09-12-07

Wort zum Sonntag

vuur
grootbeeld
 

Vuur en vernieling... gods macht over “zijn” vijanden??
Godsdienst

Liefde en macht...een contradictie.

Wanneer zullen de christelijke kerken overgaan tot het wijzigen van “god de almachtige” in “god de alminnende”?

In Duitsland zijn de vier adventzondagen van oudsher een soort feestdagen. Dat heeft uiteraard te maken met de sterke verweving van christelijke godsdienst met de cultuur van het land. Op die adventzondagen leggen de kerken de nadruk op de “komst van de verlosser”. Elk jaar opmieuw is die verlosser als het ware “op komst”... Vreemd, niet?

In de evangelische kerken leest men vandaag een uittreksel uit het bijbelse boek Jesaja waar de komst van de verlosser aangekondigd wordt. Zo staan de volgende woorden erin, die elke prediker in de kerk zal trachten te verklaren: “Ach dass du [god] den Himmel zerrissset und führrest herab, dass die Berge von dir zerflössen, die Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust....”

Vertaling. “Wees [gericht tot god] als een vuur dat dorre twijgen in vlam zet, of water doet zieden. Mocht gij zo uw vijanden uw naam doen kennen en de volken voor u laten beven....”

Dat is de boodschap van de christelijke kerken vandaag, op de tweede zondag in de richting van het feest van licht en vrede. Vuur, vernietiging, de vijand in de pan slaan... zo bereiden wij ons voor op het feest van de vrede! Wat is het toch onmogelijk om ook maar enige waardering op te brengen voor de zovele teksten uit de bijbel die in dezelfde kleur geschilderd zijn als deze tekst. In die tekst spreekt men over “uw vijanden” alsof god vijanden zou hebben... Indien god een begrip is dat stoelt op zuivere liefde, zoals de paus waarschijnlijk terecht erop wees, dan is “uw vijanden” een totaal loos begrip en kan niet anders doen dan leiden tot onverdraagzaamheid tegenover de medemens. Nu kan men in de kerken alle mogelijke verklaringen geven voor dergelijke teksten, goed... maar de tekst blijft en heeft niets te maken met de boodschap die van Kerstmis uitgaat.

Wanneer zal de tijd komen, dat de christelijke kerken eindelijk eens grote kuis maken met alle verwijzingen naar god als zijnde macht, macht en macht? Hoe graag formuleren de kerken het “god de almachtige”? Uiteraard zijn er vijanden zodra men macht uitoefent. Elke mens is immers totaal vrij, en alleen macht kan hem in zijn vrijheid beperken. Dat aanvaardt een mens niet graag en dan wordt vijandschap een natuurlijke reactie op die machtsoplegging. Ja, zolang de kerken god blijven zien als een macht, ja zolang zal die god vijanden hebben.

ROND DIT THEMA
Jesaja   tekst van het betreffend hoofdstuk
Van zodra de kerken god enkel en alleen zien als een oneindige concentratie van liefde [Deus Caritas est], dan zal die god geen vijanden meer hebben en zullen een groot deel van de bijbelse teksten goed zijn voor de vuilbak. Indien wij werkelijk kunnen leven met liefde en respect voor elkaar en voor iedereen, ook al is het iemand die ons eigenlijk een beetje dwars zit... dan is macht uit ten boze. Macht wordt immers in de bijbel steeds gezien als het heersen over de mensen en het vernietigen van tegenstanders. Ja, god de almachtige is een contradictio in terminis met het begrip god als liefde.

10:15 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.