11-12-07

Nieuwe wind in Polen naar Duitsland toe

tusk
grootbeeld
Fotobron: FAZ

Donald Tusk, de nieuwe premier van Polen zorgt voor ontspanning tussen Polen en Duitsland
Polen

Een verzoening in de maak

Donald Tusk, premier van Polen, stelt een historisch museum voor om de betrekkingen tussen Polen en Duitsland in een juist historisch kader te plaatsen. De wederzijdse verdrijvingen van miljoenen burgers zou daar tot wederzijdse vergeving en verzoening kunnen leiden.

De relaties tussen Polen en Duitsland zijn steeds moeilijk geweest. De oorzaak ligt in hoofdzaak bij het collectieve trauma dat Polen heeft ondergaan door de langdurige bezettingen van het land. Duitsland viel het land binnen in 1939 en na de oorlog was het land niet bezet door de Sowjet-Unie, maar toch zo goed als onderknecht.

Een aspect dat in westerse landen als Nederland, België, Frankrijk niet zo goed doorgedrongen is, is de verdrijving van volkeren in Polen. Reeds in de vorige eeuwen hadden Duitsers massaal Polen verdreven uit de gebieden van het land die ingepalmd werden door Pruisen. Pruisen was ontstaan uit de missionering van Polen door de ridders van de Duitse Orde in de 13de eeuw. Die veroverden grote delen van Noord-Polen. Daaruit was het Duitse Pruisen ontstaan dat met de eeuwen maar groter en groter werd. Voor de Tweede Wereldoorlog was Pruisen uitgestrekt over haast geheel Noord-Polen en over een ruime band van West-Polen tot aan de Tsjechische en Oostenrijkse invloedszones. Daarbij hadden Duitsers Polen verdreven uit hun land. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden dan op zich weer miljoenen Polen vervolgd en/of gedood door Duitsers.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog en erna werden dan op zich de Duitsers verdreven uit Polen. Meer dan 14 miljoen mensen moesten westwaarts vluchten naar Duitsland.. Daarbij gingen de Polen op zich ruw te werk en stierven honderdduizenden Duitsers door ontbering tijdens de verdrijving of door uitmoording.

Polen heeft het heel moeilijk om de Duitsers vergiffenis te schenken. Zij hebben daardoor doorheen de laatste decennia een ware haat doen groeien tegenover Duitsers en Duitsland. Dat culmineerde onder andere tijdens de regeringsjaren van de broeders Kazinsky tot halverwege dit jaar. Die broeders wakkerden te pas en te onpas de haat tegenover Duitsland aan. Nu is echter een liberaal en Europa-gezinde politcus aan de macht gekomen in Polen, de heer Donald Tusk. En plots heerst sinds een half jaar een totaal nieuwe wind in Polen. Men probeert de relaties met Duitsland te verbeteren. Polen probeert onder Donald Tusk vrij te komen van het historische trauma en lijkt er wonderwel in te slagen.

Nu heeft Donals Tusk een prachtig voorstel gedaan naar de verdreven Duitsers toe. Die laatsten wilden in Berlijn een centrum voor de verdrevenen oprichten, waar hun rechten zouden geaccentueerd worden. Ergens was de bondsregering daar niet echt gelukkig mee, omdat de toon van het initiatief meer een aanklacht was tegen Polen, dan wel een historische kijk. Het plan voor dat centrum werd dan ook afwachtend ter zijde gelegd. Maar nu heeft Donald Tusk de knoop op een prachtige wijze opgelost. Hij stelt dat Gdansk, de Poolse stad tegen Noord-Duitsland aan (Danzig), de ideale plaats zou zijn voor een globaal historisch museum rond de Tweede Wereldoorlog. Daar zou het probleem van de verdrijvingen een juiste plaats krijgen binnen de historische context met weergave van de wederzijdse aspecten ervan. Berlijn staat zeer positief tegenover dit initiatief.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in de Frankfurter Allgemeine Zeitung
Donald Tusk heeft Gdansk voor dit historische museum voorgesteld omdat die stad het begin en het einde van de verdrukking der Polen goed weergeeft. Het was in Gdansk dat de Tweede Wereldoorlog begon. Daar zijn de Duitse troepen het eerst binnengevallen in 1939. En het is in Gdansk dat in 1980 de vakbond Solidarnosc ontstaan is die het einde van de onderdrukking door de Sowejet-unie inluidde.

Ja inderdaad, met Donald Tusk lijkt Polen letterlijk uit het historisch trauma te ontwaken en worden de woorden van de Poolse bisschoppenconferentie uit 1966 verwezenlijkt. Toen stelden de Poolse bisschoppen op een kernachtige wijze: "Wir vergeben und bitten um Vergebung". Daarmee probeerden zij het Poolse volk te bevrijden van het trauma: vergiffenis schenken aan de Duitsers en tegelijk vergeving vragen voor de verdrijving van de Duitsers door de Polen.

09:17 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polen, duitsland, tweede wereldoorlog |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.