17-02-08

Waar is de moraal van de elite in de samenleving?

Jürgen Thumann
grootbeeld
Fotobron: spiegel

Jürgen Thumann, voorzitter van de Duitse industriebond, beaamt de vraag naar strenge straffen voor fraudeurs op grote schaal en tevens wenst hij dat de managers-wereld gezuiverd zou worden van dergelijke criminelen.
Belastingontduiking

Managers en het gebrek aan moraal

Managers vormen de 'elite' in onze huidige samenleving en hebben daardoor een voorbeeldfunctie, aldus enige politici en gezagdragers. Het gebrek aan moraal in deze laag van de bevolking is een gevaar voor heel de samenleving.

Het belasingontduikingsgeval schokt het land zeer. Alle verdachten, een duizendtal, horen tot de 'elite', laten we zonder overdrijven zeggen tot de hoogste kaste in de samenleving, de grootverdieners. Het is inderdaad zo, dat eenieder wel eens neigt naar het ontkomen aan belastingen, maar het is moreel onaanvaardbaar, dat ontduiking van miljoenen Euro's jaren en jaren mogelijk was. De blootgelegde gevallen uit twee banken in Liechtenstein zijn wellicht op zich slechts de top van de ijsberg. Er is geen moraal meer te bespeuren bij de doorsnee-manager. "Habgier" noemt men dit: hebzucht. Eigenlijk gaat het hier om meer dan "Habgier" zoals enkele kranten schreven, het gaat eerder om "Raffgier". Ik weet niet of er een Nederlands woord is voor dit begrip. Het geeft weer hoe "Habgier" kan omslaan in het echt "grabbelen" naar geld met alle middelen in de zin van Machiavelli's lijfspreuk: het doel heiligt de middelen.

Het gaat reeds jaren mis met de managers en ondernemers. De aloude geest van sociale economie hebben ze stelselmatig afgebouwd. Voor hen geldt nog slechts kapitalistische economie. Hun ondernemingen moeten winsten maken, winsten en winsten, want... niet alleen de managers moeten er wel van worden, ook de aandeelhouders. Waar vroeger een onderneming zo gunstig mogelijke producten probeerde te leveren, was het uitkijken naar de goedkoopste wijze om de nodige grondstoffen te vinden en te transporteren naar het bedrijf. Dat bedrijf richtte men op daar, waar voldoende arbeidskrachten te vinden waren. Men betaalde het personeel redelijk goed, en niet zelden spendeerden ondernemers een deel van hun winsten in sociale projecten. Het was een tijd zoals we tegenwoordig vaak meemaken onder kunstenaars. Zangers en filmsterren die schatten verdienen, steken een deel van hun winsten in sociale projecten overal ter wereld. Hoevelen onder deze laatsten hebben niet een eigen steunfonds opgericht voor een of ander nobel doel? Dat komt hen trouwens goed uit, want de fiscus beloont hen daarvoor. Zo draait alles dan ook prima. De wel verdienenden bouwen de samenleving mee op.

ROND DIT THEMA
In alle Duitse kranten puilt het uit van nieuwsbereichten omtrent deze affaire. Enkele kranten:

Der Spiegel

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Zeit

Focus

Die Welt
Maar ondernemers gaan meer en meer de tegenovergestelde weg op. Voor hen is de plaats van het bedrijf niet meer afhankelijk van de "hoeveelheid" werknemers die in de omgeving gevonden kunnen worden, maar nog slechts van waar vind ik de "goedkoopste" werknemers. Dumpingslonen zijn er het gevolg van. De werknemer is door de managers verworden tot een object in plaats van 'mens'. Dat wijst op een lage morele drempel die blijkbaar nog verlaagd wordt, door op massale wijze te frauderen. miljarden Euro's ontglippen aan de fiscus. Het dossier dat nu aan de oppervlakte gekomen is, is inderdaad wellicht slechts het topje van de ijsberg, maar het gaat op zich al om 4 miljard ontdoken Euro's. Met dat geld kan de staat de samenleving al een heel eindje op de weg zetten naar meer welvaart, maar de managers denken daar blijkbaar anders over. Voor hen telt enkel de "Raffgier" en de staat, de samenleving, is een zorg voor anderen....

Na de SPD (socialisten) eisen nu ook de groenen in Duitsland en de conservatieven (CDU-CSU) strengere straffen voor fraudeurs op grote schaal. Uit haast alle partijen klinkt het, dat er momenteel geen wetten bestaan die afgestemd zijn op zulk grote fraude. Alleen de FDP (liberalen) zegt, dat de wetten voldoende streng zijn, maar dat ze beter toegepast moeten worden.

Ondertussen zijn meer details over de blootlegging van deze fraudegevallen bekend gemaakt. Het zou gaan om een diefstal van gegevens bij twee Liechtensteinse banken in 2002. Daarbij hadden die banken miljoenen Euro's betaald aan de dieven als enerzijds zwijggeld en anderzijds terugkoopsom voor die data. Andere personen zouden echter aan die gestolen gegevens zijn gekomen, waarbij een van hen enkele data doorspeelde aan de belastingdiensten van Wuppertal in het Ruhrgebied. Dan is de Duitse geheimdienst ingeschakeld als ook het bondsministerie voor Financiën. Dat laatste bood aan de tipgever 5 miljoen Euro om alle data te overhandigen. En zo kwam de bal aan het rollen. Vijf miljoen om de gegevens te bekomen is veel geld, maar de staat kan erdoor vier miljard Euro fraudegeld mee recupereren.

08:39 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manager, moraal, belasting, belastingontduiking |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.