13-03-08

Hoe dijk je haatpredikers in?

Wolfgang Schäuble
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Wolfgang Schäuble, bondsminister voor Binnenlandse Zaken
Islam

Hoe haatpredikers de weg afsnijden?

De Duitse bondsminister voor Binnenlandse Zaken wil haatpredikers het gezag ontnemen door islamonderricht algemeen open te stellen in alle Duitse scholen.

Wolfgang Schäuble (CDU), bondsminister voor Binnenlandse Zaken, is in de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest met zijn sterk neoconservatieve stellingen die zeer aanleunen bij de neocons uit de USA. Daarbij botste hij geregeld met 'gewone' politici in Duitsland en zeker met de meningen van het volk. Denken we maar aan de mogelijkheid om het leger in het binnenland in te zetten voor orde en veiligheid, of aan zijn verregaande spionage-plannen door van elke internet-gebruiker in het land een database aan te leggen met aangeklikte websites en adressen van emailberichten. Telkens botste de minister op verwerping of verregaande bijsturing door het hoogste gerechtshof.

Vandaag komt hij echter af met een mogelijk interessant voorstel. Hij wil als neocon uiteraard elk gevaar – hoe miniem ook – vanuit de islamwereld bannen uit het land, niet zelden vanuit de vooropgesteldheid om een angstklimaat te scheppen. In de USA is dat laatste een geliefde methode om burgers in het conservatieve kamp te jagen. Zijn voorstel van vandaag is echter te bedenken waard. Hij wil op elke Duitse school islamonderwijs toelaten. De nodige leerkrachten daartoe zouden door de moskeeën in het land zelf ter beschikking moeten gesteld worden. Kandidaten zullen dan uiteraard gescreend worden, gezien zij in Duitse staatsinstellingen (scholen) onderwijzen.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

Door deze maatregel wil de minister haatpredikers voor zijn. Het is inderdaad voorstelbaar, dat jonge islamieten in Duitsland gevrijwaard worden van haatpredking, indien zij op school een haatloze kijk op de islam krijgen. De leerkrachten zullen zich moeten houden aan de normen van een op te stellen leerplan in samenspraak met vertegenwoordigers uit de islam. De minister sluit niet uit, dat de religie-uitoefening in moskeeën kan veranderen door dergelijk onderricht in de scholen, in die zin dat haatpredikers minder of geen gehoor zullen krijgen van jongeren die op school een heel andere kijk op hun religie meekrijgen.

In Duitsland leven ongeveer 3 tot 3,5 miljoen islamieten. In de voorbij jaren waren meerdere jongeren onder hen bereid zich ten dienste te stellen van terroristische organisaties. Dat precies wil de minister nu voorkomen.

15:10 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haatprediker, islam |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.