11-03-08

Minimumloon bij Duitse post op de helling

Minimumloon
 

Wat zit er nog in het loonzakje?
Minimumloon

Minimumloon bij de Duitse post op de helling

Ondernemers doen alles in Duitsland om minima voor lonen te bannen. Het bereikte minimumloon bij de post wordt door de concurrenten ervan op gerechtelijke basis aangevochten.

Kunnen werknemers een rechtvaardig loon bekomen? Dat is een moeilijke vraag. Wat is immers 'rechtvaardig'. Een beetje kan wel volgende bedenking een rol spelen in het invullen van dat begrip. Als een werknemer zich dagelijks inzet voor het bedrijf, zijn acht uren werkt en dan onvoldoende geld in het loonzakje krijgt om voor zijn levensonderhoud in te staan, dan wordt het begrip 'onrechtvaardig loon' concreet.

Ondernemers zien dat echter anders. Voor hen telt niet de norm 'in staat kunnen zijn in te staan voor het levensonderhoud'. Het voortbestaan van de onderneming is hun basisnorm en dat kan maar bereikt worden als de onderneming meevloeit in de stroom van het neokapitalisme. De ondernemers zijn gebonden aan de concurrentie, maar evenzeer aan de aandeelhouders. Dat zijn wellicht de twee belangrijkste normen heden. Bekomen de aandeelhouders geen gunstige waarde voor hun aandeel of geen degelijk dividend, of gaat de concurrentie zeer diep met de waarde van haar eindproducten, dan heeft een ondernemer geen keuze. Dan moet hij volgen en zijn producten even gunstig aanbieden, zonder de dividendopbrengt in gevaar te brengen. Gaat de onderneming ten onder, dan zullen werknemers niets meer hebben. De loonkost is dan ook afhankelijk van de duurte van het eindproduct en in het neokapitalisme van de waarde van het aandeel en het eraan verbonden dividend. Dat zijn de normen voor een ondernemer. De middenstanders op hun beurt moeten volgen om hun producten verkoopbaar te houden. Ook zij zullen snoeien in de loonkost.

Als gevolg van dat alles, moet een onderneming grote winsten maken ten koste van de werknemers. Zonder deze winsten verlaten aandeelhouders het concern met alle rampzalige gevolgen van dien. Het neokapitalistische systeem is bikkelhard.

Die overwegingen zullen zeker een rol hebben gespeeld in de houding van de concurrenten van de Duitse post. Daar was vorig jaar een minimumloon vastgelegd van 8 Euro per uur in Oost-Duitsland en 9,8 Euro per uur in West-Duitsland. Veel te hoog, brullen de concurrenten, die door de overeenkomst eveneens gebonden zijn aan die minima. Minimumloon geldt immers steeds in heel de sector. Is dergelijk minimum werkelijk te veel? Het gaat om bruto-verdienste. Wat houdt een werknemer daaraan over? Jaren geleden was het in Duitsland algemeen aanvaard, dat een werknemer 7,5 Euro per uur als laagste vergoeding kon krijgen. Dat was geen wettelijk ingesteld minimumloon, maar wel een usus. Als dan tegenwoordig de post 8 tot 9,8 Euro bruto per uur gunt, dan is dat helemaal niet overdreven, gezien de toename van de levensduurte.

ROND DIT THEMA
Minimumlonen   artikel in Focus

De concurrenten hadden een procedure gestart bij het gerecht om de afschaffing van dat minimumloon af te dwingen. Vorige vrijdag sprak het bestuursgerecht zich uit en verklaarde de minima voor de post als niet toelaatbaar! Nu is een bestuursgerecht geen oordeelvellend gerecht. Maar de gevolgen zijn niet te onderschatten. Het arbeidsgerecht moet zich nog uitspreken en daar gaat het wel om een oordeel/veroordeling. Het negatieve besluit van een bestuursgerecht is dan ook een factor, waarmee de rechters van een arbeidsrechtbank rekening moeten houden.

Waar zal dit alles eindigen? In het afschaffen van de overeengekomen minima?Wordt de poort wijdopen gezet voor zeer lage lonen en zelfs voor dumpingslonen zoals voor ongeschoolden? Waar gaat Duitsland heen?

08:54 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: minimumloon |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.