Wat zijn de finesse-regels?

Voorbeelden aangaande aspiratie in onderstaande gevallen komen uit het uitspraakboek van Duden.

Men aspireert zeer duidelijk in volgende gevallen:

  • In het begin van een woord.
  • Op het einde van een woord indien op dat woord een korte pauze volgt.
  • Voor een beklemtoonde klinker indien in de betrokken lettergreep GEEN "s, ʃ"-klank voorkomt [een "ʃ" is een klank die onder andere algemeen voorkomt bij het uitspreken van "sch" in het Duits, uitgesproken als de "ch" in de Franse woorden "chemin, char"].
  • En in de woorduitgangen "-tum" en "-keit".

Voorbeelden:

pack [phakh]
prall [phral]
Pneu [phnoy]
Anprall [anphral]
Tat [tha:th]
Talent [thalɛnth]
vital [vitha:l]
subtil [zuphthil]
Anteil [anthail]
Einsamkeit [ainza:mkhait]
Irrtum [ɪrthum]
Verkauf [fɛɐkhauf]

De uitgesproken k, p, t worden helemaal NIET geaspireerd in de opeenvolging van de uitgesproken ps, pʃ, ks, kʃ. Maar dit is alleen geldig indien tussen deze twee uitgesproken medeklinkers geen lettergreepscheiding voorkomt. Zo bijvoorbeeld is dit niet geldig voor het Duitse woord abstrakt, gezien tussen de uitgesproken "b" als een "p" en de daaropvolgende "s" als een "ʃ" een lettergreepscheiding voorkomt. In dit geval wordt dan ook de uitgesproken "p" WEL geaspireerd.

Voorbeelden van deze regel waarbij aspiratie wegvalt:

mopsen [mopsn]
Erbse [ɛrpsə]
Echse [ɛksə]
Hexe [hɛksə]
Wegs [ve:ks]

Ook wordt GEEN aspiratie uitgesproken bij de eerste medeklinker van volgende twee uitgesproken opeenvolgende medeklinkers: pp, pb, tt, td, kk, kg. Het gaat daarbij om "uitgesproken" medeklinkers. De tweede medeklinker wordt dan wel duidelijk geaspireerd als het daarbij gaat om een uitgesproken k, p, t. Voorbeelden:

abpassen [apphasn]
enttäuschen [ɛntthoiʃn]
Rückkehr [rykkhe:ɐ]
weggehen [vɛkge:ən]
entdecken [ɛntdɛkn]

In alle andere gevallen, dan deze die hierboven allemaal besproken zijn, worden de "uitgesproken" medeklinkers k, p, t HALF geaspireerd, dus iets minder dan in de allereerst regel hierboven. Voorbeelden:

Lippe [lɪphə]
Spaß [ʃpha:s]
abstrakt [aphʃthrakth]
Stall [ʃthal]
Mücke [mykhə]

11:35 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitspraak, taalhulp, duits, aspiratie |  Facebook |

1 2 3 4 Volgende