27-11-07

Neonazisme: wortels in een oude nazi-partij

Neonazisme

De partij der oud-nazi's

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


In de vorige posting leerden we de grote koppen kennen die het nazisme levend hielden in de jaren vijftig-zestig-zeventig. Zij zijn hetgeen we kunnen noemen de oud-nazisten. Tot deze nazi's behoren ook een reeks politieke partijen en organisaties die in de eindjaren veertig , in de jaren vijftig en zestig vrij actief waren en als voorlopers kunnen beschouwd worden van het neonazisme. Vandaag wordt een van de grootste oud-nazistische partijen uit die jaren belicht. Morgen bekijken we in datzelfde verband het ontstaan van de holocaust-ontkenning (negationisme) dat evenzeer bijgedragen heeft tot het neonazisme.

Men zou een vrome wens kunnen hebben en verwachten dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog het nazisme morsdood zou zijn geweest. dat is inderdaad een heel vrome wens, die erg naïef klinkt. De werkelijkheid is, dat het nazisme nooit dood is geweest in Duitsland en ook in vele andere Europese regio's waar een deel van de bevolking eerder neigt over te hellen naar uiterst rechts met deels gedachtengoed uit de NS-tijd. Buiten Duitsland leefde (en leeft) dit deels gedachtengoed van de nazi's nog sterk (maar zeer verdoken) in vooral Vlaanderen, Croatië en Servië.

De eerste jaren na de oorlog leek het nazisme wel verdwenen te zijn. Het was ondergedoken. Maar tegen het einde van de jaren veertig dook het alweer op en sindsdien is het niet meer weg te denken in brede lagen van de rechts-radicale scène in Europa. Terwijl in Vlaanderen Karel Dillen (stichter van het Vlaams Blok en later Vlaams Belang) militant de waarden van het nazisme verkondigde (rassenhaat en dergelijke) en een politieke partij oprichtte in 1949, De Vlaamse Concentratie, richtten ook in Duitsland ex-nazi's een nieuwe partij op van nazistische signatuur. De NSDAP van Hitler was per wet verboden in het land. Daarom verzamelden de oud-nazi's zich in 1949 en richtten de partij Sozialistische Reichspartei Deutschlands (SRP) op. Dat was de vervanger voor de verboden NSDAP.

remer

Otto Ernst Remer, nazi, stcihter van de SRP-partij
De SRP was gesticht door Otto Ernst Remer (1912-1997). Hij was een van de jongste generaal-majoors onder Hitler. Hij was een eenvoudige man, had weinig redeneringsvermogen en stond bekend als de man die "Bevel is bevel" als een absolute leidraad in het leven zag. Zeer frappant is zijn houding in deze bij de putsch tegen Hitler op 20 juli 1944. Die Putsch was perfect voorbereid voor graaf Claus von Stauffenberg. Berlijn zou volledig afgegrendeld worden, terwijl von Stauffenberg in het zuiden van Duitsland Hitler zou verschalken. Voor die afgrendeling gaf een hogere officier in de morgen van 20 juli 1944 het bevel. Remer was officier en verstond het nut niet van dit bevel, voerde het echter zeer fervent uit, niet wetend dat hij zijn idool, Hitler, in gevaar bracht. Hij was ook een hogere officier tijdens het Ardennenoffensief der Duitsers en werd voor zijn inzet beloond met de titel generaal-majoor. Na de oorlog kon hij zich redden (na enige tijd verblijf in een interneringskamp) en ging aan de slag als metser. In die jaren ontstond in hem een fervente aanhang van het holocaust-ontkennen. In 1949 richtte hij samen met enkele andere nazi's de SRP op.

Vrij snel had de SRP een groot ledenaantal. In 1950 was ongeveer de helft van de partijleden oud-nazi. Meestal schaarden de oud-NSDAP-leden zich in deze partij samen. De SRP ontstond in Niedersachsen en kwam daar dan ook voor het eerst op tijdens de verkiezingen voor de Landtag (parlement van een deelstaat) in 1951. Nu zou u verwachten dat slechts weinig kiezers voor de SRP zouden stemmen, gezien het oorlogsverleden en de druk van de geallieerden. Maar... uit het niets haalde de SRP 11 % en was op slag een relatief grote partij in Niedersachsen. In vele dorpen was de SRP de grootste partij. Ook in grotere steden zoals in Stade en Verden haalde de SRP tot bijna 30 % van de stemmen. Ja... het nazisme leefde (en leeft) nog steeds onder de bevolking en zoals u hier ziet, gaat het niet om Oost-Duitsland...

dillen

Karel Dillen in Vlaanderen aapte Otto Ernst Remer na door de oprichting van de Vlaamse Concentratie-partij in 1949, evenzeer gestoeld op nazistisch gedachtengoed.
Hoofdthema's van de SRP waren de trouw aan het Derde Rijk, aanspraak op de oude Duitse gebieden van Pruisen in Polen en "oplossing van de jodenvraag". Gezien vele nazi's in die tijd (en nu ook vele neonazi's) de holocaust als een propaganda-fantasie van de geallieerden lieten uitschijnen, konden zij in hun programma niet zomaar het doel van Hitler inbouwen "Die Endlösung der Judenfrage" [de uiteindelijke oplossing van de jodenvraag]. Daarom viel dat woord "End-" weg in het programma en werd de wijze waarop de jodenvraag opgelost zou moeten worden in het vage gehouden.

ROND DIT THEMA
Otto Ernst Remer   stichter der SRP-partij

SRP   Sozialistsche Reichspartei
Na die verkiezingen in Niedersachsen, zette de bondsregering van West-Duitsland zich in om deze partij wettelijk te verbieden. Het grondwettelijk hof werd aangesproken. Zodra de SRP-leden dit ervoeren, werd in allerijl een vergadering ter ontbinding van de partij gehouden en werd voorgesteld een nieuwe naam aan te nemen. Tiens.... ziet u de gelijkenis met Vlaams Blok -> Vlaams Belang? Het gerecht verbood de SRP vanaf 23 oktober 1952. Alle partijgelden werden in beslag genomen en vele leden werden individueel vervolgd wegens nazisme. Hun hergeboorte onder een andere naam was daardoor onmogelijk geworden. Vele leden van de SRP richtten in die jaren 1952-1953 allerlei nazistische kleine organisaties op om hun nazi-getrouwheid over te brengen naar de bevolking of voort te laten leven in de bevolking, net zoals Karel Dillen in Vlaanderen de Jong Nederlandse Gemeenschap (JNG), een rechts-extreme jongerenbeweging met racistisch gedachtengoed oprichtte. Otto Ernst Remer vluchtte in 1952 naar Spanje. Daar had hij contacten met de Vlaamse SS-er Leon Degrelle, de man van de REX-partij in de oorlog, die op zich een militant was van de holocaust-ontkenning. Samen voerden zij in 1988 een manifestatie in Zuid-Frankrijk op een zonnewendefeest 21 juni en spraken 350 neonazi's toe. In diezelfde jaren tachtig was hij terug in het land en richtte de neonazistische groepering Deutsche Freiheitsbewegung op. In 1999 vluchtte hij opnieuw naar Spanje nadat hij een blad over de holocaust-ontkenning verspreid had.NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)


NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

18:47 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: neonazisme |  Facebook |

Commentaren

Goeie avond Sebastian tja... ik post niet elke dag meer op m'n blog. Tijdsgebrek, voetbaltrainingen en m'n postcrossingblog houden me een beetje van m'n 1e blog. Ik gebruik die nu enkel nog voor m'n voetbalverslagen.
En die match tegen Tielt... die was vorige zaterdag. Ik heb net het verslagje erop geplaatst. Tja... je gebeden komen een week te laat. We verloren met 1 - 2. Maar misschien helpen je gebeden voor de match van morgen. Dan spelen we de 1/16de finales in de beker van België voor knapen.

Ik wens je nog een leuke avond

Gepost door: Gilles | 27-11-07

Bla bla en bla .. jullie klappen er nogal op los ...
en zoals het speekwoord zegt : Holle vaten klinken het hardst.
Leon Degrelle was mijn peter en heb ik meerdere malen ontmoet ... hij was geen Vlaming zoals jullie beweren, maar geboren in Bouillon en WAAL !
Hij voerde het Waals legioen aan.
Ik ga niet verder op jullie blok pennen, want het is een en al leugen en vervorming van de werkelijkheid. Alles kan met bewijzen weerlegt worden, maar ik heb beter te doen dan mijn tijd te verliezen hier ... Sorry
Lees eens wat meer over WOII aub alvorens er klakkeloos over te pennen hier ! Via Google Bvb eens opzoekingen doen naar RASSINIER, het Toronto proces ivm de gaskamers, Faurisson, enz ...

Gepost door: michael | 15-01-09

De commentaren zijn gesloten.