16-03-08

Das Wort zum Sonntag

 Palmzondag

 
Palmzondag? Na und?
Godsdienst

Geworden tot een taboe?

Wellicht is niets zo menselijk als een ontvoogding. Zij ontstaat, deint uit, vertroebelt tijdelijk het wateroppervlak, maar uiteindelijk wordt alles weer klaar en duidelijk...

De ontvoogding sinds de maatschappelijke revoluties der jaren zestig heeft enorm positief gewerkt. De mens is letterlijk wakker geschud en dat heeft de samenleving zoveel aangenamer gemaakt. Men ondergaat niet meer de dominantie van de oudere generaties op de jongere, men ondergaat al evenmin meer de dominantie van de hogere klassen op de lagere en ook de almacht van de christelijke godsdiensten is gebroken. Wij mensen anno 2008 zijn aldus echt ontvoogd, misschien in België en in Nederland meer dan in Duitsland, waar conservatisme hoger aangeschreven blijft.

Jammer genoeg is deze ontvoogding typisch ontstaan zoals alle veranderingen doorheen de geschiedenis: zij is er plots gekomen na de studentenrevoltes van de jaren zestig, zo plots dat wij het evenwicht totaal verloren zijn. Het is als een steen die in het water geworpen wordt. Het wateroppervlak geraakt er door in onevenwicht, deint en deint en het duurt een tijdje, eer het weer tot rust komt en het weer door zich heen laat kijken naar alles wat zich eronder bevindt..

Dat reflecteert zich onder andere in de houding van de mensen tegenover de christelijke kerken. De dominantie ervan is bruusk gestopt, maar als gevolg daarvan zwalpen we reeds enkele decennia in een "Nirgendwo". Godsdienst is letterlijk een subcultuur geworden, haast een taboe, neen.. reeds een taboe. Het godsdienstige is door de vertroebeling van het wateroppervlak der hedendaagse samenleving onzichtbaar geworden. Mensen begeven zich niet meer naar kerken. Zij die een godheid voor mogelijk houden, houden dat eerder voor zich, verbergen het eerder, maken het onzichtbaar tot... tot het wateroppervlak weer tot rust komt?

De christelijke kerken triomferen niet meer zoals voor de jaren zestig. De triomf van Palmzondag bestaat niet meer. Palmzondag heeft zijn zin verloren. Heel veel jongeren weten niet eens meer wat de betekenis ervan is, laat staan dat zij weten wat Pasen betekent. En dan? Is het zo belangrijk om dit alles te weten? Als we maar een vrije dag bekomen na Paaszondag en liefst een periode van vakantie... daar komt het toch op aan?

ROND DIT THEMA
Palmzondag   info

Kijk eens aan: de christelijke godsdienst is echt verworden tot een taboe. En toch... en toch voelen veel meer mensen dan uiterlijk zou blijken, dat er iets 'kan' zijn, dat ons drijft. Velen onder ons beseffen dit alleen nog bij zware tegenslag en of bij het naderen van de dood. Vooral bij dat laatste hangen we graag aan een voorstelling dat de geliefde overledene nog ergens 'een ster' is aan de hemel, een onbereikbaar hangijzer waaraan we herinneringen kunnen doen voortleven. God is dood, maar wij hangen nog zo graag aan 'iets' wat een anker kan zijn.... Is dan god toch helemaal niet dood? Is dan de zwalpende beweging vanuit de jaren zestig slechts een gordijn dat voor god geplaatst is tot het evenwicht gevonden is en het gordijn zich terug kan openen, weliswaar nooit meer in een dominantie, maar in een evenwichtige band tussen de mens en dat anker waaraan hij zich optrekt: het respect voor de medemens... god op zich met andere woorden?

10:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: palmzondag |  Facebook |

Commentaren

Palmzondag. Passende woorden: mensen blijven zoeken naar een 'evenwicht en houvast' en geloven in een Oppermacht. Voor de R.Katholieken is dit God: RESPECT -EERBIED ..... LIEFDE.
Dan IS het PASEN!
Vreugdevolle Pasen Hr. Sebastian.
(g)Een W-VL. lentegroet

Gepost door: Lieve | 16-03-08

De commentaren zijn gesloten.