26-11-07

Neonazisme: de oud-nazi's

Neonazisme

De groten die aan de basis liggen

Neonazisme verspreidt zich over Europa. In Duitsland wordt het een ware bedreiging voor de democratie. Maar ook in vele andere Europese landen tiert deze beweging zoals uitgesproken in neonazistische groeperingen in België, Kroatië, Servië, Polen, Rusland, en ook in Israel en in de USA. Wat is de inbreng van Duitse neonazi's in de gelijkgezinde groeperingen in deze andere landen? Wat beweegt hen? Wat beogen zij? Hoe reageren de regeringen tegen deze killers van de democratie? Waar halen zij hun middelen tot bestaan als organisatie? Waar rekruteren ze hun leden? Vele vragen stellen zich...

nn


Om de wortels van het neonazisme te kennen is het nuttig te weten wat met de nazi-gezinden onder de bevolking gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Vandaag worden enkele invloedrijke personen nader bekeken, die het nazisme na de oorlog verder probeerden te verspreiden. Hun invloed is immers niet te ontkennen.

Het neonazisme bereikt heden vlot de media als het gaat om de hele kleine garnalen die opstootjes veroorzaken, vooral in Oost-Duitsland. Niet zelden ontaarden dergelijke kleine opstootjes tot ernstige handtastelijkheden en zelfs moord. Over deze kleine garnalen, die vaak hele garnaalschollen vormen in de vorm van "kameraadschappen" zullen we het nog uitgebreid hebben. Het is op voorhand van belang te weten wie de grote vissen in het neonazisme zijn, en dan hebben we het over een aantal politici en juristen die het oude nazisme steeds opnieuw probeerden/proberen aan te wakkeren, en over de groot-kapitaal-bezitters die de geldelijke middelen ter beschikking stellen. Als we het over deze laatsten hebben, dan begeven we ons in een mistig gordijn, over een gevaarlijk sompig moeras. Nooit zijn daar gegevens over ter beschikking gesteld, laat staan dat de staatsveiligheid er enige blik op heeft...

Leidinggevende figuren in het neonazisme stamden oorspronkelijk uit het oude nazisme en we vinden ze meestal terug in het westen van Duitsland. Zij zijn gladde alen die door de mazen van het net der geallieerden geglipt zijn, vaak zelfs uit hun handen gleden of ... en nu komen we bij het "delicate" van dat net der geallieerden: vaak zijn het nazi's die vooral wegens USA-inzichten vrij gelaten werden. Hier een aantal zeer bekende figuren:

filbinger
grootbeeld
 

Hans Filbinger, nazi, en gewezen minister-president van Baden-Württemberg en voorzitter van de Bundesrat.
Hans Filbinger (1913-2007) was rechter bij de nazi's en stond in voor rechtspraak bij de oorlogsmarine. Hij is verantwoordelijk voor de doodsveroordeling van meerdere deserteurs. Na de oorlog kwam hij in een Brits krijgsgevangenkamp terecht, werd er echter vrij snel uit ontslagen. Reden was niet zijn oorlogsverleden als nazi, maar de noodzaak voor geschikte rechters bij de militaire rechtbanken onmiddellijk na de oorlog. Op die wijze gleed hij uit de Britse handen. Hij zette onmiddellijk een democratisch masker op en bewoog zich vrij snel in conservatieve middens (CDU-partij). In een minimum aan jaren steeg hij naar de top in zijn Zuid-Duitse regio. Hij werd minister-president van Baden-Württemberg en ook voorzitter van de Bundesrat (zeg maar de senaat van Duitsland). Nochtans was dat alles slechts een masker. In zijn activiteiten schuwde hij niet om het nazi-gedachtengoed levend te houden. Hij werd tegelijk met zijn politieke functies binnen de conservatieve partij CDU ook een belangrijke stuwkracht en de stichter zelf van een nazi-aanverwant studiecentrum, Weikersheim in Baden-Württemberg. Daar vergaderden en vergaderen nog steeds vooraanstaande personen uit Zuid-Duitsland die - laten we het zacht uitdrukken - niet expliciet tegen het nazisme zijn. Ter informatie: de minster-president van Baden-Württemberg is automatisch in zijn functie erelid van dat studiecentrum...

globke

Hans Globke, nazi, was kabinetsmedewerker van de eerste kanselier van het democratische Duitsland
Hans Globke (1898-1973) was voor de tijd van het nazisme jurist en actief politicus binnen de toenmalige conservatieve partij, Zentrumpartei. Na de machtsovername door Hitler in 1933 werd hij een van de belangrijkste wet-opstellers in het NS-rijk. Zeer belangrijk was zijn juridische inbreng bij het opstellen van de Nürnberger Gesetze, de wetten die de jodenvervolging regelden. Ook was hij verantwoordelijk binnen het rijk voor de naamveranderingen. Dat was een programma waarbij joden met een niet typisch joodse voornaam gedwongen werden er een joodse aan toe te voegen. Voor vrouwen was dit "Sara", voor mannen "Israel". Na de oorlog kwam hij in krijgsgevangenschap, werd echter vrijgelaten om als kabinetsmedewerker van de eerste kanselier van het democratische Duitsland te waken over de juridische aspecten van nieuwe wetten. Hij glipte aldus evenzeer door de handen van de Amerikanen. Zijn anti-joodse instelling heeft hij steeds behouden en benutte hij voor contacten met nazi-vriendelijke politieke groeperingen na de oorlog.

Schleyer

Hanns Martin Schleyer , nazi, werd voorzitter van de Duitse nationale werkgeversorganisatie
Hanns Martin Schleyer (1915-1977) was nog student toen in 1933 het NS de macht greep in Duitsland. Hij was een vooraanstaand studentenleider en werd daardoor snel ingelijfd in de SS. Enige jaren later werd hij actief lid van Hitlers partij NSDAP en voerde vooral de nazi-ideologie binnen studentenbewegingen in Duitsland en Tsjechië. Hij was op het einde van de oorlog officier binnen de SS. In krijgsgevangenschap wist hij zich voor te doen als een kleine garnaal en werd vrij snel ontslagen. Wegens zijn capaciteiten als manager slaagde hij erin een rijkelijk leven op te bouwen. Snel was hij de voorzitter van de Duitse nationale werkgeversorganisatie en had nauwe banden met de conservatieve partijen CDU en CSU. Van hem wordt vermoedt, dat hij vele gelden vanuit ondernemingen wist te versassen naar nazi-vriendelijke bewegingen en organisaties in de jaren zestig-zeventig. De RAF, Rote Armee Fraktion, zag in hem een visier om zich af te zetten tegen het conservatisme in Duitsland. Deze terroristische groep gijzelde Schleyer en vermoordde hem, wat de geschiedenis inging als het begin van de "Duitse herfst".

gehlen

Reinhard Gehlen, nazi, werd voorzitter van de Duitse staats-geheimdienst
Reinhard Gehlen (1902-1979) was in de NS-tijd actief als hoofd van de Duitse spionagedienst in het oosten. Hij leidde deze militaire dienst, de Abteilung Fremde Heere, van 1942 tot 1945 en was generaal-majoor. Hij kwam er ronduit voor uit de Russen als "Untermenschen" te beschouwen. Na de oorlog kwam hij in een Amerikaans krijgsgevangenkamp, werd ondanks zijn hoge functie in het nazisme en aanklachten tegen zijn houding snel vrijgelaten om met de hulp van de Amerikaanse CIA een Duitse geheimdienst op te starten voor West-Duitsland. Later werd hij de voorzitter van de huidige Duitse staats-geheimdienst BND. Zijn nazistische voorkeur stak hij zelfs nooit onder stoelen of banken, hield zich hooguit een beetje in als hij in de openbaarheid opereerde...

Best

Werner Best, nazi, wist steeds te ontglippen aan de armen van het gerecht
Werner Best (1903-1989) was een jurist, die bij de machtsovername van Hitler tot de SS toetrad en er de opperste juridische raadgever werd. Hij was voornamelijk betrokken bij het hoofdcommando voor de deportatie van joden uit Frankrijk. Na de oorlog werd hij gevangen genomen, en verscheen in Kopenhagen voor de rechtbank wegens ook talrijke activiteiten in Denemarken. Hij was tijdens het NS trouwens de stuwende kracht achter de vorming van politie-gestapo in Denemarken waarbij hij de totale vrijheid van handelen der politie aanwakkerde, zelfs als daarbij wetten moesten overtreden worden. Hij werd veroordeeld tot de dood, maar... de Duitse ambtenarij kon bekomen dat zijn doodstraf werd omgezet in 12 jaren en uiteindelijk zat hij maar een korte periode daarvan uit. Hij organiseerde de Nazi-vriendelijke bewegingen in het noorden van Duitsland na de oorlog en ondermijnde in de jaren vijftig de liberale partij FDP door meerdere nazi-vriendelijken erin te infiltreren. In 1969 werd hij aangehouden op basis van gegevens waaruit bleek dat hij in Polen verantwoordelijk was voor de dood van 8723 burgers in 1939. In 1972 kwam hij daarvoor voor de rechtbank, werd echter ontlast wegens gezondheidsproblemen. In de jaren daarop trad hij veelvuldig op als getuige ten gunste van personen die wegens nazisme in Hitlers tijd vervolgd werden. Zo ziek was hij dus niet....

Tot daar een lijstje van enkele markante figuren die het oude nazisme in leven hielden en aan de basis van het neonazisme lagen. Morgen bekijken even de twee belangrijke politieke partijen in Duitsland die uitgesproken (neo)nazistisch zijn en een niet geringe invloed hebben op het huidige neonazisme.ROND DIT THEMA
Hans Filbinger   levensloop

Hans Globke   levensloop

Hanns Martin Schleyer   levensloop

Reinhard Gehlen   levensloop

Werner Best   levensloop


NEONAZISME
De oud-nazi's   (26 nov 2007)

SRP, oud-nazi politieke partij   (27 nov 2007)

Holocaust ontkenning   (28 nov 2007)

NPD-partij   (29 nov 2007)

Neonazisme   (30 nov 2007)

Gelden van de NPD   (3 dec 2007)

Symbolen van de neonazi's   (4 dec 2007)

Vrije kameraadschappen   (6 dec 2007)

Rechtsrock   (7 dec 2007)

18:55 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nazisme, neonazisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.