06-03-08

Duitsland pakt de problemen niet bij de wortels aan

[ER ZIJN SINDS VANDAAG WEGENS ONVERKLAARBARE REDENEN GEEN BEELDEN MEER UP TE LOADEN NAAR SKYNET. VERONTSCHULDIGINGEN ALDUS.]

Politiek

Duitsland voor politieke ommezwaai

Duitsland moet dringend iets doen aan het toenemend neoliberalisme en de afbraak van de sociaalstaat, anders dreigt chaos, en dat kan het land missen als kiespijn. Voorstellen om de ex-communisten buiten te houden, leiden tot niets zonder de oorzaak ervan aan te pakken.

De intrede van de ex-communisten in meerdere westerse deelstaatparlementen (Landtage) heeft een ware beroering doen ontstaan in de Duitse politieke wereld. Veranderingen, in ware revolutionaire stijl, dringen zich op. Duitsland staat voor een mogelijk historische ommezwaai.

Tot voor januari van dit jaar moest men in de politiek maar rekening houden met vier partijen. Er waren de twee groten: CDU/CSU (conservatieven) en SPD (socialisten), Zij haalden steeds ergens tussen 30 % en 60 % der stemmen, afhankelijk van de situatie doorheen de jaren. En er waren twee kleinere partijen: FDP (liberalen) en Die Gruene (groenen). Deze kleintjes haalden steeds tussen de 4 % en de 15 % der stemmen. Beneden de 5 % konden ze niet in Landtage of in de Bundestag aantreden. Die situatie was vrij eenvoudig en zorgde vooral voor stabiele coalities. De CDU/CSU met de FDP, en de SPD met Die Gruene.

Nu anno 2008 komt daar plots een vijfde partij bij. Dat is nooit tevoren gezien in de Duitse politiek. Ja, Die Linke hadden steeds een vinger in de pap in de oostelijke deelstaten als erfenis uit de DDR-tijden. Die erfenis moet nog verdwijnen. Dat is een proces van lange adem tot de oudere generaties weggevallen zijn. Ondertussen hebben die restanten uit de communistische DDR (Die Linke) in haast geen enkele oostelijke deelstaat de kans om te regeren. Daar vormen immers de twee grote partijen CDU en SPD coalities. Dat zijn de beruchte "grote coalities" die weinig stabiel zijn omdat de programmapunten van beide partijen mijlenver uit elkaar liggen. Zie maar naar de grote coalitie in de bondsregering, waar meer tegen elkaar gevochten wordt dan geregeerd. Maar goed... beter een beetje ruzie in de regering van een deelstaat dan participatie met de oude communisten. Alleen in Berlijn delen de ex-communisten de macht met de SPD. Dat is nu eenmaal zo, gezien daar de CDU te klein is. Vermoedelijk zal ook daar Die Linke verzwakken bij het wegvallen van de oude generaties uit de DDR-tijd.

Maar sinds januari duiken Die Linke steeds maar opnieuw op in de westelijke deelstaatparlementen. Dat gaat natuurlijk ten kosten van de twee grote partijen CDU/CSU en de SPD, zodanig dat zij geen coalitie met meerderheid meer kunnen vormen met de kleinere broedertjes FDP en Die Gruene. Men zit aldus in een impasse. Dat blijkt nu reeds in Hessen het geval te zijn. Daarom stelde Kurt Beck, voorzitter van de SPD, voor om eventueel toch samen te gaan werken met die ex-communisten (zie posting gisteren). Maar dergelijke samenwerking is gevaarlijk, zeer gevaarlijk, want de ex-communisten zijn gewiekste politici.

Gisteren kwam de oud-bondspresident Roman Herzog (CDU) met een merkwaardig voorstel. Hij was bondspresident van 1994 tot 1999. Hij ziet een groot gevaar in de opkomst van Die Linke. Meerderheidsregeringen in de deelstaten worden wellicht onmogelijk in de toekomst. Samenwerking met Die linke is immers uit den boze, aldus de man. Hij wil daarom het gevaar van minderheidsregeringen voorkomen. Duitsland heeft zeer nare ervaringen met minderheidsregeringen in de Weimarrepubliek. Dergelijk regeringen zijn de speelbal van de oppositie, kunnen op elk moment vallen door wantrouwensvragen, kunnen slechts wetsvoorstellen uitwerken tot een wet indien zij de steun kunnen bekomen van een deel der oppositie. Minderheidregeringen zijn dan ook een muis voor de kat.

Daarom stelt Roman Herzog voor om de grondwet 'grondig' te veranderen. Men zou moeten overstappen naar het Franse kiesrecht, stelt Herzog, waarbij volksvertegenwoordigers slecht gekozen kunnen worden indien zij de meerderheid der stemmen halen. Daardoor worden kleinere partijen uitgesloten in de parlementen. Op die wijze wordt het Die Linke dan ook onmogelijk gemaakt nog snel een intrede in een parlement waar te maken. Een goed voorstel aldus, maar... ook de FDP en Die Gruene riskeren dan uit de boot te vallen, waardoor de CDU/CSU en SPD haast monopolistisch kunnen regeren. De democratie wordt erdoor geschaad.

Tja, zowel de koerswijziging van de SPD door plotse samenwerkingsbereidheid met de ex-communisten als het voorstel van Roman Herzog is geen oplossing voor de grote probleem van de politiek anno 2008. Mogelijk vindt men geen uitweg om Die linke te mijden uit de parlementen en daardoor zullen in de toekomst mogelijk minderheidsregeringen toch tot de realiteit gaan horen. Dat op zich zal zware gevolgen hebben: de bevolking zal het vertrouwen in de politiek verliezen omdat wetsvoorstellen niet in wetten kunnen omgezet worden, tenzij men de steun krijgt van een deel der oppositie. Ja, het spook van de Weimarrepubliek... Duitsland staat voor een gevaarlijke ommezwaai.

Is er dan geen ontkomen aan dergelijke toekomst? Niet met de voorstellen van de SPD en van Roman Herzog (CDU). Het voorstel van de SPD is een te groot risico. De ex-communisten zijn gevaarlijk voor de economie van het land. De ondernemingen nemen het niet dat een land al te links wordt en baas gaat spelen over hen. Zij zullen wegvluchten uit Duitsland. Dat op zich zal sociale problemen met zich brengen, veel grotere dan de huidige en de staatsinkomsten door belasting op ondernemingen zullen neerwaarts gaan. Daardoor zullen de kiezers nog meer vertrouwen verliezen in de politiek, waardoor de democratie in gevaar komt. Neen, Kurt Becks voorstel is fataal. Maar ook het voorstel van Roman Herzog leidt tot niets, omdat de oorzaken van de opkomst der Linke niet aangepakt worden. Zolang de conservatieven (CDU/CSU) hun neoliberale koers blijven aanhouden en zelfs verscherpen ten voordele van de ondernemers en steeds opnieuw in het nadeel van de werknemers, zolang zal Die linke groeien en groeien, zodanig, dat zij in een Frans kiesrecht meer en meer de meerderheid der stemmen zal kunnen halen en dan toch in de parlementen komt.

ROND DIT THEMA
Voorstel Roman Herzogi   sverslag in Focus

Inderdaad... de oorzaken van de miserie worden niet aangepakt. Het neoliberalisme moet ten koste van wat ook zegevieren. Machiavellisme is een geliefkoosd wapen van de conservatieven. De sociaalstaat, de welvaartstaat wordt afgebroken. Kijk eens aan: In de Weimarrepubliek sprak men ook over de "Gouden Jaren" 1924-1929, net zoals kanselier Angela Merkel tegenwoordig spreekt over "het gaat goed met Duitsland!" en net zoals nu de hoogste klasse rijker en rijker wordt en de middenklasse verschuift naar de laagste klasse (zie posting gisteren), ja.. net zoals de armoede toenam in de gouden jaren. Maar tot wat hadden de gouden jaren in de Weimarepubliek geleid? Tot wat? Neen... nationaal-socialisme zal niet weerkeren. Toen waren er twee tegenstanders van de democratie: nationaal-socialisme en communisme. Zal nu de laatste zegevieren, eventueel in een kleedje van democratische schijn? De geschiedenis herhaalt zich, of is dit doemdenken?

09:46 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratie, communisten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.