12-03-08

Duitsers kunnen frauderen... van de Belgen geleerd?

Belastingen
grootbeeld
Fotobron: focus

Het kleine bedrag van aangegeven belastingen bij bedrijven wordt door de Duitse fiscus gemiddeld slechts eenmaal om de dertig jaar gecontroleerd door tekort aan personeel
Belastingen

Bedriegen naar hartelust

Zoals in haast alle landen vecht Duitsland met een groot tekort aan personeel bij de belastingdiensten. Dat kost de staat miljarden. De eerlijke belastingbetaler is dan ook de sigaar.

De Duitse fiscus haalt successen met de Liechtensteinaffaire, vecht echter tegen een groot tekort aan personeel aan. Dat laatste is blijkbaar een zwak punt in elk land, en dus ook in Duitsland. Volgens schattingen zouden 10.000 personeelsleden meer nodig zijn om op een efficiënte wijze te controleren. Maar zulke personeelsbestandsverhoging zou mogelijk wel eens de winst aan meerinkomsten voor de staat door loonskosten doen dalen, Tja... er zal dan ook altijd ergens een evenwicht moeten gezocht worden tussen onkosten ter bestrijding van fraude en de opbrengt ervan.

Met het huidige personeelsbestand worden bedrijven in Duitsland slechts eenmaal in de 33 jaren bezocht door belastinginspecteurs. Dat houdt in, dat bedrijven gemiddeld 32 jaren op de 33 belastingen kunnen aangeven naar eigen berekeningen! Zolang er niet echt opvallend gefraudeerd wordt, zal dan ook geen fiscus kraaien... Komt in die 33 jaren dan toch een controleur, dan levert dit de staat meestal wel op. Zulk bezoek is de meest enerverende dag uit x jaren voor een bedrijfsleider. Dan valt men zijn baas best niet lastig met onbenulligheden... Naar laatste gegevens zou elke controleur de staat 1,27 miljoen Euro extra inkomsten per jaar uit gefraudeerde belasting opbrengen.

Ondanks dit grote tekort aan personeel bij de belastingsdiensten, pleiten verantwoordelijken voor een nieuwe vorm van fraudebestrijding. Het gaat om Duitsers die naar het buitenland verhuizen om aan de Duitse belastingdruk te ontkomen. Hier gaat het bijvoorbeeld om sportlui die schatten verdienen. Vooral Zwitserland is geliefd bij deze belastingontvluchters. Nu wordt voorgesteld om dergelijke personen dubbel te belasten: hun inkomsten zouden zowel door het land van woonst als door de Duitse fiscus kunnen belast worden. Daartoe moet de wetgeving echter veranderd worden, waarbij de belastingplicht afhankelijk wordt gesteld van het staatsburgerschap in plaats van de woonplaats. Of dit ooit werkelijk zal worden bij het huidige tekort vaan controleurs?

ROND DIT THEMA
Betreffende artikels   in de Financial Times Deutschland

Ondertussen wordt het onderzoek naar de duizend fraudeurs uit de gegevens van het geval Liechtenstein voortgezet. Het leek erop alsof deze zaak stilgevallen was. Dat is echter schijn. In werkelijkheid loopt het onderzoek verder, maar dan wel in alle stilte . Reden is het recht van elke burger op geheimhouding van de te betalen belastingen. Alleen het geval Klaus Zumwinkel, de grote man van de Deutsche Post werd aan de grote klok gehangen om fraudeurs te bewegen zichzelf aan te geven. Daarbij werd echter gewaakt over de som die Zumwinkel verschuldigd is aan de fiscus. Cijfers die in de voorbije weken in de pers verschenen zijn dan ook slechts gissingen van journalisten, en worden nooit bevestigd of ontkend door de belastingdiensten. Wel meldde de bondsminister voor Financiën, dat reeds enkele honderd miljoen Euro gerecupereerd is door het dossier Liechtenstein. Naar verluidt hebben reeds meer dan 100 personen zich vrijwillig gemeld.

Voor het staatje Liechtenstein, kan de huidige affaire zware gevolgen hebben. Het vorstendom is lid van de EU en zou basisverplichtingen inzake bestrijding van belastingontduiking en witwaspraktijken naast zich neergelegd hebben. Kanselier Angela Merkel heeft dan ook de EU ingeschakeld.

10:02 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, fraude, liechtenstein |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.