06-11-07

Band Volkswagen - Porsche, deel 2

Band Volkswagen - Porsche

Kraft durch Freude wordt de Volkswagen Kever.

Het Volkswagen-embleem schittert nog altijd als symbool voor het grootste auto-concern van Europa, maar Porsche rukt op en staat op de drempel van een overname. Dergelijke overname zou niet eens verwonderlijk zijn als we het verleden van beide bedrijven nader bekijken, een verleden dat zeer vervlochten is met Adolph Hitler en het nationaal-socialisme. Deze donkere roots zullen voor altijd de meest volkse wagen en de meest ambitieuze sportwagen begeleiden. De Porsche clan dankt zijn roem en vermogen aan de wreedste dictator die Europa ooit gekend heeft. Namen als Hitler, Porsche en Piëch zijn als het ware de figuurlijke handen op één buik....

vw

Het jaar 1933 zou een cruciaal jaar worden voor het succes van Ferdinand Porsche, succes dat gekoppeld is aan de band Porsche-Hitler. In dat jaar ontwierp Ferdinand de Auto-Union Typ D, een super bolide in die tijd (zie vorige posting). De net aan de macht gekomen Führer Adolph Hitler was er door getroffen en leerde Ferdinand Porsche kennen en voelde onmiddellijk een band in de gezamenlijke oorsprong van de twee mannen: Oostenrijk en mogelijk Tsjechië. Hitler was door Anton Piëch nader ingelicht over Ferdinand. Anton was de boezemvriend en sinds 1928 de schoonzoon ervan (zie eveneens vorige posting). Hij was in dat jaar vooraanstaand lid geworden van de NSDAP Oostenrijk, de Oostenrijkse afdeling van Hitlers nationaal-socialistische partij.

Eveneens in datzelfde jaar 1933 had het zoveelste autosalon van Berlijn plaats en natuurlijk was de Führer er de te eren gast. In zijn toespraak aldaar stelde hij voor om het volk te mobiliseren. Het volk moest beweeglijk worden en had daartoe een gepaste auto nodig, aldus de dictator. Hij riep alle autoconstructeurs op het salon op om een volkse wagen (Volkswagen) te ontwikkelen die aan de nood tot mobiliteit van het Duitse volk zou beantwoorden: een wagen met minstens vier zitplaatsen voor een familie, spaarzaam in het verbruik en niet duurder zijnde dan 1000 Rijksmark. Hoe kwam hij op dat idee? Zijn oproep was mogelijk, waarschijnlijk schijn... het verhaal is vrij complex...

Het korte-termijn-denken rond Volkswagen

Hitler had in de jaren twintig het 25 punten programma opgesteld voor zijn NSDAP-partij. Dat programma heeft hij rigoureus aangehouden en zou sinds het jaar van het grijpen der macht 1933 gerealiseerd worden. Twee punten eruit zijn in verband met Volkswagen belangrijk (hoewel het niet zo onmiddellijk zou lijken):

  • Alle staatsburgers zijn verplicht arbeid te aanvaarden
  • Voor de gezondheid van de staatsburgers is turnen en andere sport verplicht.

ROND DIT THEMA
25-punten-programma   partijprogramma van de NSDAP

DAF   Duits arbeidsfont van de NS

Kraft durch Freude   programma ter vorming van het arische ras

De KdF    Volkswagen Kever

Josef Ganz    ontwikkelaar van de kever

Om dat waar te maken moest de mondigheid van het Duitse volk aan banden worden gelegd. Protesten om arbeidsvoorwaarden moesten vermeden worden en het hele volk zou "gezond" gemaakt worden, geschikt worden om als arisch ras uit te blinken. Daartoe werd de DAF (Duitse arbeidersfront) opgericht. Dat was een NS-organisatie die de rechten en het functioneren van de arbeiders coördineerde. Hitler eiste daartoe het opdoeken van alle bestaande vakbonden. Het kapitaal van dezen werd in beslag genomen. In de DAF waren alle arbeiders verenigd. In totaal waren 25 miljoen mensen lid van deze bond. Hoofd was een zekere Robert Ley. Deze was – tussen haakjes gesteld - een vooraanstaand NS-er, psychische een grote puinhoop wegens alcoholmisbruik, psychopatische angsten en psychose-gedreven eerzucht, tevens een uitgesproken rassist en door zijn psyche zeer asociaal. Hij legde de krachtlijnen van de DAF vast. Deze zijn de bewaking van het Duitse volk en het omvormen ervan tot een zuiver arisch ras. Onder zijn impuls werd de vrije-tijds-organisatie Kraft durch Freude opgericht.

Kraft durch Freude beoogde de vorming van het Duitse volk in de vrije tijd. Een burger die arisch wil zijn, mag zich niet vervelen tijdens verlofdagen. Ook amusement in die dagen is uit ten boze en nutteloos. In de plaats ervan dient een burger in zijn vrije tijd de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling voorop te stellen. Een gezond lichaam en een gezonde arische geest geven kracht (Kraft) aan de mens en bezorgen hem vreugde (Freude). Omgekeerd: door vreugde aan vorming bekomt de arische mens meer kracht om te arbeiden (Kraft durch Freude). In de geest van dat programma werden de verlofdagen van het Duitse volk uitgebreid tot drie weken waarbij het volk georganiseerde vakanties nam. Op het programma stonden turnen, zwemmen, wandelen, bonte avonden, vormingsavonden, schaaktornooien....

Om het Duitse volk naar die organisatiecentra van Kraft durch Freude te kunnen voeren , was het nodig dat de Duitser een auto bezat. Maar in die tijd lag het accent in de Duitse auto-constructie op dure wagens met hoge prestaties (Mercedes, Audi, BMW....). Daarom kwam Hitler op de idee een volkse wagen te laten bouwen. Die wagen zou de naam KdF dragen, Kraft durch Freude!

Het lange-termijn-denken rond Volkswagen

In het 25 punten programma van Hitlers partij stond ook reeds sinds 1920 vast:

  • Opheffing van de vredesverdragen na de Eerste Wereldoorlog.
  • Uitbreiding van het Duitse territorium om de bevolkingsoverschotten op te vangen.

auto

NS-propaganda voor het sparen voor de KdF, de Volkswagen Kever
Het plan van Hitler om een wereldoorlog te lanceren was reeds in de jaren twintig vastgelegd door deze punten. Zijn Germania zou verwezenlijkt worden. Daartoe had hij een enorm arsenaal aan oorlogstuig nodig. In het raam van die noodzaak dacht hij aan een reuze fabriekshalle waar militaire voertuigen aan de lopende band konden geproduceerd worden. In heel het rijk was geen ruimte naar de zin van Hitler voorhanden. Daarom opperde hij de idee om dergelijk fabriek totaal nieuw op te richten, nieuw in de zin van aangepast aan de vooropgestelde noden. Het is in dat licht dat het programma Kraft durch Freude een veel ruimere betekenis kreeg. Het Duitse volk werd sinds 1933 massaal voorbereid op een oorlog zonder het zelf te beseffen. Het moest lichamelijk gezond worden om ten oorlog te kunnen trekken en geestelijk voorbereid te worden om de noodzaak van een Europa-wijd of zelfs wereldwijd Germania in te zien. Door vreugde aan gezonde ontspanning in de vrij tijd zou het kracht opdoen om de wereld te veroveren (Kraft durch Freude)!

De gelden van de verboden vakbonden zouden benut worden om het reuze fabriek voor militaire voertuigen te bouwen. Dat kapitaal zou aangevuld worden door het jaarlijkse verplichte lidgelden voor de DAF en een bijdrage voor de organisatie van de vakantiedagen in het Kraft-durch-Freude-project. Bovendien zou het volk in de wijsheid gelaten worden, dat een volkse wagen zou gebouwd worden om het mobiel te maken, de wagen KdF. Elkeen die dergelijke wagen wou bezitten – een wagen die minder dan 1000 Rijksmark zou kosten – kon vanaf 1933 reeds voorafbetalingen doen in schijfjes van slechts 5 Rijksmark. Talloze Duitsers sprongen aan het sparen en betaalden in de hoop snel de trotse eigenaar te kunnen zijn van een KdF! De inkomsten van die voorafbetalingen werden eveneens besteed aan de bouw van die reuze fabriek. Wat het volk niet wist, was dat Hitler de volkse wagen KdF slechts produceerdbaar achtte na een gewonnen wereldoorlog, na de installatie van het grote Germania. In de tussentijd zouden in de nieuw te bouwen fabriekshalle de militaire voertuigen gebouwd worden

Josef Ganz ontwikkelt het prototype van de Volkswagen Kever

Zoals hierboven gemeld, was Hitler de grote gast op het autosalon van Berlijn in 1933. Hij sprak het volk niet alleen toe met de inhoud hierboven vermeld. Hij had ook belangstelling voor de prachtige wagens die er voorgesteld werden, waaronder de Auto Union typ D van Ferdinand Porsche. Daar bleef hij langere tijd staan en onderhield zich met Ferdinand. Zij kenden elkaar reeds een tijdje en waren echte – hoewel ook zakelijke – vrienden geworden.

auto
grootbeeld
 

Volkswagen Mariakever van Josef Ganz op het autosalon van Berlijn 1933

Op het salon stelde een zekere Josef Ganz zijn ontworpen auto voor. Die had hij ontwikkeld sinds 1931 en noemde hij de Marikäfer, de maria-kever. Het was een eenvoudige volkse wagen met een ronde design, een lieflijke kevertje. Hij haalde er heel wat succes mee op het salon. Maar... dat stond Hitler nu eens helemaal niet aan, want die man was een jood! Nu wist hij reeds van tevoren, dat Josef Ganz deze wagen construeerde. Hij kende de plannen, hij zag in die kever de ideale KdF-wagen die het Duitse volk zou voorgeschoteld worden. Die kever zou het volk verliefd doen worden op een volkse wagen. Hij zou het ideale lokmiddel zijn voor gelden voor de geplande reuze fabriek voor militaire voertuigen. En Hitler was blij dat die mariakever precies op het autosalon van Berlijn werd aangeboden... een grotere publiciteit kon hij zich niet indenken.

De strategie van Hitler lag mogelijk, waarschijnlijk reeds lang voor dat salon vast. Namelijk... kort na het salon werd de jood Josef Ganz aangehouden door de gestapo, opgesloten en zijn plannen werden geconfisqeerd. Enige tijd later zouden deze plannen op het bureau van Ferdinand Porsche in Stuttgart gelegen hebben! Ferdinand zou meteen aan de slag gegaan zijn om hier en daar ernstige correcties aan te brengen die de wagen nog boller maakten en verkoopbaar zou maken beneden de 1000 Rijksmark: de KdF, na de oorlog bekend als de Volkswagen Kever werd een feit. Ferdinand Porsche ging de geschiedenis in als de ontwerper ervan, Jozef Ganz verdween in de anonimiteit. Hoe weinigen van de miljoenen kever-bezitters overal ter wereld sind de jaren vijftig wisten dat dit model het duivelse plan van Hitler gestalte moest geven?

Morgen zien we de constructie van de geplande reuze fabriek in de jaren dertig en het grote bedrog naar de kandidaat kopers van de kever toe.

BAND TUSSEN VOLKSWAGEN EN PORSCHE
De beginjaren van Ferdinand Porsche   (5 nov 2007)

Kraft durch Freude   (6 nov 2007)

Wolfsburg ontstaat   (7 nov 2007)

De SS-ers Ferdinand Porsche en Anton Piëch   (8 nov 2007)

Ferry Porsche nemt het Porsche-bedrijf over   (9 nov 2007)

De Volkswagen kever   (12 nov 2007)

De Porsche 911   (13 nov 2007)

De VW Bulli   (14 nov 2007)

Ferdinand Piëch werkt zich op   (19 nov 2007)

De VW Golf en andere VW's   (20 nov 2007)

Van crisis naar succes bij Porsche   (21 nov 2007)

Piëch wordt voorzitter van VW   (22 nov 2007)

De overname van Volkswagen   (23 nov 2007)

18:23 Gepost door Sebastian in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: volkswagen, porsche, hitler, ns, nationaal-socialisme |  Facebook |

Commentaren

:-) ik twijfelde tuusen de 681 en de 711
en ja dan de verkeerde gekozen hé :-)
met een kever heb ik vroeger ook nog gereden !
fijne avond nog verder Sebastian
groetjes

Gepost door: Borriquito | 06-11-07

De commentaren zijn gesloten.