15-01-08

Taalhulp: splitsing woorden op einde lijn

bild4
Spelling

Woordsplitsing op einde lijn

Zoals steeds is de kennis van de Duitse spelling gebaseerd op de laatste spellingsveranderingen van augustus 2006. Eerdere uitgaven over spelling zijn niet meer geldig, dus ook niet meer de spellingsverandering van 2005. Dit is goed om te weten.

Algemeen splitst men een woord naar de langzaam uitgesproken lettergrepen. Voorbeelden:

 • Bau-er
 • Ei-er
 • steu-ern
 • na-iv
 • Mu-se-um
 • in-di-vi-du-ell
 • eu-ro-pä-i-sche
 • Be-fund

Misleidende splitsingen moeten vermeden worden, gezien daarbij de betekenis kan veranderen. Voorbeelden. Voorbeeld:

 • An-alphabet (nicht: Anal-phabet)
 • Sprech-erziehung (nicht: Sprecher-ziehung)
 • Ur-instinkt (nicht: Urin-stinkt)

Uiteraard splitst men samengestelde woorden naar de samenstelling ervan. Voorbeelden:

 • Heim-weg
 • Schul-hof
 • Er-trag
 • Ver-lust
 • At-traktion
 • In-stanz

Men kan steeds een woord splitsaen tussen twee uitgesproken klinkers. Voorbeelden:

 • Bau-er
 • Ei-er
 • europä-ische
 • Famili-en
 • klei-ig
 • steu-ern

Staat tussen twee klinkers een medeklinker, dan verhuist bij splitsing de medeklinker naar de nieuwe lijn. Voorbeelden:

 • Au-ge
 • He-xe
 • bei-ßen (Pas op: “ss” wordt wel gesplitst!)
 • Rei-he;
 • Hei-mat

Staan tussen twee klinkers meerdere medeklinkers, dan verhuist bij splitsing de laatste medeklinker naar de nieuwe lijn. Voorbeelden:

 • El-tern
 • ros-ten
 • sit-zen
 • müs-sen
 • Rech-ner
 • freund-lich
 • sechs-te
 • knusp-rig

Volgende week bekijken we nog meer regels voor splitsing van woorden op het einde van een lijn. Nogmaals: vorige splitsingsregels uit eerdere spellingen zijn niet meer geldig.

10:40 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelling, taalhulp, duits, woordsplitsing |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.