14-03-08

Tokio Hotel: Spring nicht!

weimar
Tokio Hotel

Bitte, spring nicht!

Een Duitse tweeling, geboren in 1989, veroverde in 2001 de harten en passies van meisjes tussen 8 en 13 jaar oud in hun schoolomgeving. Slechts twee jaar later dweepten de puberende meisjes in heel Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor de tweeling. Nog eens twee jaar later zien meisjes in heel Europa de tweeling als de spreekbuis van datgene, wat in elk van hen leeft, ze laten zich drijven door Bill en Tom Kaulitz. De boodschap die de twee jongens brengen, geeft datgene weer, wat in heel veel opgroeiende kinderen borrelt en bruist. En nu veroveren Bill en Tom Kaulitz de hele wereld. Welke boodschap brengen ze dan precies, dat meisjes van die leeftijd zichzelf ermee identificeren? Welk fenomeen komt hier tot uiting? Waarom polariseert Tokio Hotel zozeer, dat kinderen er weg van zijn en volwassenen er grijze haren door krijgen? Wat maakt hen zo anders dan collega-bands in de rock- en popwereld? Waarom is hun stijlloze performance succesvol, stijlloos in de zin dat ze geen duidelijke muziekstijl van tegenwoordig aankleven? Geven zij weer hoe kinderen in onze huidige samenleving smeken naar mondigheid? Wat is er veranderd in onze samenleving, dat opgroeiende kinderen door thema's aangesproken worden waarvan wij volwassenen steeds hoopten, dat zij ervan gevrijwaard zouden blijven, zoals wereldpijn, woede, agressie, falende liefde, echtscheiding, mishandeling? Het zijn precies die thema's die Tokio Hotel aansnijdt... "Schrei so laut du kannst!"

LINKS
Tokio Hotel   webpresence

Tokio Hotel   oorspronkelijke website

bravo   weekblad dat Tokio Hotel lanceerde

Universal Music Group   huidig contract Tokio Hotel

Tekst van de songs   Nederlandstalig

laut.de   zeer ruime informatie over Tokio Hotel

Fanclub   Nederlandse Fanclub

Fanclub   noemt zich de officiële fanclub

Fanclub   Tokio Hotel Community

Fanclub   Fan Blog

Fanclub   Franse Fanclub

Fanclub   lijst van fanclubs

Tokio Hotel   Nederlandse informatie-websute

Spelen online   Tokio Hotel spelen

MP3's   mp3raid.com

MP3's   bij Kohit.net

stupidedia   ridiculisering Tokio Hotel

"Tokio ist ja schon irgendwie der Wahsinn, obwohl wir alle noch nie da waren," [De stad Tokio is ergens de max, hoewel wij alle daar nog nooit waren] zei Bill Kaulitz in een interview naar aanleiding van de herkomst der naam Tokio Hotel. In zekere zin weerspiegelt deze uitspraak het uiteindelijke doel van de band: grenzen overschrijden, weerstanden overwinnen om uit de onmondigheid te geraken, door kinderen en de jeugd zover te krijgen, dat zij werkelijk worden tot de centrale schreeuw van de band: "Schrei, bis du du selbst bist". Nog nooit tevoren heeft een groter impact gewerkt op opgroeiende kinderen en jeugdigen om hen te stuwen naar "eigenheid" en "zelfbewustzijn". De oorsprong van hun doel lag in de grauwheid van het bestaan in Oost-Duitsland na de hereniging in 1990 en de echtscheiding van de ouders van Bill en Tom Kaulitz in 1998.

Het gegeven doel kan leiden tot een ware ontbolstering van de jonge generaties. De rechten van het kind worden erdoor onderstreept, geaccentueerd in dermate, dat een mobilisering wereldwijd tot de mogelijkheden behoort. Is het niet vreemd, dat het machtigste land ter wereld, de USA, nog steeds de Conventie voor de Rechten van het Kind niet getekend heeft? Het land is – samen met het regeringsloze Somalië - het enigste ter wereld dat zich blijft verzetten tegen dat, wat als pijler van een menselijke samenleving kan gelden. De bijdrage van Tokio Hotel zou wel eens een en ander kunnen veranderen, laten we hopen.

Nog nooit is een Duitse band erin geslaagd op wereldniveau zo snel door te breken als Tokio Hotel, en nog nooit ontwikkelden kinderen zich tot superstars, niet voor het plezier van de volwassenen, maar voor de ontbolstering der jongere generaties.

Maar... kan het succes werkelijk leiden tot realisatie van dat doel? Of blijft de uiteindelijke mondigheid van de jongere generaties een fictie, een "Wahsinn, obwohl wir alle noch nie da waren"? Veel zal afhangen van de overdracht der boodschap. De teksten van zovele songs zijn op het internet vrij toegankelijk voor iedereen en er zullen wel overal vertalingen van te vinden zijn in alle mogelijke talen, maar .... telkens weer blijkt, dat zeer vele jongeren naar een optreden gaan voor de "kick" van het samen zich te laten drijven in extases, in plaats van enig besef te hebben van de inhoud der songs. En dat is wel een gevaarlijke ontwikkeling die uiteindelijk het doel van de band in de schaduw kan doen stellen.

Maar niet alleen de onwetendheid over de inhoud van de songs ten koste van de kick der extase kan de boodschap van de Kaulitz's in het niets doen verdwijnen. Ook de houding van de volwassenen naar optredens toe kan nefast werken. Het afbreken door verwijten aangaande het stijlloze van de band, het lawaaierige ervan en het niet conform zijn aan het klassieke beeld van een kind, kan voor hun opgroeiende kinderen barrières doen ontstaan. Het is immers een steeds terugkomend verschijnsel dat ouders hun eigen kinderen willen afschermen tegen datgene wat zij als niet gepast vinden voor hun kroost. Daarin kan men niets anders dan hen voluit gelijk te geven. Het is hun verantwoordelijkheid en hun liefde voor hun kroost die hen drijft. Maar de vraag stelt zich: hebben zij een niet al te negatief beeld over Tokio Hotel? Laten zij zich niet al te zeer drijven door afkeer van uiterlijkheden en zijn ze niet onwetend over de boodschap die de band uitstraalt? Heeft niet elk kind een mate van onbehagen en verdrongen wrange gevoelens in zich, ook al lijkt het een spontaan vrolijk en speels en liefelijk en aangenaam gedrag te vertonen? Is het bevorderen van de mondigheid der kinderen geen ijzeren wapen tegen mogelijk 'ge'-bruik en 'mis'-bruik van hen door malafide individu's en internetgevaren? Kan niet het meest lieve en spontane kind buiten de wetenschap van de ouders slachtoffer geworden zijn? Zal dat kind het leed daarbij niet eerder verzwijgen, opkroppen en proberen een gewoon leven verder te ontwikkelen zonder dat de ouders weet hebben? Is dan een band als Tokio Hotel geen ideale mogelijkheid om precies dergelijke kinderen moed te geven om op te staan, om mondig te worden?

Tokio Hotel
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Optreden van Tokio Hotel in Frankrijk

Zeker... Tokio Hotel accentueert, stelt de mogelijke gevaren voor kinderen en jeugdigen in een overdreven daglicht. Dat vertolkt zich in een haast onaanvaardbare opstapeling van decibels, in het propageren van grauwe kleuren, in het haast 'onbetaamde' schreeuwen. Maar dergelijk accentuering – hoewel op zich werkend als een magneet, en middel der marketing – is wellicht nodig om opgroeiende kinderen en jeugdigen wakker te schudden.

Ja zeker, Heintje enkele decennia geleden, en Jantje Smit enkele jaren geleden, vertolkten prachtig dat, wat wij volwassenen zo graag zien en horen als we aan de jongere generaties denken. Maar was hun doel het wakker schudden van hun leeftijdgenoten? Was hun boodschap het alert maken van leeftijdsgenoten tegen de gevaren in de samenleving? Traden zij op in naam van hen en ten voordele van hen?

Bassist Georg
grootbeeld
Fotobron: stern

Bassist Georg van Tokio Hotel dromend... waarover?

We leven in een tijd, waar kinderen niet meer op straat lopen, niet meer op straat kunnen lopen wegens de hedendaagse gevaren. Als gevolg zitten zij meer voor de lichtbak dan hun eerdere generaties. Zij brengen uren door aan de televisie en als het dat niet is, dan is het uren aan de andere lichtbak, het computerscherm. Ouders komen na een stressvolle werkdag thuis en verlangen rust en kalmte. "Kan je niet kalmer zijn, dan vlieg je naar bed of dan hou je jouw wafel en kijkt televisie!" De kinderen – weliswaar in het algemeen gezien – zijn passiever geworden dan vroeger, zijn ook verslaafd geworden aan spelletjes op het internet, komen makkelijker dan ooit tevoren in contact met onbetrouwbare personen via chatrooms (ook al zullen niet weinig kinderen dat in alle talen verzwijgen naar hun ouders toe). De gevaren, die wij volwassenen verhinderen, door de kinderen niet op straat te laten lopen, stapelen zich echter op binnen de vier muren van het veilige familiehuis! Is het dan niet goed, dat er een band is als Tokio Hotel? En.. opgroeiende kinderen voelen de boodschap van de band. Het is reeds aangehaald in een eerder posting: mocht Tokio Hotel enkel maar een producent zijn van grauwheid, van lawaaierigheid, van zinloze commercie, dan zou Tokio Hotel nooit het succes gekend hebben dat nu overal in de wereld blijkt.

We kunnen alleen maar hopen, dat de massa die naar optredens van de band gaat, er niet heen trekt vanuit enkel en alleen maar de kick om samen in vervoering te komen...

Tot afsluiting van deze reeks berichten rond de Kaulitz's, is wellicht de tekst van een van de laatste songs zinvol om het doel van de band nog eens aan te halen. De song "Spring nicht" behandelt het verhinderen van een zelfmoord. Daarmee verwijst Tokio Hotel naar een verschijnsel dat algemeen voorkomt en waarover een zeker taboe heerst: zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren, zelfmoord door mislukte liefdesrelaties, maar evenzeer door het onvermogen om wrange gevoelens te verwerken na gebruikt of misbruikt te zijn geweest. De song kan in beide gevallen treffend zijn. Hier de tekst (video hier te bekijken):

Über den Dächern,
[Op de daken]
ist es so kalt,
[is het zo koud]
und so still.
[en zo stil.]
Ich schweig Deinen Namen,
[Ik spreek jouw naam niet uit,]
weil Du ihn jetzt,
[omdat jij hem nu]
nicht hören willst.
[niet wil horen.]
Der Abgrund der Stadt,
[De afgrond naar de stad toe]
verschlingt jede Träne die fällt.
[verslindt elke traan die valt.]
Da unten ist nichts mehr,
[Daar beneden is niets meer]
was Dich hier oben noch hällt.
[dat jou hierboven nog kan tegenhouden.]

Ich schrei in die Nacht für Dich,
[Ik roep in de nacht naar jou]
lass mich nicht im Stich,
[laat me niet in de steek.]
Spring nicht.
[Spring niet!]
sie betrügen Dich.
[Ze bedrogen jou!]
Spring nicht.
[Spring niet!]
Erinner Dich,
[Herinner je]
an Dich und mich.
[aan jou en mij]
Die Welt da unten zählt nicht,
[De wereld daaronder telt niet.]
Bitte spring nicht.
[A.u.b., spring niet.]

IIn Deinen Augen,
[In jouw ogen]
scheint alles sinnlos und leer.
[lijkt alles zinloos en leeg.]
Der Schnee fällt einsam,
[De sneeuw valt langzaam, ]
Du spürst ihn schon lange nicht mehr.
[maar je wordt het lang niet meer gewaar.]
Irgendwo da draussen,
[Ergens daar buiten]
bist Du verloren gegangen.
[ben je verloren gegaan.]
Du träumst von dem Ende,
[Je droomt van het einde,]
um nochmal von vorn anzufangen.
[om jouw leven te herleven.]

...

 

TOKIO HOTEL
Bevrijd u van lamlendigheid!   (10 maa 2008)

Er is geen weg terug.   (11 maa 2008)

Succes en toch stijlloos   (12 maa 2008)

Pro en contra   (13 maa 2008)

Spring nicht!   (14 maa 2008)

17:04 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: tokio hotel, mondigheid |  Facebook |

Commentaren

myhjvbn grrruit7efgbfuyftgvytvbhv

Gepost door: m.. | 26-03-08

Spring nicht gaat over een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd omdat ze dacht dat haar leven geen zin had zonder Bill Kaulitz.

Gepost door: Cho | 11-06-08

Spring Nicht ] Bill: Dat is een heel erg treurig nummer. Het gaat over dat iemand alles opgeeft. Tom: Een paar mensen hebben plotseling het gevoel dat er niks meer in het leven is voor hun. Bill: Dan is er voor een buitenstaander niks aan te doen. Wat we met dit nummer willen zeggen is er is geen reden om op te geven! Het leven gaat altijd verder! Ik heb me gelukkig nog niet zo gevoelt maar we hebben het afgelopen jaar veel brieven van fans gehad die zich wel zo voelden en op het punt stonden alles op te geven. Sommige schreven dat onze nummers hun daarvan hadden weerhouden. Dat raakt ons heel erg. DAAROVER GAAT DUS SPRING NICHT ! Grtz x LOVEE BILLL !!

Gepost door: BillAddicted | 21-07-08

Spring Nicht ] Bill: Dat is een heel erg treurig nummer. Het gaat over dat iemand alles opgeeft. Tom: Een paar mensen hebben plotseling het gevoel dat er niks meer in het leven is voor hun. Bill: Dan is er voor een buitenstaander niks aan te doen. Wat we met dit nummer willen zeggen is er is geen reden om op te geven! Het leven gaat altijd verder! Ik heb me gelukkig nog niet zo gevoelt maar we hebben het afgelopen jaar veel brieven van fans gehad die zich wel zo voelden en op het punt stonden alles op te geven. Sommige schreven dat onze nummers hun daarvan hadden weerhouden. Dat raakt ons heel erg. DAAROVER GAAT DUS SPRING NICHT ! Grtz x LOVEE BILLL !!

Gepost door: BillAddicted | 21-07-08

Spring Nicht Bill: Dat is een heel erg treurig nummer. Het gaat over dat iemand alles opgeeft. Tom: Een paar mensen hebben plotseling het gevoel dat er niks meer in het leven is voor hun. Bill: Dan is er voor een buitenstaander niks aan te doen. Wat we met dit nummer willen zeggen is er is geen reden om op te geven! Het leven gaat altijd verder! Ik heb me gelukkig nog niet zo gevoelt maar we hebben het afgelopen jaar veel brieven van fans gehad die zich wel zo voelden en op het punt stonden alles op te geven. Sommige schreven dat onze nummers hun daarvan hadden weerhouden. Dat raakt ons heel erg. HIEROVER GAAT HET LIEDJE DUS =p
BILL , LIEBE DICH !!

Gepost door: BillAddicted | 21-07-08

Voor Tokiohotel zelf & alle fans.
Spring vooral wel!

Stel neppe - Stijlloze - Emo's
Ja ik zeg emo's ja want die zijn ook nep.
ook zoon slap af getrokken verzie van de echte stijlen en muziek scene's ';)

Gepost door: linda | 17-05-09

De commentaren zijn gesloten.