07-03-08

Taalhulp: uitspraak speciale aandachtspunten

bild5
Uitspraak

Speciale aandachtspunten

De uitspraak van de Duitse taal bepaalt zeer sterk de verstaanbaarheid. Nonchalance in deze moet steeds vermeden worden. Articulatie wordt hoofdzaak. Elke vrijdag benaderen we een aantal voorbeelden om op een juiste wijze Duits uit te spreken. Het is immers vaak een heel probleem voor een Duitser om een anderstalige in het Duits te verstaan. Oorzaak voor dit onverstaanbaar zijn is meestal, haast steeds, het onvoldoende articuleren. Werkelijk, Duits zonder articulatie is hetzelfde als mompelen.

Oefening baart kunst. Heb dan ook heel veel geduld en vooral koppigheid om steeds opnieuw aandacht te besteden aan de uitspraak. Ja, het is mooi om de Duitse spraakkunst te beheersen, en ja, het is al even mooi om afstand te nemen van Nederlandse uitdrukkingswijzen bij het hanteren van de Duitse taal, maar dat alles is niets, letterlijk niets waard, wanneer u bij de uitspraak niet sterk articuleert!

Uitspraak van de "L"

Een Nederlandstalige neigt om de tongspits tegen de bovenkant van de snijtanden of er net boven te plaatsen om een "L" uit te spreken. In het Duits plaats men de tongspits iets hoger dan een Nederlandstalige het zou doen. De spits raakt meer het gehemelte, iets of wat naar het midden ervan zelfs overneigend. Daardoor klinkt de "L" veel dikbuikiger en worden de klinkers gemakkelijker correct in de mondholte uitgesproken zoals de korte holle "o" in het bovenste middelste gedeelte van de open mondholte, of de heel scherpe korte "a" met open mond en bovenaan, iets of wat vooraan de mondholte. Voorbeelden ter inoefening van de Duitse "L":

 • Groll
 • Land
 • alle
 • Kristall

Bemerkt u hoe een juiste Duitse "L" aanleiding geeft tot juist uitgesproken klinkers? In bijvoorbeeld Kristall slaagt u er haast niet in, om de juiste dikbuikige "L" uit te spreken, als u de "a" ervoor op zijn Nederlands uitspreekt. Stoot u echter een harde scherpe korte "a" uit, dan is het haast logisch , dat u de "L" dikbuikig maakt.. Ook bij het woord Groll wordt de "L" haast automatisch juist uitgesproken als u de korte "o" zeer hol en hel uitspreekt.

Uitspraak van de "i"

Er is een merkwaardig verschil in uitspraak tussen een Duitse beklemtoonde korte "i" en een Duitse, niet beklemtoonde "i". De beklemtoonde korte "i" wordt in het Duits uitgesproken, ergens verloren geraakt in het midden van de mondholte, terwijl een niet beklemtoonde korte "i" scherp vooraan de mondholte wordt uitgesproken (zoals in het Nederlands). De beklemtoonde korte "i" neigt een klein beetje over te hellen naar een doffe "e". De lange "i" wordt net zoals in het Nederlands uitgesproken vooraan in de mondholte met duidelijk gespreide lippen.

Voorbeelden van beklemtoonde "i", dus uitspraak in eerder het midden van de mondholte en lichtjes neigend naar een doffe "e":

 • er wird
 • du wirst
 • er isst
 • ich bin
 • du bist
 • er ist
 • Biss
 • April
 • hin
 • in
 • im

Voorbeelden van niet beklemtoonde "i", dus uitspraak vooraan in de mond met gespreide lippen, net zoals in het Nederlands een duidelijke scherpe "i": (bij de voorbeelden is de klinker met klemtoon onderlijnd)

 • Antiquität
 • Diplom
 • vital
 • Zitrone
 • Nation
 • potentiell

Uitspraak van de "y"

Een "y" wordt in het Duits steeds als een Nederlandse "u" uitgesproken, nooit als een "i", behalve bij heel grote uitzonderingen als sommige plaatsnamen Kyffhäuser, Schwyz en op het einde van uit het Engels overgenomen woorden zoals Dandy, Lady, Baby, Sherry.

Voorbeelden van de "y", aldus steeds uitspreken als een Nederlandse "u" zoals in het Nederlandse woord "mus" (en helemaal niet als een "i"):

 • Hymne
 • Zypriot
 • Dynastie
 • Hygrometer
 • Psychiater
 • Libyen
 • Ypsilon

In vreemde, niet verduitste woorden, die beginnen met een "y", wordt deze "y" eigen aan die taal uitgesproken (veelal een "j"-uitspraak in het Engels of een "i" in het Frans). Voorbeelden:

 • Yale
 • Yankee
 • Yo-Yo
 • Yucatán
 • Yves
 • Yvette
 • Yvonne

10:30 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalhulp, duits, uitspraak |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.