14-03-08

Een mens kan in een mum van tijd een onmens worden

Hitler
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Hoe lang zal het nog duren, eer weer eens dergelijk onmens ergens in de wereld aan de macht komt en zijn volk misleidt in nationalisme en onverdraagzaamheid?
Nazi's

Hoe doet men een gewoon mens tot sadist worden?

Een gewoon mens kan een regelrechte hater en psychopaat en folteraar worden onder psychische omstandigheden als stress en druk van hoger hand. Dit kan dan ook overslaan op een heel volk. Psychologen zoeken naar redenen waarom honderdduizende Duitsers het plan van Hitler zonder schroom goedkeurden of uitvoerden...

Hoe konden honderdduizenden mensen in de nazi-tijd overgaan tot goedkeuring of uitoefening van gruwel? Hoe kon Hitler rekenen op het volk om zijn destructie van de mensheid te verwezenlijken? Die vraag wordt doorheen de decennia steeds opnieuw gesteld, en is nog steeds niet afdoende beantwoord, hoewel...

Recent onderzoek door Amerikaanse specialisten in de psychologie – naar aanleiding van Amerikaanse gruwel in Irak, die gepropageerd werd door de administratie George W. Bush - wijst echter op een en ander. Het succes dat Hitler haalde bij duizenden en duizenden militairen die bereid waren te folteren en te doden, is niet eigen aan een bepaald volk. Men kan geen bewijzen aanvoeren, dat het "Germaanse" of het fictieve "arische" volk psychopathisch en sadistische is, zichzelf als dominerend ras met gruwelpraktijken opdringend. Wel blijkt, dat elke mens, van waar en van welk ras ook, over kan gaan tot folter en gruwel op de medemens zodra hij of zij enige druk van hoger ervaart of in stresstoestanden verkeert.

Typisch voorbeeld van psychopatische of sadistische uitingen door om het even welke mens is het gedrag van collega's op het werk of hogergeplaatsten bij toenemende stress. Dan gaan bijvoorbeeld collega's of hogergestelden al snel over tot ontmoediging van de ander collega's of ondergeschikten. Zij verwijten hen dan op een overdreven wijze fouten die begaan zijn. Zij vernederen hen dan in het bijzijn van anderen. Dat verschijnsel van psychische folter komt reeds voor bij kleine kinderen. Mobbing op school is er een typisch voorbeeld van, hoewel dat verschijnsel ook wijst op onverdraagzaamheid als factor tot dergelijk gedrag.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

In de voorbije jaren waren onder andere de film "Het Experiment" van Oliver Hirschbiegel in 2001 en het boek "Die Wohlgemeinten" van Jonathan Littels reeds voorbeelden hoe doodgewone mensen in een mum van tijd kunnen omgevormd worden tot regelrechte beulen en folteraars.

In de jaren dertig was het Duitse volk sterk verarmd door de gevolgen van de economische crisis na de beurschrash New York 1929, meer dan andere volkeren in Europa wegens het massale Amerikaanse kapitaal dat in Duitsland geïnvesteerd was. Bovenop kwam de druk van Hitlers troepen. Het propageren van haat, verdrukking en foltering van niet-als-normaal-geziene-mensen werkte dan ook door de stress onder de Duitsers zeer gemakkelijk bevorderend tot vernedering en uiteindelijk foltering en doding. Honderduizende onder het Duitse volk ervoeren die mentaliteit van het nationaal-socialisme als niet in overeenstemming zijnde met menselijkheid, maar voelden de druk. Dat op zich veroorzaakte stress met alle bovenstaande gevolgen van dien.

Zo zien we maar, hoe fascisme in naam van nationalisme een hele bevolking kan bewerken. En reden te meer om nooit, nooit meer nationalisme te doen opflakkeren, hoe graag ook extremistische bewegingen als het neonazisme, het FN in Frankrijk, het Vlaams Belang in Vlaanderen nationalisme hoog in het vaandel dragen en met alle middelen proberen aan te voeren dat zij niet discriminerend zijn, ondertussen het volk misleiden door patriottisme te vervangen door nationalisme.

13:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onverdraagzaamheid, haat, racisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.