10-11-07

Geen vooruitging in conflict spoorwegen

Spoorwegstaking
grootbeeld
Fotobron: Der Spiegel

42-uren-staking in het goederenverker per spoor is afgelopen. Volgende week is alweer een stakingsgolf te vrezen
Spoorwegen

Niet de minste toenadering in conflict bij de Duitse spoorwegen.

De 42-uren-staking in het goederenverkeer bij de spoorweg is voorbij, maar er is niet de minste beweging in de standpunten der tegenstanders. Volgende week kan het hele spoorwegverkeer lam gelegd worden, zowel goederen– als personenverkeer.

De 42-uren-staking van de treinconducteurs is alweer achter de rug. Sinds vanmorgen zes uur komt het goederenverkeer per spoor weer op de gang. Maar volgens Hartmut Mehdorn, chef van de Duitse spoorwegen, zal het wellicht nog tot komende woensdag duren eer het goederenverkeer weer normaal verloopt. Op deze 42 uren hebben weinig bedrijven echte schade geleden door de staking. Allen hadden zich erop voorbereid. Men vreest echter gevolgen indien ook volgende week gestaakt zou worden. Op langere termijn heeft men immers geen oplossing om aan- en afvoer van goederen op te vangen met voortijdige leveringen of overschakeling op het wegvervoer. Dat laatste is zo goed als onmogelijk gezien vele expediteurs geen extra vrachtwagens kunnen inzetten.

In de voorbije 42 uren reden in het oosten van het land zo goed als geen goederentrein, in het westen reden ongeveer één op de drie treinen. Dat verschil is te wijten aan enerzijds een sterkere vertegenwoordiging van treinconducteurs in het oosten in de vakbond GDL, anderzijds zijn er in het oosten in vergelijking met het westen haast geen ambtenaren die ingeschakeld kunnen worden ter vervanging van de conducteurs. Ambtenaren mogen niet staken in Duitsland. Dat verschil in aantal ambtenaren tussen Oost en West heeft te maken met de oude DDR. Sinds de hereniging van beide Duitslanden werd het spoorwegpersoneel van het oosten haast volledig overgenomen onder contractuele verhoudingen, niet onder een stelsel van vaste benoeming voor ambtenaren.

Manfred Schell, voorzitter van de GDL, de vakbond van de treinconducteurs, kondigde aan dat maandag of dinsdag beraden zal worden of men dan alweer overgaat tot staken. In dat geval zal het hele spoorwegverkeer lamgelegd worden, zowel goederen- als personenvervoer.

ROND DIT THEMA
DB   Duitse spoorwegen

GDL   vakbond treinconducteurs

Transnet   vakbond spoorwegarbeiders

 Staking   video van het conflict

Van een toenadering van beide partijen, de spoorwegdirectie en de vakbond GDL, is nog niets te bemerken. Reeds sind het begin van het conflict in de vroeg-zomer van dit jaar staan beide partijen lijnrecht tegenover elkaar. Ondertussen mengen andere vakbonden en politici zich in het conflict en daarbij komen enkele merkwaardige standpunten aan het licht.

Bij de Duitse spoorwegen zijn drie vakbonden actief. De oudste is de GDL, de stakende vakbond. Die vertegenwoordigt de conducteurs en kan rekenen op ongeveer 80 % van het geheel der treinconducteurs. Daarnaast is er de GDBA als vakbond van de ambtenaren. De spoorwegen zijn een nationaal bedrijf en dus zijn er heel wat ambtenaren actief op alle niveaus van de werkgelegenheid. Dit zijn zowel bedienden, technici, arbeiders als conducteurs. Maar zij hebben geen stakingsrecht en houden zich dan ook buiten het conflict. Overigens is er de vakbond Transnet die alle contractuele arbeiders van de spoorweg vertegenwoordigt. Deze vakbond wordt in de laatste tijd beheerd door een zekere Hanssen als voorzitter. Deze man wordt echter verweten zich al te zwak op te stellen als vertegenwoordiger van de werknemers en zich al te vaak achter de spoorwegdirectie te scharen. Dat bleek gisteren weer eens zeer duidelijk. Hanssen nam volledig afstand van de GDL-vakbond en zei dat het onaanvaardbaar is dat een groep binnen de spoorwegen meer loon wil, wat ten koste zou gaan van de andere arbeiders. Vreemde houding toch van een vakbond, niet?Hanssen verzwakt daardoor de positie van de GDL en het is zeer de vraag of het conflict niet lang reeds opgelost was, indien Transnet zich achter de GDL zou scharen.

Nog vreemder is de houding van de politici. De CDU - dat zijn de conservatieven – houden zich afzijdig van het conflict. Zij nemen partij noch voor de vakbond GDL, noch voor de spoorwegdirectie. Typerend daarvoor is de houding van kanselier Angela Merkel (CDU). Zij zei deze week, dat het niet de taak is van de politiek on tussen te komen in een conflict rond vergoeding van arbeid. Dat is een thema voor de onderhandelaars onder werknemers en werkgevers, aldus de kanselier. Men kan terecht besluiten dat deze houding van de CDU een gezonde houding is.

Helemaal anders stelt zich de SPD op, dat zijn de socialisten. Van hen zou men verwachten, dat zij de werknemers in bescherming nemen. Dat is immers een fundament van socialistische organisaties. Maar... in tegenstelling daaraan had reeds enkele weken geleden de voorzitter van de socialisten, Kurt Beck, de actie van de GDL-vakbond als totaal onaanvaardbaar verklaard. Hij zei, dat in één bedrijf slechts één loonovereenkomst kan gesloten worden. Het is waanzin dat elke groepering van werknemers in één bedrijf een eigen loonovereeenkomst kan afsluiten, aldus Kurt Beck. Dat is wel een heel vreemde houding. In hoeveel bedrijven werken werknemers onder verschillende vergoedingen? Is het niet zo, dat werknemers met hogere verantwoordelijkheid een hogere beloning ontvangen? Bovendien mengt zich de SPD in het conflict, wat niet de taak is van politici, zoals de kanselier duidelijk gesteld had. Gisteren voegde een vooraanstaand lid van de SPD daar nog een schepje aan toe. De heer Peter Struck, SPD-fractievoorzitter in de Bundestag zei letterlijk: "Ik sta aan de zijde van Hartmut Mehdorn (dat is de spoorwegchef) en aan deze van de vakbond Transnet (lees hierboven). Er kan en mag geen sprake zijn van een afzonderlijke loonsovereenkomst voor slechts een klein deel van het spoorwegpersoneel."

Tja, het conflict dreigt wel een van heel lange adem te worden.... En men mag ervan uitgaan, dat uiteindelijk de spoorwegdirectie een toegeving zal moeten doen, dat de GDL-vakbond eveneens een toegeving zal moeten doen door minder loonsverhoging te aanvaarden dan geëist, en... de gevolgen van dit conflict zullen waarschijnlijk een gezichtsverlies betekenen voor de socialisten in het land.

09:57 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: staking, spoorwegen |  Facebook |

Commentaren

Crimineel Is het niet normaal dat iemand die een hogere verantwoordelijkheid op zich neemt ook een navenante vergoeding krijgt? Anders ontstaan er toestanden zoals in de vroegere DDR waar dokters evenveel verdienden als ongeschoolde handlangers.
In een land zoals het huidige Duitsland dat zich voordoet als democratisch in de hoogste graad staken als een criminele daad gezien wordt is voor mij kompleet onbegrijpelijk.
Wat is Duitsland toch een raar land.

Groeten uit Z-OVl.

Gepost door: Andre | 10-11-07

De commentaren zijn gesloten.