23-11-07

Troggelt Israel Duitsland af?

holocaust
grootbeeld
Fotobron: Die Welt

Peer Steinbrück, Duits minister voor Financiën, staat voor een zwaar probleem: hoever kunnen de joden gaan in het eisen van schadevergoeding voor de holocaust?
Holocaust

Joden eisen hogere schadevergoedingen.

De Israelische staat eist meer schadevergoedingen van Duitsland voor de holocaust om de Israelische pensioenkas te spijzen. Hoever kunnen de joden gaan?

Het joodse volk lijkt wel al te zeer te profiteren van de holocaust uit de Tweede Wereldoorlog. Na ja, alleen deze uitspraak kan reeds als een antisemitische houding gelden, naar de mening van holocaust-slachtoffers. Goed dan, dan weze het zo... Als elke kritiek aan de joden als een misdaad wordt beschouwd, dan zijn we ver van een volwassen samenleving. Wat is er nu weer aan de hand?

Het leven wordt duurder en duurder en de levensverwachting stijgt haast elk jaar. Daardoor leven slachtoffers van het nazisme langer en langer. Deze slachtoffers eisen dan ook meer geld van de Duitse staat als schadevergoeding. De Israelische minister voor pensioenen staat zoals elke collega waar ook ter wereld voor een muur: hoe de pensioenen betalen van de steeds ouder wordende bevolking. Nu heeft die minister de Duitse staat opgevorderd om meer schadevergoeding uit te betalen. Met andere woorden: Duitsland zou de pensioenkas van Israël moeten vullen. De Duitse minister voor financiën is zeer bezorgd om deze vraag en wil daar niet zo maar op in gaan.

ROND DIT THEMA
Claims Conference   organisatie voor schaderegeling der joden

Luxemburgse schadeloosstellings overeenkomst   informatie
De slachtoffers van de Holocaust zijn financieel schadeloos gesteld in een overeenkomst die in 1952 in Luxemburg werd gesloten. Daarbij werd overeengekomen om 3,5 miljard DM te betalen aan Israel en aan de joodse Claims Conference. Deze laatste organisatie was in 1951 opgericht. Zij stelt dossiers op voor joodse slachtoffers van de holocaust. Deze 3,5 miljard DM werd steeds uitbetaald zodra een dossier rond was. In totaal is dit bedrag in de loop van de jaren gestegen tot 60 miljard Euro (120 miljard DM). Maar zoals hierboven gemeld, eist Israël nu een aanpassing van die bedragen gezien de slachtoffers langer leven en het leven op zich al te duur is geworden.

Hierbij stellen zich echter tal van vragen. Vooreerst kan men zich de vraag stellen of lichamelijke en psychische schade ooit wel afdoende met geld te vergoeden is. Dat is een onoplosbare vraag, die naar mensenmaat alleen maar kan opgelost worden door ergens kunstmatige normen vast te leggen. Een andere vraag is: in hoeverre profiteren de joden van deze situatie? Kan men na meer dan 60 jaren nog aanpassingen vragen en de Duitse staat doen opdraaien voor de duurte van het leven ? Is het niet zo, dat slachtoffers van de holocaust in de loop van de voorbije zestig jaren toch voldoende kansen gekregen hebben om een eigen en nieuw leven op te bouwen waarbij zij geld konden verdienen? Zeker, er zijn slachtoffers die levenslang gehandicapt zijn en daardoor niet kunnen instaan voor hun levensonderhoud. Deze zijn echter in ruimere mate vergoed door de Duitse staat.

En dan stelt zich de vraag waarom de joodse Claims Conference slechts in hoofdzaak schadedossiers heeft opgesteld voor holocaust-slachtoffers die in Israel of in de USA leven. Vele slachtoffers in Europa en vooral in Oost-Europa en Rusland hebben nooit een enkele cent gezien, hoewel die Claims Conference dossiers moest opstellen van "alle" slachtoffers. Hier lijkt al te zeer, dat er winstbejag nagestreefd wordt enkel en alleen voor de kapitalistisch rijke toevluchtsoorden van de holocaust-slachtoffers, en dat kan en mag het doel van dergelijke schadevergoeding nooit zijn.

Tenslotte kan men zich ook afvragen waarom alleen de joden het recht zouden moeten hebben op schadevergoeding. Wat met de miljoenen dwangarbeiders tijdens de nazi-tijd? Duitsland heeft dat probleem reeds in de laatste jaren proberen op te lossen door miljarden Euro's uit te betalen aan dwangarbeiders overal ter wereld. Daartoe hadden de Duitse ondernemingen en de Duitse staat gelden verzameld. Ook onder deze dwangarbeiders zijn heel wat joden die daardoor dubbel vergoed zijn. Maar wat met de miderheden die het slachtoffer werden van de misdaden der nazis? Hebben zij een vergoeding bekomen? En wat met de oorlogsslachtoffers? Hebben zij...? Men kan zeer ver gaan in het eisen van schadevergoeding, en de joden zouden eens hoogdringend moeten beseffen, dat zij een geprivilegieerde groep zijn die veel beter behandeld is inzake schadevergoeding dan zovele andere groeperingen van slachtoffers.

Uiteindelijk mogen de joden van geluk spreken, dat Duitsland bereid was en is om schadevergoedingen uit te betalen. Hebben de islamitische staten ooit een cent schadevergoeding uitbetaald voor het bombarderen van Israel tijdens voorbije oorlogen? Hebben de Romeinen ooit een cent betaald voor de verwoesting van Jerusalem en de diaspora van het joodse volk? Hebben de Assyriërs en Babyloniërs ooit een cent betaald voor de deportatie van het joodse volk in voorbije tijden van Babylonische verbanning? Ik denk, dat de joden eens een blijk van dankbaarheid mogen geven voor de correcte houding van Duitsland sinds het einde van de tweede Wereldoorlog. Is het teveel gevraagd van de joden om even te kijken naar slachtoffers van andere volkerenmoorden in de recente geschiedenis? Hebben de hutus en/of tutsis in Ruanda ooit een schadevergoeding gezien voor het leed van de massamoorden aldaar? Hebben de Armeniërs ooit een cent van de Turken gekregen voor hun verdrijving in het begin van de 20ste eeuw? Enzovoort....

Nee, wanneer de joden overgaan tot profiteren van een nederige houding van Duitsland om hen schadeloos te stellen, dan is rechtvaardigheid zoek. En als dergelijke bedenkingen zoals in deze posting door de joden als antisemitisme afgedaan worden, dan kan alleen maar besloten worden: arm volk der joden!

08:56 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: holocaust, joden |  Facebook |

Commentaren

:-) gisteren vergeten om mee te komen kwissen
en het bij deze dan maar rechtgezet :-)
als er geld mee gemoeid is komen de problemen weer naar boven hé Sebastian
fijne vrijdag
groetjes vanuit België

Gepost door: Borriquito | 23-11-07

Gevoelig Tja Sebastian, het ligt altijd gevoelig enige vorm van kritiek te uiten tegenover de Joden dit heeft het FDP kopstuk Jürgen Möllemann zaliger destijds ook mogen ervaren.
Dat ze er niet aan denken dat hun houding tegenover Duitsland koren op de molen is van het extreem rechts is onbegrijpelijk.

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 23-11-07

en waneer gaan die jooden de palastijnen betalen ?

Gepost door: medelander | 10-08-08

De commentaren zijn gesloten.