09-03-08

Das Wort zum Sonntag

Het vuur van de verdoemenis
Fotobron: fototester.de

Excommuncatie als het vuur van de verdoemenis
Christelijke kerken

Excommuncatie Martin Luther weldra opgeheven?

"Ik ben niet gekomen om te oordelen," zou Jezus van Nazareth gezegd hebben naar teksten in de bijbel. Maar de katholieke kerk veroordeelt mensen naar eigen believen. Nu wil de paus de excommunicatie van Martin Luther opheffen, maar helemaal niet vanuit de geest die Jesus uitstraalde in zijn hier net aangehaalde woorden.

In de voorbije week werd bekend, dat paus Benedictus XVI werkt aan rehabilitatie van Martin Luther (1483-1546). Martin lag aan de basis van het protestantisme en wou een terugkeer naar de waarden van de bijbel. De waarden van die bijbel zijn vrij eenvoudig voor hen die proberen de geest ervan te vatten, en zich los proberen te werken van dogma's en andere stellingen van de katholieke kerk die niet steeds ontstaan zijn vanuit een bijbelse geest, maar soms voortvloeiden uit omstandigheden, eigen aan de tijd van hun ontstaan.. Martin Luther werd voor zijn inzet beloond door excommunicatie vanwege paus Leo X in 1521.

Die excommunicatie op zich is een wapen dat de katholieke (en ook orthodoxe) kerk gebruikt om christenen in het gareel te houden. Vreemd toch, niet? De christenen steunen zich op Jezus van Nazareth en handelen met hun excommunicaties precies tegenovergesteld aan hem. Jezus van Nazareth hanteerde nooit een uitsluiting, nooit. "Ik ben niet gekomen om te oordelen," zijn de woorden uit de bijbel die de basis vormden van zijn doen en laten. Daarom ging Martin Luther dan ook niet gebukt onder die excommunicatie door het leven, ook al betekende dat in zijn tijd het vogelvrij-verklaard zijn.

Wanneer Benedictus XVI deze excommunicatie wil opheffen (naar verluidt zou in september een beslissing daaromtrent vallen), is dat mooi, maar zou het niet beter zijn geheel van dat wapen af te stappen in alle gevallen en alle omstandigheden? Dat wapen heeft toch niet de minste zin. Als Jezus van Nazareth nooit oordeelde, dan heeft de mens ook geen recht om dat te doen in verband met godsverhoudingen.

ROND DIT THEMA
Opheffing excommunicatie Luther   bericht in Die Welt

Wellicht is de intentie van de paus een stap om de katholieke en protestantse kerk nader bij elkaar te brengen, en is dat zelfs de enige reden voor het opheffen van die excommunicatie. Indien dit inderdaad de bedoeling is, dan hanteert de paus het wapen van het al of niet benutten en eventueel opheffen van een excommunicatie in dezelfde geest als Machiavelli: het doel heiligt de middelen. Het doel van de paus is immers het herenigen van de christelijke kerken 'onder zijn gezag'. Daarmee is het machiavellisme in deze geen fantasie. Is het niet zuiverder excommunicatie te ontbinden zonder een doel erachter, of beter gezegd... enkel met het doel Jezus van Nazareth te volgen "Ik ben niet gekomen om te oordelen"?

De commentaren zijn gesloten.