29-11-07

Neonazisme: de NPD-partij

Neonazisme

De NPD-partij

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


Vanaf vandaag laten we de oud-nazi's achter ons en bekijken we het neonazisme. Neonazi's zijn categorieke of gematigde nazi-aanhangers die ofwel kind waren in de Tweede Wereldoorlog, ofwel na die oorlog geboren zijn. Centraal in het de neonazi-scène van Duitsland staat de NPD, de grootste huidige rechtsextreme partij in Duitsland. Jammer genoeg zullen we bij de bespreking ervan zekere gelijkenissen moeten vermelden met rechtsextreme partijen in Vlaanderen.

npd

NPD, nationaal democratische partij, een vermomming voor nationalistische neonazi partij

De vermommingstechnieken van neonazi-partijen

De grote kopstukken van het neonazisme in Duitsland vindt men terug in de NPD. Deze partij draagt de naam "Nationaldemokratische Partei Deutschlands", een masker waarachter het nazisme tiert. Net zoals Hitler zijn partij de "Nationaal-socialistische..." noemde en daarmee een rookgordijn optrok door niet te spreken over nationalistische partij (zie vorige posting hoe nationalisme en racisme hand in hand gaan) en er het woord "socialistisch" invoegde om de gewone burger van het land te misleiden, net zo heet de NPD niet de nationalistische, maar nationale partij en net zo wordt het Duitse volk misleid door er "democratisch" aan toe te voegen. Hier zien we al de misleidingsstrategie der partij. Maar goed, ook de DDR misleidde haar volk door zich de "Duitse Democratische Republiek" te noemen die in werkelijkheid niets met democratie te maken had. Ook in Vlaanderen zien we hetzelfde. Extremisten met veel neonazi-gedachtengoed misleidden het volk in de jaren zeventig door bijvoorbeeld de tweede politieke partij van Karel Dillen, de "Vlaamse nationale Partij", partij die het nationalisme hoog in het vaandel schreef, maar zoals de Duitse collega's niet het lef had om dat woord "nationalistisch" in de benaming te schrijven. Een jaar later vormde deze partij zich met extreme aanhangers uit de Volksunie om in het "Vlaams Blok". Daarmee was het rookgordijn nog meer opgetrokken. Welke Belg zou trouwens vermoeden, dat die naam Vlaams Blok afkomstig is van de oude nazistische partij "Vlaams Nationaal Blok" van de Vlaamse nazi Staf de Clercq uit 1933?

Programma van de NPD

De NPD werd opgericht in 1964 door deels oud-nazi's, grotendeels echter neonazis. Van bij de aanvang lagen de programmapunten van de partij grotendeels parallel aan deze van de NSDAP van Hitler. Helemaal parallel kon de partij het programma onmogelijk maken omdat bijvoorbeeld antisemitisme in het programma reeds van bij de aanvang een verbod zou opleveren vanwege het grondwettelijk hof in Duitsland. De hoofdpunten uit het programma zijn:

 • Duitsland moet afgeschermd worden tegen buitenlandse invloeden.
 • De grenzen van Duitsland moeten hertekend worden naar de situatie van de jaren dertig (Pruisen in Polen en Kaliningrad)
 • Niet-Duitsers moeten het land verlaten, alsook zij die in de loop van hun verblijf in het land de Duitse nationaliteit hebben aangenomen.
 • Immigratie wordt niet meer toegelaten en het asielrecht daarmee afgeschaft
 • De vreemde legereenheden moeten het land verlaten
 • Duitsland moet uit de NATO en de EU onttrokken worden om de eigenheid te behouden
 • De Duitse staat moet een autoritair bestuurde staat van Duitsers worden
 • De doodstraf moet ingevoerd worden, minstens voor seksuele delicten, voor moord en voor drugshandel
 • De geschiedschrijving over de NS-tijd moet herschreven worden, los van buitenlandse inmenging

Ter vergelijking volgen hier de parallelle programmapunten uit de NSDAP van Hitler:

 • Opheffing van de vredesverdragen na de Eerste Wereldoorlog.
 • Uitbreiding van het Duitse territorium om de bevolkingsoverschotten op te vangen.
 • Staatsburgers van Duitsland moeten stammen uit het 'Duitse bloed'.
 • Joden zijn uitgesloten in Duitsland.
 • Alle niet-staatsburgers verliezen hun rechten, hebben geen recht op ambten en vallen onder een op te stellen vreemdelingenwet.
 • Immigrate van niet-staatsburgers is verboden met terugwerkende kracht op augustus 1914.

Bij dergelijke vergelijking valt het op, hoe de NPD het programma van de NSDAP in dergelijke mate veralgemeend heeft. dat racisme en jodenhaat versluierd werden om een onmiddellijk verbod van de partij te voorkomen. Ook in andere landen werden in de jaren zestig-zeventig gelijkaardige partijen opgericht, elke met de basispunten van de NSDAP, maar steeds aangepast aan het wettelijk toelaatbare in dat land. Vooral vallen hierbij Croatië en Servië, op, naast Vlaanderen. In dat laatste werd een gelijkaardige partij slechts opgericht in de late jaren zeventig. Oorzaak daarvan is het lang blijven hangen van Karel Dillen bij de Volksunie. In 1978 werd dan toch vanuit Dillens tweede nazistische partij, de Vlaams nationale partij, het "Vlaams Blok" opgericht. Wie het geluk heeft eens in het programma van het Vlaams Blok te kunnen snuffelen, hem zal de gelijkenissen met het programma van de NPD nauwelijks ontgaan, programma wel aangepast aan het wettelijk toelaatbare in Vlaanderen. Het oorspronkelijk programma van het Vlaams blok was nog meer aanhangend aan de NSDAP met Dillens "Manifest van het rechts Vlaams nationalisme (het oranje boekje). In 2004 werd het basisprogramma weer eens herschreven om een veroordeling te voorkomen na het verbod van het VB. Het Vlaams Belang ontstond, maar de inhoud van het programma is niet veranderd. En toch lopen tot 1/3de van de Vlamingen in bepaalde regio's in de val...

Succes van de NPD

ROND DIT THEMA
NPD   webpresence

NPD   partijprogramma

NSDAP   partijprogramma van Hitlers partij

De NPD is niet ontstaan in Oost-Duitsland en wordt momenteel nog steeds door West-Duitse personen geleid. Over hen morgen meer... De NPD werd gesticht in 1964 in Hannover (Niedersachsen). vrij snel nam zij aan Landtag-verkiezingen (parlementen van de deelstaten) deel in heel Duitsland. Wellicht zal u denken, dat de NPD pas in de laatste jaren in de deelstaat-parlementen intrede nam, namelijk in Oost-Duitsland in Sachsen (2006) en Mecklenburg-Vorpommern (2007). Dat is echter totaal fout gerekend. Reeds in 1966 trad de NPD in de Landtag van Hessen en in deze van Bayern. In 1967 volgden intredes in de Landtag van Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen en Schleswig-Holstein. In 1968 volgde Baden-Württemberg. In die jaren was de NDP aldus vertegenwoordigd in alle deelstaten van de BRD (West-Duitsland) met slechts enkele uitzonderingen (Hamburg, West-Berlijn, Nordrhein-Westfalen en het Saarland).Vanaf de jaren zeventig verdween de NPD uit alle deelstaat-parlementen. De oorzaak daarvoor ligt in hoofdzaak door de repressie die in Duitsland heerste tegen de RAF, Rote Armee Fraktion, waardoor de Duitse bevolking zich voorzichtiger opstelde bij verkiezingen en extremisme de rug toekeerde. Een andere oorzaak is het toename van de welstand in het land. De eerste decennia na de oorlog heerste immers grote armoede, deze verdween geleidelijk aan en keerde zich in welvaart vanaf de jaren zeventig. En een derde en niet te onderschatten oorzaak ligt in het werk van de media, die voortdurend de gevaren van het nazisme op televisie, radio en in de geschreven pers weergeeft. Wellicht is dat de reden, waarom de NPD niet kan bogen op het succes van het Vlaams Belang in Vlaanderen, waar zo goed als nooit meer over het nazisme gepraat wordt, waar maatschappelijke en politieke problemen naar de achtergrond zijn verschoven in de media. Daardoor zien de Vlamingen niet zozeer gevaren in een "eigen land eerst".

Na de eenmaking van Duitsland kende de NPD een spectaculaire heropleving in Oost-Duitsland. En daar bouwt zij zich nu zover mogelijk uit. Daar heerst immers nog armoede, daar is de bevolking niet voortdurend gewaarschuwd voor de gevaren van het nazisme en vooral is daar de aversie van links extremisme (communisme) zo groot, dat men vervalt in een rechts extremisme..

Morgen zien we de kopstukken van de NPD en de talrijke organisaties die greep moeten nemen op de hele samenleving in Duitsland. In de daaropvolgende posting volgt wellicht het belangrijkste voor de partij: de financiële bronnen.NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

18:28 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: neonazisme, neonazi |  Facebook |

Commentaren

Hallo Heb hier eens rondgekeken en moet toegeven, interessante teksten en mooi opgemaakt blog. Zo zie je steeds hoe smaken verschillen, iedereen doet het op zijn manier. Doe gewoon verder en ik kom af en toe nog wel eens langs mijn licht opsteken. Prettige avond nog en nog veel blogplezier…

Gepost door: arroyo de la miel | 29-11-07

Wiviel Deutsche wissen wie ein Deutscher in Hollan d gena.nt wird.
Mof Poeper nog immer viele dank die jedes jahr Holland besoeken.
Braembel

Gepost door: W.penkalla | 30-12-08

Was niecht zo verieviviëenen is überhaupt keine treffende informatie geben, meine informatie is mit machen als Slachtvie /Curacao

Gepost door: W.penkalla | 30-12-08

Warom kan ik in Holland wohl auf Ultra Rechts komen und in Deutschland nicht ,had nog jemand diese adressen .Geerne zoesennden nach
Braembel

Gepost door: W.penkalla | 30-12-08

De commentaren zijn gesloten.