14-02-08

Taalhulp Duits zonder voorkennis

Duits zonder voorkennis
Duits zonder voorkennis

Voorafgaande informatie

Vanaf komende maandag, 18 februari 2008, start een nieuwe vorm van taalhulp Duits gericht op personen die geen enkele voorkennis van deze taal hebben. Dit aanbod kan ook nuttig zijn voor hen die het gevoel hebben onvoldoende kennis van het Duits te bezitten om de reeds bestaande taalhulp op deze blog te volgen.

Voorafgaand aan deze elementaire taalhulp kunnen wellicht onderstaande inlichtingen helpen om te beslissen dergelijke hulp te benutten. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om me te contacteren. U kan een antwoord verwachten binnen een redelijke termijn.

Het volgende is belangrijk te weten:

Doel

Er wordt vanuit gegaan, dat u in een redelijke termijn dermate Duits wil spreken en lezen/schrijven om u verstaanbaar te maken en Duits te verstaan. Deze taalhulp veronderstelt, dat u nog geen notie heeft van het Duits en al evenmin nog enige kennis heeft van spraakkunsttemen uit langvervlogen tijden op de schoolbanken. Spraakkunst? Een taal leren zonder kennis van elementaire spraakkunst is gewoonweg onmogelijk, zeker in het Duits waar de uitgang van een woord totaal kan veranderen afhankelijk van het nut van dat woord in de gesproken of geschreven zin. Daarom zal van bij het begin telkens een gebruikte term uit de spraakkunst zo eenvoudig mogelijk verklaard worden in een afzonderlijk venstertje dat elke stap in de kennis van het Duits zal begeleiden.

Indien u werkelijk vanaf 'nul' Duits wil leren, is het best goed te beseffen dat een 'redelijke' termijn nodig is om u in die taal uit te kunnen drukken. Wat is redelijk? Wel, dat hangt af van uw eigen ontvankelijkheid voor een vreemde taal. Daarom: heb veel geduld en laat u niet afschrikken door na enkele maanden zo ergens een plots gevoel te krijgen van... nergens te staan. Zulk persoonlijk gevoel is trouwens zeer bedrieglijk. Hoe meer u Duits kan en kent, hoe meer u dat gevoel zal krijgen eigenlijk nog niets te kunnen/kennen. Maar wees gerust, u zou ervan versteld staan, hoezeer u reeds na enkele maanden gevorderd bent, zodra u per gelegenheid een gesprek met een Duitser voert en vaststelt dat deze persoon u echt verstaat, of hoezeer u na enkele maanden veel meer verstaat van wat u hoort op een Duitse radio- of televisizender. Kennis van het Duits in die mate, dat die taal even spontaan, correct en vlot gehanteerd kan worden als uw moedertaal Nederlands, zal u pas hebben na - wees niet ontgoocheld! - vijf jaren vrij intens gebruik ervan. Ach, stap voor stap gaan we in de goede richting.

Waarop kan u van in het begin best letten?

Een taal is een wijze om zich uit te drukken, om iets aan een ander mee te delen. Nu hangt de wijze waarop u iets duidelijk wil maken af van de gewoontes die in een groep mensen – in de taalgroep – leven. Een klein voorbeeld. Veronderstel dat u iemand in het Nederlands aan de telefoon wil krijgen. Dan heeft men in Vlaanderen of Nederland de gewoonte te zeggen: "Ik wil iemand opbellen". Maar de Duitse samenleving is een andere dan de Vlaamse of de Nederlandse, en bijgevolg heeft men daar andere gewoontes om zich uit te drukken. Letterlijk vertaald uit het Duits zal een Duitser dezelfde uitspraak als volgt zeggen: "Ik wil iemand aanroepen". Ziet u het al? De moeilijkheid is het proberen te denken, proberen zich gedachten te maken zoals een Duitser het doet! Van in het begin van deze taalhulp zal u voorbeelden krijgen, hoe u zich in het Duits uitdrukt alsof u zou denken vanuit de Duitse samenleving, niet vanuit de Vlaamse of Nederlandse. Dat is een heel belangrijke instelling die u zich eigen zou moeten maken, enkel en alleen al om verstaanbaar te zijn. Daarbij zal op de allereerste plaats ervaring moeten opgebouwd worden. Maar wees gerust... dat komt. Nog eens een klein voorbeeld? Na een hele uiteenzetting in het Nederlands zou u samenvattend kunnen besluiten: "Uiteindelijk...". Als u in een Nederlands-Duits woordenboek gaat snuffelen, zal u wel een Duits woord voor "uiteindelijk" vinden, maar... een Duitser heeft een heel andere gewoonte om een samenvattend besluit weer te geven. Hij of zij zal zeggen (letterlijk vertaald in het Nederlands): "Onder de streep...".

Een tweede aandachtspunt is het zeer klaar en duidelijk spreken. Dat noemt men de articulatie. Het gaat erom elke letter zeer klaar uit te spreken. Daartoe zal steeds bij elke stap een afzonderlijk venstertje verschijnen met de uitspraak van alle letters die in voorbeelden van die stap voorkomen. In het Duits articuleert men zeer, zeer (!) sterk. Het is zelfs zo, dat u weinig tot niet verstaanbaar bent, wanneer u één of meerdere letters van een woord 'half inslikt'. Een klein voorbeeldje. Als mensen zich in de voormiddag in Midden- of Noord-Duitsland tegenkomen onderweg, groeten ze zich - jammer genoeg meestal enkel in dorpen - met (in het Nederlands vertaald) "Goede morgen". Nu is het Duitse woord voor "morgen" juist hetzelfde, namelijk: "Morgen" en men spreekt het haast volledig hetzelfde uit (kleine verschillen zullen we in een van de eerste stappen wel ervaren). Maar... in het Nederlands spreekt men de uitgang van dat woord dof uit met een doffe "e" en neigt men daardoor om die uitgang half-monds in te slikken. In het Duits wordt dergelijke uitgang echter helder uitgesproken met een helle korte "e" (zoals in ""spel") en een duidelijke "n" erachter. Doet u dat niet, dan zal die Duitser u verstaan alsof u het gebruikelijk Noord-Duitse woord "Moin"[uitspraak: m-o-j-n] toewenste ("Moin" is een Fries woord voor "hallo!"). Hij zal dan ook met dat woord antwoorden. Dan staat u daar: "Wat zegt die mof daar? Moin... Is die vies gezind of zo? Ik versta er geen ballen van". Daarom: klaar, zeer klaar en duidelijk articuleren! Maar wees gerust, dat komt wel...

Welk materiaal heeft u nodig?

ROND DIT THEMA
Duitse woorden en zinnen worden steeds in het blauw weergegeven.

Duitse uitspraak wordt steeds in het groen weergegeven.

Het is sterk aangeraden om een woordenboek Nederlands-Duits en Duits-Nederlands bij de hand te hebben. Welk? Na een aantal stappen zal u wel ervaren of een nodig woord wel of niet te vinden is in uw woordenboek. In dat geval is het dan ook best een iets uitgebreider boek te zoeken. En ja... gezien tijdens de taalhulp steeds de laatste vernieuwing in de schrijfwijze (spelling) van Duitse woorden wordt gebruikt, is het aangeraden een woordenboek te hebben, dat niet ouder is dan een uitgave uit 2006. De Duitse spelling is sinds 2006 sterk aangepast aan de moderne tijd. Maar heeft u dergelijke uitgave niet, dan is dat niet bepaald een ramp. Het zal dan wel steeds bijzondere aandacht vragen om de schrijfwijze van een Duits woord over te nemen uit de aangeboden tekst in elke stap in plaats van deze te gebruiken uit dat oudere woordenboek.

Overigens kan u gespecialiseerde werken benutten zoals een Duitse grammatica (spraakkunst), een Duits stijlwoordenboek en zo meer. Maar dat is geen noodzakelijkheid bij het begin, zeker niet, gezien dergelijke boeken in het Duits opgesteld zijn en ervan uitgegaan wordt, dat u nog geen Duits kent. Wil u dan toch dergelijke werken, dan kan u hier nuttige informatie opdoen.

Belangrijk als hulp bij het aanleren van het Duits is het 'geregeld' beluisteren of zien van een Duitse radiozender of televisiekanaal. 'Geregeld' wil zeggen: zo vaak als u het zelf nuttig vindt. U zal dat wel ervaren: hoe meer u Duits begint te verstaan, hoe meer u geneigd zal zijn er meer naar te luisteren. Aanvankelijk is het vrij zinloos om een nieuwsbericht op radio in het Duits te aanhoren. Wellicht is het aangewezen om eerst televisie te kijken, gezien er het beeld aanvullend werkt op de gesproken taal. Of het beluisteren van een Duitse song of Schlager is gemakkelijker, omdat daarin steeds overdreven sterk gearticuleerd wordt en de context van het lied makkelijk leidt tot het verstaan van afzonderlijke delen ervan

En wat met mijn toetsenbord dat geen umlaut kan weergeven?

In het Duits gebruikt man vaak een umlaut (een klankverandering door een dubbelpunt boven een letter) en een eszet (een ringel-s: de ß). Nu worden bij de verschillende stappen in deze taalhulp oefeningen aangeboden waarbij u woorden intijpt. Nederlandse toetsenborden zijn doorgaans niet op Duitse umlauts en op de eszet afgesteld. Om dat euvel te vermijden, kan u steeds een "e" achter de letter met umlaut schrijven in plaats van een dubbelpunt erop (bijvoorbeeld: een "ae" in de plaats van ä . Eveneens kan u een "ss" intijpen in plaats van een ß.

Deze taalhulp voor Duits zonder voorkennis wordt vanaf nu maandag 18 februari 2008 aangeboden op de taalhulp van het Duitslandportaal (de pagina's daartoe zullen vanaf maandag functioneel worden).

U kan steeds op om het even welk moment instappen om Duits te leren. Elke taalhulpstap zal genummerd zijn. Wenst u aldus pas in de zomer of in het najaar in te stappen, dan begint u gewoon vanaf de pagina met stap 1. Een cataloog met links naar de reeds verschenen stappen zal steeds in een afzonderlijk venstertje te raadplegen zijn bij elke nieuwe stap.

Gezien elke stap genummerd is, is het ook gemakkelijk voor u om een eigen ritme op te bouwen. Er zullen drie stappen per week verschijnen, maar wil u een ritme van één stap per week, dan volgt u gewoon de nummering..

Op voorhand: veel succes en... heel veel geduld!

14:59 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: taalhulp, duits |  Facebook |

Commentaren

Ik vind dit een mooi initiatief waar ik zeker naar uitkijk. Reeds anderhalf jaar volg ik op kreatieve basis Duits en het bevalt me zeer. Wat die 5 jaar aan intense beoefeningen van het Duits betreft, daar kan ik volkomen inkomen. Duits is niet zo gemakkelijk als men wel eens denkt.
Er zijn mogelijkheden om op een normaal Nederlands klavier Duitse letters, zoals de Umlaut te verkrijgen, of de ß. Indien men geinteresseerd is in de mogelijkheid om alle Duitse letters te kunnen typen, kan ik deze wel eens doorsturen.
Veel succes gewenst met de lessenreeks.
Freddy

Gepost door: freddy | 14-02-08

Duits Sebastian het is een prachtig initiatief. De tijden die u in België zal doorbrengen(of elders) kunnen wij lekker verder oefenen. Ik wou dat ik al kon beginnen.
Groetjes, Jean.

Gepost door: Jean | 14-02-08

ik doe< mee

Gepost door: natte | 17-02-08

De commentaren zijn gesloten.