03-03-08

Is werken dom in Duitsland?

arbeid
 
Arbeid is in Duitsland lager betaald... weldra te dom om nog aan de slag te gaan?
Sociaal

Onbetaalde arbeid

Ondernemers gaan in Duitsland meer en meer over tot onbetaalde uren. De wettelijke overuren worden maximaal uitgebuit waarvan de helft niet betaald, en bijkomende uren worden schering en inslag.

De lonen in Duitsland liggen relatief laag. Dat is een schrijnend verschijnsel tegenover vele buurlanden. Maar er is meer. In het algemeen worden tewerkgestelden gevraagd om meer uren te presteren, dan voorzien in de arbeidsovereenkomst en daar knelt het schoentje. Volgens het nationaal arbeidsmarkt-instituut worden in Duitsland 3 miljard overuren gepresteerd en daar bovenop nog ongeveer evenveel bijkomende uren. Dat alles tezamen betekent voor een gemiddelde werknemer 10 extra uren per maand. Daarvan worden in regel de helft van de overuren betaald en de bijkomende uren meestal niet. Er wordt dan ook flink geprofiteerd door de ondernemers om nieuwe arbeidskrachten te vermijden door onbetaalde uren. Dat is aldus een verdoken loonsverlaging.

Overuren zijn uren die contractueel vastgelegd kunnen worden. Daar gaat het meestal om maximaal twee uren per week. De mogelijkheid tot overuren zijn in CAO's vast te leggen. In dat geval moet de werknemer deze overuren betalen indien het gaat om arbeiders. Zij worden immers per uur betaald. Bedienden worden per maand betaald. Voor hen geldt in regel dan ook geen vergoeding voor die overuren. Dat is de normale situatie. Maar in werkelijkheid worden de overuren van arbeiders maar in de helft van de gevallen uitbetaald. Daar loopt het al scheef.

Erger is het gesteld met de bijkomende uren. Buiten de contractuele arbeidstijd kan een ondernemer bijkomende uren vragen. Dit zijn uren bovenop de per CAO vastgelegde mogelijkheid tot overuren. Deze bijkomende arbeidstijd wordt meestal niet betaald. Daar hebben ondernemers dan ook een mogelijkheid om gratis arbeid te bekomen ten koste van de werklozen. Met die uren realiseren zij een werkelijke loonsverlaging. In het algemeen worden deze bijkomende uren slechts in zeer geringe mate vergoed door verlofregeling.

ROND DIT THEMA
Onbetaalde uren   info in Die Welt

Werknemers worden bijgevolg lager betaald dan de al lage lonen in Duitsland. Slechts de werknemers in de hogere kaders kunnen rekenen op promotie bij prestaties van onbetaalde bijkomende uren. Zij hebben dan ook een goede compensatie, maar de werknemers in de lagere kaders moeten de laatste jaren eveneens meer bijkomende uren presteren. Voor hen is de kans op promotie zo goed als onbestaande.

Tja, rekening houdend met de zeer lage lonen en zelfs dumpingslonen van de laatste jaren en in vergelijking de vergoedingen voor werkloosheid en sociale minima, zou men op de duur de volksmond gelijk moeten geven: werken is dom.

08:41 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wedde, uurloon, overuren, bijkomende uren |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.