18-11-07

Atheïsme zou 1/5de der Duitse bevolking beslaan

abstract
grootbeeld
 

Wassily Kandinsky is een Russisch schilder die vooral in Duitsland actief was als expressionist en vertegenwoordiger van de abstracte kunst
Atheïsme

Komt atheïsme zo zelden voor als echt en diep geloof in een godheid?

In Duitsland is statistisch gezien 21,7 % van de bevolking atheïstisch. Maar mogelijk wijkt de statistiek in deze alweer enorm af van de werkelijkheid.

De meerderheid van Europeanen erkent op een of andere wijze een godheid en geeft ook geloof aan dat begrip. Volgens statistieken zouden in de EU slechts 5 % der inwoners overtuigde atheïsten zijn. Maar er zijn sterke verschillen. Zo bijvoorbeeld zouden in Frankrijk 14,6 % der inwoners atheïstisch zijn, in Duitsland 21,7 %. Die cijfers zijn echter allemaal heel relatief. Zo wordt een binding met een godsdienst in Duitsland statistisch vastgesteld aan de hand van belastingsaangiften. In het land hier moet elke burger opgeven of hij of zij een godsdienst belijdt of niet, en indien wel om welke godsdienst het dan handelt. Op basis van die gegevens worden de kerken in het land gesubsidieerd. Wanneer aldus 21,7 % van alle Duitsers opgeven dat ze atheïstisch zijn, dan betekent dit dat deze burgers geen belastingsgelden aan een kerkgemeenschap willen opofferen. Dat betekent echter nog lang niet, dat deze mensen werkelijk atheïstisch zijn. Voor armeren met een al te laag inkomen, is het immers voordelig om zich als atheïst voor te doen. Zij betalen dan iets minder belasting. Zijn zij dan atheïst?

Het is waarschijnlijk uiterst moeilijk om te bepalen hoeveel mensen atheïstisch zijn. Het werkelijk zuivere atheïsme waarbij categoriek gesteld wordt dat er geen godheid bestaat, komt mogelijk slechts heel zelden voor. Hoeveel mensen zijn er die zich tegen een kerkgemeenschap keren en daarom beschouwd worden als atheïstisch? Zich tegen elke vorm van kerkgemeenschap keren is nog geen bewijs van atheïsme. Religie wordt door de huidige mens nog al te zeer gezien vanuit de instelling kerk of synoniemen van kerk. Zo bijvoorbeeld kanten zich in België meer en meer mensen tegen de katholieke kerk en laten het gezamenlijk met anderen beleven van een godsdienst vallen. Zijn die mensen atheïstisch? Verwerpen zij een godheid? Is het niet zo, dat de meesten die zich niet gebonden willen zien aan een kerk, wel persoonlijk de mogelijkheid aannemen, dat er een godheid kan bestaan, maar dat die geen plaats heeft in zijn of haar leven, of dat heel wat mensen uit een of andere vorm van protest tegen de katholieke kerk zich niet meer naar een kerk begeven, maar nog wel een vorm van christelijk geloof aanvaarden in hun leven.

ROND DIT THEMA
Atheïsme   iinfo en vormen ervan

Atheïsme   info en vormen ervan
Wanneer men aldus statistisch vastlegt dat 21,7 % der Duitsers atheïstisch is, dan zal het werkelijk aantal atheïsten slechts een fractie van die hoeveelheid zijn. Mogelijk is het echte aantal overtuigde atheïsten zo laag als het werkelijk aantal echt overtuigde en diep gelovigen in een godheid. Als men statistisch ziet dat een goede 22 miljoen Duitsers katholiek is en ongeveer evenveel protestants, hoevelen onder hen zijn dan werkelijk diep en overtuigd gelovig? Als in Belgë de overgrote meerderheid van kinderen gedoopt wordt, zijn dan al die ouders en betrokken kinderen (in hun later leven) werkelijk gelovige mensen, of is die doop eerder een toegeving aan druk vanuit de familie of een uiting van een bepaalde cultuurvorm in plaats van religie? Inderdaad, het aantal echte gelovigen zou wel eens uiterst klein kunnen zijn. Er is aldus een zee van mensen die noch atheïst noch echt gelovig is. De overgrote meerderheid sluit het bestaan van een godheid helemaal niet uit. Een deel van hen ziet die godheid ergens van belang in hun bestaan, een wellicht even grote meerderheid laat een godheid voor wat het is en zien geen enkele invloed ervan in hun leven. Is dat wellicht de werkelijkheid?

Nu goed, gelovigen, niet-gelovigen... wanneer we echter ertoe komen om elkaar te waarderen en respect op te brengen voor elkaar, dan zijn we al heel ver, is het niet?

10:36 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atheisme |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.