03-12-07

Neonazisme: de gelden van de NPD

Neonazisme

De gelden van de NPD

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


Een politieke partij kan niet leven zonder gelden. Dat is voor grote partijen zo en evenzeer voor kleinere als de NPD. Zoals in andere landen kan elke partij in Duitsland rekenen op staatsgelden die afhankelijk is van de grootte van de partij, van de afvaardiging in de bondsorganen enzovoort. De opvattingen van een partij spelen geen enkele rol bij het ontvangen van staatsgelden. De NPD die uitgesproken neonazistisch is, ontvangt exact evenveel staatsgelden als de conservatieve CDU of de socialistische SPD per lid in een staatsorgaan. Gezien de NPD alleen maar vertegenwoordigd is in de deelstaatparlementen van Mecklenburg-Vorpommern sinds dit jaar en van Sachsen sinds 2005, kan zij maar rekenen op 1, 2 miljoen Euro, bitter weinig aldus. Het eigen vermogen van de partij is bovendien een flop van jewelste (althans officieel). Zij bezit een hoofdzetel in Berlijn en twee onbebouwde stukjes grond ten oosten van Koblenz. Dat is alles en vertegenwoordigt een waarde van 700.000 Euro. Als u weet dat de prijzen voor grond en gebouwen in Berlijn peperduur zijn, dan hoeft het geen tekeningetje om zich voor te stellen, dat de hoofdzetel geen majestueus gebouw zal zijn... Tegengesteld aan dat relatief kleine bezit heeft de partij een schuldenlast van 1 miljoen Euro. Officieel is het vermogen van de NPD dan ook negatief ter waarde van 300.000 Euro. De jaarlijkse staatsgelden van 1,2 miljoen Euro wordt officieel benut voor drukwerken, congressen en de normale gang van zaken.

npd
grootbeeld
ds-versand.de

Op (tamelijk) onverbloemde wijze worden artikels verkocht op de online-shop van de NPD, www.ds-versand.de

Algemeen kan men dan ook besluiten dat deze partij ten dode opgeschreven is. Zelfs met die 1,2 miljoen staatsgelden kan zij onmogelijk activiteiten ontplooien om ook maar ergens een succesvolle poging te ondernemen in verkiezingen. Vanwaar komen dan de vele gelden die de partij lijkt nodig te hebben?

Wel, officieel ontvangt zij 500.000 Euro aan ledenbijdragen en een miljoen Euro aan giften. Dat lijkt al een beetje positiever. Ja, dat lijkt zo, maar... Elke politieke partij mag giften ontvangen. Voor beide betrokkenen werken dergelijk giften positief: de schenker krijgt deels belastingvrijstelling en de ontvanger geniet. Zo gaat dat in alle partijen. Nu heeft de NPD in 1995 en 1996 11 % van haar giften vals opgegeven. Dat kwam aan het licht en leidde vorig jaar tot een terugtrekking van staatsgelden ten bedrage van 870.000 Euro. Het gaat dan ook zeer slecht met de partij... offiicieel natuurlijk.

De werkelijke gelden van de NPD

De werkelijkheid is helemaal anders dan het povere dat zou blijken uit het bovenstaande. De partij organiseert congressen, organiseert vormingscursussen, organiseert jeugdbewegingen, organiseert samenkomsten voor vrouwen (zie voor die activiteiten de vorige posting). Bovendien geeft zij in grote oplagen een eigen partijblad uit, de “Deutsche Stimme”. Het is dan ook duidelijk, dat zij niet-officële gelden ontvangt. En naar waarschijnlijkheid - echter niet bewijsbaar – ontvangt ze grote sommen, mogelijk zeer grote sommen. Denk maar even aan het mechanisme van de officiële giften: iemand die aan een politieke partij schenkt, moet die gelden aangeven en krijgt in ruil deels belastingvrijstellingen. Maar wie aan de NPD schenkt, is dan ook bij de staat geregistreerd als minstens sympathisant van een neonazistische partij. Ziet u het reeds? Wie zal dan zijn nek willen breken door officieel aan te geven dat hij een groot bedrag geschonken heeft? Hoe groter het bedrag, hoe 'roder' men riskeert genoteerd te worden in de registers van de staatsveiligheid.

Buiten de 'zwarte' giften bezit de partij heel wat gebouwen (met vaal uitgestrekte landerijen). Maar het woord 'bezitten' is hier niet exact gebruikt. Er bestaat een heel stel vzw's die officieel geen enkele band hebben met de NPD. Bovendien worden heel wat eigendommen aangekocht door private personen en op hun naam. Die personen krijgen giften en kopen en kopen... Op die wijze kan de NPD vormingsactiviteiten ontplooien in haast alle deelstaten. Officieel gaat het daarbij om private samenkomsten!

rieger
grootbeeld
 

Jürgen Rieger, rechtsradicaal advocaat, holocaust-ontkenner en neonazi, opkoper van eigendommen voor neonazi-doeleinden
Een beruchte persoon op dat vlak is Jürgen Rieger. Hij is een advokaat, geboren in 1946, pleit uitsluitend ten voordele van vervolgde neonazi's en andere rechts-extremisten. Hij is de best gekende opkoper van immobiliën voor de NPD en tegelijk andere neonazi's. Hij loopt gewoon het land af, zoekt naar grote gebouwen die leeg staan en koopt ze op. Daarbij gaat het niet om twee of drie gebouwen, neen, het gaat hier om tientallen gebouwen zijnde hotels, leegstaande fabrieken, spoorwegstations, complexen, enzovoort. Vaak zijn daar aanzienlijke landerijen aan verbonden. Na aankoop worden die gebouwen gerestaureerd en dienen als vormingscentra en opleidingscentra voor neonazi's. Ook in het buitenland koopt hij gretig op. Zo is er de beruchte aankoop van een groots herenhuis in Zweden met 650 hectare landbouwgrond. Dat centrum dient voor opleiding van Zweedse neonazi's. Daar heeft hij zelfs de 'kweek-methodes' uit het nazisme doen herleven. Dat wil zeggen: alleen blonde Zweden mogen zich op het landgoed vestigen en worden gesteund in het krijgen van kinderen, die dan naar de grondprincipes van het nazisme opgevoed worden. Dat landgoed kostte 1,6 miljoen Euro en... gezien het om landbouwgrond gaat, trekt Jürgen Rieger jaarlijks 150.000 Euro subsidie van de EU! De Zweedse en Duitse regering hebben reeds meerdere stappen ondernomen om de EU te bewegen die subsidie stil te leggen, tevergeefs... Op die landerijen zijn paramilitaire activiteiten geen uitzondering.NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

18:15 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neonazisme, neonazi |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.