05-03-08

Het gaat slecht in Duitsland, heel slecht

Welvaartachteruitgang
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Welvaartachteruitgang, naakte cijfers
Welvaart

De ondergang van de welvaartstaat

Niets kan de ondergang van de welvaartstaat in Duitsland correcter en harder weergeven dan de naakte statistiek. De lonen zijn niet tot nauwelijks gestegen sinds jaren, terwijl de kosten voor levensonderhoud aanzienlijk duurder zijn geworden en in de laatste maanden de pan uitvliegen. Zijn stakingen en vlucht naar communistische partijen dan niet een begrijpelijke reactie? Maar tegelijk een harde waarschuwing?

Het gaat slecht met de inkomens van werkenden en hun uitgaven voor levensonderhoud. Dat is een vaststelling die het statistisch bureau in Wiesbaden publiceerde. Vooreerst de lonen: deze zijn - wat de normale lonen betreft – gestegen van 2003 naar 2007 met gemiddeld amper 3,2 %. Tevoren stegen zij niet, maar daalden. Bovendien werken miljoenen aan een lager loon of een dumpingsloon. Hier gaat in dit laatste om niet- of laaggeschoolde arbeiders.

De kosten voor levensonderhoud zijn echter van 2003 naar 2007 gemiddeld met 2,2  % per jaar gestegen, aldus met 8,8 % in die vier jaren. Die stijging van de prijzen zou in een 'normaal' land verwerkt worden in indexaanpassingen, dat is in Duitsland niet gebeurd wegens blokkering van deze aanpassingen. Het reële inkomen van een werkende daalde aldus sterk van 2003 naar 2007. Is dan een loonsverhoging van 8 %, die de vakbond ver.di in haar stakingsgolf eist, overdreven?

Zij die leven van sociale toeslagen, zoals werkloosheidsvergoeding, bestaansminimum, pemsioenen, zagen hun inkomen helemaal niet meer stijgen sinds 2003. Slechts in de loop van 2007 zijn deze toelagen met 0,5 % verhoogd. Maar ook voor hen is het leven 8,8 % duurder geworden in die vier jaren.

In de statistieken zit de verhoogde inflatie sinds halverwege 2007 niet in. Maar de lonen zijn gemiddeld niet veel sterker gestegen sinds 2007.

Het geheel van dat alles veroorzaakt een neerwaartse trend in de 'klassen' in onze samenleving. Het gemiddelde loon voor een werkende in Duitsland ligt op 16.000 Euro netto per jaar (1333 Euro per maand ). Nu stelt men het volgende vast:

De laagste 'klasse' - de groep van risico-armen en armen - verdient hoogstens 11.200 Euro per jaar (933 Euro per maand). Deze groep is in aantal gestegen van 2000 naar 2007 van 18,9 % der werkenden naar 25,4 %. In deze groep zitten de dumpingslonen van 3,5 tot 5 Euro per uur.

De middenklasse – de groep van de 'goed' verdienenden - verdient hoogstens 24.000 Euro per jaar (2000 Euro per maand). Deze groep is in aantal gedaald (!!) van 2000 naar 2007 van 62.3 % der werkenden naar 54,1 %. Om te beseffen hoe laag de lonen in Duitsland liggen, moet u het inkomen van een bediende in een betere klasse of van een arbeider met enkel jaren ervaring in België of Nederland maar eens vergelijken!

De hogere klasse - de groep van de 'zeer goed' verdienenden - verdient vanaf 24.000 Euro per jaar (2000 Euro per maand). Deze groep is licht gestegen van 2000 naar 2007 van 18,8 % der werkenden naar 20.5 %. In deze groep zitten zij die in hogere kaders werken en uiteraard ook de super-rijken met jaarlijks inkomen van enkele miljoenen Euro's.

ROND DIT THEMA
Cijfers welvaart   verslag in Der Spiegel

Het is dan ook niet moeilijk vast te stellen, dat de welvaart in het land achteruitgaat, en vrij sterk in slechts enkele jaren... in precies de jaren dat kanselier Angela Merkel aan de macht wasgekomenen het neoliberalisme gestuwd werd. Is het dan verwonderlijk, dat extreem linkse partijen zoals de ex-communisten (Die Linke) en de communisten (DKP) merkwaardige vooruitgang boeken? Wat wordt dat indien de inflatie aanhoudt zoals zij zich sinds de laatste maanden voordoet?

14:32 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welvaart, lonen, levensonderhoud, kosten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.