28-02-08

De beurs als inkomstembron

Topmanager Henkel
grootbeeld
Fotobron: Focus

Topmanager Ulrich Lehner van Henkel ontslaat 3000 werknemers en kondigt tegelijk grote winsten aan. Zal dit de beurs opkrikken, mijmert hij bezorgd om zijn inkomen...
Managers

Managers als acolieten van de beurs

Niet de onderneming is het hoogste doel van een managers, wel de beurs. In het raam daarvan zijn de onderneming zelf, de productie erin en de werknemers ervan slechts middelen, objecten, om het doel te bereiken.

Herstructurering, te dure werknemers en te dure Euro worden meer en meer de drogredenen waarom werknemers ontslagen worden. In de voorbije tijd zijn meerdere multinationale ondernemingen overgegaan tot massale ontslagen terwijl tegelijk zeer positieve handelsbalansen voorgelegd worden. Einde december kondigde Nokia (GSM's) aan om 2300 werknemers in Duitsland te ontstaan en tegelijk werd een toenamen van de winst met 60 % aangekondigd. Deze week kondigde BMW (autoconstructie) het ontslag aan van 8100 werknemers. Toch boekt de onderneming ongemeen grote winsten. Hetzelfde gebeurde deze week bij Henkel (reinigingsmiddelen, cosmetica) Daar vallen 3000 jobs en kondigt men een aanzienlijke winst aan. En gisteren volgde Siemens. Daar worden 3800 werkplaatsen geschrapt omdat de telefoon-afdeling afgebouwd wordt. En ook Siemens zwemt in de winst.

Wat is er gaande in de wereld van de ondernemingen? Blijkbaar zijn ondernemingen nog slechts een instrument geworden van de honger der managers naar persoonlijk hoger inkomen. Zowel de onderneming zelf als de werknemers zijn slechts middelen die dat doel moeten waarmaken Zij voelen zich tegenwoordig niet meer gebonden aan de onderneming. Het welvaren van een bepaalde onderneming is voor hen slechts van betekenis op korte termijn, zolang zij er persoonlijke winst uit kunnen slaan. Een lange termijn-visie is hen worst geworden. Eens ze ergens anders meer denken te winnen, wisselen ze en zuigen een andere onderneming uit tot op de bodem om eigen winsten te verhogen. Ja, managers gedragen zich precies hetzelfde als werknemers. Ook werknemers blijven slechts bij een bepaalde onderneming tot ze een hoger aanbod krijgen elders. Maar de gevolgen van die mentaliteit zijn veel desastreuzer als het om managers gaat...

Managers laten zich meestal betalen door aandeelopties. Hoe groter de dividenden van deze aandelen, hoe beter voor het persoonlijk inkomen van de managers. Daardoor worden de rendieten op de beurs de belangrijkste motor van een onderneming. Alles staat in dienst van dit doel, en alle kostenbesparingen zijn daarop gericht. Wat kosten betreft, daar heeft elke onderneming een overlast door de betaling van de werknemers. Waar mogelijk, zal men dan ook werknemers ontslaan. Tevens is de keuze van de producten een middel geworden om meer te halen uit dividenden. Een onderneming als Siemens verkoopt afdelingen die niet meer interessant zijn in het kader van de aandelen. Zo wordt nu de telefoonafdeling afgebouwd. Men kan zich daardoor op een ander product richten, een product dat meer winsten verzekert op de beurs. De ontslagen werknemers kunnen dan eventueel terug aangeworven worden om dat andere product te vervaardigen, weliswaar aan lagere lonen...

ROND DIT THEMA
De beurs... dat is het grote doel geworden van elke managers, want zijn inkomen hangt daarvan af, niet meer van de onderneming die zij runnen. De onderneming is slechts een middel geworden om de dividenden op te krikken, om het persoonlijk inkomen aldus te verhogen. Daarom doet zich tegenwoordig een verschijnsel voor, dat vroeger ondenkbaar was: de aankondiging van massale ontslagen en tegelijk de melding van hogere winsten.

De CDU/CSU, de conservatieve politieke partij, laat de managers maar doen. Vele politici uit deze partij zijn immers lid van een voorzittersraad of een toezichtsraad in een onderneming. De SPD, socialistische politieke partij, herdenkt haar strategie voor sociale rechtvaardigheid in het licht van dit managers-verschijnsel. Maar een oplossing is niet in het verschiet...

09:00 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs manager, onderneming |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.