28-11-07

Inflatie zou Duitsland wel eens kunnen nekken

merkel
grootbeeld
Fotobron: Der Spiegel

Verder besparen, kindertjes, lijkt moeder kanselier wel duidelijk te maken
Wereldcrisis

Duitsland in moelijkheden

De inflatie stijgt gevaarlijk sinds enkele maanden, maar Duitsland heeft er geen afdoende antwoord op, schuld daarvoor ligt in de jaren tachtig-negentig.

Er is een duidelijk inflatie aan de gang, zowel in Duitsland als in andere landen. Uiteraard zijn de energieprijzen er in hoofdzaak schuldig aan, maar ook de producten in het algemeen worden in versneld tempo duurder. Men kan terecht over een beginnende wereldwijde crisis praten, gelijkaardig aan deze van de eindjaren zeventig en de jaren tachtig. Deze nieuwe crisis doet pijn aan de bevolking en zeker aan de Duitse bevolking. Zij ervaart nu de achterstand die Duitsland had opgebouwd in de jaren tachtig-negentig. Hoezo?

In vele, zo niet alle westerse landen was het leven haast ondraaglijk duur geworden in de jaren tachtig. De westerse staten in Europa waren gedwongen om maatregelen te nemen, niet in het minst omdat de jaarbalansen van de staatsfinanciën de pan uitvlogen. Vandaar dat bijvoorbeeld België en Nederland zware besparingsmaatregelen uit de mouw schudden. Dat deed de bevolking in die landen geen goed, maar de harde pil moest geslikt worden. In Duitsland echter liet men alles op zijn beloop. Ergens dachten de Duitse politici en economen in die jaren aan een positief effect door geen besparingen in te voeren. Daardoor zou de Duitse economie het in haar export bijzonder goed doen. Duitsland leeft immers van de export, is nu nog steeds de absolute wereldkampioen daarin. Het was een gevaarlijke visie die de politici in die tijd dreef: besparingsmaatregelen in de buurlanden en geen in eigen land. Dat maakte inderdaad de export goedkoper, maar...

ROND DIT THEMA
Inflatie   stijging der laatste maanden
In de jaren negentig waren door die handelswijze de jaarbalansen van de Duitse staat totaal ontwricht en in de westerse buurlanden herstelde men door de harde besparingen. Gevolg: Duitsland was een decennium of zowaar twee decennia later dan de andere westerse landen wel verplicht besparingen door te voeren. Veel te laat natuurlijk, maar ja. Oud-kanselier Gerhard Schröder kwam dan ook met een rigoureus besparingsplan af, de Agenda 2010 .. In een minimum van tijd zou ook Duitsland de scheve situatie rechttrekken. Er werden maatregelen genomen om het de bedrijven veel gemakkelijk te maken, hen vielen grote belastingsvoordelen in de hand. De bevolking moest plots op een bikkelharde wijze de tol betalen. De lonen stegen niet meer sinds 2000, in tegendeel daalden ze in het algemeen. De pensioenen werden losgekoppeld van de stijgingen der levensduurte. De sociale uitkeringen daalden tot op een bedenkelijk niveau. Zeer lage lonen tot zelfs dumpingslonen werden oogluikend toegestaan.

E n wat nu? Tja, sinds enige tijd vervalt de wereldeconomie alweer in een dal. Vooral de energieleveranciers liggen hier aan de basis, precies zoals het was in de jaren tachtig, toen olie de oorzaak was van de stijgende kosten in de hele wereld. maar... de staten die besparingen doorvoerden in de jaren tachtig en negentig, hebben – relatief gezien - voldoende levensadem om de nieuwe crisis van de laatste tijd relatief goed op te vangen, Duitsland echter helemaal niet. Het land is slechts in deze tijd er bovenop aan het komen. De relance begint nu in 2007 pas zichtbaar te worden. Maar Duitsland heeft nog lang niet die reserve, die buffer om een volgende wereldcrisis aan te kunnen. En die crisis staat nu, november 2007, blijkbaar voor de deur....

09:56 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inflatie, wereldcrisis |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.