12-11-07

Sociale politiek in Duitsland is een zorgenkind

kanselier
grootbeeld
Fotobron: FAZ

Kanselier Angela Merkel zal moeilijke knopen op het vlak van de sociale politiek moeten doorhakken
Sociale politiek

Tegenstellingen conservatieven en socialisten in sociale dossiers onoverbrugbaar?

Het grote knelpunt in de Duitse politiek is het sociale luik ervan. De conservatieven willen aanhoudend besparen ten koste van sociale toegevingen, en de socialisten willen zo snel mogelijk staatsinkomsten verteren in het voordeel van sociale uitkeringen. Hoe hakt men die knoop door?

Vandaag heeft de zoveelste ronde plaats over de knelpunten in de sociale politiek. Het gaat om vooral drie dossiers: de verlenging van uitbetaling der werkloosheidsvergoedingen , de minimumlonen bij de post en de privatisering van de spoorwegen. Die dossiers liggen reeds maanden op de tafel maar kennen niet de minste vooruitgang. Hoofdreden daarvoor is de tegenstelling in visie van enerzijds de conservatieven (CDU-CSU) en anderzijds de socialisten (SPD).

Uitbetalingsduur van de vergoeding voor werkloosheid

Het verst gevorderd is het dossier rond de uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen. Is dat zo een probleem in Duitsland? Wel, tot voor enkele jaren werden werklozen uitbetaald afhankelijk van de jaren dat ze gewerkt hadden. Dat was een rechtvaardig systeem waarbij ouderen langer van werkloosheidsvergoedingen konden genieten gezien ze reeds heel wat jaren gewerkt hadden en dus al evenveel jaren een bijdrage voor de werkloosheid betaald hadden. Wel bestonden er grenzen in deze duur van uitbetaling om de lange werkloosheid in te dijken en aldus de getroffenen aan te sporen om werk te zoeken. Een gelijkaardig systeem als in België aldus. Voor enige jaren begon de bondsregering echter aan ernstige besparingsmaatregelen te sleutelen om de belabberde toestand in het land op te krikken. Daarbij werd de duur van uitbetaling der werkloosheid verminderd en iets of wat meer gelijkgesteld voor allen. Nu anno 2007 is de economie echter in Schwung gekomen en de staatsinkomsten zijn aanzienlijk gestegen. Daarom had de SPD voorgesteld terug te grijpen naar de regeling van vroeger. Maar daar wil de CDU-CSU helemaal niet van weten. De verhoogde inkomsten van de staat moeten dienen om de grote staatsschuld af te bouwen, is hun principe. Komt daar bovendien bij, dat de Schwung in de economie (en dus de hogere inkomsten voor de staat) niet zal aanhouden. Instellingen die de economische groei steeds volgen, waarschuwen trouwens reeds voor een afzwakking van de groei.

Tja hier botsen we op een algemeen verschijnsel: de conservatieven (CD-CSU) willen sparen zodra er meer staatsinkomsten zijn, terwijl de socialisten (SPD) zo snel mogelijk meer toegevingen willen doen aan de bevolking. De enen zijn aldus eekhoorns, de anderen verbruikers. Nu willen de conservatieven wel tegemoet komen aan de socialisten door een verlenging van de uitbetaling der werkloosheid voor ouderen terug toe te staan op voorwaarde dat het de staatskas geen cent kost. Dat betekent natuurlijk dat de jongeren zullen opdraaien. Het wordt nu afwachten wat er uit de bus zal komen.

ROND DIT THEMA
Betreffend artikel   in Der Spiegel

Betreffend artikel   in Die Zeit

Minimumlonen bij de post

Het dossier van de minimumlonen bij de post is al evenzeer een knelpunt. Voor enige maanden hadden de postdirectie en de vakbonden een akkoord bereikt om een minimumloon in te stellen. In Duitsland bestaat geen algemeen minimumloon, maar kan in de verschillende sectoren een minimumloon overeengekomen worden. Aldus werd bij de post besloten om voor bepaalde diensten een minimumloon van 8 Euro tot 9 Euro per uur in te stellen. Maar op 1 januari wordt de bestelling van brieven opengesteld voor private ondernemingen, naast de staatspost. Indien nu een minimumloon vastgelegd wordt, dan geldt dit ook voor die toekomstige private ondernemingen. Dat willen de conservatieven niet aanvaarden. Elke private onderneming moet vrij blijven in het bepalen van de lonen, aldus de CDU-CSU. Indien er in de sector van de postbedeling een minimumloon ingesteld wordt, dan moet dat met overeenkomst zijn van alle betrokken bedrijven die vanaf 1 januari de post zullen bestellen, is hun stelling. In dit dossier verwacht men dan ook aanhoudende moeilijkheden en zal de beslissing waarschijnlijk pas op het einde van het jaar vallen.

Privatisering van de spoorwegen

Tenslotte is er de privatisering van de spoorwegen. Deze is eveneens voor 2008 gepland waarbij het spoorwegnet eigendom van de staat zou blijven, maar het spoorverkeer geprivatiseerd. Dat is reeds lange tijd geleden zo bepaald, maar nog steeds niet besloten. En ook hier gaat het vooral om het sociale luik ervan. Als het spoorverkeer in private handen valt, dan zullen de werknemers ervan een loon ontvangen dat overeen te komen is met de nieuwe werkgever, daar waar de werknemers in het spoorwegnet hun huidig loon van de staat zullen behouden. Er kunnen aldus grote verchillen ontstaan. De socialisten willen daar niet van weten. Hoe men die knoop doorhakt, is een vraag die men zolang mogelijk voor zich uitschuift.

08:36 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, privatiseringen minimumloon |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.