21-01-08

Duitse regering manipuleert werkloosheodscijfer

werkloosheid
Fotobron: faz

De 'a' , het symbool voor 'Arbeitsagentur', arbeidsbureau
Werkloosheid

Manipulatie van werkloosheidscijfer

De bondsregering laat deze week een wetsvoorstel afstemmen om de werkloosheidscijfers kunstmatig te doen dalen. Op die wijze wil zij een 'geforceerd' gunstig beeld ophangen van Duitsland.

Een land met zeer lage werkloosheidscijfers geeft een positieve indruk. Ondernemingen trekken er graag heen. Dat is een vaststelling en het vooropgestelde doel van de bondsregering. Maar hoe doe je de werkloosheidscijfers dalen? Uiteraard door een gunstig klimaat te scheppen. Dat kan men bereiken door maatregelen te treffen waarbij ondernemingen bevoordeeld worden, bijvoorbeeld door belastingsverlagingen. Ook een efficiënte organisatie van arbeidsbureaus draagt een aanzienlijk steentje bij en tenslotte is een degelijk onderwijssysteem al even gunstig voor lagere werkloosheidscijfers. Maar wat als dat alles nog niet werkt zoals de regering het zou willen?

Toen de huidige regering aan de macht kwam in 2005 lag de werkloosheid in Duitsland bij 5 miljoen eenheden. In enkele deelstaten bereikte deze een hoogte van 20 % van de totale werkbekwame bevolking en meer. Doel van de regering Angela Merkel was dan ook primair de werkloosheid te doen dalen. Multinationale ondernemingen kwamen niet graag naar Duitsland, een land met zulk negatief imago... Daar zou de regering iets aan doen, naast de hoger vermelde maatregelen.

Vooreerst werden de lonen in het algemeen verlaagd. Duitsland werd het enige land in de EU waar de loonkost neerwaarts ging. Pas sinds vorig jaar stabiliseren de lonen en men verwacht een lichte stijging in 2008. Die gedaalde lonen hadden uiteraard hun effect: de werkgelegenheid nam toe (en de loontrekkenden beten op hun tanden).

Nu wou de regering meer. De niet-geschoolden en de laag geschoolden bleven al te lang op de lijsten van de werkloosheid liggen. Daarom werden oogluikend dumpingslonen toegelaten, zozeer dat de betrokkenen werken voor 5 Euro en zelfs voor 3,5 Euro per uur. Kan u geloven, dat de werkloosheidscijfers daalden als sneeuw onder de zon? Op drie jaar tijd daalden de cijfers van 5 miljoen werklozen naar iets minder dan 3 miljoen. Prachtig niet? De multinationals zagen plots een droomland in Duitsland, de regering jubelde gezien er miljarden minder moesten uitgegeven worden aan werklozensteun en tewerkgestelden werken in plaats van leeg te lopen. Wat wil u meer? Iedereen is dan ook gelukkig. Ha ja? Honderdduizenden werken aan een loon waarmee eenvoudig weg niet te leven valt. Een loon van 3,5 Euro betekent 560 Euro per maand brutto...

Deze week wil de regering nog een schepje bovenop de genomen maatregelen. Het huidige werkloosheidscijfer van iets minder dan 3 miljoen moet verder neerwaarts. Daartoe wordt deze week een wet gestemd, waarbij het volgende geregeld wordt: De oudere werklozen van 58 jaar en meer zullen na een jaar werkloosheid nog wel de steun krijgen waarop zij recht hebben, maar zij vallen uit de statistiek. Op die wijze zal in de komende maanden het werkloosheidscijfer automatisch met enkele honderdduizend dalen. Prachtig, niet? Fantastisch... de multinationals zullen Duitsland als een utopie beschouwen met plots slechts werkloosheidscijfers van een 2 tot 2,5 miljoen werklozen. Tja, zulke manipulatie gebeurt ook wel in enkele andere landen. Maar in Duitsland het gaat nog verder...

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in de FAZ
Tegen alle internationaal geldende normen herdefinieert de Duitse regering het begrip werkloosheid. De normale normen daartoe zijn het ontbreken van een job en het zoeken ernaar, alsook het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De regering voegt er echter en derde norm aan toe: er moeten arbeidsplaatsen ter beschikking staan! Is er geen voldoende aanbod van jobs, dan daalt het werkloosheidcijfer!

Ja, ja... kanselier Angela Merkel had het in 2005 van alle daken geroepen: de werkloosheid moet omlaag!

09:14 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.