14-03-08

Reeds drie jaren daalt het Duitse inkomen

Onderwijs
Fotobron: spiegel

Ook in het onderwijs werken tienduizenden aan lonen die onvoldoende zijn om in het levensonderhoud te kunnen voorzien
Sociaal

Besparen? Ja, maar...

Duitsland moest besparen om de schuldenberg te verlagen, maar de dimensies van besparingsmaatregelen nemen meer en meer gevaarlijke contouren aan die de democratie in het land ernstig kunnen schaden... De bevolking is in de laatste drie jaren armer geworden en niets wijst op een verbetering.

De ex-communisten vormen een schrikbeeld in heel Duitsland. Men vreest hen wegens hun hang aan overdreven rijkssubsidies. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze ex-democraten. Gisteren stelde Sabine Zimmermann, volksvertegenwoordiger van Die Linke, vragen in de Bundestag waarvan de antwoorden ronduit verschrikkelijk zijn.

De politiek van kanselier Angela Merkel (CDU) was van bij de start van haar regering in 2005 gericht op het terugschroeven van de schuldenberg en van de werkloosheid. Daarin is zij geslaagd. Vooral het aantal werklozen is gedaald van ongeveer 5 miljoen naar ongeveer 3 miljoen op een totaal van 45 tot 50 miljoen werkbekwamen. Dat is een prestatie. Zij mag fier zijn op haar werk en met schijnbaar terechte trots verklaarde ze vorig jaar, dat het goed gaat met Duitsland. Door haar maatregelen is de economie sprongsgewijze de hoogte in geschoten, ondernemers voelen zich in de hemel en de export floreert als in de laatste twintig jaar nog niet gebeurd was.

Waar zijn nu de critici op de regering Merkel met de CDU/CSU en de SPD aan de macht? Men zou beter wat meer lof opbrengen voor deze twee grootste partijen in het land. Het is ronduit een schande dat de bevolking misnoegd is en uit protest de ex-communisten stemmen geeft.

Ja, ja... wat is een mens toch nooit tevreden! Het gaat goed in het land en kijk: massale stakingen hebben we gekend in de afgelopen drie jaren en de mensen klagen en klagen. Is er dan wel een betere regering dan die van Merkel mogelijk?

Goed, tot daar de lof aan de "waanzin" van Angela Merkel. Laten we nu even de bikkelharde waarheid bekijken, die gisteren in de Bundestag nog eens extra in de verf gezet werd op vraag van Sabine Zimmermann. Sinds drie jaren is het nettoinkomen in Duitsland per jaar gemiddeld 1,1 % tot 1,4 % gedaald. De brutolonen zijn in die jaren weliswaar met ongeveer hetzelfde percentage gestegen, maar de afhoudingen aan belastingen, sociale bijdragen en dergelijke meer zijn per jaar gemiddeld 2,5  % gestegen. Concreet krijgt aldus elke werknemer in het land elk jaar minder en minder in het geldzakje.

De ondernemers profiteren aldus. Dat wisten we reeds lang en werd geregeld gemeld op deze blog. Maar gisteren kwam er een nieuwe dimensie bij:

Nu blijkt namelijk, dat de staat zelf op massale wijze zeer lage lonen tot dumpingslonen betaalt aan haar werknemers. Uit de cijfers uit juli 2007 blijkt, dat 180.000 werknemers in openbare instellingen onvoldoende verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. Reeds langere tijd is geweten, dat de staat onderhoudspersoneel schandalig laag betaalt, maar nu blijkt dat ook 129.907 personen uit het onderwijs, de gezondheidszorg, sociale diensten en zo voort zo weinig verdienen, dat zij bijkomende steun van Hartz IV (de openbare onderstand in Duitsland) moeten krijgen om aan een zeker bestaansminimum te kunnen geraken! De gepensioneerden hebben in de laatste drie jaren 7,5 % minder ontvangen.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Die süddeutsche Zeitung

Wees dan ook blij als u in België of in Nederland woont...

Het pijnlijke van dit alles is, dat de SPD deze trein van verlagingen van de inkomens op gang getrokken heeft tijdens de regering Gerhard Schröder voor 2005. Angela Merkel heeft dit "Plan 2010" echter een dramatische dimensie gegeven door het in alle hardheid uit te voeren en aan te scherpen, waarbij de inkomens van honderdduizenden niet meer volstaan om een minimum levensstandaard te kunnen genieten. maatregel op maatregel worden de lonen netto verminderd. In België kan elkeen blij zijn met een indexaanpassing in januari en reeds uitkijken naar een dergelijke aanpassing in mei. Dat betekent 4 % meer voor allen tegen het midden van dit jaar. Maar in Duitsland is dit jaar nog geen enkele indexaanpassing doorgevoerd. Is het dan verwonderlijk, dat alle voorspellingen wijzen op een diepe teruggang van de klassieke partijen bij volgende verkiezingen en op een gevaarlijke opmars van de ex-communisten? Misschien zal hun opgang toch nog positief werken?

09:34 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: loon, dumpingsloon |  Facebook |

Commentaren

Blij Tja Sebastian, we kunnen inderdaad blij zijn hier in Belgie te wonen doch als ik de vele klagers en zagers dagelijks bezig hoor zijn er velen die niet beseffen dat het hier nog zo slecht niet is.Wie hier wil werken heeft recht op een leefbaar loon en niet op een aalmoes van 3,5 Euro per uur zoals het in Duitsland dikwijls het geval is. Als ik dan in de dagdagelijkse debatten op TV die schijnheiligheid van sommige politiekers en ondernemers of hun vertegenwoordigers hoor begrijp ik niet dat ze niet in de grond kruipen van schaamte: "natuurlijk heeft elke werkende mens recht op een leefbaar loon doch we zijn radikaal tegen een minimumloon want als we dat moeten betalen is het bedrijf "konkurenzunfähig" en zijn we verplicht naar een of ander lageloonland uit te wijken". Wat in vele andere landen met minimumlonen kan is in Duitsland schijnbaar niet mogelijk. De rijken in Duitsland zijn er door hun perverse geldgierigheid en gesteund door de politiek een land van ontevredenen aan het maken met alle gevolgen vandien.
Wat kunnen wij hier blij zijn dat er zoiets als indexaanpassing bestaat. Zo blijft de levensstandaard toch min of meer stabiel.

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 14-03-08

De commentaren zijn gesloten.