28-11-07

Friedrich Engels, voor 187 jaar geboren

engels
grootbeeld
 

Friedrich Engels, kompaan van Karl Marx, werd vandaag voor 187 jaar geboren
Samenleving

Friedrich Engels vandaag 187 jaar

Friedrich Engels filosofeerde samen met Karl Marx ter verbetering van het lot der werkende klasse, die zwaar onderdrukt werd in de 19de eeuw. Samen kwamen ze tot een socialistische samenleving die zou streven naar een (hen gunstig) ideaal, het communisme.

Friedrich Engels (1820-1895) kennen de meesten van ons slechts als de man die steeds in de schaduw stond van Karl Marx. En ergens is dat ook wel zo. Friedrich was opgegroeid in een sterk piëtistische geloofgemeenschap waar het zich nederig opstellen een hoofddeugd was. Dat is in zekere mate steeds eigen gebleven aan Friedrich Engels. Vandaar het in de schaduw staan?

Het is pas met een reis naar Engeland in 1842 dat hij meer zelfstandigheid ontwikkelde en los kwam van de enge religieuze opvoeding. Hij reiste toen naar Manchester om er in de rijkelijke wolnijverheid van Midden-Engeland een opleiding te volgen. Daar leerde hij de miserie van arbeiders kennen. Dat moet hem zeer getroffen hebben, niet in het minst omdat hij op de heenreis naar Engeland in Keulen Karl Marx voor het eerst ontmoette. Deze filosoof lichtte Friedrich Engels in over de wantoestanden onder de werkende klasse in die jaren. Het is wellicht onder de invloed van die ontmoeting, dat hij het lot van de arbeiders als 'zijn lot' ging beschouwen.

Na zijn opleiding in Manchester vestigde hij zich in Londen. Na ja... zijn familienaam werkte blijkbaar predestinerend om in Engeland te gaan wonen. In Londen had hij contacten met de revolutionaire Duitse arbeidersbeweging, de "Bund der Gerechten". Dat was een oppositie tegen de Pruisische kapitalistische heerszucht in het toenmalige Duitsland. De werkende bevolking werd toen letterlijk onderdrukt. vanuit Londen ageerde deze bond der gerechtigen dan ook met pamfletten en meer tegen Pruisen.

ROND DIT THEMA
Friedrich Engels   levensloop

Karl Marx   levensloop (postings op deze blog)
Het is Friedrich Engels die in 1845 Karl Marx uitnodigde naar Londen en sindsdien is de samenwerking tussen beide onafgebroken verlopen tot het einde van hun leven. Samen kwamen ze tot het begrip "communisme" als een ideaal dat na te streven zou zijn, echter niet gemakkelijk te verwezenlijken en niet te verwarren met het dictatoriale communisme van Rusland (Stalin). Om dat ideaal te bereiken, waarbij de arbeiders totaal gelijk zouden zijn aan andere klassen in de samenleving, zagen Engels en Marx een "socialisme" als de ladder in de richting van dat ideaal. Karl Marx was dieper filosofisch gericht dan Friedrich Engels, die eerder meer naar de praktische kant evolueerde. Samen stelden ze onder meer de bekende werken op als Het Communistisch Manifest en Das Kapital.

21:15 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engels, marx, socialisme, communisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.