30-11-07

Neonazisme: nationalisme

Neonazisme

Nationalisme en neonazi's

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


Het neonazisme kent men van op televisie en vanuit kranten als een uiting van geweld door skinheads-gelijkaardige jongeren in vooral Oost-Duitsland die vreemdelingen aanvallen en vaak verwonden zo niet doden. Dat beeld is niet te ontkennen, maar weerspiegelt niet het echte neonazisme in Duitsland en elders. Die geweldplegingen kunnen we het best vergelijken met de SA. de stoottroepen van Hitler, de bruine hemden. Zij vormen slechts (!) het straatbeeld. Het eigenlijke neonazisme is veel ruimer opgevat. Een ander vals beeld dat men vaak heeft, is dat het neonazisme een vernieuwde vorm is van nazisme, een afzwakking ervan die afstand neemt van het uitgesproken antisemitisme en racisme. Niets is echter daarvan waar. Het neonazisme is in niets veranderd tegenover het nazisme. In tegenstelling tot andere neo-ismen zoals neoliberalisme, neoconservatisme is er helemaal geen evolutie te vinden in het neonazisme tegenover het nazisme. De oorspronkelijke doelen van het nazisme worden onverkort overgenomen door de neonazi's. Wel is het zo , dat zij zich vermommen in een democratisch schijnbaar aanvaardbare beweging. Zij veralgemenen hun opvattingen door niet expliciet racistische uitingen, om de schijn te wekken van een maatschappelijk aanvaardbare beweging en aldus te kunnen opereren in het democratische landschap van tegenwoordig.

Nationalisme en racisme

Het is merkwaardig vast te stellen dat het neonazisme als zijnde extreem nationalisme zich het best ontwikkelt in regio's waar bepaalde 'rassen' neigen tot dominantie over andere rassen. Darwin heeft dit in zijn tijd reeds vastgesteld. Hij zag de dominantie van het ene ras over het andere als een natuurlijk proces. Hij verwees daarbij naar plantensoorten die andere verdringen, als ook naar dominante diersoorten. Hij waarschuwde bij zijn vaststellingen tegen de gevaren van dominerende rassen. Dit "darwinisme" wordt door neonazis als opperste heilig goed beschouwd, waarbij de conclusie van Darwin in de vorm van een waarschuwing en in de wens tot samenleven van rassen gewoon de papiermand in geworpen wordt. Dat darwinisme ("sociaaldarwinisme" noemen de nazi's het graag) stuwt neonazi's nog steeds tot verachting van andere rassen, verwerping van asielbeleid in een land, verwerping van socialistische partijen, verwerping van minderheden zoals homo's, daklozen, minachting van werklozen, enzovoort.

servie
grootbeeld
 

Goram Davidoric, nationalistische leider in Servië
Regio's waar bevolkingsgroepen wonen die makkelijk neigen tot dominantie over andere bevolkingsgroepen zijn centra van uitgesproken nationalisme, van voorliefde voor het eigen volk met aansluitend een verwerping of minachting van andere bevolkingsgroepen. Dat zien we zeer uitgesproken in Croatië en in Servië, waar het neonazisme dan ook een vruchtbare bodem heeft. Maar niet alleen daar. Ook delen van het Vlaamse volk hebben de neiging zich nationalistisch op te stellen. Het is dan ook haast normaal te noemen dat bewegingen als het Vlaams Blok en het Vlaams Belang de Vlaming als een makkelijke prooi inlijven. In Europa is ook een deel van de Duitse bevolking uitgesproken nationalistisch, gericht op hun eigen bevolkingsgroep als superieur over anderen. Daarvan hat Hitler geprofiteerd en proberen nu de neonazi's op in te springen. In vele andere landen heerst haast weinig tot geen nationalisme. Dat zien we in landen waar de bevolkingsgroepen minder dominant zijn over anderen. In die landen overheerst het patriottisme, de vaderlandsliefde waarbij respect wordt opgebracht voor andere volkeren, hoewel vaak chauvinisme het patriottisme aanscherpt, maar van negatief nationalisme is er weinig sprake. In dat laatste verband zijn bijvoorbeeld Nederland te noemen, Frankrijk, Engeland, enzovoort. In die landen halen nationalistische partijen nooit een echt groot succes. Zo bijvoorbeeld heeft het Front National in Frankrijk zelden meer dan 15 % van de kiezers kunnen verstrikken. In Nederland hebben nationalistische partijen nooit een lang bestaan. In Engeland zijn te quasi onbestaande. Ook bij het Waalse volk overheerst patriottisme en heeft nationalisme (de partij van Olivier Maingain) niet die aanhang waarop het Vlaams Belang kan bogen.

Rekening houdend met al het bovenstaande is het waarschijnlijk van belang dat de media steeds opnieuw accenten leggen op de gevaren van nationalisme in die landen waar het welig tiert. Nationalisme is het hoofdkenmerk van nazisme en aldus hebben de media een grote verantwoordelijkheid in het indijken van zulke ondemocratische bewegingen bij het herhalen en herhalen van de gevaren uit de NS-tijd. We zien het werk van de media het best in Duitsland. Er gaat haast geen dag voorbij of ergens in een krant of op een televisiezender worden docu's behandeld over die gevaren. De grootste successen op filmniveau in Duitsland halen speelfilms over de NS-tijd. En het werk wonderbaar. Het neonazisme heeft het daardoor niet makkelijk om in Duitsland hoogtij te vieren.

Hoofdfiguren van het Duits neonazisme

Wat zijn hoofdfiguren? Zijn het de leiders van de neonazistische bewegingen of zijn het eerder de bezitters van groot-kapitaal die heimelijk de kassen van neonazistische bewegingen spijzen? Over die laatsten volgt maandag een posting. In Duitsland stammen alle leiders van de NPD, de neonazistische politieke partij, uit West-Duitsland. De voorzitter van de partij is Udo Voigt, geboren in 1952, meermaals veroordeeld voor geweld op vreemdelingen. Hij is afkomstig uit Aken. Een van de vice-voorzitters is Holger Apfel, geboren in 1970 in Hildesheim (Niedersachsen). Hij verhuisde naar Dresden om in de Sachsische Landtag een zetel te kunnen bemachtigen. De twee andere vice-voorzitters zijn Peter Max, geboren in 1956 in de Eifel en Sascha Roßmüller, geboren in 1972 in Bayern. Valt het u op hoe relatief jong het voorzitterschap van de NPD is en dat allen stammen uit het westen? De echte grote figuren van het neonazisme zetelen niet in de NPD, zij houden zich terzijde, leven haast incognito maar steunen en dirigeren de partij in de lijn van Hitlers gedachtengoed.

mahler
grootbeeld
Fotobron: Die Welt

Horst Mahler, notable neonazi en leidende figuur achter de shcrmen
Tot de echter grote figuren telt Horst Mahler, geboren in 1936. Hij is in tegenstelling tot de andere leidende figuren in Oost-Duitsland geboren (Niederschlesien). In de jaren zestig haalde hij het diploma recht en werd jurist. Hij hoort tot de 'illustere' holocaust-ontkenners en oefende zijn beroep voornamelijk ten voordele van dergelijke ontkenners uit. In de jaren zeventig was hij reeds enige tijd naar het westen overgekomen vanuit de DDR en sympathiseerde hij met de RAF, Rote Armee Fraktion. Dat is een vreemde vaststelling voor een neonazi. Neonazi's en extreem linkse bewegingen als het RAF zijn kat en hond. Binnen het RAF werd hij een actief lid en organiseerde o.a. mede de bevrijding van RAF-hoofd Andreas Baader,en pleegde ook meerdere bankovervallen. Hij werd veroordeeld tot 14 jaar cel, maar – hier komt weer een heel vreemde vaststelling - hij werd vervroegd vrijgelaten dankzij zijn advokaat, niemand minder dan Gerhard Schröder, de latere voorzitter van de SPD en kanselier van Duitsland. Meer zelfs... Gerhard Schröder leidde Horst Mahler in bij extreem rechtse groeperingen. Een andere belangrijke advocaat ter verdediging van Horst Mahler is Otto Schilly, de bondsminister voor Binnenlandse Zaken onder de regering Schröder. Kan u nog volgen? Mahler werd na zijn vrijlating lid van de NPD en ontpopte zich daar als een extreem antisemiet en legde accenten op het schuldenvrij maken van Duitsland. Dat was een nieuwe dementie binnen de NPD: de eis tot stopzetting van alle schuldbetalingen wegens het NS-verleden. In 2003 verliet Mahler de NPD, althans als actief lid en verdween in de anonimiteit. Maar naar verluidt is hij nog steeds een drijvende kracht. Horst Mahler is slechts een van de topfiguren. Er zijn er meerdere met naar verluidt grote namen, die echter achter de schermen en in grote anonimiteit hun stuwkracht aan het neonazisme bedrijven.

Organisaties van de NPD ter inpalming van de Duitse samenleving

ROND DIT THEMA
NPD   webpresence

NJ   de jeugdorganisatie van de NPD

NHB   studentenbeweging van de NPD

NF   vrouwenkring-beweging van de NPD

Vooral het succes van het neonazisme in Oost-Duitsland sinds de hereniging van beide Duitslanden in 1990 heeft de NPD gestuwd in het verder uitbouwen van de oude nazi-gebruiken om de hele bevolking te beïvloeden. Zo werd een jeugdbeweging opgericht, niet de Hitler Jugend (HJ) maar de JN (Junge Nationaldemokraten). Bemerk de misleiding in de naamgeving waardoor talloze kinderen en jongeren uit Oost-Duisland geworven worden. Hun voorzitter is vice-voorzitter van de NPD, Holger Apfel. Binnen deze jeugdorganisatie worden de streefdoelen van het nazisme beklemtoond. Zo bijvoorbeeld uitte Apfel zich tijdens een congres van het JN met de onverbloemde woorden. "Als Vorbilder für die JN zählen einzig und allein die Wehrmacht und die Soldaten der Waffen-SS" [Als voorbeeld voor het JN tellen alleen de strijdmacht en de soldaten van de Waffen-SS.].

Een andere organisatie van de NPD probeert de intellectuelen in het land in te palmen. De NHB (Nationaldemokratische Hochschulbund) infiltreert in de universiteiten van voornamelijk Oost-Duitsland, houdt er colloquia en biedt ook intens hulp voor studenten. Nog een andere organisatie, de Nationaldemokratische Frauenkring, organiseert samenkomsten voor vrouwen in naaikringen, volwassenvorming en dergelijke meer.

Men kan dan ook stellen dat vanuit Oost-Duitsland het neonazisme beetje bij beetje de hele samenleving probeert in te palmen. Los van de NPD, althans naar de buitenwereld toe, hebben zich in de laatste jaren talrijke "Kameraadschappen" gevormd. Zij staan niet in voor de vorming van het Duitse volk, maar staan in voor de doelen van Hitlers stootgroepen uit de NS-tijd. Zij zijn aldus de opvolgers van de "bruine hemden" uit de jaren dertig-veertig. Over hen zullen we volgende week meer vernemen.

Voor die hele organisatie van het neonazisme in Duitsland is kapitaal nodig. Daarover meer nu komende maandag.NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Nationalisme en neonazi's   (30 nov 2007)


NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

19:00 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: neonazi, nationalisme |  Facebook |

Commentaren

Aandacht Geachte,

De afgelopen tijd heb ik met aandacht uw artikelen gelezen. Het is al weer enige tijd geleden dat ze verschenen, maar hedenmorgen is mij pas de gelegenheid om te reageren.
Aangezien ik bezig ben met een afstudeerwerk over Neonazisme zijn de artikelen voor mij ook interessant. Echter, om wat meer te weten te komen over de studie die de auteur gemaakt heeft, inhoudelijke zaken en mogelijk meer, vraag ik u vriendelijk of de auteur contact wil opnemen met mij.
Om mijn afstuderen te onderbouwen kan ik gebruik maken van uw artikelen nadat ik contact met u heb gehad.
Uw reactie zie ik tegemoet.

Groeten Sander
afstuderen.exempel.78@gmail.com

Gepost door: Sander | 31-01-08

ik ga akkoord!

Gepost door: laurens deceuninck | 20-02-09

De commentaren zijn gesloten.