14-02-08

Slaat Duitse dienstenvakbond de bal mis?

Frank Bsirske
grootbeeld

Frank Bsirske, voorzitter van de dienstenvakbond ver.di, slaat met alle geweld toe van op de eerste dagen van een periode van waarschuwingsstakingen
Sociaal

Stakingen in gemeentelijke diensten

Loonsverhogingen, eis van de vakbond en weigering door de gemeentelijke overheid, leiden tot waarschuwingsstakingen in de gemeentelijke diensten. De vakbond ver.di slaat toe, beginnend in de meest-burger-treffende sectoren: ziekenhuizen en ouderlingeninstellingen.

Weer dreigt in Duitsland een stakingsgolf, nu in de gemeentelijke openbare diensten. Twee jaar geleden hadden deze diensten reeds maandenlang stakingen georganiseerd wegens bezoldigingsperikelen. Ook nu gaat het om looneisen. Getroffen worden gemeentelijke diensten zoals politie, brandweer, ziekenhuizen, ouderlingeninstellingen, kinderopvang, musea, huisvuilophaaldiensten, onderhoud van wegen en parken en meer. Met andere woorden allerlei diensten die de bevolking ten goede komen en essentieel zijn.

Onderhandelingen over loonsverhoging zijn in de afgelopen maanden op een sisser uitgelopen. Daarom plant de vakbond der diensten, ver.di., vanaf vandaag waarschuwingsstakingen tot 22 februari. Dat is een gebruikelijke werkwijze van vakbonden in Duitsland: eerst onderhandelingen waarbij een soort van sociale vrede wordt gerespecteerd. Indien dat niets oplevert volgen waarschuwingsstakingen en uiteindelijk definitieve stakingen die meestal maanden kunnen aanslepen. De vakbond eist 8 % loonsverhoging. De gemeentes willen slechts 5 % toestaan op voorwaarde dat de werktijd verhoogd wordt van 38,5 uren naar 40 uren. Dat 1 ½ uur meer wordt dan uiteraard niet bezoldigd, maar gecompenseerd door die loonsverhoging van 5  %.

De lonen in de gemeentelijke diensten liggen ergens in de middelmoot van de Duitse lonen. Een ziekenhuisverpleger/-verpleegster verdient bruto 1850 tot 2533 Euro per maand, een verzorger/verzorster in de ouderlingeninstellingen tussen de 1575 en 2081 Euro; in de kinderopvang schommelen de lonen tussen 1575 en 1995 Euro per maand. Als we vergelijken met lonen van tewerkgestelden in andere sectoren van het land, dan is er toch vast te stellen, dat de bezoldiging in de gemeentelijke diensten niet zo slecht is...

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel
Frank Bsirske, de voorzitter van de vakbond ver.di, heeft vandaag de werknemers in alle gemeentelijke ziekenhuizen en ouderlingeninstellingen opgeroepen het werk neer te leggen. In enkele deelstaten gebeurde dit reeds sinds gisteravond. In de loop van de dag zouden in alle deelstaten stakingen in deze vezorgingssector uitbreken. Nu is het echter de vraag of het opstarten van die stakingen in de gemeentelijke diensten per se moet gebeuren in de verzorgingssector. Het lijkt er wel op alsof de vakbond op de allereerste plaats de gewone burger in de straat wil treffen in plaats van de gemeentelijke overheid. Is het zo verstandig om dergelijke staking in haar volle geweld te laten toeslaan op de zwaksten in de samenleving: de zieken en ouderen? Waarom wordt er niet eerst gestaakt in de gemeentediensten die de bevolking het minst treffen? Is het de bedoeling om van in het begin van de aankomende stakingsgolf zo hard mogelijk toe te slaan? Zo ja, dan zal het effect van een staking snel verwateren, eens deze - zoals gebruikelijk in Duitsland - maanden zal duren. Het is goed dat er vakbonden zijn die opkomen voor rechtvaardige lonen, maar stakingsmiddelen gebruiken die van bij de aanvang de zwaksten in de samenleving treffen, daar waar er andere gemeentelijke sectoren zijn die minder de burgers schaden en evenzeer de gemeente-overheid treffen... neen...

08:12 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: staking, openbare dienst, gemeentediensten, vakbond |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.