12-02-08

Integratie en assimilatie

Recep Tayyip Erdogan
grootbeeld

Recep Tayyip Erdogan , regeringshoofd van Turkije, sprak Turkse immigranten in Duitsland toe in de Köln-arena
Integratie

Integratie en/of assimilatie

Integratie is geen assimilatie, maar integratie leidt veelal tot gedeeltelijke assimilatie. De Turkse minister-president Erdogan heeft een intense en diepe discussie in Duitsland losgeweekt over integratie van vreemdelingen in de Duitse samenleving.

In Duitsland is een ongemene discussie losgebarsten over integratie van vreemdelingen in de Duitse staat/samenleving. Aanleiding was een spectaculair optreden van de Turkse minister-president Recep Tayyip Erdogan in de Köln-arena voor ongeveer 60.000 Turken die in Duitsland leven. Het was bijzonder merkwaardig, dat een regeringshoofd een arena afhuurt om het volk toe te spreken. Tussen haakjes: ergens doet dat denken aan de talrijke gelijkaardige optredens van Adoph Hitler in de jaren 20-30, maar ja.

In Duitsland wonen 2,7 miljoen Turken, de meesten onder hen hebben de Duitse nationaliteit aangenomen. Voor hen bestaat zelfs een afzonderlijke regeling, waarbij zij bij het aanvaarden van de Duitse nationaliteit hun eigen Turkse mogen behouden.

Nu heeft de Turkse minister-president in de Köln-arena een diepe discussie losgeweekt over integratie. Als gevolg ervan vraagt elke politicus in Duitsland zich nu af wat integratie eigenlijk wel is. Erdogan lokte deze discussie uit met de woorden tot de Turkse gemeenschap in Duitsland: "Assimilatie is een misdaad tegen de mensheid, maar het is goed en nodig dat jullie Duits leren." Met die woorden heeft Erdogan zich helemaal niet uitgesproken voor een integratie, wat vele politici kwalijk nemen, vooral de leden van de conservatieve partijen CDU en CSU. Nu is het de grote vraag geworden: wat is integratie en wat is assimilatie?

Integratie

Integratie is het opnemen van een bevolkignsgroep in het geheel van het land, hen tot een eenheid doen worden met de Duitse bevolking. Het tot een eenheid worden is een proces dat van beide kanten moet gebeuren. Zowel de Duitsers moeten zich openstellen voor het aanvaarden van een vreemdelingengroep in hun geheel, en de vreemdelingen moet bereid zijn daaraan te werken door de lokale taal te leren, zich in de levenswijze en de gewoontes van Duitsland in te voegen zodra ze zich bewegen tussen Duitsers. Vooral wie de Duitse nationaliteit heeft aangenomen moet zich op het vlak van taal en gewoontes volledig integreren in de samenleving, aldus kanselier Angela Merkel (CDU) in deze dagen. Van de Duitsers wordt dan weer openheid daartoe verlangd.

Assimilatie

Het Turkse regeringshoofd Erdogan ontweek de problematiek van de integratie. Hij riep zijn stam- en/of cultuurgenoten niet op om te integreren. Hij zweeg daar gewoonweg over, met wel deze uitzondering, dat hij hen opriep om Duits te leren. Maar enkel de taal leren is onvoldoende om te integreren zodra men zich onder Duitsers beweegt, uiteraard niet zolang men in de huiskring blijft of in een eigen culturele instelling. Jammer toch, dat Erdogan hier een kans liet liggen om de Turken in Duitsland te bewegen tot integratie.

In de plaats van integratie had Erdogan het over assimilatie. Dat ziet hij als een ware misdaad tegenover de mensheid, zodra assimilatie opgedrongen wordt. Wat is dan assimilatie? Daarbij wordt verondersteld dat de vreemdeling gelijk wordt aan de Duitser, dat hij er mee versmelt en op die wijze zijn eigenheid, zijn eigen cultuur opgeeft om de Duitse cultuur en eigenheid aan te nemen. Hetzelfde zou gelden voor bijvoorbeeld een Belg of een Nederlander die zich in Duitsland vestigt. Wil die persoon integreren in de Duitse samenleving, dan zal hij of zij alles doen om Duits te leren en zich aan te passen aan de gebruiken en gewoontes van het Duitse volk. Maar dat wil in generlei wijze zeggen, dat hij of zij zich assimileert met Duitsers. Met andere woorden: die Belg of Nederlander zal steeds zijn eigen cultuur, zijn eigen waarden die hij als kind geleerd heeft blijven handhaven. Tenslotte zijn er binnen de Duitse samenleving duizend en een manieren om de eigenheid te behouden zonder af te wijken van een integratie.

Integratie en assimilatie zijn dan ook twee totaal verschillende begrippen. Erdogan heeft gelijk wanneer hij stelt dat opgedrongen assimilatie een misdaad is tegen de mensheid, gezien elke mens totaal vrij is in zijn meningen, opvattingen, cultuuruitingen en zo meer. Een Turk heeft dan ook vanuit de rechten van de mens het recht zijn eigen cultuur te handhaven, maar... hij moet zich aanpassen aan de Duitse samenleving en gewoontes zodra hij zich onder Duitsers beweegt. Hij moet met ander woorden in staat zijn zijn eigen cultuur en opvattingen te 'integreren' in het geheel van de Duitse samenleving. Als bijvoorbeeld een Duitser kiest voor de islam als religie of kiest voor naturisme als vrijtijdsbesteding, dan zal die Duitser dit kunnen zolang hij zich integreert in de samenleving. Hij kan zijn islamgodsdienst belijden of hij kan naakt rondlopen in zijn hang aan naturisme, maar hij moet daarbij de wetten, gewoontes, gebruiken en levenswijze van de Duitse samenleving respecteren (wat integreren betekent).

Versmelting van integratie en assimilatie

Nu is het wel zo, dat een vreemdeling die zich integreert in de Duitse samenleving beetje bij beetje zijn eigenheid vanuit het moederland verliest. Dat is een natuurlijk proces. Ik zelf heb dat ervaren doorheen de jaren. Ik ben Belg en ben er fier op en hou van mijn wortels. Maar sinds ik in Duitsland woon en me geïntegreerd heb, neem ik beetje bij beetje de Duitse cultuur en eigenheid over. Mijn integratie verloopt doorheen de jaren in een gedeeltelijke assimilatie. Ik blijf mijn eigenheid vanuit de Belgische oorsprong behouden, maar gedeeltelijk is dat aangepast, versmolten, omgevormd tot een Duitse cultuur. Ergens ben ik helemaal geen Duitser, en tegelijk helemaal geen Belg meer. Met ander woorden: nergens ben ik nog 'echt' thuis... Dat betekent dan ook, dat assimilatie mogelijk is en een natuurlijk gevolg is van integratie, maar dat assimilatie nooit volledig tot stand komt en zeker niet mag opgedrongen worden. Een Turk die zich inleeft in de Duitse samenleving – zich integreert – blijft zijn eigen cultuur behouden, maar ziet doorheen de jaren een versmelting ontstaan van zijn cultuur met de Duitse cultuur, waarbij uiteindelijk een laten we zeggen Germaans-Turkse cultuur ontstaat.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

Assimilatie   als sociaal verschijnsel

Integratie   als sociaal verschijnsel
Ja, het is interessant en boeiend om te zien hoe Duitsland omgaat met begrippen als integratie en assimilatie. Mogelijk heeft Erdogan met zijn toespraak in de Köln-arena de aanstoot gegeven voor een diepe bezinning in de Duitse samenleving, voor met andere woorden: het doden van elke kiem van vreemdenvijandigheid die nog zou resten uit de tijd van het nazisme... of die zo typisch is voor mensen in het algemeen. Het heeft veel te maken met volgend voorbeeld. Stel u even voor dat in uw straat of wijk iemand komt wonen met wel zeer bijzondere gedragingen, zeer bijzonder in de ogen van de buren. Weldra zullen ze 'roddelen' over deze persoon en contacten vermijden of minimaliseren tot hooguit een groet bij het ontmoeten, in plaats van die persoon te aanvaarden. Maar die persoon in kwestie moet ook alles doen om zijn gedragingen aan te passen aan de buren, moet zich met andere woorden integreren in de gemeenschap. Dan zullen de buren ook sneller bereid zijn zich integrerend open te stellen... Kijk maar eens: zelfs tegenover onze eigen burgers van eigen nationaliteit vertonen we al te gemakkelijk een afwijzing, weigeren we een integratie van die persoon in de lokale gemeenschap. Vreemdenvijandigheid is dan ook geen abnormaal iets in menselijke samenlevingen, maar zou toch best met alle middelen bestreden worden als we 'echte' mensen willen zijn, als we uitgaan van het principe "Alle Menschen werden Brüder", de prachtige wens van Friedrich Schiller die al even prachtig ingebouwd is in de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, de hymne van Europa.

09:37 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: integratie, vreemdenvijandigheid, menselijkheid |  Facebook |

Commentaren

Integratie Wederzijds begrip en elkaars cultuur leren kennen en respecteren is volgens mij een voorwaarde voor een multiculturele samenleving.Het bewijs dat dit perfect mogelijk is levert toch de Sorbische gemeenschap in de Lausitz. Of zie ik dit vekeerd?
Het tegenovergestelde van jou zit hier naast mij. Ze wil zelfs nooit meer voor goed terug naar haar "alte Heimat" doch als we daar zijn voelt ze zich thuis en ik ook. Is toch mooi, of niet soms?

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 12-02-08

Dit is een 'probleem' die al eeuwen oud is. Een mens is capabel om goed te zijn, maar ik denk zolang het ook goed gaat met hen zelf. Er worden daar zoveel woorden aan vuil gemaakt en uiteindelijk is het toch zo evident.. maar bon, we moeten blijven vechten voor vrede en verdraagzaamheid.
ps; goeie thema dat je gekozen hebt

Gepost door: moodymacgregg | 08-04-09

De commentaren zijn gesloten.